Compartiment investiții

  • participa la intocmirea referatelor privind promovarea investitiilor si lucrarilor publice in vederea aprobarii de consiliul local
  • intocmeste si supune aprobarii consiliului local lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget
  • asigura etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare: avizari proiecte, licitatie pentru adjudecari, finantare
  • organizeaza si controleaza, impreuna cu societatile comerciale, specializate, activitatea de intretinere si reparatii strazi
  • urmareste verificarea si decontarea lucrarilor de investitii si reparatii proprii
  • asigura resursele financiare pentru investitiile si lucrarile de reparatii ale Primariei si a altor institutii care beneficiaza conform legii de surse financiare de la bugetul local
  • urmareste si asigura verificarea, confirmarea situatiilor de lucrari si de plata si vizeaza facturile aferente
  • raspunde de derularea lucrarilor de investitii, respectarea termenelor si efectuarea receptiilor, etc.

Persoana care se ocupa de activitatea acestui compartiment in cadrul institutiei este domnul Dancanet Adrian si Limbasan Miron George