Stirile anului 2016

PUBLICAȚIE (27.12.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.21.046/27.12.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 27 decembrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ȚAPU RĂZVAN-CONSTANTIN, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei NEGHINĂ CAMELIA-ANA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

PUBLICAȚIE (20.12.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.21.021/20.12.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 20 decembrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DEACONESCU PETRE-ALEXANDRU, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei BOZDOC CRINA-GEORGIANA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


ORDINE DE ZI SEDINTA ORDINARA DECEMBRIE 2016

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 22.12.2016, ora 14:00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu (sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: mai multe detalii AICI


CONTRACT DE SERVICII

ORAȘUL TĂLMACIU în calitate de autoritate contractantă a incheiat prezentul contract care constă în prestarea de servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă 2016-2017 pe străzile aparținând domeniului public al orașului Tălmaciu cu firma S.C. STONE COMPANY S.R.L. cu sediul în Tălmaciu. Detaliile contractului AICI


CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

JOI, 24 NOIEMBRIE 2016, orele 14,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr. 368 /2016, cu următoarea ordine de zi: … mai multe detalii AICI


ANUNȚ CONCURS

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de politist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului politia locala, compartimentul inspectia in constructii, control comercial, protectia mediului, in data de 13.12.2016, ora 10,00, proba scrisa si in data de 15.12.2016 ora 12,00 interviul.

Conditii de participare: … detalii AICI


PUBLICAŢIE (27.10.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.857/27.10.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 27 octombrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului VĂCĂRUȘ GAVRIL-GABRIEL, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei BĂNCEU IOANA-EUGENIA, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (20.10.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.801/20.10.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 20 octombrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului NACU GEORGIAN, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei OANCEA MARIA-RAMONA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (06.10.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.760/06.10.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 06 octombrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ZLĂTAR DUMITRU-NICOLAE , în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu și a domnișoarei ZĂMĂCĂU PARASCHIVA, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (06.10.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.759/06.10.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 06 octombrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CIOROGARIU NICOLAE, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în comuna Racovița, sat Sebeșu de Sus, județul Sibiu și a domnișoarei ANDREȘELU ILEANA-MARIA , în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (06.10.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.758/06.10.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 06 octombrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului FLOROIU GHEORGHE-FLORIN , în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în COMUNA Turnu Roșu, județul Sibiu și a domnișoarei ȚEREANU ELENA-DIANA , în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


ANUNȚ

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului impozite si taxe in data de 09.11.2016, ora 10,00, proba scrisa si in data de 11.11.2016 ora 12,00 interviul.

Conditiile de participare le puteti citi AICI


PUBLICAŢIE (29.09.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.724/29.09.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 29 septembrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TÂLVAN LUCIAN-GEORGE, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în COMUNA Turnu Roșu, sat Sebeșu de Jos, județul Sibiu și a domnișoarei ȚENEA MARIA-IULIA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (26.09.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.711/26.09.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 26 septembrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului OLTEANU GIGI-ION, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în comuna Sălătrucu, județul Argeș și a domnișoarei LUDOȘAN ELEONORA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Ședinta ordinară a Consiliului Local Tălmaciu

JOI, 29 SEPTEMBRIE 2016, orele 14,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr. 296 /2016, cu următoarea ordine de zi: … detalii AICI


PUBLICAŢIE (16.09.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.690/15.09.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 15 septembrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MAREȘ IOAN-DANIEL, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Tălmăcel, județul Sibiu și a domnișoarei SPORIȘ ADELINA-MARIA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (15.09.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.689/15.09.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 15 septembrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MIHĂILĂ MIRCEA-CRISTIAN, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, nr.28, județul Sibiu și a domnișoarei DULA IONELA-LAVINIA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Șelimbăr, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale Orasul Talmaciu

Detalii gasiti AICI

Grad indatorare a bugetului local al orasului Talmaciu

Detalii gasiti AICI

Contract de creditare

Contract de credit nr. 4168 incheiat in data de 2.08.2016 cu BRD – GROUP SOCIETE GENERALE SA in vederea finantarii pentru realizarea infrastructurii strazilor din orasul Talmaciu.

Contractul poate fi vizualizat AICI


PUBLICAŢIE (29.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.625/29.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 29 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului LAZĂR GEORGIAN-TOADER, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei PINTEA-ION FLORICA-LOREDANA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în municipiul Săcele, județul Brașov.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PROGRAM “Zilele Tălmaciului”, 27-28 august 2016

PROGRAM SÂMBĂTĂ 27 AUGUST

JAN OPRIȘOR
REFRESH CREW
ANDRADA GHIORMA AND WHAT THE MUSIC BAND
DJ SET
BETTY STROE
SYLVIA AND DJ RHYNNO
ALB NEGRU
CORINA

PROGRAM DUMINICĂ 28 AUGUST

IOAN DĂNCĂNEȚ
ANSAMBLUL DATINA
MUZICĂ ȘI DANSURI POPULARE
CAMELIA STOIȚĂ (și alți soliști vocali locali)
ANDREEA HĂISAN
GABRIEL DUMITRU
CODRUȚA RODEAN
IZABELA TOMIȚĂ
ALINA BÂCĂ
CRISTIAN POMOHACI
VASILE CONEA
ADRIAN NEAMȚU CU ORCHESTRA

Prezintă: CAMELIA SZECKELY


PUBLICAŢIE (25.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.619/25.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 25 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SASU IOAN-NICOLAE, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Nocrich, satul Hosman, județul Sibiu și a domnișoarei FĂCĂLEȚ MARIA-ADINA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, satul Tălmăcel, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (25.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.618/25.08.2016

PUBLICAŢIE
Astăzi, 25 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ISTRATE IULIAN, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei DRĂGOIU ALEXANDRA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Convocator sedinta ordinara august 2016

JOI, 25 AUGUST 2016, orele 14,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr. 233/2016, cu următoarea ordine de zi: … detalii AICI


ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

Primăria Orașului Tălmaciu anunță organizarea unei proceduri de selecție parteneri pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborarii și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritară 4-incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectiv specific 4.2 – reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunităților marginalizate (non-rome), localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu).

Mai multe detalii gasiti AICI


PUBLICAŢIE (18.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.605/18.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 18 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului VELICEA ALEXANDRU-CĂTĂLIN, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei BUCOVANU DANIELA-MIHAELA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (18.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.601/18.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 18 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului OLARIU IOAN, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Tălmăcel, județul Sibiu și a domnișoarei STOICA ADELINA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Tălmăcel, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (16.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.595/16.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 16 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MARA SORIN-GAVRIL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei ROTAR MARIA-DENISA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (11.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.589/11.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 11 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului HANEA VASILE-CLAUDIU, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei CIUREA IOANA-RODICA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (11.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.588/11.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 11 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului NONU IOAN-SEBASTIAN, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei MILEA ANA-MARIA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (10.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.586/10.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 10 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MORARU LIVIU, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Oteșani, sat Cucești, județul Vîlcea și a domnișoarei ICHIM CORNELIA-VIOLETA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (10.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.580/10.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 10 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MAXIM GEORGINEL, în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei ROTĂRESCU CORNELIA-DANIELA, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

PUBLICAŢIE (08.08.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.562/08.08.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 08 august 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RAFA MARIAN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei AȘTEFANEI ALINA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


ANUNȚ

Stimați cetățeni,

vă facem cunoscut că în data de 20 august 2016, orele 18, la sediul Grădiniței,va avea loc Adunarea Generală pentru desemnarea delegatului sătesc care să reprezinte interesele locuitorilor satului “Colonia Tălmaciu” în cadrul ședințelor Consiliului Local al Orașului Tălmaciu.

Orașul Tălmaciu
prin Primar
Nicolae Petru Basarabă


Convocator Sedinta Ordinara iulie 2016 (21.07.2016)

JOI, 21 IULIE 2016, orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.196/2016, cu urmatoarea ordine de zi: … detalii AICI


PUBLICAŢIE (07.07.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.467/07.07.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 07 iulie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului IACOMI GHEORGHIȚĂ-LIVIU, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Racovița, județul Sibiu și a domnișoarei SAMOILĂ FLORENTINA-IONELA, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAŢIE (30.06.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.442/30.06.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 30 iunie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului GORDEA OVIDIU-SIMION, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în orașul Recaș, sat Izvin, județul Timiș și a domnișoarei ROMAN MARIANA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Tălmăcel, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICATIE (08.06.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A

Nr.20.400/08.06.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 08 iunie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CĂLINA CONSTANTIN-CRISTIAN, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei ZAHARIE IULIA-MARIANA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Boița, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICATIE (02.06.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A

Nr.20.386/02.06.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 02 iunie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului HANEA VASILE-GABRIEL, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei LUCĂ MARIA-ADELINA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICATIE (01.06.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.371/01.06.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 01 iunie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PREUTESCU IOAN, în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei BÎRZĂ AURELIA-MARIANA, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Convocator Sedinta Ordinara mai 2016 (25.05.2016)

JOI, 26 MAI 2016, orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.125/2016, cu urmatoarea ordine de zi: …. detalii AICI


Anunt ocuparea postului vacant de natura contractuală, de muncitor calificat in domeniul instalatiilor tehnico sanitare sau domeniul mecanic (12.05.2016)

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL TĂLMACIU
TEL:0269555401
FAX:0269550101
NR.4582/12.05.2016

ANUNȚ

Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu,
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuală, de muncitor calificat
in domeniul instalatiilor tehnico sanitare sau domeniul mecanic, cu contract individual de muncă
pe durată nedeterminată, în data de 09.06 .2016, ora 10.00, proba scrisa si in data de 13.06.2016 ora 14,00 proba practica, la sediul instituției.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011
modificată și completată de H.G.1027/2014: ….. detalii AICI


Dispozitie modificare locatie afisaj electoral (11.05.2016)

Dispozitie modificare locatie afisaj electoral


PUBLICATIE (05.05.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A

Nr.20.304/05.05.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 05 mai 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂRĂGAN PETRE, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei LEU ILEANA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în comuna Boița, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuală, de șofer (buldoexcavator) (28.04.2016)

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL TĂLMACIU
TEL: 0269555401
FAX: 0269550101
NR.4150/28.04.2016

ANUNȚ

Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuală, de șofer (buldoexcavator), cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în data de 27.05.2016, ora 10.00, la sediul instituției.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 modificată și completată de H.G.1027/2014: … detalii AICI


Concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuală, de mecanic motopompă (28.04.2016)

ROMÂNIA

JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL TĂLMACIU
TEL:0269555401
FAX:0269550101
NR.4149/28.04.2016

ANUNȚ

Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuală, de mecanic motopompă, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în data de 27.05.2016, ora 10.00, la sediul instituției.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 modificată și completată de H.G.1027/2014: … detalii AICI


PUBLICATIE (28.04.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.294/28.04.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 28 aprilie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului GAVRILOAIA ANDREI-LUCIAN, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei NICULA OANA-CORNELIA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Convocator Sedinta Ordinara aprilie 2016 (26.04.2016)

JOI, 28 APRILIE 2016, orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.87/2016, cu urmatoarea ordine de zi: … detalii AICI


Dispozitie delimitare sectii votare (19.04.2016)

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
PRIMAR

DISPOZITIA NR.83/2016

privind delimitarea sectiilor de votare din Orasul Talmaciu in vederea desfasurarii alegerii autoritatilor administratiei publice locale din data de 5 iunie 2016.-

PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;

Avand in vedere adresa cu nr.5961/2016 a Institutiei Prefectului -Judetul Sibiu privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 5.06.2016 ; …. detalii AICI


IN ATENTIA D-LOR CONSILIERI Măsuri de îmbunatătire a activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere, păstrarea liniştii si ordinii publice precum şi a activităţilor comerciale şi conservarea mediului în oraşul Tălmaciu (05.04.2016)

Anexa la HCL nr.___________/2016

Capitolul -I –

Măsuri de îmbunatătire a activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere, păstrarea liniştii si ordinii publice precum şi a activităţilor comerciale şi conservarea mediului în oraşul Tălmaciu …. detalii AICI


Convocator sedinta ordinara martie 2016 (25.03.2016)

JOI, 31 MARTIE 2016, orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.68/2016, cu urmatoarea ordine de zi: …. detalii AICI


DISPOZIȚIA privind stabilirea măsurilor pentru reglementarea fumatului în cadrul Primăriei Orașului Tălmaciu (17.03.2016)

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL TĂLMACIU
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR._____/2016
privind stabilirea măsurilor pentru reglementarea fumatului în cadrul Primăriei Orașului Tălmaciu. …. detalii AICI


PUBLICATIE (03.03.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.145/03.03.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 03 martie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PAMPU ANDREAS-MICHAEL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei POPA ELENA-LAVINIA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în satul Veștem, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Convocator Sedinta Ordinara joi 25.02.2016 (23.02.2016)

JOI, 25 februarie 2016, orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.38/2016, cu urmatoarea ordine de zi: …. detalii AICI


PUBLICATIE (23.02.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.132/23.02.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 23 februarie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CĂPĂȚÂNĂ CĂLIN-COSTINEL, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei STÂNGACIU ADRIANA, în vîrstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Biertan, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuală, de administrator Piața Agroalimentară, Tr.I(22.02.2016)

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL TĂLMACIU
TEL:0269555401
FAX:0269550101
NR.1546/22.02.2016

ANUNȚ

Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuală, de administrator Piața Agroalimentară, Tr.I, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în data de 23.03.2016, ora 10.00, la sediul instituției.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 modificată și completată de H.G.1027/2014: …. detalii AICI


PUBLICATIE (18.02.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.107/18.02.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 18 februarie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂLȚAT IOACHIM, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei PĂCURAR ROXANA-IULIANA, în vîrstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICATIE (18.02.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.106/18.02.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 18 februarie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ZAHARIA IOAN-BOGDAN, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, județul Sibiu și a domnișoarei MUȚIU MIOARA-IOANA, în vîrstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Rășinari, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICATIE (17.02.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.103/17.02.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 17 februarie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului STUPARU TIBERIU-NICOLAE, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei CRĂCIUN SORINA-MARIA în vîrstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Șura Mare, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala(15.02.2016)

ROMANIA

JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
NR.1231/11.02.2016

ANUNT

“Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala in data de 22.03.2016, ora 10,00, proba scrisa si in data de 24.03.2016 ora 14,00 interviul. … detalii AICI


PUBLICATIE (04.02.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.074/04.02.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 04 februarie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PETRENCU DORIN, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în municipiul Tulcea, județul Tulcea și a domnișoarei ARIZANCU ANA-ELISABETA în vîrstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICATIE (2016-01-28)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.038/21.01.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 21 ianuarie 20165 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului IONESCU EMIL-ADRIAN, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Victoria, județul Brașov și a domnișoarei SUCIU STELIANA-GEORGETA în vîrstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Invitatie Sedinta Ordinara Ianuarie 2016 (26.01.2016)

JOI, 28 ianuarie 2016, orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.21/2016 , cu urmatoarea ordine de zi: … detalii AICI


DEZBATERE PUBLICA BUGET 2016 (20.01.2016)

Primaria Talmaciu va informeaza ca dezbaterea publica privind bugetului pe anul 2016 va avea loc joi 21 ianuarie 2016, ora 12:00 in sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu.

Va multumim


PUBLICATIE (06.01.2016)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.008/06.01.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, 06 ianuarie 20165 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MOHANU MARIAN-DOREL, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei DINCĂ MARIA-RAMONA de 20 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA