Evidența populației

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ORAŞ TĂLMACIU
TĂLMACIU, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 24, cod: 555700,  tel: 555359 / 555401, fax: 0040 – 269 – 550101

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tălmaciu a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.16/2005 . Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor are în componenţă compartimente având ca principale atribuţii: evidenţa persoanelor, eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă, informatică, analiză şi sinteză, secretariat, arhivă şi relaţii cu publicul.

STRUCTURA SERVICIULUI:

Coordonator:  Secretar Hanea Violeta   telefon: 0269555359 int. 117
Serviciul Evidenţa Persoanelor: Ag. Şef. Adj. Joiţa Ştefan         telefon 0269555359 int. 114
Consilier Stancu Elena-Delia   telefon 0269555359 int. 114
Serviciul Stare Civilă: Consilier Bărbosa Mariana       telefon 0269555359 int. 115

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI, MARŢI şi JOI  07.30 – 16.00
MIERCURI               08.30 – 18.30
VINERI                     07.30 – 12.00

PROGRAM DE AUDIENŢE LA COORDONATORUL SERVICIULUI:

MARŢI    8.00-10.00

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE

Persoana se prezintă cu cel puţin 15 zile, dar nu mai mult de 180 zile  înainte de data expirării actului de identitate, prezentând următoarele documente:

1.    Actul de identitate expirat şi cartea de alegător;
2.    Certificatul de naştere (original şi xerocopie);
3.    Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite şi văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute (original şi xerocopie);
4.    Hotărârea de divorţ, în cazul persoanelor divorţate (original şi xerocopie);
5.    Certificatul de deces al soţului/soţiei, în cazul persoanelor văduve (original şi xerocopie);
6.    Certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (original şi xerocopie);
7.    Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate, pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
8.    Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 7 lei );
9.    Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se primeşte la ghişeu);

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL PIERDERII/FURTULUI / DETERIORĂRII

În termen de 15 zile de la data constatării perderii, furtului sau deteriorării actului de identitate, persoana are obligaţia să se prezinte la ghişeu cu următoarele documente:

1.    Certificatul de naştere (original şi xerocopie);
2.    Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătoriteşi văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute (original şi xerocopie);
3.    Hotărârea de divorţ, în cazul persoanelor divorţate (original şi xerocopie);
4.    Certificatul de deces al soţului/soţiei, în cazul persoanelor văduve (original şi xerocopie);
5.    Certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (original şi xerocopie);
6.    Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate, pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
7.    Alt document cu fotografie de dată recentă (paşaport, permis de conducere, carte de alegător, diplomă, legitimaţie de serviciu etc.) (original şi xerocopie);
8.    Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 7 lei );
9.    Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se primeşte la ghişeu).
În cazul furtului actului de identitate, cetăţeanul trebuie să prezinte şi dovada emisă de secţia de poliţie unde s-a reclamat furtul.

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI

În termen de 15 zile de la schimbarea domiciliului, persoana are obligaţia să se prezinte la ghişeu în vederea eliberării unui nou act de identitate, cu următoarele documente:

1.   Actul de identitate şi cartea de alegător;
2.  Certificatul de naştere (original şi xerocopie);
3.  Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătoriteşi văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute (original şi xerocopie);
4.  Hotărârea de divorţ, în cazul persoanelor divorţate (original şi xerocopie);
5.  Certificatul de deces al soţului/soţiei, în cazul persoanelor văduve (original şi xerocopie);
6.   Certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul (original şi xerocopie);
7.   Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate, pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
8.   Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 7 lei );
9.    Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se primeşte la ghişeu);

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL MODIFICĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ (CĂSĂTORIE, DIVORŢ, ADOPŢIE ETC.)

În termen de 15 zile de la data modificării datelor de stare civilă, persoana are obligaţia să se prezinte la ghişeu în vederea eliberării unui nou act de identitate, cu următoarele documente:

1.   Actul de identitate şi cartea de alegător;
2.  Certificatul de naştere (original şi xerocopie);
3.  Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite şi văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute (original şi xerocopie);
4.  Hotărârea de divorţ, în cazul persoanelor divorţate (original şi xerocopie);
5.  Certificatul de deces al soţului/soţiei, în cazul persoanelor văduve (original şi xerocopie);
6.   Certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul (original şi xerocopie);
7.   Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate, pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
8.   Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 7 lei );
9.    Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se primeşte la ghişeu);
10.  Actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, acolo unde este cazul, (original şi xerocopie).

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să se prezinte la ghişeu, însoţit de unul dintre părinţi, părintele la care este încredinţat, tutorele sau reprezentantul legal cu următoarele documente:

1. Certificatul de naştere al minorului (original şi xerocopie);
2. Actul de identitate al părintelui sau reprezentantului legal (original şi xerocopie);
3. Certificatul de căsătorie sau sentinţa de divorţ a părinţilor (original şi xerocopie);
4. Actul de spaţiu al părinţilor (original şi xerocopie); Dacă părinţii nu sunt proprietarii locuinţei, prezenţa proprietarului este obligatorie pentru a completa pe verso-ul cererii la rubrica „Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
5. Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 7 lei );
6. Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se primeşte la ghişeu);

ELIBERAREA  ACTELOR DE IDENTITATE CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI PERSOANELOR FĂRĂ CETĂŢENIE ( APATRIDE )

1.    Dovada de cetăţenie obţinută de la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau de la Ambasada/Consulatul României din ţara de provenienţă (original şi 2 xerocopii);
2.    Actul de identitate emis de ţara de provenienţă, dacă s-a eliberat, (original şi 2 xerocopii); pentru apatrzi, permisul de şedere în România;
3.    Paşaportul emis de ţara de provenienţă, dacă s-a eliberat, (original şi 2 xerocopii după fila cu fotografia şi fila cu cea mai recentă viză de intrare în România);
4.    Certificatul de naştere emis de autorităţile române (original şi 2 xerocopii);
5.    Certificatul de căsătorie emis de autorităţile române, dacă este cazul, (original şi 2 xerocopii);
6.    Sentinţa de divorţ din ţara de origine, dacă este cazul, investită de o instanţă românească, rămasă definitivă şi irevocabilă, cu excepţia divorţurilor pronunţate în statele membre UE (original şi 2 xerocopii)
7.    Certificatele de naştere ale copiilor minori, dacă este cazul, (original şi 2 xerocopii);
8.    Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
9.    Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 7 lei );
10.    Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (se primeşte la ghişeu);
11.    Permisul de şedere emis de Oficiul Român pentru Imigrări (original).

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A DOBÂNDIRII CETĂŢENIEI ROMÂNE (PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA ŞI AI ALTOR STATE CARE NU AU MAI AVUT CETĂŢENIE ROMÂNĂ )

1.Certificatul de dobândire a cetăţeniei române eliberat Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor   Cetăţeneşti (original şi 2 xerocopii);
2.    Actul de identitate emis de ţara de origine (original şi xerocopie);
3.    Paşaportul emis de ţara de origine (original şi xerocopie);
4.    Certificatul de naştere şi căsătorie (după caz) transcris şi emis de serviciul de Stare Civilă sect. 1 Bucureşti (original şi xerocopie);
5. Sentinţa de divorţ din ţara de origine, investită de o instanţă românească, rămasă definitivă şi irevocabilă (în cazul persoanelor divorţate), cu excepţia divorţurilor pronunţate în statele membre UE şi Republica Moldova( tradusă şi legalizată, în original şi xerocopiie);
6. Certificatele de naştere ale copiilor minori, trecuţi în dovada de cetăţenie sau adeverinţa de repatriere a părintelui, transcrise la Serviciul de Stare Civilă sect. 1 Bucureşti, dacă este cazul, (original şi xerocopie);
7. Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care speţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate, pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
8. Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 7 lei );
9. Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (se primeşte la ghişeu);
10. Permisul de şedere emis de Oficiul Român pentru Imigrări (original).

ELIBERAREA  ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

1.    Actul de identitate emis de ţara de provenienţă (original şi xerocopie);
2.    Paşaportul emis de autorităţile române, valabil sau expirat, (original şi 2 xerocopii la fila cu fotografia şi cea cu domiciul din străinătate);
3.    Paşaportul emis de ţara de provenienţă, dacă i s-a eliberat (original şi 2 xerocopii după fila cu fotografia);
4.    Certificatul de naştere şi căsătorie (după caz) emis de autorităţile române (original şi xerocopie);
5.    Sentinţa de divorţ din ţara de origine, în cazul persoanelor divorţate, investită de o instanţă românească, rămasă definitivă şi irevocabilă, cu excepţia divorţurilor pronunţate în statele membre UE (original şi xerocopie);
6.    Certificatul de deces al sotului/soţiei decedate, în cazul persoanelor văduve (original şi xerocopie);
7.    Certificatele de naştere ale copiilor minori, dacă este cazul, (original şi xerocopie);
8.    Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate, pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
9.    Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 7 lei );
10.    Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (se primeşte la ghişeu);

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII PERSOANEI CARE NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE:CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ, ŞI/SAU DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, ŞI/SAU DOMICILIU

1.   Actul de identitate şi cartea de alegător;
2.  Certificatul de naştere (original şi xerocopie);
3.  Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite, văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute (original şi xerocopie);
4.  Hotărârea de divorţ, în cazul persoanelor divorţate (original şi xerocopie);
5.  Certificatul de deces al soţului/soţiei, în cazul persoanelor văduve (original şi xerocopie);
6.   Certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani (original şi xerocopie);
7.   Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
8.    3 fotografii de dimensiune 3/4, cu bandă albă jos de 7 mm.;
9.   Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 1 leu );
10.    Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se primeşte la ghişeu);

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ŞI REŞEDINŢĂ ÎN ROMÂNIA

1.  Paşaportul emis de autorităţile române, aflat în termen de valabilitate, (original şi xerocopii după primele două file);
2.    Certificatul de naştere (original şi xerocopie);
3.    Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite, văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute (original şi xerocopie);
4.    Hotărârea de divorţ, în cazul persoanelor divorţate (original şi xerocopie);
5.    Certificatul de deces al soţului/soţiei, în cazul persoanelor văduve (original şi xerocopie);
6.   Certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani (original şi xerocopie);
7.   Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate, pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
8.    3 fotografii de dimensiune 3/4, cu bandă albă jos de 7 mm.;
9.   Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 1 leu );
10   Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliu
în străinătate şi reşedinţă în România (se primeşte la ghişeu);

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE CETĂŢENILOR ROMÂNI AFLAŢI TEMPORAR ÎN STRĂINĂTATE

Împuternicitul persoanei în cauză trebuie să se prezinte personal la ghişeu cu următoarele documente:

1.    Actul de identitate al împuternicitului (original şi xerocopie);
2.    Procura specială, dată de titularul actului de identitate expirat la ambasada sau oficiul consular de carieră al României din ţara în care se află (ORIGINAL); Nu sunt valabile procurile date în faţa notarilor publici;
3.   Actul de identitate expirat, deteriorat etc. (original);
4.  1 fotografie, ştampilată pe verso de către consulat sau ambasadă;
5.  Certificatul de naştere (original şi xerocopie);
6.  Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite şi văduve sau divorţate care au rămas la numele purtat în timpul căsniciei desfăcute (original şi xerocopie);
7.  Hotărârea de divorţ, în cazul persoanelor divorţate (original şi xerocopie);
8.  Certificatul de deces al soţului/soţiei, în cazul persoanelor văduve (original şi xerocopie);
9.  Certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul (original şi xerocopie);
10.  Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate, pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
11. Chitanţă de la Caseria Primăriei oraşului Tălmaciu cu dovada achitării taxei pentru emiterea actului de identitate ( 7 lei );
12. Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se primeşte la ghişeu, se completează şi se semnează de către împuternicit);
Dacă se doreşte schimbarea domiciliului, trebuie consemnat în mod explicit în procură.

ACTE NECESARE APLICĂRII VIZEI DE REŞEDINŢĂ (FLOTANT)

1.    Actul de identitate al persoanei care solicită viza de reşedinţă;
2.    Actul de identitate al titularului spaţiului de locuit;
3.    Actul cu care face dovada adresei de domiciliu (original şi xerocopie); în cazul în care spaţiul de locuit nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului cu actul de identitate pentru a completa pe verso-ul cererii rubrica „ Consimţământul titularului spaţiului de locuit”;
4.    Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (se primeşte la ghişeu).

În cazul minorilor care solicită stabilirea reşedinţei este obligatorie prezenţa unuia dintre părinţi , a reprezentantului legal sau al tutorelui, după caz, pentru a semna în faţa lucrătorului de la ghişeu cererea tip.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DOMICILIULUI ŞI A CETĂŢENIEI ROMÂNE

Se eliberează persoanelor care au statut de cetăţean român cu domiciliul în România, în vederea încheierii căsătoriei în străinătate, obţinerii sau recuperării unor drepturi de muncă sau pensie din străinătate.
Cererea (de mână) se depune la ghişeul SPCLEP de la locul de domiciliu şi actul de identitate (original şi xerocopie).
Instituţia abilitată să emită aceste certificate este Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.

FORMULARUL  E 401 PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI

Cererea tip (se primeşte la ghişeu) pentru completarea părţii B a formularului E 401 privind componenţa familiei pentru acordarea prestaţiilor familiale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în alte state membre ale UE, împreună cu formularul cu partea A completată în întregime , inclusiv cu numele, adresa şi ştampila instituţiei competente pentru acordarea prestaţiilor familiale din statul membru al UE unde se află cetăţeanul român, se depune personal de către lucrătorul migrant român sau prin împuternicit prin procură specială, la ghişeul serviciului.În cazul în care formularul E401 nu conţine ştampila instituţiei din străinătate, trebuie prezentat formularul E411 completat de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu.
Solicitarea completării formularului E401 partea B se poate face direct de către instituţiile competente  pentru acordarea prestaţiilor familiale din statul membru al UE unde se află cetăţeanul român, sau prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu.

ACTELE CU CARE SE FACE DOVADA  ADRESEI DE DOMICILIU SAU REŞEDINŢĂ:
–    contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
–    contract de donaţie a unui imobil tip locuinţă, autentificat;
–    contract de schimb de locuinţe;
–    contract (convenţie) partaj voluntar, autentificat(ă);
–    contract de întreţinere sau de rentă viageră, legalizat;
–    contract de închiriere;
–    certificat de moştenitor care se referă la un imobil cu destinaţia de locuinţă;
–    autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţită de încheierea de întabulare sau procesul-verbal de recepţie, în care să fie înscrisă adresa la care se află imobilul;
–    contract de construire însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţia preliminară;
–    adeverinţă-tip eliberată de către Registrul Agricol din cadrul Primăriei, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în registrul agricol, în calitate de titular al unui imobil tip locuinţă;
–    extras de carte funciară pentru informare, de dată recentă (nu mai vechi de 30 de zile), eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, numai dacă este înscrisă adresa administrativă a imobilului;
–    declaraţie pe propria răspundere,dată de solicitant la ghişeu, în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada adresei de domiciliu cu acte încheiate în condiţiile legii sau imobilul se află în litigiu;

Dacă în acte figurează o persoană care îşi păstrează dreptul de uzufruct viager, este necesară prezenţa acelei persoane la ghişeu, pentru a-şi da consimţământul ca titular al spaţiului de locuit.

În cazul în care sunt neconcordanţe între adresa înscrisă în acte şi adresa reală, este obligatoriu a se prezenta şi un Certificat de nomenclatură stradală, eliberat de serviciul de urbanism din cadrul Primăriei.

Declaraţia de primire în spaţiu, pentru mediu rural, se poate da de către proprietar la Postul de Politie din comuna de domiciliu.