Serviciul tehnic

  • participa la intocmirea referatelor privind promovarea investitiilor si lucrarilor publice in vederea aprobarii de consiliul local
  • intocmeste si supune aprobarii consiliului local lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget
  • asigura etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare: avizari proiecte, licitatie pentru adjudecari, finantare
  • organizeaza si controleaza, impreuna cu societatile comerciale, specializate, activitatea de intretinere si reparatii strazi
  • urmareste verificarea si decontarea lucrarilor de investitii si reparatii proprii
  • asigura resursele financiare pentru investitiile si lucrarile de reparatii ale Primariei si a altor institutii care beneficiaza conform legii de surse financiare de la bugetul local
  • urmareste si asigura verificarea, confirmarea situatiilor de lucrari si de plata si vizeaza facturile aferente
  • raspunde de derularea lucrarilor de investitii, respectarea termenelor si efectuarea receptiilor, etc.

Persoana care se ocupa de activitatea acestui compartiment in cadrul institutiei este domnul Dancanet Ioan Adrian – sef serviciu si Limbasan Miron George – consilier investitii