Hotararile autoritatii deliberative

2020

Data Titlu Fişier_ataşat
12.10.2020 Anexa 2 la HCL 144 deschide
12.10.2020 Anexa 1 la HCL 144 deschide
12.10.2020 HOTĂRÂREA NR. 144/2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Imbunatatirea structurii TIC in domeniul e-educatie, orasul Talmaciu, judetul Sibiu” deschide
12.10.2020 HOTĂRÂREA NR. 143/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara (de indata) a Consiliului local Talmaciu din data de 12 octombrie 2020 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 142/2020 privind revocarea HCL 54/19.03.2020 pentru acordarea unor scutiri pentru promovarea investițiilor cu impact în dezvoltarea economico socială a UAT Oraș Tălmaciu deschide
24.09.2020 anexa HCL 141 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.141/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior şi ale loturilor de lemn fasonat la drum oferite la licitaţia de masă lemnoasă din luna octombrie 2020, pentru anul de producţie 2020, din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.140/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C APA CANAL TALMACIU S.R.L. deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.139/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tălmaciu în Comisia de evaluare partiala a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT Oraș Tălmaciu deschide
24.09.2020 Anexa la HCL 138 PUNCTAJ ANL 2020 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 138/2020 privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor construite prin ANL în Orașul Tălmaciu, care devin vacante în anul 2020 deschide
24.09.2020 Anexa 1 HCL137 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 137/2020 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru documentația de urbanism PUD ” Construire casa de locuit, branșamente utilități, împrejmuire teren” în Orașul Tălmaciu , teren înscris în CF 104443, zona Armeni FN deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 136/2020 privind revocarea HCL 119/2020 privind aprobarea preluării dreptului de concesiune asupra imobilului-teren înscris în CF 101916/Talmaciu, nr.cadastral 101916, în suprafaţă de 182 mp, de către Ismană Constantin şi Ţârlea Maria de la Asociaţia “Acasa” deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.135/2020 aprobarea Planului de amplasament și de delimitare a imobilului teren în suprafață de 2655mp, situat în intravilanul orașului Tălmaciu, zona bloc SEIL, în vederea înființării unei Cărți Funciare prin atribuirea unui număr cadastral, conform documentației cadastrale anexate și includerea acestuia în domeniul privat al Orașului Tălmaciu deschide
24.09.2020 ANEXA 1 HCL 134 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.134/2020 privind trecerea în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea reprezentanților expropriatorului a terenurilor din domeniul public al Orașului Tălmaciu afectate de lucrările de utilitate publică ”Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulație între km 251+475 – km 254 +315” deschide
24.09.2020 Anexe 1 si 2 HCL 133 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.133/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020 deschide
08.09.2020 HOTĂRÂREA NR.132/2020 privind desemnarea reprezentantului Orașului Tălmaciu sa semneze Contractul de schimb ce se va încheia cu Zaharie Dorian-Gheorghe si Zaharie Mariana- Lavinia, potrivit tranzacției judiciare aprobate prin HCL 209/2016 deschide
08.09.2020 anexe HCL 131 deschide
08.09.2020 HOTĂRÂREA NR.131/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA nr. 130/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna septembrie 2020 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA Nr. 129/2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD „ Construire service auto cu branșamente utilități, cu reanalizarea retragerilor construcției față de limitele laterale și posterioare in Orasul Talmaciu, str.Ion Creanga, F.N. deschide
20.08.2020 anexa HCL 128 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 128/2020 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUD – „ Construire service auto cu branșamente utilități cu reanalizarea retragerilor construcției față de limitele laterale și posterioare ale parcelei” in Orasul Tălmaciu, str.Ion Creangă, F.N. deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA nr.127/2020 privind acceptarea unei donații ce are ca obiect terenul în suprafață de 92 mp, cu număr cadastral nou atribuit 104570, situat în intravilanul Orașului Tălmaciu și mandatarea primarului Orașului Tălmaciu să semneze contractul de donație în numele și pentru Orașul Tălmaciu. deschide
20.08.2020 HOTARAREA Nr.126/2020 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Înlocuire rețea de apă str. Unirii, intersecție str. Ghe. Lazăr – str. 1 Mai –etapa I” deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 125/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” Talmaciu deschide
20.08.2020 anexe HCL 124 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.124/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor de lemn fasonat oferite la licitatia de masa lemnoasa din luna septembrie 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu. deschide
20.08.2020 Anexa 1 la HCL 123/2020 LISTA privind ordinea de proritate in repartizarea locuintelor pentru tineri realizate prin ANL deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.123/2020 privind aprobarea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL în Orașul Tălmaciu, care devin vacante deschide
20.08.2020 Anexa 1 la HCL 122/ 2020 – METODOLOGIA privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.122/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. deschide
20.08.2020 Anexa 1 la PH 118/2020 REGULAMENT privind aplicarea taxei speciale de protecţie civilă deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.121/2020 privind aprobarea instituirii taxei speciale pe linia protecției civile pe raza UAT Oraș Tălmaciu și a Regulamentului pentru aplicarea acesteia deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA Nr. 120/2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanismPUD -” Construire hale de productie alimentara” in Orasul Talmaciu, sat Colonia Talmaciu, f.n., jud.Sibiu. deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA Nr.119/2020 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 101916/Talmaciu, nr.cadastral 101916, in suprafata de 182 mp, de catre Ismana Constantin si Tirlea Maria de la Asociatia “Acasa” deschide
20.08.2020 anexa 1 la HCL 118 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.118/2020 privind trecerea în proprietatea publica a Statului român si în administrarea reprezentanților expropriatorului a terenurilor din domeniul public al Orașului Tălmaciu afectate de lucrarile de utilitate publică de interes național ” Realizare largire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulatie intre km 251+475- km 254+315” si „ Realizare banda a treia DN7 Valea Oltului intre km 256+675- km 258+950” deschide
20.08.2020 anexe HCL 117 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.117/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020 deschide
10.08.2020 HOTARAREA nr. 116/2020 priviind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020 deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.115/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna august 2020. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 114/2020 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Retehnologizare captare apă brută și stație de tratare sat Tălmăcel, Oraș Tălmaciu”. deschide
16.07.2020 Anexa HCL 113 lista anl deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.113/2020 privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programul ANL. deschide
16.07.2020 Anexa 5 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Anexa 4 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Anexa 3 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Anexa 2 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Anexa 1 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 112/2020 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”, precum și mandatarea primarului UAT Oraș Tălmaciu ca reprezentant al Orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a ADI ”ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie” deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 111/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior și ale loturilor de lemn fasonat oferite la licitatia de masa lemnoasa din luna august 2020 pentru anul de producție 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Oraşului Tălmaciu. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.110/2020 privind aprobarea rectificării, modificăriişi completării HCL 51/19.03.2020 pentru aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL și stabilirea chiriei pentru spațiul unde-și desfășoară activitatea . deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 109/2020 privind aprobarea tarifelor de colectare a deşeurilor de pe raza UAT Oraş Tălmaciu. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.108/2020 privind încredințarea exploatării autoutilitarei-vomă MERCEDEZ BENZ de către SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.107/2020 privind prelungirea contractului de comodat nr. 4490/1/11.07.2019 încheiat cu Tonoiu Florin pentru locuința din Tălmaciu, Aleea Stadionului, bl.2 nefam.16. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.106/2020 privind prelungirea contractului de comodat nr.2321/2/7.08.2015 încheiat cu Bobeică Maria-Tobița pentru locuința din Colonia Tălmaciu, nr.18. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.105/2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Construire hală depozitare și spații administrative, drumuri de incintă și parcaje” în Orașul Tălmaciu,sat Colonia Tălmaciu,f.n., județul Sibiu, inițiator Rădoiu Constantin pentru VEKOSIB INDUSTRZ SRL. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 104/2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Amenajare depozit material lemnos, împrejmuire, branșament utilități, construcții hală și amplasare container birou” în Orașul Tălmaciu, strada Mihai Viteazu, nr.98, județul Sibiu, inițiator RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 103/2020 privind aprobarea diminuării cu 12mp a imobilului-teren în suprafaţă de 39201 mp situat în Tălmaciu, Aleea Castanilor, înscris în CF 100599/Tălmaciu, nr.top 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 şi a noului Plan de amplasament şi delimitare al acestuia. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 102/2020 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris în CF 102534/Tălmaciu, nr.top 7353/3 în suprafaţă de 240 mp. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 101/2020 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris în CF 103051/Tălmaciu, nr.top 103051 în suprafaţă de 21 mp. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 100/2020 privind atestarea la domeniul privat al UAT Oraş Tălmaciu a unor imobile-terenuri situate în intravilanul Oraşului Tălmaciu. deschide
16.07.2020 Anexa 5 la HCL 99 model contract deschide
16.07.2020 Anexa 4 la HCL 99 din 2020 caiet de sarcini deschide
16.07.2020 Anexa 3 la HCL 99 instructiuni pentru ofertanti deschide
16.07.2020 Anexa 2 la HCL 99 fisa de date a procedurii deschide
16.07.2020 Anexa 1 la HCL 99 studiul de oportunitate deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 99/2020 privind aprobarea închirierii , prin licitaţie publică, a unui imobil -teren situat în extravilanul oraşului Tălmaciu, în suprafaţă de 525 mp, cu destinaţia de teren agricol, identificat în tarla 4875, parcela 138. deschide
16.07.2020 Anexa la HCL 98/2020 deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 98/2020 privind aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al UAT Oraş Tălmaciu. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 97/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Tălmaciu, aprobat în Anexa 1 la HCL 49/2020. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 96/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa Consiliului Local Tălmaciu din data de 16.07.2020. deschide
10.07.2020 Anexa 1 la HCL nr. 95/2020 deschide
10.07.2020 HOTARAREA nr. 95/2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Modernizare sistem iluminat public, orasul Talmaciu, jud. Sibiu” deschide
10.07.2020 HOTARAREA nr. 94/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinara (de indata) Consiliului Local Tălmaciu din 10 iulie 2020 deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA nr. 93/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna iulie 2020 deschide
18.06.2020 Anexe HCL 92 deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA NR.92/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020 deschide
18.06.2020 Anexe HCL 91 deschide
18.06.2020 HOTARAREA NR.91/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
18.06.2020 HOTARAREA Nr.90/2020 privind aprobarea executării lucrării de înlocuire a rețelei de apă și refacerea branșamentelor din Tălmaciu zona SEIL de către SC ACSTAL SA Talmaciu, cu finanțare din cota de dezvoltare deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA NR.89/2020 privind stabilirea structurii pe specialitati a membrilor Comisiei sociale in vederea analizarii cererilor pentru repartizarea locuintelor ANL vacante și aprobarea Graficului-calendar de lucru al comisiei pentru întocmirea noi Liste de priorități deschide
18.06.2020 Anexe HCL 88 deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA NR.88/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor de lemn fasonat la drum auto din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu, oferite la licitatia de masa lemnoasa din luna iulie 2020, pentru anul de productie 2020 . deschide
18.06.2020 Anexa 1 HCL 87 deschide
18.06.2020 HOTARAREA NR.87/2020 privind aprobarea modificării Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu.- deschide
18.06.2020 Anexa 1 HCL 86 deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA NR. 86/2020 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUD – „Construire hale de producție alimentară” in Orasul Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, FN, jud.Sibiu deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA nr. 85/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna iunie 2020 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.84/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.3819/205/10.05.2019 încheiat cu Drăgan Maria pentru locuinţa convenabilă situată în Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu, nr.2, jud.Sibiu deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.83/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.3146/11/13.05.2019 încheiat cu Rădoiu Tanța pentru spațiul – locuinţă convenabilă situată în Tălmaciu, str.Nicolae Bălcescu, nr.2, jud.Sibiu. deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 82/2020 privind aprobarea documentaţiei „PUZ- ”Construire fermă mixtă creștere animale, abator și amenajări exterioare” în Tălmaciu, Câmpul de Mijloc jud. Sibiu, inițiator S.C ISPARBO – PROD S.R.L prin Rădoiu Isaia deschide
21.05.2020 Anexa HCL 81 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 81/2020 privind însușirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUZ- ”Construire fermă mixtă creștere animale, abator și amenajări exterioare”, în Tălmaciu, Câmpul de Mijloc, jud. Sibiu, inițiator S.C ISPARBO- PROD S.R.L prin Rădoiu Isaia deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 80/2020 privind aprobarea modificării documentaţiei de urbanism PUD- „Construire hală depozitare materiale”, aprobată prin HCL 132/2017, pentru terenul situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu , FN, jud. Sibiu, iniţiator Popa Gavril deschide
21.05.2020 anexa HCL 79 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.79/2020 privind însușirea Raportului informării şi consultării publicului pentru modificarea documentaţiei PUD – „Construire hală depozitare materiale”, aprobată prin HCL 132/2017, pentru terenul situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu , FN, jud. Sibiu , iniţiator Popa Gavril deschide
21.05.2020 anexa HCL 78 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 78/2020 privind însușirea Raportului informării şi consultării publicului pentru documentaţia PUD- ”Amenajare depozit material lemnos, împrejmuire, branșamente utilități, construcții hală și amplasare container birou” în Tălmaciu, str. Mihai Viteazu nr.98, jud. Sibiu, initiator RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 77/2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.D.„ Construire locuință, împrejmuire” în Orasul Tălmaciu, zona Între Iazuri, FN, jud.Sibiu, iniţiator Necșoiu Vasile Georgel deschide
21.05.2020 anexa HCL 76 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 76/2020 privind însușirea Raportului informării şi consultării publicului pentru documentaţia „PUD – „ Construire locuință, împrejmuire” în Oraşul Tălmaciu, zona Între Iazuri, FN, jud.Sibiu, iniţiator Necșoiu Vasile Georgel deschide
21.05.2020 Anexa HCL 75 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.75/2020 privind modificarea Anexei 3 pentru aprobarea Statului de funcții al S.V.S.U Tălmaciu, aprobată prin HCL 147/2019 deschide
21.05.2020 Anexe HCL 74 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.74/2020 privind aprobarea Bilanţului contabil la data de 31.12.2019 , a Machetei indicatorilor economico-financiari pe anul 2019 şi a propunerii de repartizare a profitului S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L deschide
21.05.2020 Anexe HCL 73 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.73/2020 privind aprobarea Situaţiilor financiare aferente anului 2019, a propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2019 şi a Raportului administratorului R.P.L O.S.T R.A Tălmaciu deschide
21.05.2020 anexa HCL 72 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.72/2020 privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al UAT Oraș Tălmaciu la 31.12.2019 deschide
21.05.2020 anexe HCL 71 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.71/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 70/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din data de 21.05.2020 deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA nr. 69/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna mai 2020 deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.68/2020 privind modificarea art. 3 din HCL 51/2020 pentru aprobarea incheierii unui contract de inchiriere cu SC APA-CANAL TALMACIU SRL si stabilirea chiriei pentru spatiul unde isi desfasoara activitatea deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.67/2020 privind mandatarea primarului Orașului Tălmaciu ca reprezentant al Orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la ”Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr.290/27.03.2019” deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.66/2020 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie” deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.65/2020 privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr. 4895/27/23.05.2016 încheiat între Orașul Tălmaciu şi Mitrea Ariana-Maria Persoana Fizică Autorizată către SC ART CHEESE SRL reprezentata prin administrator Mitrea Ariana-Maria deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.64/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.18/1/23.01.2017 încheiat cu Voica Georgeta Eudochia pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.1, jud.Sibiu deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.63/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3007/18/3.04.2015 încheiat cu Giurescu Florin Valeriu pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.1, sc.A, ap.12, jud.Sibiu deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.62/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.61/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5256/25/2015 încheiat cu Radoiu Ioan pentru pajistea alpină situată in localitatea Talmacel, ”Muntele Boilor” in suprafata de 88,6 ha destinata pasunatului bovinelor deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.60/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.4668/24/21.05.2015 încheiat cu Pavel Iuliana pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.1, sc.B, ap.4, jud.Sibiu deschide
16.04.2020 Anexe la HCL 59 deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.59/2020 privind aprobarea tipului de licitație , a preturilor de pornire și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior din luna mai 2020 si ale loturilor oferite la licitatia de lemn fasonat din luna mai 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
16.04.2020 Anexa 9 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 8 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 7 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 6 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 5 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 4 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 3 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 2 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 1 la HCL 58 deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.58/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din Orasul Talmaciu pentru anul 2021 prin indexarea cu rata inflatiei de 3,8 % a celor existente deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.57/2020 privind completarea Anexei nr. 1 – Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu, aprobată prin HCL nr. 54/2020 deschide
16.04.2020 Anexa 1 la HCL 56/2020 – PROCEDURA de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Tălmaciu în situații excepționale constatate de către autoritățile abilitate (epidemii, pandemii, fenomene natural extreme cutremure si alte situatii similare) deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.56/2020 privind aprobarea Procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local Talmaciu în situații excepționale constatate de către autoritățile abilitate (epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure și alte situații similare) deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 55/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2020 deschide
19.03.2020 HCL 54 scutiri pentru promovare investitii deschide
19.03.2020 Anexe HCL 53 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA Nr.53/2020 privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2020 al SC ACSTAL SA Tălmaciu finanțat din surse proprii și din cota de dezvoltare deschide
19.03.2020 anexe la HCL 52 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.52/2019 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor oferite la licitatia de lemn fasonat din luna aprilie 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.51/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de inchiriere pentru SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL și stabilirea chiriei pentru spațiul unde-și desfășoară activitatea deschide
19.03.2020 Anexa 2 HCL 50 deschide
19.03.2020 anexa 1 HCL 50 deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.50/2020 privind aprobarea Indicatorilor de performanță ai SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL si a Raportului de activitate pe anul 2019 a administratorului SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL deschide
19.03.2020 anexa 1 HCL 49 deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.49 /2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Tălmaciu, județul Sibiu deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.48/2020 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul art.1 din HCL 10/2020 pentru aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat autorizate/acreditate pentru anul scolar 2020-2021 deschide
19.03.2020 anexa HCL 47 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 47/2020 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia „PUD – „ Construire hala depozitare si spatii administrative, drumuri de incinta si parcaje” in Orasul Tălmaciu, sat Colonia Talmaciu, FN, jud.Sibiu,initiator Radoiu Constantin pentru SC Vekosib Industry deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.46/2020 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 la HCL 128/2019 prin radierea pozitiilor 18 si 25 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.45/2019 privind aprobarea diminuarii cu 4,73 ha a suprafetei terneului inchiriat doamnei Mitrea Elena prin contractul de inchiriere nr.4141/15/30.05.2017 deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.44/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.6990/138/2.09.2009 încheiat cu Fodor Marian pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.1, sc.A, ap.5, jud.Sibiu deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.43/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2169/22/11.03.2014 încheiat cu Grasu Nicolae pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.B, ap.5, jud.Sibiu deschide
19.03.2020 Anexa 2 HCL 42 deschide
19.03.2020 Anexa 1 HCL 42 deschide
19.03.2020 HOTARÂREA NR.42/2020 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia „locuinta convenabila” din Orasul Tălmaciu deschide
Anexa 2 HCL 41 deschide
19.03.2020 Anexa 1 HCL 41 deschide
19.03.2020 HOTARÂREA NR.41/2020 privind prelungirea contractelor de închiriere locuinte din Orasul Talmaciu si sat Colonia Talmaciu deschide
19.03.2020 Anexa 1 HCL 40 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.40/2020 privind aprobarea vanzarii locuințelor ANL amplasate în Orașul Tălmaciu, strada Emil Cioran, bl.1 si bl.2, judetul Sibiu la preturile calculate de evaluator autorizat PF Roman Gabriel deschide
19.03.2020 Anexa 1 hcl 39 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.39/ 2020 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al orașului Tălmaciupentru anul 2020 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.38/ 2020 privind aprobarea identificarii digurilor de protecție de pe teritoriul UAT Oras Talmaciu deschide
anexe HCL 37 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.37/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2020 deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA nr. 36/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna martie 2020 deschide
13.02.2020 anexa 5 la HCL 35 deschide
13.02.2020 anexa 4 la HCL 35 deschide
13.02.2020 anexa 3 la HCL 35 deschide
13.02.2020 anexa 2 la HCL 35 deschide
13.02.2020 anexa 1 la HCL 35 deschide
13.02.2020 HOTARAREA Nr.35/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, detalierea indicatorilor economico-financiari, a Programului de investitii si a Masurilor de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante la SC Apa-Canal Talmaciu SRL pentru anul 2020 deschide
13.02.2020 HOTARAREA NR.34/2020 privind aprobarea majorarii tarifelor pentru serviciul public de canalizare, operator SC “ APACANAL TALMACIU ” SRL deschide
13.02.2020 HOTARAREA Nr.33/2020 privind aprobarea achizitionarii a 10 containere de 1100 L din cota de dezvoltare incasata in baza HCL 65/2019 de catre SC ACSTAL SA Talmaciu in vederea colectarii deseurilor biodegradabile. deschide
13.02.2020 anexe la HCL 32 deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA NR.32/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor oferite la licitatia de lemn fasonat din luna martie 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
13.02.2020 Anexa 5 la HCL 31 deschide
13.02.2020 Anexa 4 la HCL 31 deschide
13.02.2020 Anexa 3 la HCL 31 deschide
13.02.2020 Anexa 2 la HCL 31 deschide
13.02.2020 Anexa 1 la HCL 31 deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA Nr.31/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RPL “Ocolul Silvic Talmaciu” RA pe anul 2020 , a devizelor de lucrări silvice aferente anului 2020 si a investitiilor pentru anul 2020 deschide
13.02.2020 HOTARAREA NR.30/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.2434/35/15.03.2016 încheiat cu Suciu Vasile pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.7, jud.Sibiu. deschide
13.02.2020 HOTARAREA NR.29/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.6962/182/2.09.2009 încheiat cu Dobritan Elena-Dorina pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.B, ap.15, jud.Sibiu deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA NR.28/ 2020 privind desemnarea Primarului Orasului Talmaciu pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Oraș Tălmaciu pentru activitatea desfasurata in anul 2019 deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA NR.27/2020 privind atestarea la domeniul privat al UAT Oras Tălmaciu a unei suprafețe de 3,96 mp din suprafața de 341 mp înscrisă în CF 102027/Tălmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/46 pentru completarea suprafetei necesara punerii în executare a sentinței civile nr.214/2019 a Judecătoriei Avrig deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA NR.26/2020 privind mandatarea domnului Limbășan George Miron –consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu, ca reprezentant al orașului Talmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 8 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016 deschide
13.02.2020 anexe la HCL 25 deschide
13.02.2020 HOTARAREA NR.25/2020 privind aprobarea numarului de asistenti personali, a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2020. Aprobarea organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu si serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu deschide
13.02.2020 anexe la HCL 24 deschide
13.02.2020 HOTARAREA Nr.24/2020 privind aprobarea bugetului local al UAT Oraș Talmaciu pe anul 2020 deschide
30.01.2020 HCL 23 presedinte de sedinta deschide
30.01.2020 Anexa 7 la Regulament deschide
30.01.2020 Anexa 6 la Regulament deschide
30.01.2020 Anexa 5 la Regulament deschide
30.01.2020 ANEXA 4 la Regulament mopede deschide
30.01.2020 Anexa 3 la Regulament mopede deschide
30.01.2020 ANEXA 2 la Regulament mopede deschide
30.01.2020 Anexa 2 a la Regulament mopede deschide
30.01.2020 Anexa 1 la Regulament mopede deschide
30.01.2020 Anexa1 HCL 22- mopede deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.22/2020 pentru aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor supuse înregistrării în UAT Oraș Tălmaciu deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.21/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 6091/13.08.2018 încheiat cu Sporeanu Carmen și stabilirea chiriei pentru locuinta situată în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, nr.18 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.20/2020 privind aprobarea Listelor de inventariere si a Listei de casare a obiectelor de inventar de la SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
30.01.2020 Anexa 1 HCL 19 deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.19/2020 privind aprobarea grilei de salarizare pentru angajații SC APĂ CANAL TĂLMACIU SRL deschide
30.01.2020 anexa 1 HCL 18 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.18//2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.17/2020 pentru aprobarea modificării poziției 7 din Anexa 1 la HCL 14/2019 privind aprobarea Statului de functii si a Statului de personal al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Talmaciu” RA. deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.16/2020 privind acordarea anual , gratuit, a unui volum de 6 mc lemn fasonat de foc persoanelor care au avut cel puţin 15 ani calitatea de angajat în cadrul RPL Ocol Silvic Tălmaciu RA. deschide
30.01.2020 anexele 1 si 2 HCL 15 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.15/2020 privind aprobarea casării unor obiecte de inventar de la RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA deschide
30.01.2020 anexa 1 la HCL 14 deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.14/2020 privind aprobarea preturilor de pornire , a tipului de licitatie si a garantiilor de contractare ale loturilor de lemn fasonat oferite la licitatia din luna februarie 2020 pentru anul de productie 2020 deschide
30.01.2020 anexa 1 HCL 13 deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.13/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior din luna februarie 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu. deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.12/2020 privind aprobarea volumului si a modului de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in anul 2020 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu. deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.11/2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2020 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.10/2020 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat autorizate/acreditate pentru anul scolar 2020-2021 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.9/2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a contractului de inchiriere nr. 2492/57/28.03.02013 încheiat cu Homan Ioan , domiciliat în Tălmaciu, str. Cetății, 55 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.8/ 2020 privind modificarea art. 2 din HCL 92/2019 privind aprobarea preturilor la apa potabila si micsorarea cotei de dezvoltare in sarcina beneficiarilor serviciului de alimentare cu apa pentru UAT Talmaciu. deschide
30.01.2020 anexa 1 HCL 7 deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 7/2020 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia „PUZ – Construire hala de productie” , zona Colonia Talmaciu, CF 103204, initiator SC LANCO SRL deschide
09.01.2020 Anexa 3 la HCL 6/2020 STRATEGIA LOCALĂ PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA, PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG, SERVICIULUI DE SALUBRIZARE deschide
09.01.2020 Anexa 2 la HCL 6/2020 CAIET DE SARCINI SERVICIUL SALUBRIZARE deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 6/2020 Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea unor activități din cadrul serviciului de salubrizare deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.6/2019 privind aprobarea documentatiei necesare infiintarii Serviciului public cu personalitate juridica pentru activitatile de salubrizare-maturat, spalat, stropit , intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pet imp de polei si inghet deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 5/2020 deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.5/2020 privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate in sold la 31 decembrie 2019 deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 4/2020 deschide
09.01.2020 HOTARAREA Nr.4/2020 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului din Talmaciu, str.M,.Viteazu, nr.18, ap.III, nr.cadastral 102000-C1-U3, nr.top.89/III,90/III inscris in CF 102000Talmaciu deschide
09.01.2020 Anexa 2 la HCL 3/2020 – Tabel nominal privind chiriasii ANL deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 3/2020 – Tabel nominal privind chiriasii ANL deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.3/2020 privind prelungirea contractelor de închiriere locuințe ANL din Orașul Tălmaciu deschide
09.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 2/2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2019 deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.1/2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului Sectiunii de Dezvoltare din anul 2019 deschide

2019

Data Titlu Fişier_ataşat
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 149/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2019 deschide
21.11.2019 Anexa HCL 148 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.148/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR147/2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Orașului Talmaciu, in conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019 deschide
21.11.2019 Anexa HCL 146 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.146/2019 privind aprobarea tarifelor pentru realizarea activităților de iluminat public în UAT Oras Tălmaciu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.145/2019 privind aprobarea modificării art. 2, pct.2.1. din contractul de închiriere nr.5188/68/30.05.2014 încheiat cu doamna Lotrean Paraschiva, domiciliată în Tălmaciu, strada Ion Creangă, nr.1, județul Sibiu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.144/2019 privind modificarea art. 2 pct.2.1 din contractul de închiriere nr.4036/6/15.05.2018 încheiat cu domnul Boța Gavrilă , domiciliat în Tălmaciu, str.St.L.Roth, nr.8, județul Sibiu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.143/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 985/2/05.02.2015 încheiat cu Birou Individual Notarial Salomie Ioan Cristian deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.142/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 790/ 28.01.2004 încheiat cu “Bârză Gheorghe Intreprindere Individuală” deschide
21.11.2019 HOTARAREA NR.141/2019 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
21.11.2019 HOTARAREA NR.140/2019 privind acordarea unei cantități de 6 mc lemn rotund subțire din specia molid, pentru construirea unei împrejmuiri provizorii a unei suprafețe de teren de 1000 mp aferente depozitului de material lemnos, din suprafața data în administrare prin contractul nr. 4843/13.06.2018 deschide
21.11.2019 Anexa la HCL 139 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂRE NR.139/2019 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul fasonat în depozit către persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local de pe raza Orasului Talmaciu deschide
21.11.2019 Anexa la HCL 138 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.138/2019 privind aprobarea tipului de licitație, a prețurilor de pornire și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitatia de masă lemnoasă pe picior din luna decembrie 2019 pentru anul de producție 2020 și a prețurilor de pornire și a garanțiilor de contractare a loturilor oferite la licitația de lemn fasonat din luna decembrie 2019 pentru anul de productie 2019, din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu deschide
21.11.2019 Anexa la HCL137 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.137/2019 privind aprobarea zonării fiscale a teritoriului a UAT Orașul Tălmaciu pentru anul 2020 deschide