Poliția locală

Atribuţiile agenţilor locali din cadrul compartimentului Poliţia locala sunt:

 • îşi desfăşoară acivitatea profesională în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii şi a liniştii publice, pază şi protecţia obiectivelor de inters public local şi privat, acţionează în sprijinul instituţiilor statului, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii
 • este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu
 • asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice
 • participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie
 • asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, cimitirelor, etc.
 • constată contravenţii şi asigură sancţiuni contravenţionale conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea oridinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului
 • participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive orgaanizate de consiliul local
 • intervine, împreeună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale
 • acţionează împreună cu Poliţia Română, Jandarmeria, Pompierii, protecţia civilă la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitat de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofale, şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocaate de astfel de evenimente
 • controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă
 • însoţeşte funcţionarii primăriei la executarea unor controale, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice
 • sprijină Poliţia Română în activitatea de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale
 • constată contravenţii şi aplică în condiţiile legii, sancţiuni pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţii, comerţului stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competenţe prin lege, Hotărâri Guvernamentale sau ale consiliului local
 • execută dispoziţiile primite de la primarul localităţii sau de la o altă persoană desemnată de către acesta

Persoanele care îi desfăşoară activitatea în cadrul acestui compartiment sunt :

 • Cândea Ioan – sef serviciu
 • Bălteanu Adrian
 • Maria Izdrailă
 • Dragomir Nicolae
 • Scutariu Florin Dumitru