Stirile anului 2017

Invitatie 80 ani

Invitatie 80 ani


Anunț

Atasat gasiti rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local, grad profesional debutant din cadrul Servicului Politia Locala. Detalii AICI


Anunț

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 23.11.2017, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: … mai multe detalii AICI


Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de politist local

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului politia locala, Compartimentul circulatie rutiera, astfel:
– in data de 11 decembrie 2017 ora 10,00 proba sportiva care consta in proba de flexie abdominala si proba de alergare – rezistenta;
– in data de 13 decembrie 2017 ora 10,00 proba scrisa;
– in data de 15 decembrie 2017 ora 12,00 interviul

Detalii complete gasiti AICI

PROBELE ŞI BAREMELE pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursul de ocupare a unor posturi vacante de polițist local.pdf


PUBLICAȚIE (26.10.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.58/09.11.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 09 NOIEMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului OLESCU CRISTINEL-CLAUDIU în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei TIGLEA CRISTINA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Buciumeni, sat Hănțești, județul Galați.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț important

Ca urmare a replanificării lucrărilor la reţeaua de gaze naturale, efectuate de TransGaz, vă anunţ că se va sista temporar livrarea gazelor naturale prin SRMP SM0733D2 TALMACIU, întrerupere care se va efectua în data de 28.10.2017, între orele 08:00-15:00, fiind afectat şi clientul 1000376744 ORAS TALMACIU.


PUBLICAȚIE (26.10.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.817/26.10.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 26 OCTOMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului SUTO MIHAI în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei NISTOR CAMELIA, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (26.10.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.817/26.10.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 26 OCTOMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului DOBRAȘ PAVEL-IOAN în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei STOICA RALUCA-MARIA, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (26.10.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.817/26.10.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 26 OCTOMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MOHANU PETRU în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei MOTOC TEODORA-VASILICA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (25.10.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.815/25.10.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 25 OCTOMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului PILOIU CAROL în vârstă de 84 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei ROMAN RODOVICA, în vârstă de 65 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Tălmacel, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (19.10.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.808/19.10.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 19 OCTOMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BOȚA IULIAN-RADU în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Tălmăcel, județul Sibiu și a domnișoarei MUNTIU IULIANA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Tălmacel, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (19.10.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.807/19.10.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 19 OCTOMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului STANCIU VASILE-MARIUS în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei PARANICI DANIELA-PARASCHIVA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț important

Vă aducem la cunoştinţă că întreruperea gazelor naturale datorată lucrărilor la reţeaua de distribuţie gaze naturale, planificate de TransGaz, care afecta clientul 1000376744 ORAS TALMACIU , la locul de consum 5003261444, adresa TALMACIU(SB) N BALCESCU 113, s-a anulat.

SISTARE LIVRARE GAZE NATURALE
IN DATA DE 19.10.2017 INTRE ORELE 08.00-18.00

Ca urmare a unor lucrări la reţeaua de gaze naturale, efectuate de TransGaz, este necesară sistarea temporară a livrării gazelor naturale prin SRMP SM0733D2 TALMACIU, întrerupere care se va efectua în data de 19.10.2017, între orele 08:00-18:00, in orasul TALMACIU SI SATUL TALMACEL avem rugămintea să vă luaţi toate măsurile de siguranţă.


Anunt

Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuala, de executie, de sofer microbuz scolar, transport elevi, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în data de 07.11.2017, ora 10.00, la sediul instituției.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 modificată și completată de H.G.1027/2014. Mai multe detalii AICI


PUBLICAȚIE (12.10.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.786/12.10.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 12 OCTOMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului COMĂNICI IOAN-COSMIN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu și a domnișoarei BĂRBOSA ELENA, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

S.C. ACSTAL S.A. cu sediul in Talmaciu, str. Mihai Viteazul, nr. 16 va face cunoscut ca in data de 09.10.2017 se va executa revizia tehnica anuala si igienizarea bazinului de apa.

Abonatii sunt rugati sa-si asigure rezervele necesare de apa, in toata aceasta perioada, deoarece exista riscul scaderii presiunii acesteia.


1 Octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Primăria și Consiliul local Tălmaciu

În fiecare an, la data de 1 octombrie, în întreaga lume sunt sărbătorite persoanele vârstnice. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la prima celebrare a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.
Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită în decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în baza Rezoluției nr. 45/106.

poza anunt

Cu această ocazie, doresc să vă transmit cele mai bune gânduri de sănătate, noroc și bucurii, împreună cu cei dragi, alături de tradiționalul:
“LA MULȚI ANI”
Primarul orașului Tălmaciu
Basarabă Nicolae-Petru


Anunț

Pentru evitarea unor suspiciuni referitoare la cheltuielile pentru Zilele Tălmaciului 2017, vă informăm că veniturile din sponsorizări cumulate cu taxa de participare comercianți au depășit contravaloarea cheltuielilor cu plata artiștilor și protocolul organizat în onoarea participanților.
Atașăm lista cu sponsorii oficiali, iar din motive LESNE DE ÎNȚELES, nu publicăm valoarea sponsorizări fiecărei firme, care împreună depășește suma totală de 20.000 RON.

lista sponsori Zilele Tălmaciului 2017

lista sponsori Zilele Tălmaciului 2017


PUBLICAȚIE (29.09.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.705/28.09.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 28 SEPTEMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului DUMITRESCU CONSTANTIN-CĂTĂLIN în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Șelimbăr, județul Sibiu și a domnișoarei STROIAN ȘTEFANIA-ALEXANDRA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Albești, județul Mureș.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

 

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (21.09.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.693/21.09.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 21 SEPTEMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului RADU MARIUS-CONSTANTIN în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei CÂRȚĂU IOANA-MARIA, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (21.09.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.692/21.09.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 21 SEPTEMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului GRIGORAȘ TIBERIUS în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei POPELCA ANDREEA-RALUCA-BIANCA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

Caravana Ecotic 2017

Caravana Ecotic 2 2017

Caravana Ecotic 20-22 septembrie 2017

PUBLICAȚIE (14.09.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.683/14.09.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 14 SEPTEMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BALINT CONSTANTIN-DANIEL în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei ALBU ALEXANDRA-IONELA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
STANCU ELENA-DELIA


PUBLICAȚIE (12.09.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.678/12.09.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 12 SEPTEMBRIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului RUJA IOAN-ADRIAN în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu și a domnișoarei ICHIM CRISTINA-FLORINA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
STANCU ELENA-DELIA


ANUNȚ

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului urbanism in data de 26.09.2017, ora 10,00, proba scrisa si in data de 28.09.2017 ora 12,00 interviul.

Conditii de participare: … detalii AICI


PUBLICAȚIE (30.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.650/30.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 30 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului KATONA ISTVAN-ZSOLT în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Copșa Mică, județul Sibiu și a domnișoarei BĂRBOSA ANA-MARIA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


ANUNȚ

Rezultatele la proba scrisa a concursului din data de 28.08.2017, pentru ocuparea functiei publice de politist local. Detalii AICI


PROGRAM ZILELE TALMACIULUI 2017

Sâmbătă 26 august și duminică 27 august 2017 au loc Zilele Talmaciului.


ANUNȚ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, grad profesional asistent din cadrul Biroului impozite si taxe. Detalii AICI


ANUNȚ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local, grad profesional debutant din cadrul Serviciului politia locala. Detalii AICI


 PUBLICAȚIE (17.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.627/17.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 17 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BEREȘ IOAN-DORIAN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei MILEA DIANA-ANDREEA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
STANCU ELENA-DELIA


PUBLICAȚIE (17.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ –  Nr.20.629/17.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 17 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului CROITORU CONSTANTIN-MARIAN în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în com. Boița, jud. Sibiu și a domnișoarei VASIU ALEXANDRA-VASILICA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Boița, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
STANCU ELENA-DELIA

 


PUBLICAȚIE (16.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.623/16.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 16 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului PREDESCU FLORIN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în satul Muereasca, județul Vîlcea și a domnșoarei FRĂȚILĂ ANA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
STANCU ELENA-DELIA


PUBLICAȚIE (16.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.624/16.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 16 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BOTA PETRU în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei DADA MARIA, în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
STANCU ELENA-DELIA


PUBLICAȚIE (10.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.612/10.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 10 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului SIGHENCEA IOAN în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei UNGUREANU ELENA-LAVINIA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (10.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.611/10.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 10 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului GALIȚ IOAN-MARIAN în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei TODIRICĂ IOANA-VIORICA, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (09.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.609/09.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 09 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului CRĂCIUN MARINEL în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei ALEXANDRESCU ALINA-GIORGIANA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Antwerpen, țara Belgia.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (08.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.606/08.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 08 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului TURCU EMANUEL-PETRU în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei HILA CLAUDIA-ALEXANDRA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (03.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.586/03.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 03 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MITRU STELIAN-NICOLAE, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei NICOLAE MARBERTH-MIHAELA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (03.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.5585/03.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 03 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului CURECHEAN ADRIAN-CRISTIAN, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei VIERU NINA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Ștefan cel Mare, sat Ianca Nouă, județul Olt.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (01.08.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.570/01.08.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 01 august 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MURESAN BOGDAN-CONSTANTIN, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei HANEA LARISA-CLAUDIA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (31.07.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.546/31.07.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 31 iulie 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BILȚ VLĂDUȚ-VIOREL, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei CIOLACU ELENA-ANDREA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului politia locala, compartimentul circulatie rutiera, in data de 28.08.2017, ora 10,00, proba scrisa si in data de 30.08.2017 ora 12,00 interviul. mai multe detalii AICI


Anunt

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, grad profesional asistent din cadrul Biroului impozite si taxe in data de 29.08.2017, ora 10,00, proba scrisa si in data de 31.08.2017 ora 12,00 interviul. Mai multe detalii AICI


PUBLICAȚIE (26.07.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.546/26.07.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 26 iulie 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului ȚOLE CLAUDIU-IULIAN, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei STOICA TEODORA-ALEXANDRA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Turnu Roșu, sat Sebeșu de Jos, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (20.07.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.528/20.07.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 20 iulie 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului CREȚU COSMIN, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu și a domnișoarei MARCU MARIA, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

JOI, 20 IULIE 2017, orele 14,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr. 157 /2017, cu  următoarea ordine de zi: … detalii AICI


PUBLICAȚIE (13.07.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20./10.07.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 13 iulie 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului ANDREIU SIMION, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, județul Sibiu și a domnișoarei MITROIU ROXANA-PETRA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Roșia, satul Cornățel, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (10.07.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.491/10.07.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 10 iulie 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BOTNARIUC DMITRII, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în orașul CHIȘINĂU, țara Republica Moldova și a domnișoarei UNGUREANU LAURA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul CHIȘINĂU, țara Republica Moldova.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuala, de referent TR.IA (agent turism) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în data de 31.07.2017, ora 10.00, la sediul instituției. Mai multe informatii găsiți AICI


PUBLICAȚIE (06.07.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.484/06.07.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 07 iulie 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului CIOROGAR CONSTANTIN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei TOCĂNEL ANDREEA MARIANA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 29.06.2017, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: detalii AICI


Anunț

Primaria Talmaciu anunta prin eLicitatie dorinta de a demara lucrari canalizare menajera in zona “LA PINI” a orasului Talmaciu. Detalii AICI


PUBLICAȚIE (31.05.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.415/31.05.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 31 mai 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului GANEA NICOLAE-REMUS, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în comuna Șelimbăr, județul Sibiu și a domnișoarei LEUCĂ MIHAELA-DIANA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (30.05.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.401/30.05.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 30 mai 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului STROIA ILIE-ALEXANDRU, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Oteșani, sat Cucești, județul Vîlcea și a domnișoarei CIOROGAR MARIA-GABRIELA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (30.05.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.398/30.05.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 30 mai 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BĂLȚAT HORIA-GLIGOR, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei YANKOVA NADEZHDA-ANDRIYANOVA, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în orașul Varna, țara Bulgaria.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

Primaria Talmaciu anunta prin eLicitatie dorinta de a achizitiona hidrant suprateran. Detalii AICI


Anunț

Primaria Talmaciu anunta prin eLicitatie dorinta de a achizitiona 1700mp pavaj autoblocant. Detalii AICI


Anunț

JOI, 25 MAI 2017, orele 14,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr.118/2017, cu următoarea ordine de zi: … detalii AICI


Anunț

Liceul Tehnologic “ J. Lebel ” Tălmaciu , Consiliul Județean Sibiu şi Primăria oraşului Tălmaciu vă  invită să participaţi la Festivalul de folclor “La izvorul dorului”, ce se va desfăşura sâmbătă 20 mai 2017 începând cu ora 1200 la Casa de Cultură Tălmaciu

afis_A3


PUBLICAȚIE (04.05.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.339/04.05.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 04 mai 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului HĂUȘ NICOLAE, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, județul Sibiu și a domnișoarei IAGĂRU FILOFTEIA-MIRELA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în orașul Avrig, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (27.04.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.318/27.04.2017

PUBLICAȚIE

Astăzi, 27 aprilie 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului RĂDULESCU FLORIN-BOGDAN, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei STOICA PETRONELA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

JOI, 27 APRILIE 2017, orele 14,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr.96/2017, cu următoarea ordine de zi: detalii AICI


Anunț

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional asistent din cadrul Biroului Impozite și taxe. Detalii AICI


Anunț

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului Impozite și taxe. Detalii AICI


PUBLICAȚIE (12.04.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.288/12.04.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 12 aprilie 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului DULA ADRIAN-COSTEL, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu și a domnișoarei RUXANDA OANA-MARIA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

Lista scurtă a candidaților declarați admiși pentru etapa a doua a procesului de selecție pentru posturile de membrii în cadrul Consiliului de administrație al RPL Ocol Silvic Tălmaciu RA. Mai multe detalii găsiți AICI


Anunț

Prezentul document a fost întocmit ţinând seama de reglementările în vigoare privind activitatea întreprinderilor publice, astfel cum sunt acestea reglementate de OUG nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată ulterior, precum şi de cele mai bune practici în domeniu.
Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările Oraşului Tălmaciu în calitate de autoritate tutelară al R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A.
Scopul Scrisorii de Aşteptări este acela de a: … mai multe detalii AICI


PUBLICAȚIE (04.04.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.244/04.04.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 04 aprilie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului FLOREA ADRIAN, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, județul Sibiu și a doamnei CIMPOERIU LAURA-MARIA, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Anunț

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier, grad profesional asistent si consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului impozite si taxe in data de 25.04.2017, ora 10,00, proba scrisa si in data de 27.04.2017 ora 12,00 interviul. Detalii AICI


Anunț

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea m.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, primarul orasului Talmaciu aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat
PROIECTUL  DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă in Orasul Talmaciu si localitatile apartinatoare.
care urmeaza a fi supus dezbaterii Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din luna aprilie 2017.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro  in perioada   22.03.2017-3.04.2017

Proiectul il puteti descarca de AICI

Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice si de resedinta aflate pe raza orasului Talmaciu poate fi vizualizat AICI


Convocator al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu

JOI, 16 MARTIE  2017, orele 14,00  va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr. 67/2017, cu următoarea  ordine de zi: … mai multe detalii AICI


Anunț

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de politist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului politia locala, compartimentul ordine si liniste, paza obiective, in data de 11.04.2017, ora 10,00, proba scrisa si in data de 13.04.2017 ora 12,00 interviul. Mai multe informații puteți obține AICI


Anunț

Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Strada Nicolae Bălcescu 24, Tălmaciu, județul Sibiu, anunță începerea procesului de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Tălmaciu R.A…. mai multe informații AICI


Dezbaterea publică privind proiectul de buget

Dezbaterea publică privind proiectul de buget va avea loc în data de 07.03.2017, ora 11, în sala de ședințe a primăriei.


Ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu

MARTI, 28 FEBRUARIE 2017, orele 14,00  va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr.54/2017, cu următoarea  ordine de zi: … mai multe detalii AICI


PUBLICAȚIE (09.02.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.109/09.02.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 09 februarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BOTE FLORINEL, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei SCHITEA ANA, în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în Municipiul Sibiu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (09.02.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.110/09.02.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 09 februarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului GUBARICI IORDAN-GHEORGHE, în vârstă de 56 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei NICULESCU PAULA, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (09.02.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.108/09.02.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 09 februarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CAZACU ALEXANDRU-MĂDĂLIN, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei ONICEANU IRINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în municipiul Fălticeni, județul Suceava.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (02.02.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.089/02.02.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 02 februarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BOȚA MARIUS-ILIUȚĂ, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei COSAR ALEXANDRA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (05.01.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.019/05.01.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 05 ianuarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului HALALAIE LUCIAN-DOREL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei VINERSAR ROMANA-IOANA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA