Știri

Anunt

Primăria Orasului Talmaciu – judetul Sibiu, elaborează o cerere de finantare pentru fonduri europene in vederea dezvoltarii unor servicii sociale pentru persoane varstnice.

In acest sens, vă rugăm să ne transmiteţi un deviz tip „oferta”, neangajanta pentru niciuna dintre părţi, legată de următoarele cerinte/repere:

  • servicii de catering – detalii AICI
  • mobilier – detalii AICI
  • licentierea serviciilor sociale – detalii AICI
  • sala kinetoterapie – dotari minimale – detalii AICI
  • servicii organizare evenimente (mici excursii, aniversari, etc.) – detalii AICI
  • servicii organizare 5 evenimente publice (ziua Portilor deschise, ziua Voluntariatului, ziua Varstnicului, etc) – detalii AICI
  • servicii de managementul voluntarilor – detalii AICI
  • echipamente – detalii AICI

Anunt

Primaria orasului Talmaciu organizeaza o cerere de finantare pentru fonduri europene in vederea dezvoltarii unor servicii sociale pentru persoane varstnice. Detalii AICI


Anunt

PRIMARIA ORAŞULUI TĂLMACIU selecteaza PARTENERI pentru depunerea unei propuneri de proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritară nr. 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în cadrul Axei prioritare 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă , apelul Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16”.

Conditiile de participare si documentele necesare sunt publicate pe situl web al Primariei Orasului Talmaciu la sectiunea stiri si pot fi descarcate AICI.

Procedura de selectie parteneri SES

Termenul limita pentru prezentarea candidaturilor este 19.11.2018, ora: 16:00.


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.21.103/01.11.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 01 NOIEMBRIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului RUSU CONSTANTIN în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei AVRĂMUȚ IOANA-ANA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

În baza prevederilor art. 57 alin. (2^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, vă comunicăm indicatorii la data de 30.09.2018, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul comun al ministrului administraţiei si internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 244/2651/2010, conform anexei alăturate. Detalii AICI


Anunt

Rezultatul probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie inspector GR. IA / responsabil centru informare turistica. Detalii AICI


Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pe postul de inspector de specialitate gr. I, responsabil Centru Informare turistica. Detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.21.020/04.10.2018

P U B L I C A Ț I E

Astăzi, 04 octombrie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MĂGĂDAN SORIN-DUMITRU în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei GELERIU NICOLETA-ANA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.21.021/04.10.2018

P U B L I C A Ț I E

Astăzi, 04 octombrie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului NICULA PETRU-IULIAN în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei STROIE IOANA-MARIA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.21.017/04.10.2018

P U B L I C A Ț I E

Astăzi, 04 octombrie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MITOCARU GABRIEL-CONSTANTIN în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Avrig, sat Mîrșa, județul Sibiu și a domnișoarei GAVRILĂ FLORINA-IULIANA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren categoria neproductiv pentru asigurarea unei vetre de stupina permanenta. Detalii AICI


Anunt

Delimitarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018. Detalii AICI


Anunt

Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală, de inspector de specialitate GR.IA/responsabil Centru informare turistică, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în data de 23 octombrie 2018, ora 10.00, la sediul instituției. Mai multe detalii AICI


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna octombrie 2018

Raportul întocmit de consilier urbanism din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se propune avizarea cererii formulata de Societatea RCS&RDS S.A pentru atribuirea unui teren in suprafata de 225 mp situat in Talmacel in locul numit „ln Livadie” in vederea amplasarii unei statii de telefonie mobila in scopul imbunatatirii semnalului de telefonie mobila .

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind solicitarea Societatii RCS&RDS S.A la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu. ro in perioada 26.09.2018-8.10.2018

Mai multe detalii AICI


Anunt

In temeiul art.39 alin.4 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; DISPUN: Art.unic – Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 27.09.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: detalii AICI


Anunt

Avand in vedere propunerile compartimentului impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se stabilesc nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordina ra a Consiliulu i Local Talmaciu din luna octombrie 2018.

Anexele la acest proiect de hotarare sunt publicate pe site-ul primariei si afisate la sediul Primariei Orasului Talmaciu.

Cei interesati le pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu. ro in perioada 20.09.2018-01.10.2018

Proiectul de hotarare poate fi consultat AICI


Anunt

Broșură-Campania-Națională-„Informare-acasă-Siguranță-în-lume”


Anunt

Primaria Talmaciu supune dezbaterii publice proiectul de impozite si taxe pentru anul fiscal 2019.

Mai multe detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.928/13.09.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 13 septembrie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului RĂDULESCU BOGDAN-ȘTEFAN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei MIHAI DELVINA-LOREDANA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI TALMACIU
COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE

ANUNT PRIVIND MODALITATI PLATA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Orasul Talmaciu, va face cunoscut ca incepand cu data de 12.09.2018, toti contribuabilii – persoane fizice, pot face plata impozitelor si taxelor locale, prin urmatoarele metode:

-numerar, la casieria unitatii;
-plata cu cardul la casieria unitatii (modalitatea POS);
-online, prin GHISEU.RO;

Cetatenii care opteaza pentru plata online, pot obtine credentialele(userul si parola), fie accesand direct ghiseu.ro, fie de la compartimentul impozite si taxe;


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.895/06.09.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 06 septembrie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului VELȚAN GEORGE-FLORIN în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei HÎNSA DANIELA-NICOLETA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în comuna Gura Rîului, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.896/06.09.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 06 septembrie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului LIMBĂȘAN ȘTEFAN în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei NICULESCU ANAMARIA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

“Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta, gradul II, astfel:
– in data de 09 octombrie 2018 ora 10,00 proba scrisa;
– in data de 11 octombrie 2018 ora 12,00 interviul;

Mai multe detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.894/05.09.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 05 septembrie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului FORGACIU IOSIF-DRAGOȘ în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Cisnădie, județul Sibiu și a domnișoarei CĂTĂLAN CĂTĂLINA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Primarul Orașului Tălmaciu a dispus convocarea Consiliului Local al Orașului Tălmaciu pentru ședința ordinară ce va avea loc JOI, 30 AUGUST 2018, orele 14,00 în sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu din str. N. Balcescu nr. 24, cu următoarea ordine de zi: … detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.855/22.08.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 22 august 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BRĂDEAN VASILE-ALEXANDRU în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei MURĂRESCU MĂDĂLINA-MARIA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Racovița, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.856/22.08.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 22 august 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului FLOREA ADRIAN-IOAN în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, sat Tălmăcel, județul Sibiu și a domnișoarei GROZAV ANDREEA-ANIȚA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.854/21.08.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 21 august 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului CUCURA VASILE-MARIN în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în comuna Tîrlișua, sat Șendroaia, județul Bistrița-Năsăud și a doamnei HERȚA MAGDALENA în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.853/21.08.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 21 august 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului STOICA CLAUDIU-AURELIAN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Avrig, județul Sibiu și a domnișoarei ȚURCANU DENISA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.824/09.08.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 09 august 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului FLOREA ȘTEFAN-CONSTANTIN în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei CRACANĂ LAVINIA-GIORGIANA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.823/09.08.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 09 august 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului PURDEA IONEL-OVIDIU în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei STANCIU DANIELA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Rezultatul probei scrise a concursului din data de 07.08.2018, pentru ocuparea functiei publice de politist local debutant. Detalii AICI


Anunt

PROCES-VERBAL întocmit în ședința ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din data de 26.07.2018 Detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.777/30.07.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 30 iulie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului LĂUTARU ION-DANIEL în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei BĂRA FILOFTEIA în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocupare postului de politist local. Detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.767/26.07.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 26 iulie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului FINICA NICOLAE-IULIAN în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu și a domnișoarei HANEA DIANA-MARIA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Indicatori venituri la data de 30.06.2018

Indicatori venituri la data de 30.06.2018

Adresa AJFP Sibiu


Anunt

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 26.07.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: …detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.750/19.07.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 19 iulie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului HEREȘAN ALIN-GHEORGHE în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei ȚIȚIRIGA DIANA-MARIA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.738/19.07.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 19 iulie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului PĂTĂRĂU SILVIU-ALEXANDRU în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei ANCA ANA-LUISA-EMANUELA în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în municipiul Oradea, județul Bihor.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

In contextul a 100 de ani de la Marea Unire si al actiunilor desfasurate in an centenar, in perioada 1 iulie – 1 septembrie 2018, asociatiile curpinse in ALIANTA PENTRU CENTENAR vor desfasura un mars pe jos de la Alba Iulia catre Chisinau, prin toate locurile relevante pentru Primul Razboi Mondial si pentru Marea Unire. In fruntea coloanei va fi purtata o FLACARA TRICOLORA, simbol al Anului Centenar, aprinsa pe 23 ianuarie, in Arges, la Conacul boierilor Golesti.

Pe aceasta cale va anuntam ca Marsul Centenar va ajunge in orasul Talmaciu pe 18 iulie ora 13:00


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.701/05.07.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 5 iulie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului NISTOR MARIUS-AUGUSTIN-COSMIN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în municipiului Baia Mare, județul Maramureș și a domnișoarei CREȚU DANA-MARIA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
STANCU ELENA-DELIA


Anunt

Avand in vedere raportul intocmit de consilier investitii din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care propune aprobarea Variantei 7 a proiectului de stema a Orasului Talmaciu, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2018.

Anexele la acest proiect de hotarare sunt publicate pe site-ul primariei si afisate la sediul Primariei Orasului Talmaciu.

Cei interesati le pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 09.07.2018-19.07.2018.

Descriere heraldica steme


Publicatie


Publicatie


Anunt

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului politia locala, Compartimentul circulatie rutiera, astfel:
– in data de 07 august 2018 ora 10,00 proba scrisa;
– in data de 09 august 2018 ora 12,00 interviul;
Mai multe detalii AICI

Detalii privind Fisa postului gasiti AICI


Anunt

DISPOZITIA NR.200 /2018 privind convocarea Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din data de 28.06.2018. Detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.638/11.06.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 11 iunie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului COSMA IOAN-DORIAN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei HOSS ELIZA-AURA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Volum disponibil de lemn pentru foc pentru populatie – rasinoase, specia molid. Detalii AICI


Anunt

DISPOZITIA NR.184 /2018 privind convocarea Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din data de 24.05.2018. Mai multe detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.516/26.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 26 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului VÎNĂ CONSTANTIN-ANDRO în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei DAIA ANDRA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.518/26.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 26 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MIHĂILĂ ALEXANDRU-DAN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei STAN MIHAELA-MARIANA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Dragodana, sat Pădureni, județul Dîmbovița.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.515/25.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 25 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MORARU ADRIAN în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei CĂTĂNEȚ DIANA-MARIA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Avrig, sat Mîrșa, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.507/25.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 25 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului DANCIU CRĂCIUN în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei GRANCEA TEREZA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Blăjel, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.451/05.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 05 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BĂLȚAT IOAN-VASILE în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei CIOBANU ELENA-IULIANA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.448/05.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 05 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BUCUR GHEORGHE-BOBI în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei ȚENEA FABIANA-CĂTĂLINA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.423/30.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 30 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului HUCULECI ADRIAN-NICOLAE în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu și a doamnei ȘIMON ANAMARIA-TIMEEA în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Conform uzantelor a fost publicat pe site, la sectiunea Rapoarte anuale de activitate, Gradul de indatorare al bugetului local al orasului Talmaciu. Mai multe detalii AICI


Anunt

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 29.03.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: …mai multe detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.384/21.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 21 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului PÎRVU MIRCEA-BOGDAN în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în municipiul Craiova, județul Dolj și a domnișoarei LEONTE MARIA-SABRINA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Anunt privind inchirierea pasunilor proprietate privata a Orasului Talmaciu disponibile in anul 2018. Mai multe detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.364/15.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 15 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului COSTEA PETRE în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei RUCĂREAN ALINA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Finantare nerambursabila

In atentia solicitantilor de finantare nerambursabila din fondurile bugetului local al Orasului Talmaciu pentru urmatoarele tipuri de activitati :
-culturale
-de implementare a programelor sportive
-de educatie civica
-de protectie a mediului
-pentru cultele religioase
-activitati de tineret
In baza legii 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general , cu modificarile si completarile ulterioare :
In perioada 15.03.2018-30.03.2018 Orasul Talmaciu lanseaza sesiunea de selectie publica a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila din bugetul local pe anul 2018.
Propunerile de proiect pot fi depuse la Registratura Primariei Orasului Talmaciu , str.Nicolae Balcescu nr.24 , avand ca termen limita data de 30.03.2018 ora 10.00. Perioada de evaluare a propunerilor de proiect este 02.04.2018 – 19.04.2018.
Acordarea de finantari nerambursabile si criteriile pe baza carora se atribuie acestea sunt reglementate de “Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Talmaciu pentru activitati nonprofit de interes local “ aprobat prin HCL nr.2/2018 si care este publicat pe site-ul Primariei Orasului Talmaciu :www.talmaciu.ro .

HCL-2-finantari-nerambursabile

regulament-finantare


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.338/08.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 08 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului SOLOMON FLORIN-VASILE în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în localitatea Mîrșa, județul Sibiu și a domnișoarei BEJAN ADRIANA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicație

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.309/01.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 01 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului GEORGESCU CĂTĂLIN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei RAȚIU LAURA-ANDREEA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicație

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.300/27.02.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 27 FEBRUARIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BUDNAR MIRCEA în vârstă de 71 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei LAZĂR MARIANA, în vârstă de 68 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicație

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.180/08.01.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 08 FEBRUARIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului NICULA GHEORGHE-CĂTĂLIN în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei BOLĂTĂ MARIA-TEODORA, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

Având în vedere adresa nr. 145/2018 intocmita de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu SRL precum si raportul nr. 594/2018 intocmit de Sef serviciu Tehnic, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna martie 2018. Detalii AICI si AICI


Anunț

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 08.02.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: … detalii AICI


Anunț

Data dezbaterii publice a propunerilor de buget este 31.01.2018, ora 12, in sala de sedinte a Primariei.
Detalii despre propunerile de buget pentru anul 2018 gasiti AICI


Lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii restante fata de bugetul local

In conformitate cu art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 -codul de procedura fiscală, Orasul Talmaciu publica lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii restante fata de bugetul local. Lista cuprinde contribuabilii care inregistrează datorii peste plafonul stabilit prin HCL nr. 143/2017 (500 lei pentru persoane fizice si 1000 lei pentru persoane juridice) si au fost notificati in prealabil in privinta acestora.

In baza prevederilor art.162 alin 4 din Legea 207/2015 – codul de procedura fiscală, in termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, Orasul Talmaciu va proceda la eliminarea din lista a contribuabililor care si-au achitat aceste obligatii. De asemenea, in cazul obtinerii de catre contribuabili a suspendarii executarii actului administrativ fiscal se va proceda in termen de 15 zile la eliminarea din lista a contribuabililor aflati in aceasta situatie.

Mai multe informatii gasiti AICI


Anunț

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 25.01.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: … detalii AICI


PUBLICAȚIE (17.01.2018)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.088/17.01.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 17 IANUARIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MARIA IOAN-REMUS în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei LEAHU LUMINIȚA-GINA, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în comuna Mihai Viteazu, județul Constanța.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


INVITAȚIE

invitatie udatul Ionilor

UDATUL IONILOR

În localitatea Tălmăcel, în 6 decembrie se adună cetele de feciori. Se pregătesc, fac repetiţii pentru colinzi iar în 7 ianuarie are loc acest eveniment, Udatul Ionilor, care durează de mai mult de 100 de ani. Semnificaţia e legată un pic şi de Bobotează, prin faptul că de Bobotează se sfinţesc apele.

Udatul Ionilor, un obicei a cărui origine se pierde în negura timpului, va stârni și de această dată nu doar mândria locală a tălmăcenilor, ci și curiozitatea sinceră a multor turiști. Conform datinei, junii se adună pe grupuri, la mai multe GAZDE, ca să gătească boii, caii și carul alegoric, iar după încheierea slujbei religioase vor porni „cu cântec“ spre pârâul din centrul satului.

Se spune că Udatul Ionilor pe 7 ianuarie la Tălmăcel a fost atestat documentar după Marea Unire, când delegații satului s-au întors cu tricolorul de la Alba-Iulia, dar cu siguranță că obiceiul este mult mai vechi. „Cei în vârstă au învățat de la cei mai în vârstă. Acest obicei a fost preluat și dus mai departe, cu portul popular, folclorul și udatul care numai aici poate să fie atât de frumos.


ȘTIRILE ANULUI 2017

Pentru știrile anului 2017 dați click AICI


ȘTIRILE ANULUI 2016

Pentru știrile anului 2016 dați click aici


ȘTIRILE ANULUI 2015

Pentru știrile anului 2015 dați click aici