Știri

Anunț

JOI, 27 APRILIE 2017, orele 14,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr.96/2017, cu următoarea ordine de zi: detalii AICI


Anunț

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional asistent din cadrul Biroului Impozite și taxe. Detalii AICI


Anunț

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului Impozite și taxe. Detalii AICI


PUBLICAȚIE (12.04.2017)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.288/12.04.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 12 aprilie 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului DULA ADRIAN-COSTEL, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu și a domnișoarei RUXANDA OANA-MARIA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

Lista scurtă a candidaților declarați admiși pentru etapa a doua a procesului de selecție pentru posturile de membrii în cadrul Consiliului de administrație al RPL Ocol Silvic Tălmaciu RA. Mai multe detalii găsiți AICI


Anunț

Prezentul document a fost întocmit ţinând seama de reglementările în vigoare privind activitatea întreprinderilor publice, astfel cum sunt acestea reglementate de OUG nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată ulterior, precum şi de cele mai bune practici în domeniu.
Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările Oraşului Tălmaciu în calitate de autoritate tutelară al R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A.
Scopul Scrisorii de Aşteptări este acela de a: … mai multe detalii AICI


PUBLICAȚIE (04.04.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.244/04.04.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 04 aprilie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului FLOREA ADRIAN, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, județul Sibiu și a doamnei CIMPOERIU LAURA-MARIA, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


Anunț

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier, grad profesional asistent si consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului impozite si taxe in data de 25.04.2017, ora 10,00, proba scrisa si in data de 27.04.2017 ora 12,00 interviul. Detalii AICI


Anunț

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea m.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, primarul orasului Talmaciu aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat
PROIECTUL  DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă in Orasul Talmaciu si localitatile apartinatoare.
care urmeaza a fi supus dezbaterii Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din luna aprilie 2017.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro  in perioada   22.03.2017-3.04.2017

Proiectul il puteti descarca de AICI

Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice si de resedinta aflate pe raza orasului Talmaciu poate fi vizualizat AICI


Convocator al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu

JOI, 16 MARTIE  2017, orele 14,00  va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr. 67/2017, cu următoarea  ordine de zi: … mai multe detalii AICI


Anunț

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de politist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului politia locala, compartimentul ordine si liniste, paza obiective, in data de 11.04.2017, ora 10,00, proba scrisa si in data de 13.04.2017 ora 12,00 interviul. Mai multe informații puteți obține AICI


Anunț

Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Strada Nicolae Bălcescu 24, Tălmaciu, județul Sibiu, anunță începerea procesului de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Tălmaciu R.A…. mai multe informații AICI


Dezbaterea publică privind proiectul de buget

Dezbaterea publică privind proiectul de buget va avea loc în data de 07.03.2017, ora 11, în sala de ședințe a primăriei.


Ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu

MARTI, 28 FEBRUARIE 2017, orele 14,00  va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, convocată prin Dispoziţia nr.54/2017, cu următoarea  ordine de zi: … mai multe detalii AICI


PUBLICAȚIE (09.02.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.109/09.02.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 09 februarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BOTE FLORINEL, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei SCHITEA ANA, în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în Municipiul Sibiu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (09.02.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.110/09.02.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 09 februarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului GUBARICI IORDAN-GHEORGHE, în vârstă de 56 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei NICULESCU PAULA, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (09.02.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.108/09.02.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 09 februarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CAZACU ALEXANDRU-MĂDĂLIN, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei ONICEANU IRINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în municipiul Fălticeni, județul Suceava.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (02.02.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.089/02.02.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 02 februarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BOȚA MARIUS-ILIUȚĂ, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei COSAR ALEXANDRA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


PUBLICAȚIE (05.01.2017)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ – ANEXA NR.16 A
Nr.20.019/05.01.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, 05 ianuarie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului HALALAIE LUCIAN-DOREL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei VINERSAR ROMANA-IOANA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


ȘTIRILE ANULUI 2016

Pentru știrile anului 2016 dați click aici


ȘTIRILE ANULUI 2015

Pentru știrile anului 2015 dați click aici