Știri

Publicație

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.180/08.01.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 08 FEBRUARIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului NICULA GHEORGHE-CĂTĂLIN în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei BOLĂTĂ MARIA-TEODORA, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

Având în vedere adresa nr. 145/2018 intocmita de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu SRL precum si raportul nr. 594/2018 intocmit de Sef serviciu Tehnic, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna martie 2018. Detalii AICI si AICI


Anunț

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 08.02.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: … detalii AICI


Anunț

Data dezbaterii publice a propunerilor de buget este 31.01.2018, ora 12, in sala de sedinte a Primariei.
Detalii despre propunerile de buget pentru anul 2018 gasiti AICI


Lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii restante fata de bugetul local

In conformitate cu art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 -codul de procedura fiscală, Orasul Talmaciu publica lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii restante fata de bugetul local. Lista cuprinde contribuabilii care inregistrează datorii peste plafonul stabilit prin HCL nr. 143/2017 (500 lei pentru persoane fizice si 1000 lei pentru persoane juridice) si au fost notificati in prealabil in privinta acestora.

In baza prevederilor art.162 alin 4 din Legea 207/2015 – codul de procedura fiscală, in termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, Orasul Talmaciu va proceda la eliminarea din lista a contribuabililor care si-au achitat aceste obligatii. De asemenea, in cazul obtinerii de catre contribuabili a suspendarii executarii actului administrativ fiscal se va proceda in termen de 15 zile la eliminarea din lista a contribuabililor aflati in aceasta situatie.

Mai multe informatii gasiti AICI


Anunț

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 25.01.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: … detalii AICI


PUBLICAȚIE (17.01.2018)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.088/17.01.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 17 IANUARIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MARIA IOAN-REMUS în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei LEAHU LUMINIȚA-GINA, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în comuna Mihai Viteazu, județul Constanța.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


INVITAȚIE

invitatie udatul Ionilor

UDATUL IONILOR

În localitatea Tălmăcel, în 6 decembrie se adună cetele de feciori. Se pregătesc, fac repetiţii pentru colinzi iar în 7 ianuarie are loc acest eveniment, Udatul Ionilor, care durează de mai mult de 100 de ani. Semnificaţia e legată un pic şi de Bobotează, prin faptul că de Bobotează se sfinţesc apele.

Udatul Ionilor, un obicei a cărui origine se pierde în negura timpului, va stârni și de această dată nu doar mândria locală a tălmăcenilor, ci și curiozitatea sinceră a multor turiști. Conform datinei, junii se adună pe grupuri, la mai multe GAZDE, ca să gătească boii, caii și carul alegoric, iar după încheierea slujbei religioase vor porni „cu cântec“ spre pârâul din centrul satului.

Se spune că Udatul Ionilor pe 7 ianuarie la Tălmăcel a fost atestat documentar după Marea Unire, când delegații satului s-au întors cu tricolorul de la Alba-Iulia, dar cu siguranță că obiceiul este mult mai vechi. „Cei în vârstă au învățat de la cei mai în vârstă. Acest obicei a fost preluat și dus mai departe, cu portul popular, folclorul și udatul care numai aici poate să fie atât de frumos.


ȘTIRILE ANULUI 2017

Pentru știrile anului 2017 dați click AICI


ȘTIRILE ANULUI 2016

Pentru știrile anului 2016 dați click aici


ȘTIRILE ANULUI 2015

Pentru știrile anului 2015 dați click aici