prezentare

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE DE PERSONAL

pentru post înființat în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru” cod mySMIS14+126615 depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020,Axa prioritara 4, Prioritatea de investitie 9.V., apel de proiecte POCU/449/16/Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie social de a functiona intr-o maniera autosustenabila.

Mai multe informatii gasiti AICI

Anexa 1-Cerere de inscriere

Anexa 2-Formular disponibilitate

Anexa 3-Acord prelucrare date

Bibliografie pentru ocuparea poziţiei de Expert metodologii, sustenabilitate