Știri

Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.701/05.07.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 5 iulie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului NISTOR MARIUS-AUGUSTIN-COSMIN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în municipiului Baia Mare, județul Maramureș și a domnișoarei CREȚU DANA-MARIA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
STANCU ELENA-DELIA


Anunt

Avand in vedere raportul intocmit de consilier investitii din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care propune aprobarea Variantei 7 a proiectului de stema a Orasului Talmaciu, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2018.

Anexele la acest proiect de hotarare sunt publicate pe site-ul primariei si afisate la sediul Primariei Orasului Talmaciu.

Cei interesati le pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 09.07.2018-19.07.2018.

Descriere heraldica steme


Publicatie


Publicatie


Anunt

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului politia locala, Compartimentul circulatie rutiera, astfel:
– in data de 07 august 2018 ora 10,00 proba scrisa;
– in data de 09 august 2018 ora 12,00 interviul;
Mai multe detalii AICI

Detalii privind Fisa postului gasiti AICI


Anunt

DISPOZITIA NR.200 /2018 privind convocarea Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din data de 28.06.2018. Detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.638/11.06.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 11 iunie 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului COSMA IOAN-DORIAN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei HOSS ELIZA-AURA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Volum disponibil de lemn pentru foc pentru populatie – rasinoase, specia molid. Detalii AICI


Anunt

DISPOZITIA NR.184 /2018 privind convocarea Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din data de 24.05.2018. Mai multe detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.516/26.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 26 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului VÎNĂ CONSTANTIN-ANDRO în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei DAIA ANDRA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.518/26.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 26 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MIHĂILĂ ALEXANDRU-DAN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei STAN MIHAELA-MARIANA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Dragodana, sat Pădureni, județul Dîmbovița.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.515/25.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 25 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MORARU ADRIAN în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei CĂTĂNEȚ DIANA-MARIA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Avrig, sat Mîrșa, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.507/25.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 25 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului DANCIU CRĂCIUN în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei GRANCEA TEREZA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Blăjel, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.451/05.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 05 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BĂLȚAT IOAN-VASILE în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei CIOBANU ELENA-IULIANA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.448/05.04.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 05 APRILIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BUCUR GHEORGHE-BOBI în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei ȚENEA FABIANA-CĂTĂLINA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.423/30.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 30 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului HUCULECI ADRIAN-NICOLAE în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu și a doamnei ȘIMON ANAMARIA-TIMEEA în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Conform uzantelor a fost publicat pe site, la sectiunea Rapoarte anuale de activitate, Gradul de indatorare al bugetului local al orasului Talmaciu. Mai multe detalii AICI


Anunt

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 29.03.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: …mai multe detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.384/21.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 21 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului PÎRVU MIRCEA-BOGDAN în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în municipiul Craiova, județul Dolj și a domnișoarei LEONTE MARIA-SABRINA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunt

Anunt privind inchirierea pasunilor proprietate privata a Orasului Talmaciu disponibile in anul 2018. Mai multe detalii AICI


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.364/15.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 15 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului COSTEA PETRE în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei RUCĂREAN ALINA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Finantare nerambursabila

In atentia solicitantilor de finantare nerambursabila din fondurile bugetului local al Orasului Talmaciu pentru urmatoarele tipuri de activitati :
-culturale
-de implementare a programelor sportive
-de educatie civica
-de protectie a mediului
-pentru cultele religioase
-activitati de tineret
In baza legii 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general , cu modificarile si completarile ulterioare :
In perioada 15.03.2018-30.03.2018 Orasul Talmaciu lanseaza sesiunea de selectie publica a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila din bugetul local pe anul 2018.
Propunerile de proiect pot fi depuse la Registratura Primariei Orasului Talmaciu , str.Nicolae Balcescu nr.24 , avand ca termen limita data de 30.03.2018 ora 10.00. Perioada de evaluare a propunerilor de proiect este 02.04.2018 – 19.04.2018.
Acordarea de finantari nerambursabile si criteriile pe baza carora se atribuie acestea sunt reglementate de “Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Talmaciu pentru activitati nonprofit de interes local “ aprobat prin HCL nr.2/2018 si care este publicat pe site-ul Primariei Orasului Talmaciu :www.talmaciu.ro .

HCL-2-finantari-nerambursabile

regulament-finantare


Publicatie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.338/08.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 08 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului SOLOMON FLORIN-VASILE în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în localitatea Mîrșa, județul Sibiu și a domnișoarei BEJAN ADRIANA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicație

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.309/01.03.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 01 MARTIE 2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului GEORGESCU CĂTĂLIN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei RAȚIU LAURA-ANDREEA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicație

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.300/27.02.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 27 FEBRUARIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BUDNAR MIRCEA în vârstă de 71 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei LAZĂR MARIANA, în vârstă de 68 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Publicație

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.180/08.01.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 08 FEBRUARIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului NICULA GHEORGHE-CĂTĂLIN în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei BOLĂTĂ MARIA-TEODORA, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


Anunț

Având în vedere adresa nr. 145/2018 intocmita de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu SRL precum si raportul nr. 594/2018 intocmit de Sef serviciu Tehnic, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna martie 2018. Detalii AICI si AICI


Anunț

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 08.02.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: … detalii AICI


Anunț

Data dezbaterii publice a propunerilor de buget este 31.01.2018, ora 12, in sala de sedinte a Primariei.
Detalii despre propunerile de buget pentru anul 2018 gasiti AICI


Lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii restante fata de bugetul local

In conformitate cu art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 -codul de procedura fiscală, Orasul Talmaciu publica lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii restante fata de bugetul local. Lista cuprinde contribuabilii care inregistrează datorii peste plafonul stabilit prin HCL nr. 143/2017 (500 lei pentru persoane fizice si 1000 lei pentru persoane juridice) si au fost notificati in prealabil in privinta acestora.

In baza prevederilor art.162 alin 4 din Legea 207/2015 – codul de procedura fiscală, in termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, Orasul Talmaciu va proceda la eliminarea din lista a contribuabililor care si-au achitat aceste obligatii. De asemenea, in cazul obtinerii de catre contribuabili a suspendarii executarii actului administrativ fiscal se va proceda in termen de 15 zile la eliminarea din lista a contribuabililor aflati in aceasta situatie.

Mai multe informatii gasiti AICI


Anunț

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 25.01.2018, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi: … detalii AICI


PUBLICAȚIE (17.01.2018)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.088/17.01.2018

PUBLICAȚIE

Astăzi, 17 IANUARIE 2017 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului MARIA IOAN-REMUS în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei LEAHU LUMINIȚA-GINA, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în comuna Mihai Viteazu, județul Constanța.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ,
MARIANA-RODICA BĂRBOSA


INVITAȚIE

invitatie udatul Ionilor

UDATUL IONILOR

În localitatea Tălmăcel, în 6 decembrie se adună cetele de feciori. Se pregătesc, fac repetiţii pentru colinzi iar în 7 ianuarie are loc acest eveniment, Udatul Ionilor, care durează de mai mult de 100 de ani. Semnificaţia e legată un pic şi de Bobotează, prin faptul că de Bobotează se sfinţesc apele.

Udatul Ionilor, un obicei a cărui origine se pierde în negura timpului, va stârni și de această dată nu doar mândria locală a tălmăcenilor, ci și curiozitatea sinceră a multor turiști. Conform datinei, junii se adună pe grupuri, la mai multe GAZDE, ca să gătească boii, caii și carul alegoric, iar după încheierea slujbei religioase vor porni „cu cântec“ spre pârâul din centrul satului.

Se spune că Udatul Ionilor pe 7 ianuarie la Tălmăcel a fost atestat documentar după Marea Unire, când delegații satului s-au întors cu tricolorul de la Alba-Iulia, dar cu siguranță că obiceiul este mult mai vechi. „Cei în vârstă au învățat de la cei mai în vârstă. Acest obicei a fost preluat și dus mai departe, cu portul popular, folclorul și udatul care numai aici poate să fie atât de frumos.


ȘTIRILE ANULUI 2017

Pentru știrile anului 2017 dați click AICI


ȘTIRILE ANULUI 2016

Pentru știrile anului 2016 dați click aici


ȘTIRILE ANULUI 2015

Pentru știrile anului 2015 dați click aici