Declarații de avere 2015

Badulescu Nadia Mihaela declaratia de avere declaratia de interese
Balteanu Adrian declaratia de avere declaratia de interese
Băncioui Ionela Maria declaratia de avere declaratia de interese
Bărbosa Daniel Gheorghe declaratia de avere declaratia de interese
Bărbosa Mariana Rodica declaratia de avere declaratia de interese
Biliboc Sorina declaratia de avere declaratia de interese
Cîndea Ioan declaratia de avere declaratia de interese
Cocă Ioan declaratia de avere declaratia de interese
Dăncăneţ Ioan Adrian declaratia de avere declaratia de interese
Dancu Charlotte Simona declaratia de avere declaratia de interese
Drăghescu Petre declaratia de avere declaratia de interese
Giura Emanuela Claudia declaratia de avere declaratia de interese
Hanea Claudia declaratia de avere declaratia de interese
Hanea Violeta declaratie de avere declaratia de interese
Haneş Nicolae declaratia de avere declaratia de interese
Istrate Adrian declaratia de avere declaratia de interese
Izdrailă Gabriela Dana declaratia de avere declaratia de interese
Izdrailă Maria declaratia de avere declaratia de interese
Joiţa Ştefan declaratia de avere declaratia de interese
Leucă Mihaela Diana declaratia de avere declaratia de interese
Limbăşan Miron George declaratia de avere declaratia de interese
Lupea Mircea Gabriel declaratia de avere declaratia de interese
Lupea Nineta Paraschiva declaratia de avere declaratia de interese
Moldovan Daniela declaratia de avere declaratia de interese
Mureșan Iuga Paul declaratia de avere declaratia de interese
Nacu Ioana declaratie de avere declaratie de interese
Şerban Elena declaratia de avere declaratia de interese
Şoima Ilie Daniel declaratia de avere declaratia de interese
Stancu Delia Elena declaratia de avere declaratia de interese
Talpoş Paraschiva declaratie de avere declaratia de interese
Ţiţirigă Dorin Grigore declaratia de avere declaratia de interese
Vlasie Mihai declaratia de avere declaratia de interese