Amenajarea și protecția teritoriului

  • stabilileste si propune consiliului local masuri pentru refacerea si protectia mediului inconjurator in scopul cresterii calitatii vietii
  • asigura respectarea prevederilor legale privind protectia si conservarea monumentelor istorice si arhitecturale, a parcurilor si a rezervatiilor naturale
  • asigura aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectiva a deseurilor, reciclarea si reintroducerea lor in circuitul productiv
  • rezolva in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii orasului referitoare la mediu
  • constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale date in competenta sa prin imputernicirea primarului

Persoana care se ocupa de acest compartiment in cadrul Primariei Orasului Talmaciu este Limbasan George cu delegatie