Localizare

Oraşul Tălmaciu – localizare

Oraşul Tălmaciu este localizat în sudul judeţului Sibiu, între 28°41’ – 24°55’ longitudine estică şi între 45°30’ – 46°10’ latitudine nordică, fiind cuprins între depresiunea Sibiului, Carpaţii Meridionali şi Podişul Hârtibaciului. Localitatea este aşezată pe una din terasele râului Cibin, pe maul drept în cursul inferior. Terasa este fragmentată de apele Sadului şi Tălmăcuţului, afluenţi ai râului Cibin, la cca 18 km de municipiul Sibiu.

Oraşul Tălmaciu se învecineaza cu:

 • judetul Vîlcea – la Sud;
 • Turnu-Rosu – la Sud-Est;
 • Boiţa – la Sud
 • Bradu, Racoviţa, Sebesul de Jos – la Est;
 • Sadu – la Vest;
 • munţii – la Sud-Vest;
 • Veştem – la Nord.

Hotarul localităţii are următoarele repere:

 • graniţa dintre Tălmaciu-Sadu este delimitată de Pârâul Lupului.
 • graniţa dintre Tălmaciu-Veştem-Şelimbar este reprezentată de Păşunea Balta Neagră – Pădurea Tălmaciu II – Râura.
 • graniţa dintre Tălmaciu- Racoviţa este reprezentată de terenul arabil numit Carpone.
 • graniţa dintre Tălmaciu-Turnu-Roşu este stabilită de Lunca Oltului.