Hotararile autoritatii deliberative

Hotararile autoritatii deliberative 2021

Data Titlu Fişier_ataşat
31.08.2021 HOTĂRÂREA NR.107/2021privind prelungirea contractului de comodat nr.1273/2011 încheiat între Orașul Tălmaciu și S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L. deschide
31.08.2021 Anexa 1 la HCLl 106 deschide
31.08.2021 HOTĂRÂREA NR.106/2021 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor şi în alte locuri decât sediul Primăriei Orașului Tălmaciu deschide
31.08.2021 HOTĂRÂREA NR.105/2021 privind asocierea UAT Tălmaciu cu Asociația Proprietarilor de Terenuri Bradu( Avrig) deschide
31.08.2021 Anexa 1 la HCL 104 deschide
31.08.2021 HOTARÂREA NR.104/2021privind aprobarea încheierii unui contract cu titlu de folosință gratuită pentru spațiul în suprafață de 105,27 mp situat în Tălmaciu, str.Aleea Stadionului, nr.1, Județul Sibiu către Asociația Sportivă ”F.C.Tălmaciu”. deschide
31.08.2021 HOTĂRÂREA NR.103/2021privind aprobarea acordării cantității de 100 mc lemn de lucru rășinoase cu titlu gratuit dinproprietatea Orasului Talmaciu pentru Parohia Ortodoxă Tălmăcel, în vederea construiriiunei schele și executarea lucrărilor de reparații la acoperișul lăcașului de cult deschide
31.08.2021 HOTĂRÂREA NR.102/2021 atribuit în folosință gratuită către Ministerul Sănătății- Serviciul Județean de Ambulanță Sibiu prin art. 2 din Anexa 1 la HCL 84/2021, cu acordarea dreptului de folosință gratuită și asupra spațiului compus din 2 ( două) camere în suprafață de 21,60 mp, respectiv 17,36 mp, cu destinația – operațiuni de decontaminare deschide
05.08.2021 HOTĂRÂREA NR. 101/ 2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2021 deschide
22.07.2021 Anexa 1 LA HCL 100 deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.100/2021 privind aprobarea Procedurii de recrutare și selecție a funcției contractuale pentru ocuparea unui post vacant – ADMINISTRATOR S.C. APA-CANAL TALMACIU S.R.L. deschide
22.07.2021 Anexele 1 si 2 HCL 99 deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.99/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior și ale loturilor oferite la licitația de lemn fasonat din producția anului 2021. deschide
22.07.2021 Anexa 1 LA HCL 98 deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.98/2021 privind încetarea de drept a procedurii de constituire a Consiliului de Administrație și modificarea Actului constitutiv al R.P.L Ocolul Silvic Tălmaciu R.A deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.97/2021 privind aprobarea noilor tarife pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere din UAT Tălmaciu-operator S.C ACSTAL S.A Tălmaciu deschide
22.07.2021 Anexele 1si 2 HCL 96 deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 96/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Tălmaciu și pentru serviciile subordonate Consiliului Local Tălmaciu deschide
22.07.2021 Anexele 1,2 si 3 La HCL 95 deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.95/2021 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Tălmaciu în Direcția de Asistență Socială Tălmaciu – un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tălmaciu, aprobarea organigramei și statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcționare deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.94/2021 privind vânzarea directă a imobilului- teren, în suprafață de 527 mp, înscris în CF 100175, nr.cad. 100175, aparținând domeniului privat al Orașului Tălmaciu, aferent construcției situate în intravilanul Orașului Tălmaciu, strada Corneliu Coposu, nr. 5 către Drăghescu Petre, proprietarul construcției. deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.93/2021 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului înscris în CF 102489 Tălmaciu, nr.top. 102489 în suprafaţă de 66 mp deschide
22.07.2021 Anexa 4 la HCL 92 deschide
22.07.2021 Anexa 3 la HCL 92 deschide
22.07.2021 Anexa 1 la HCL 92 deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.92/2021 privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil-teren în suprafață de 398 mp, situat în Oraș Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, F.N. identificat în CF 101903 Tălmaciu, nr.cadastral 101903, cu destinația construire locuințe. deschide
22.07.2021 Anexa 4 la HCL 91 deschide
22.07.2021 Anexa 3 la HCL 91 deschide
22.07.2021 Anexa 1 la HCL 91 deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.91/2021 privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil-teren în suprafață de 292 mp, situat în UAT Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, F.N. identificat în CF 101920 Tălmaciu, nr.cadastral 101920, cu destinația construire locuințe. deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.90/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.7993/33/16.08.2016 încheiat cu Roman Elena-Iulia pentru locuință ANL și înscrierea în contract a soțului Roman Răzvan și a fiului Roman Mylan Constantin deschide
22.07.2021 Anexele 1 si 2 HCL 89 deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR. 89/ 2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2021 deschide
22.07.2021 HOTĂRÂREA NR.88/2021 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului local al UAT Tălmaciu la 31.12.2020 deschide
17.06.2021 HOTĂRÂREA nr. 87/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din lunile iulie-septembrie 2021 deschide
17.06.2021 HOTĂRÂREA Nr. 86/2021 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ” Construire clădiri pentru comerț, depozitare, mică producție, servicii, parcări, împrejmuire, firme și reclame, organizare de șantier, elaborare PUZ, schimbare funcțională”, pe terenurile înscrise în CF 103497, CF 100031, CF 100448, 101756, CF 101757, CF 102719, CF 102720, CF 102721, CF 102722, CF 103426, CF 103427, CF 103477, CF 103653, CF 103916, CF 103917, CF 104096, CF 104097 situate în Orașul Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu, nr.43 deschide
17.06.2021 Anexa 1 la HCL 85 folosinta Serviciul de ambulanta deschide
17.06.2021 Anexa 1 la HCL 85 deschide
17.06.2021 HOTĂRÂREA NR. 85/2021Privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru documentația PUZ ”Construire clădiri pentru comerț, depozitare, mica producție, servicii, parcări, împrejmuire, firme și reclama, organizare de șantier, elaborare PUZ schimbare funcțională”, în Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu, nr.43 pentru terenurile înscrise în CF 103497,CF 100031, CF103916, CF 103917, CF 101757, CF 101756, CF 102722, CF 102721, CF 102720, CF 102719, CF 104096, CF 103653, CF 100448, CF 104097, CF 103477, CF 103427, CF 103426. deschide
17.06.2021 HOTĂRÂREA NR.84/2021 privind acordarea dreptului de folosință gratuită pentru spațiul în suprafață de 33,44 mp situat în Tălmaciu, strada Nicolae Bălcescu, nr.127-parter către Ministerul Sănătății-Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu deschide
17.06.2021 Anexa 1 la HCL 83 dare in folosinta gratuita spatiu Obseta Talmacel deschide
17.06.2021 HOTARÂREA NR.83/2021 privind acordarea dreptului de folosință gratuită pentru spațiul în suprafață de 35,35 mp situat în Tălmaciu, sat Tălmăcel, nr.437, județul Sibiu către Asociația ”Obștea Tălmăcel” deschide
17.06.2021 HOTĂRÂREA NR.82/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4668/24/21.05.2015 încheiat cu Pavel Iuliana pentru locuință ANL. deschide
17.06.2021 HOTĂRÂREA NR.81/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 18/01/03.01.2017 încheiat cu Voica Georgeta Eudochia pentru locuință ANL. deschide
17.06.2021 HOTĂRÂREA NR.80/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5402/30/03.06.2016 încheiat cu Timofte Mirela Georgiana pentru locuință ANL deschide
17.06.2021 HOTĂRÂREA NR.79/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5334/29/06.06.2016 încheiat cu Stroi Alina Georgeana pentru locuință ANL deschide
20.05.2021 HOTĂRÂREA NR.78/2021 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare cu propunere de alipire a imobilelor înscrise în CF 104442 Tălmaciu și CF 101163 Tălmaciu deschide
20.05.2021 HOTĂRÂREA NR.77/2021 privind îndreptarea erorii materiale din HCL 61/2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD ” Construire locuințe colective și servicii aferente zonelor de locuit” în Orașul Tălmaciu, strada 22 Decembrie 1989, F.N., CF 101002 deschide
20.05.2021 anexa 1 la HCL 76 deschide
20.05.2021 HOTĂRÂREA NR.76/2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 si repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2020 la S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L deschide
20.05.2021 Anexele 1 si 2 la HCL 75 deschide
20.05.2021 HOTĂRÂREA NR.75/2021 privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2020 a administratorului S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L și a Indicatorilor de performanță ai S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L pentru anul 2021 deschide
20.05.2021 HOTĂRÂREA NR.74/2021 privind aprobarea reevaluării modului de determinare a componentelor salariale și a valorilor rezultate pentru angajații R.P.L Ocolul Silvic Tămaciu R.A deschide
20.05.2021 Anexele 1, 2, 3 la HCL 73 deschide
20.05.2021 HOTĂRÂREA NR.73/2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 la R.P.L Ocolul Silvic Tălmaciu R.A , raportului administratorului precum și repartizarea profitului net aferent anului 2020 deschide
20.05.2021 Anexele 1,2,3 la HCL 72 deschide
20.05.2021 HOTĂRÂREA NR.72/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior din producția anului 2021 și ale loturilor oferite la licitația de lemn fasonat din producția anului 2021 deschide
20.05.2021 HOTĂRÂREA NR.71/2021 privind aprobarea unui schimb de locuință deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.70/2021 pentru modificarea art.7 din HCL nr.145/04.11.2020 privind aprobarea implementării proiectului ” Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație Orașul Tălmaciu, Județul Sibiu” deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.69/2021 privind aprobarea majorării preţurilor la apa potabilă livrată de către S.C ACSTAL S.A TĂLMACIU deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.68/2021 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.4891/23/23.05.2016 încheiat cu Vlasie Vasilica Roxana pentru muntele Conțu 1, lotul 1 în suprafață de 33 ha deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.67/2021 privind aprobarea înscrierii în contractul de închiriere nr.3767/172/09.05.2013 încheiat cu Tufiș Ioan a nepotului Cremene Petru-Raul deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.66/2021 privind prelungirea contractului nr.2568/101/29.03.2011 încheiat cu S.C FLORISTAR COM S.R.L. deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.65/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3146/11/13.05.2019 încheiat cu Rădoiu Tanța pentru locuinţa convenabilă situată în Tălmaciu, str.Nicolae Bălcescu, nr.2, jud.Sibiu deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.64/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3819/201/10.05.2013 încheiat cu Drăgan Maria pentru locuința situată în Tălmaciu, str.Nicolae Bălcescu, nr.2, jud.Sibiu deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.63/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3355/10/08.04.2016 încheiat cu Căpățînă Dumitru-Mihai pentru locuință ANL deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.62/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3651/19/15.04.2016 încheiat cu Ciorogariu Marian pentru locuință ANL deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 61/2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD ” Construire locuințe colective și servicii aferente zonelor de locuit” în Orașul Tălmaciu, strada 22 Decembrie 1989, F.N., CF 101002 deschide
22.04.2021 Anexa 1 HCL 60 deschide
22.04.2021 HOTARAREA 60/2021 privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului pentru documentația PUZ ” Construire locuințe colective și servicii aferente zonelor de locuit” pe terenul înscris în CF 101002 situat în Orașul Tălmaciu, str. 22 Decembrie 1989, F.N. deschide
22.04.2021 Anexele 1-15 HCL 59 deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.59/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Oraşul Tălmaciu pentru anul 2022 prin indexarea cu rata inflaţiei de 2,6 % a celor existente deschide
22.04.2021 Anexa 1 la HCL 58 deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 58/2021 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
22.04.2021 Anexa 1 la HCL 57 deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 57/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Consiliului Local Tălmaciu, județul Sibiu deschide
22.04.2021 Anexele 1-5 la HCL 56 deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.56/2021 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, detalierea indicatorilor economicofinanciari, a Programului de investiții si a Măsurilor de imbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante la S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L pentru anul 2021 deschide
22.04.2021 Anexa HCL 55 deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.55/2021 privind aprobarea grilei de salarizare și a tichetelor de masă pentru angajații S.C APĂ CANAL TĂLMACIU S.R.L pentru anul 2021 deschide
22.04.2021 Anexele 1-11 la HCL 54 deschide
22.04.2021 HOTĂRÂREA NR.54/2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, detalierea indicatorilor economico-financiari, a Programului de investiții, a Măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților restante şi a devizelor de lucrări silvice la R.P.L Ocolul Silvic Tălmaciu R.A pentru anul 2021 deschide
15.04.2021 HOTĂRÂREA NR.53/2021 pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.1 din HCL 159/2009 privind atribuirea, în folosință gratuită, a imobilului-teren înscris în CF 1874 , nr.top. 5321/3/1/1/1/16 în suprafață de 260 mp d-lui Mihăilă Mircea, domiciliat în Tălmaciu,Colonia Tălmaciu II, nr.6/8 pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 deschide
15.04.2021 HOTĂRÂREA NR.52/2021 privind aprobarea documentatiei tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Retea de Canalizare Al. Castanilor Zona Vile, oras Talmaciu” deschide
15.04.2021 HOTĂRÂREA NR. 51 /2021 privind aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „PROIECTARE SI EXECUTIE RETEA CANALIZARE SI STATIE DE POMPARE SAT TALMACEL ZONA NR 255, 367, 135, 262, 265” oraş Tălmaciu , jud. Sibiu deschide
15.04.2021 HOTĂRÂREA NR.50/2021 privind aprobarea documentației tehnice, a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE STR. E. CIORAN, STR. C. COPOSU, STR. ARINILOR, ZONA SEIL, TĂLMACIU II (ETAPA I – STR. E. CIORAN, STR. C. COPOSU, STR. ARINILOR)” Oraş Tălmaciu , jud. Sibiu deschide
15.04.2021 HOTĂRÂREA Nr.49/2021 privind aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Descărcare rețea de canalizare Cartier Armeni II și Amenajare Drum” deschide
15.04.2021 Anexa 1 HCL 48 deschide
15.04.2021 HOTĂRÂREA NR.48/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale loturilor oferite la licitația de lemn fasonat din luna aprilie 2021 pentru anul de producție 2021 deschide
15.04.2021 Anexe 1-6 HCL 47 deschide
15.04.2021 HOTĂRÂREA Nr.47/2021 privind aprobarea bugetului local al Orașului Talmaciu pe anul 2021 deschide
15.04.2021 Anexe 1-2 HCL 46 deschide
15.04.2021 HOTĂRÂREA NR.46/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tălmaciu si serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu deschide
15.04.2021 HOTĂRÂREA NR.45/2021 privind aprobarea numărului de asistenţi personali, a numărului de indemnizaţii acordate părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, pentru anul 2021 deschide
25.03.2021 HOTĂRÂREA nr. 44/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din lunile aprilie-iunie 2021 deschide
25.03.2021 ANEXA nr. 2 la HCL 43/2021 deschide
25.03.2021 Anexa 1 la HCL 43 deschide
25.03.2021 HOTĂRÂREA NR.43/2021 privind punerea la dispoziția Administrației Naționale ”Apele Române” a unei suprafețe de 49 mp din terenul identificat în CF 104012/Tălmaciu, în vederea implementării proiectului ” Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor- etapa II”- Sistem de avertizare alarmare a populației din aval de baraje- pentru amplasare sirenă S OT 066 deschide
25.03.2021 HOTARAREA nr.42/2021 pentru revocarea HCL 29/18.02.2021 privind aprobarea majorării preturilor la apa potabila livrată populației de către SC ACSTAL SA TĂLMACIU deschide
25.03.2021 Anexe la HCL 41 deschide
25.03.2021 HOTĂRÂREA NR.41/2021 privind aprobarea tipului de licitație , a preturilor de pornire și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior din luna aprilie 2021 si ale loturilor oferite la licitatia de lemn fasonat din luna aprilie 2021 pentru anul de productie 2021 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
25.03.2021 HOTARAREA NR. 40/2021 privind aprobarea modificării primului paragraf al art. 44 din Regulamentul privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri, construite prin ANL, administrarea și închirierea acestora si termenul de actualizare a dosarelor ANL, aprobat prin HCL 167/2016 deschide
25.03.2021 HOTARAREA NR.39/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2434/ 35/ 15.03.2016 încheiat cu domnul Suciu Vasile Gheorghe pentru locuință ANL. deschide
25.03.2021 Anexa 2 la HCL 38 deschide
25.03.2021 Anexa 1 la HCL 38 deschide
25.03.2021 HOTARÂREA NR.38/2021 privind prelungirea contractelor de închiriere locuințe din sat Colonia Tălmaciu și Orașul Talmaciu deschide
25.03.2021 HOTARAREA NR.37/2021 privind vânzarea directă a imobilului- teren, în suprafață de 712 mp, înscris în CF 104478, nr.cad. 104478 , aparținând domeniului privat al Orașului Tălmaciu, aferent construcției situate în intravilanul Orașului Tălmaciu , strada Constantin Noica, nr.2 către Boișoreanu Vasile-Sorin, proprietarul construcției deschide
25.03.2021 Anexa 4 la HCL 36 model contract de concesiune deschide
25.03.2021 Anexa 3 la HCL 36 fisa de date a procedurii deschide
25.03.2021 Anexa 2 la HCL 36 Caiet de sarcini concesiune teren garaj deschide
25.03.2021 Anexa 1 la HCL 36 instructiuni ofertanti deschide
25.03.2021 HOTĂRÂREA NR.36/2021 privind concesiunea prin licitație publică a unui imobil-teren în suprafață de 19 mp, situat în Tălmaciu, strada Emil Ciorna, FN, identificat în CF 102184 Tălmaciu, nr.cadastral 102184, în vederea construirii unui garaj deschide
25.03.2021 Anexa 1 la HCL 35 deschide
25.03.2021 HOTĂRÂREA NR.35 / 2021 privind aprobarea Procedurii de vânzare a bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Orașului Tălmaciu deschide
25.03.2021 Anexa 1 la HCL 34 deschide
25.03.2021 HOTĂRÂREA NR.34/2021 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică a orașului Tălmaciu pentru anul 2021 deschide
25.03.2021 Anexa 1 la HCL 33 PAAR deschide
25.03.2021 HOTĂRÂREA NR. 33/2021 privind completarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor aprobat prin HCL 18/2021 cu soluțiile tehnice de prevenire a inundațiilor la gospodăriile din Orașul Tălmaciu deschide
18.02.2021 Anexe la HCL 32 deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.32/2021 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spaţiile cu destinaţia „locuinţă convenabilă” din Oraşul Tălmaciu.- deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.31/2021 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preunivesitar de stat/privat cu personalitate juridică autorizată/acreditată pentru anul şcolar 2021-2022.- deschide
18.02.2021 Anexa la HCL 30 deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.30/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale loturilor oferite la licitația de lemn fasonat din luna martie 2021 pentru anul de producție 2021. deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.29/2021 privind aprobarea majorării preţurilor pentru serviciile de alimentare cu apă. deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA Nr.28/2021 privind desemnarea reprezentanţilor-delegaţi din partea proprietarului în Comisia privind stabilirea prețurilor de pornire a licitațiilor/negocierilor de cesionare a dreptului de recoltare a fructelor de pădure și a ciupercilor comestibile din fondul forestier administrat de RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, în Comisia privind desfășurarea respectivelor licitații/negocieri, în Comisia privind desfășurarea licitațiilor/negocierilor pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, respective materiale lemnoase fasonată la drum auto/deposit provenit din fondul forestier administrat de RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA către operatori economici, precum și a unui reprezentant delegat pentru Comisia de constatare și evaluare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători în fondul forestier administrat de RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.27/2021 privind aprobarea Listei de inventariere a patrimoniului S.C Apă-Canal Tălmaciu S.R.L, a Listei de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al UAT Oraș Tălmaciu aflate în administrarea S.C Apă-Canal Tălmaciu S.R.L și a Listei de inventariere a obiectelor de inventar propuse pentru casare deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR. 26 / 2021 privind actualizarea Comisiei de Ordine Publică a Orașului Tălmaciu deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.25/2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Tălmaciu în anul școlar 2020-2021.- deschide
18.02.2021 Anexa 1 la HCL 24 deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.24/ 2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2021.- deschide
18.02.2021 anexa la HCL 23 deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.23/2021 privind aprobarea Listei pentru anul 2021 a solicitanților care au acces la locuințele libere din fondul existent al locuințelor construite prin programul ANL.- deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.22/2021 privind îndreptarea unei erori materiale din HCL nr.5/2021 privind repartizarea locuințelor ANL libere din Orașul Tălmaciu deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.21/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.2169/22/11.03.2014 încheiat cu Grasu Nicolae pentru locuinţa ANL situată în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.B, ap.5, jud.Sibiu.- deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.20/2021 privind aprobarea înscrierii în contractul de închiriere nr. 3819/201/10.05.2013 încheiat cu Drăgan Maria a nepoatei Constantin Nicoleta Vasilica deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR.19/2021 privind aprobarea înscrierii în contractul de închiriere nr.3830/190/10.05.2013 încheiat cu Stanciu Cristina- Teodora a fiicei minore Diaconescu Ioana deschide
18.02.2021 Anexa la HCL 18 deschide
18.02.2021 HOTĂRÂREA NR. 18/2021 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru UAT Oraș Tălmaciu deschide
21.01.2021 HOTĂRÂREA nr. 17/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din lunile februarie și martie 2021 deschide
21.01.2021 HOTĂRÂREA nr. 16/2020 privind modificarea HCL nr.101/2020 și a HCL 102/2020 privind reglementarea situației juridice a unor imobile-terenuri. deschide
21.01.2021 Anexe HCL 15.pdf deschide
21.01.2021 HOTARAREA NR.15/2021 privind aprobarea casării unor obiecte de inventar de la R.P.L Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. deschide
21.01.2021 HOTARAREA NR.14/2021 privind aprobarea volumului si a modului de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in anul 2021 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu deschide
21.01.2021 Anexe HCL 13 deschide
21.01.2021 HOTĂRÂREA NR.13/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior din luna februarie 2021 și ale loturilor oferite la licitația de lemn fasonat din luna februarie 2021 pentru anul de producție 2021 deschide
21.01.2021 HOTARAREA Nr.12/2021 privind aprobarea achizitionarii de către SC ACSTAL SA Tălmaciu din cota de dezvoltare a 10 containere de 1100 L in vederea colectarii deseurilor biodegradabile deschide
21.01.2021 HOTARAREA nr.11/2021 privind acceptarea unei donații ce are ca obiect terenul în suprafață de 166 mp, înscris în CF 104632 Tălmaciu, nr.top.104632, situat în intravilanul Orașului Tălmaciu și mandatarea primarului Orașului Tălmaciu să semneze contractul de donație în numele și pentru Orașul Tălmaciu deschide
21.01.2021 Anexa 5 la HCL 10 MODEL CONTRACT DE INCHIRIERE deschide
21.01.2021 Anexa 4 la HCL 10 CAIET SARCINI SPATIU deschide
21.01.2021 Anexa 3 la HCL 10 INSTRUCTIUNI OFERTANTI deschide
21.01.2021 Anexa 2 la HCL 10 FISA DATE PROCEDURA INCHIRIERE SPATIU deschide
21.01.2021 Anexa 1 HCL 10 STUDIU DE OPRTUNITATE SPATIU deschide
21.01.2021 HOTARAREA NR. 10/2021 privind aprobarea inchirierii , prin licitaţie publică, a spațiului în suprafață de 18,54 mp situat in Piața Agroalimentară Tălmaciu identificat în CF 3610/Tălmaciu, nr.top.4192/1/1/6/2/2/1/1/1 pentru destinație- comercializare produse farmaceutice de uz veterinar și produse fitosanitare deschide
21.01.2021 HOTARAREA NR.9/2021 privind aprobarea cesiunii de către LABOR DIAGNOSTIC SRL a spațiului în suprafață de 38,6 mp din Tălmaciu Al. Castanilor nr. 1 ce face obiectul contractului de închiriere nr. 973/30/23.06.2015 către DIAMED SERV SRL. deschide
21.01.2021 HOTĂRÂREA Nr.8/2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD „ Construire casa de locuit, branșamente utilități” pe terenul situat în Orașul Tălmaciu, str.Stejarului, F.N., Jud.Sibiu deschide
21.01.2021 ANEXA HCL 7 deschide
21.01.2021 HOTĂRÂREA Nr. 7/2021 privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului pentru documentaţia de urbanism PUD”Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente utilități” pe terenul identificat în CF 100167, situat în Tălmaciu str. Ardealului F.N.-” deschide
21.01.2021 ANEXA HCL 6 deschide
21.01.2021 HOTĂRÂREA Nr. 6/2021 privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului pentru documentaţia de urbanism PUD „ Construire Locuință, împrejmuire cu gard, branșamente utilități” pe terenul identificat în CF 104470 situat în Tălmaciu, str. Stejarului, F.N deschide
21.01.2021 HOTARAREA NR.5/2021 privind repartizarea locuințelor ANL libere din Orașul Tălmaciu deschide
21.01.2021 Anexa la HCL 4  Program audiente final mandat 2020 – 2024 deschide
21.01.2021 HOTARAREA NR.4/2021 privind stabilirea programului de audiente acordate cetatenilor Orasului Talmaciu de către consilierii locali ai Consiliului Local al Orașului Talmaciu deschide
07.01.2021 HOTARAREA NR. 3/2021 privind schimbarea temporara a destinatiei constuctiei “Sala de sport” a orasului Talmaciu in structura medicala “entru de vaccinare impotriva COVID-19 a populatiei” deschide
06.01.2021 HOTĂRÂREA NR. 2/2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă și ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare deschide
06.01.2021 HOTARAREA NR.1/2021 privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de Dezvoltare din anul 2020 din excedentul bugetului local al anului 2020 deschide

Hotararile autoritatii deliberative 2020

22.12.2020 Anexe HCL 174 deschide
22.12.2020 HOTARÂREA NR.174/2020 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia „locuinta convenabila” din Orasul Tălmaciu deschide
22.12.2020 Anexa 2 la HCL 173 – 2020 deschide
22.12.2020 Anexa 1 la HCL 173 – 2020 deschide
22.12.2020 HOTĂRÂREA NR.173/2020 privind acordarea unei sponsorizări către Asociația ”Datini Mărginene” și rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A. pe anul 2020”
deschide
22.12.2020 HOTĂRÂREA NR.172/2020 pentru completarea Anexei 1 la HCL 164/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale loturilor oferite la licitatia de lemn fasonat din lunaianuarie 2021 pentru anul de productie 2021 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului
Tălmaciu
deschide
22.12.2020 Anexa 1 la HCL 171 deschide
22.12.2020 HOTĂRÂREA NR.171/2020privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judetul Sibiu” deschide
22.12.2020 Anexa 1 la HCL 170 deschide
22.12.2020 HOTĂRÂREA NR.170/2020 privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri pe anul 2020 deschide
22.12.2020 Anexe HCL 169 deschide
22.12.2020 HOTARAREA NR.169/2020 privind prelungirea contractelor de închiriere locuințe ANL din Orașul Tălmaciu deschide
22.12.2020 Anexa 2 la HCLl 168 deschide
22.12.2020 Anexa 1 HCL 168 deschide
22.12.2020 HCL 168 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2020 deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA nr. 167/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna ianuarie 2021 deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.166/2020 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere și actualizare a bunurilor imobile din domeniului public și privat, precum și data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.165/2020 privind aprobarea recoltării şi distribuirii unor pomi de Crăciun cu ocazia Sărbătorilor de iarnă deschide
17.12.2020 Anexa HCL 164 deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.164/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale loturilor oferite la licitatia de lemn fasonat din luna ianuarie 2021 pentru anul de productie 2021 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
17.12.2020 Anexe HCL 163 deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.163/2020 privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care va fi valorificată în anul de producţie 2021 din fondul forestier proprietatea publică a Oraşului Tălmaciu deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.162/2020 privind aprobarea vânzării directe către Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud (Stația Meteo-Boița) a cantității de 10 mc lemn pentru foc ce se va recolta din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 161/2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr.653/6/2013 încheiat cu Telekom Romania Communications SA deschide
17.12.2020 Anexa 1 HCL 160/2020 – PROCEDURĂ privind concesionarea bunurilor imobile aparţinând domeniului public al UAT Oraș Tălmaciu deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.160/ 2020 privind aprobarea Procedurii de concesiune a bunurilor imobile, aparținând domeniului public al UAT Oraș Tălmaciu. deschide
17.12.2020 Anexa HCL 159/2020 deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.159/2020 privind premierea persoanelor vârstnice cu domiciliul în Orașul Tălmaciu care au împlinit sau împlinesc 80 ani până la data de 31.12.2020 deschide
17.12.2020 HCL 158/2020 eliberare legitimatie gratuitate transport urban deschide
17.12.2020

ANEXA 1 CLADIRI PF

ANEXA 2 IMPOZIT-PE-TERN-PERSOANE-FIZICE

ANEXA 3 IMPOZIT-PE-TEREN-PERSOANE-JURIDICE

ANEXA 4 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE JURIDICE

ANEXA 5 IMPOZIT-PE-MIJLOACE-DE-TRANSPORT

ANEXA 6 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-ALTOR-AUTORIZATII-SI-CERTIFICATE

ANEXA 7 ALTE-TAXE-LOCALE

ANEXA 8 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-AUTORIZATIILOR-DE-FUNCTIONARE-PENTRU-ACTIVITATILE-LUCRATIVE-SI-VIZA-ANUALA-A-ACESTORA

ANEXA 9 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-CERTIFICATELOR-AVIZELOR-SI-AUTORIZATIILOR

ANEXA 10 FACILITATI FISCALE-PERSOANE FIZICE

ANEXA 11 FACILITATI FISCALE PERSOANE JURIDICE

ANEXA 12 IMPOZIT PE SPECTACOLE

ANEXA 14 TAXE SPECIALE

ANEXA 15 SANCTIUNI

Regulament de specialitate la anexa 13 la HCL

17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.157/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Oraşul Tălmaciu pentru anul 2021 deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.156/2020 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Oraşului Tălmaciu şi al serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 155/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Consiliul de Administraţie și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii Educației ale Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.154/2020 privind stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local Tălmaciu deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR. 153/2020 privind organizarea alegerii delegatului sătesc care să reprezinte interesele satului Colonia Tălmaciu la şedinţele Consiliului Local Tălmaciu deschide
17.12.2020 anexa 2 HCL152 deschide
17.12.2020 anexa 1 HCL152 deschide
17.12.2020 HOTĂRÂREA NR.152/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2020 deschide
10.12.2020 HOTĂRÂREA NR.151/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
10.12.2020 HOTĂRÂREA NR.150/2020 privind alegerea viceprimarului Orașului Tălmaciu, județul Sibiu deschide
10.12.2020 Anexa 1 la HCL nr.149/10.12.2020 – Procedură privind modalitatea de exprimare a votului secret de către consilierii locali aflați în izolare/carantină deschide
10.12.2020 HOTĂRÂREA NR.149/2020 privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de exprimare a votului secret de către consilierii locali aflați în izolare/carantină deschide
02.12.2020 HOTĂRÂREA NR.148/2020 privind achiziționarea unei autospeciale multifuncțională – utilaj pentru deszăpezire și a unor echipamente conexe – sărăriță și lamă frontală deszăpezire, aprobate prin HCL 24/2020 – Anexa 5, pct. 14 – Achiziții utilaje serviciul public SPJ deschide
02.12.2020 HOTĂRÂREA nr. 147/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2020 deschide
04.11.2020 HOTĂRÂREA nr. 146/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară (de îndată) a Consiliului Local Tălmaciu din data de 4 noiembrie 2020 deschide
04.11.2020 Anexa 2 HCL 145/2020 deschide
04.11.2020 Anexa 1 HCL 145/2020 deschide
04.11.2020 Hotararea nr. 145/2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Imbunatairea infrasturcturii TIC in domeniul e-educatie Orasul Talmaciu,, judetul Sibiu” deschide
12.10.2020 Anexa 2 la HCL 144 deschide
12.10.2020 Anexa 1 la HCL 144 deschide
12.10.2020 HOTĂRÂREA NR. 144/2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Imbunatatirea structurii TIC in domeniul e-educatie, orasul Talmaciu, judetul Sibiu” deschide
12.10.2020 HOTĂRÂREA NR. 143/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara (de indata) a Consiliului local Talmaciu din data de 12 octombrie 2020 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 142/2020 privind revocarea HCL 54/19.03.2020 pentru acordarea unor scutiri pentru promovarea investițiilor cu impact în dezvoltarea economico socială a UAT Oraș Tălmaciu deschide
24.09.2020 anexa HCL 141 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.141/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior şi ale loturilor de lemn fasonat la drum oferite la licitaţia de masă lemnoasă din luna octombrie 2020, pentru anul de producţie 2020, din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.140/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C APA CANAL TALMACIU S.R.L. deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.139/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tălmaciu în Comisia de evaluare partiala a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT Oraș Tălmaciu deschide
24.09.2020 Anexa la HCL 138 PUNCTAJ ANL 2020 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 138/2020 privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor construite prin ANL în Orașul Tălmaciu, care devin vacante în anul 2020 deschide
24.09.2020 Anexa 1 HCL137 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 137/2020 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru documentația de urbanism PUD ” Construire casa de locuit, branșamente utilități, împrejmuire teren” în Orașul Tălmaciu , teren înscris în CF 104443, zona Armeni FN deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR. 136/2020 privind revocarea HCL 119/2020 privind aprobarea preluării dreptului de concesiune asupra imobilului-teren înscris în CF 101916/Talmaciu, nr.cadastral 101916, în suprafaţă de 182 mp, de către Ismană Constantin şi Ţârlea Maria de la Asociaţia “Acasa” deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.135/2020 aprobarea Planului de amplasament și de delimitare a imobilului teren în suprafață de 2655mp, situat în intravilanul orașului Tălmaciu, zona bloc SEIL, în vederea înființării unei Cărți Funciare prin atribuirea unui număr cadastral, conform documentației cadastrale anexate și includerea acestuia în domeniul privat al Orașului Tălmaciu deschide
24.09.2020 ANEXA 1 HCL 134 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.134/2020 privind trecerea în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea reprezentanților expropriatorului a terenurilor din domeniul public al Orașului Tălmaciu afectate de lucrările de utilitate publică ”Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulație între km 251+475 – km 254 +315” deschide
24.09.2020 Anexe 1 si 2 HCL 133 deschide
24.09.2020 HOTĂRÂREA NR.133/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020 deschide
08.09.2020 HOTĂRÂREA NR.132/2020 privind desemnarea reprezentantului Orașului Tălmaciu sa semneze Contractul de schimb ce se va încheia cu Zaharie Dorian-Gheorghe si Zaharie Mariana- Lavinia, potrivit tranzacției judiciare aprobate prin HCL 209/2016 deschide
08.09.2020 anexe HCL 131 deschide
08.09.2020 HOTĂRÂREA NR.131/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA nr. 130/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna septembrie 2020 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA Nr. 129/2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD „ Construire service auto cu branșamente utilități, cu reanalizarea retragerilor construcției față de limitele laterale și posterioare in Orasul Talmaciu, str.Ion Creanga, F.N. deschide
20.08.2020 anexa HCL 128 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 128/2020 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUD – „ Construire service auto cu branșamente utilități cu reanalizarea retragerilor construcției față de limitele laterale și posterioare ale parcelei” in Orasul Tălmaciu, str.Ion Creangă, F.N. deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA nr.127/2020 privind acceptarea unei donații ce are ca obiect terenul în suprafață de 92 mp, cu număr cadastral nou atribuit 104570, situat în intravilanul Orașului Tălmaciu și mandatarea primarului Orașului Tălmaciu să semneze contractul de donație în numele și pentru Orașul Tălmaciu. deschide
20.08.2020 HOTARAREA Nr.126/2020 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Înlocuire rețea de apă str. Unirii, intersecție str. Ghe. Lazăr – str. 1 Mai –etapa I” deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR. 125/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” Talmaciu deschide
20.08.2020 anexe HCL 124 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.124/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor de lemn fasonat oferite la licitatia de masa lemnoasa din luna septembrie 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu. deschide
20.08.2020 Anexa 1 la HCL 123/2020 LISTA privind ordinea de proritate in repartizarea locuintelor pentru tineri realizate prin ANL deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.123/2020 privind aprobarea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL în Orașul Tălmaciu, care devin vacante deschide
20.08.2020 Anexa 1 la HCL 122/ 2020 – METODOLOGIA privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.122/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. deschide
20.08.2020 Anexa 1 la PH 118/2020 REGULAMENT privind aplicarea taxei speciale de protecţie civilă deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.121/2020 privind aprobarea instituirii taxei speciale pe linia protecției civile pe raza UAT Oraș Tălmaciu și a Regulamentului pentru aplicarea acesteia deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA Nr. 120/2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanismPUD -” Construire hale de productie alimentara” in Orasul Talmaciu, sat Colonia Talmaciu, f.n., jud.Sibiu. deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA Nr.119/2020 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 101916/Talmaciu, nr.cadastral 101916, in suprafata de 182 mp, de catre Ismana Constantin si Tirlea Maria de la Asociatia “Acasa” deschide
20.08.2020 anexa 1 la HCL 118 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.118/2020 privind trecerea în proprietatea publica a Statului român si în administrarea reprezentanților expropriatorului a terenurilor din domeniul public al Orașului Tălmaciu afectate de lucrarile de utilitate publică de interes național ” Realizare largire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulatie intre km 251+475- km 254+315” si „ Realizare banda a treia DN7 Valea Oltului intre km 256+675- km 258+950” deschide
20.08.2020 anexe HCL 117 deschide
20.08.2020 HOTĂRÂREA NR.117/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020 deschide
10.08.2020 HOTARAREA nr. 116/2020 priviind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020 deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.115/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna august 2020. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 114/2020 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Retehnologizare captare apă brută și stație de tratare sat Tălmăcel, Oraș Tălmaciu”. deschide
16.07.2020 Anexa HCL 113 lista anl deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.113/2020 privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programul ANL. deschide
16.07.2020 Anexa 5 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Anexa 4 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Anexa 3 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Anexa 2 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Anexa 1 la HCl 112 deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 112/2020 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”, precum și mandatarea primarului UAT Oraș Tălmaciu ca reprezentant al Orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a ADI ”ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie” deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 111/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior și ale loturilor de lemn fasonat oferite la licitatia de masa lemnoasa din luna august 2020 pentru anul de producție 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Oraşului Tălmaciu. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.110/2020 privind aprobarea rectificării, modificăriişi completării HCL 51/19.03.2020 pentru aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL și stabilirea chiriei pentru spațiul unde-și desfășoară activitatea . deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 109/2020 privind aprobarea tarifelor de colectare a deşeurilor de pe raza UAT Oraş Tălmaciu. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.108/2020 privind încredințarea exploatării autoutilitarei-vomă MERCEDEZ BENZ de către SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.107/2020 privind prelungirea contractului de comodat nr. 4490/1/11.07.2019 încheiat cu Tonoiu Florin pentru locuința din Tălmaciu, Aleea Stadionului, bl.2 nefam.16. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.106/2020 privind prelungirea contractului de comodat nr.2321/2/7.08.2015 încheiat cu Bobeică Maria-Tobița pentru locuința din Colonia Tălmaciu, nr.18. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr.105/2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Construire hală depozitare și spații administrative, drumuri de incintă și parcaje” în Orașul Tălmaciu,sat Colonia Tălmaciu,f.n., județul Sibiu, inițiator Rădoiu Constantin pentru VEKOSIB INDUSTRZ SRL. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 104/2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Amenajare depozit material lemnos, împrejmuire, branșament utilități, construcții hală și amplasare container birou” în Orașul Tălmaciu, strada Mihai Viteazu, nr.98, județul Sibiu, inițiator RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 103/2020 privind aprobarea diminuării cu 12mp a imobilului-teren în suprafaţă de 39201 mp situat în Tălmaciu, Aleea Castanilor, înscris în CF 100599/Tălmaciu, nr.top 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 şi a noului Plan de amplasament şi delimitare al acestuia. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 102/2020 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris în CF 102534/Tălmaciu, nr.top 7353/3 în suprafaţă de 240 mp. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 101/2020 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris în CF 103051/Tălmaciu, nr.top 103051 în suprafaţă de 21 mp. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 100/2020 privind atestarea la domeniul privat al UAT Oraş Tălmaciu a unor imobile-terenuri situate în intravilanul Oraşului Tălmaciu. deschide
16.07.2020 Anexa 5 la HCL 99 model contract deschide
16.07.2020 Anexa 4 la HCL 99 din 2020 caiet de sarcini deschide
16.07.2020 Anexa 3 la HCL 99 instructiuni pentru ofertanti deschide
16.07.2020 Anexa 2 la HCL 99 fisa de date a procedurii deschide
16.07.2020 Anexa 1 la HCL 99 studiul de oportunitate deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 99/2020 privind aprobarea închirierii , prin licitaţie publică, a unui imobil -teren situat în extravilanul oraşului Tălmaciu, în suprafaţă de 525 mp, cu destinaţia de teren agricol, identificat în tarla 4875, parcela 138. deschide
16.07.2020 Anexa la HCL 98/2020 deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 98/2020 privind aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al UAT Oraş Tălmaciu. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 97/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Tălmaciu, aprobat în Anexa 1 la HCL 49/2020. deschide
16.07.2020 Hotărârea nr. 96/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa Consiliului Local Tălmaciu din data de 16.07.2020. deschide
10.07.2020 Anexa 1 la HCL nr. 95/2020 deschide
10.07.2020 HOTARAREA nr. 95/2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Modernizare sistem iluminat public, orasul Talmaciu, jud. Sibiu” deschide
10.07.2020 HOTARAREA nr. 94/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinara (de indata) Consiliului Local Tălmaciu din 10 iulie 2020 deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA nr. 93/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna iulie 2020 deschide
18.06.2020 Anexe HCL 92 deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA NR.92/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020 deschide
18.06.2020 Anexe HCL 91 deschide
18.06.2020 HOTARAREA NR.91/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
18.06.2020 HOTARAREA Nr.90/2020 privind aprobarea executării lucrării de înlocuire a rețelei de apă și refacerea branșamentelor din Tălmaciu zona SEIL de către SC ACSTAL SA Talmaciu, cu finanțare din cota de dezvoltare deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA NR.89/2020 privind stabilirea structurii pe specialitati a membrilor Comisiei sociale in vederea analizarii cererilor pentru repartizarea locuintelor ANL vacante și aprobarea Graficului-calendar de lucru al comisiei pentru întocmirea noi Liste de priorități deschide
18.06.2020 Anexe HCL 88 deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA NR.88/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor de lemn fasonat la drum auto din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu, oferite la licitatia de masa lemnoasa din luna iulie 2020, pentru anul de productie 2020 . deschide
18.06.2020 Anexa 1 HCL 87 deschide
18.06.2020 HOTARAREA NR.87/2020 privind aprobarea modificării Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu.- deschide
18.06.2020 Anexa 1 HCL 86 deschide
18.06.2020 HOTĂRÂREA NR. 86/2020 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUD – „Construire hale de producție alimentară” in Orasul Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, FN, jud.Sibiu deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA nr. 85/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna iunie 2020 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.84/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.3819/205/10.05.2019 încheiat cu Drăgan Maria pentru locuinţa convenabilă situată în Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu, nr.2, jud.Sibiu deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.83/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.3146/11/13.05.2019 încheiat cu Rădoiu Tanța pentru spațiul – locuinţă convenabilă situată în Tălmaciu, str.Nicolae Bălcescu, nr.2, jud.Sibiu. deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 82/2020 privind aprobarea documentaţiei „PUZ- ”Construire fermă mixtă creștere animale, abator și amenajări exterioare” în Tălmaciu, Câmpul de Mijloc jud. Sibiu, inițiator S.C ISPARBO – PROD S.R.L prin Rădoiu Isaia deschide
21.05.2020 Anexa HCL 81 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 81/2020 privind însușirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUZ- ”Construire fermă mixtă creștere animale, abator și amenajări exterioare”, în Tălmaciu, Câmpul de Mijloc, jud. Sibiu, inițiator S.C ISPARBO- PROD S.R.L prin Rădoiu Isaia deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 80/2020 privind aprobarea modificării documentaţiei de urbanism PUD- „Construire hală depozitare materiale”, aprobată prin HCL 132/2017, pentru terenul situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu , FN, jud. Sibiu, iniţiator Popa Gavril deschide
21.05.2020 anexa HCL 79 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.79/2020 privind însușirea Raportului informării şi consultării publicului pentru modificarea documentaţiei PUD – „Construire hală depozitare materiale”, aprobată prin HCL 132/2017, pentru terenul situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu , FN, jud. Sibiu , iniţiator Popa Gavril deschide
21.05.2020 anexa HCL 78 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 78/2020 privind însușirea Raportului informării şi consultării publicului pentru documentaţia PUD- ”Amenajare depozit material lemnos, împrejmuire, branșamente utilități, construcții hală și amplasare container birou” în Tălmaciu, str. Mihai Viteazu nr.98, jud. Sibiu, initiator RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 77/2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.D.„ Construire locuință, împrejmuire” în Orasul Tălmaciu, zona Între Iazuri, FN, jud.Sibiu, iniţiator Necșoiu Vasile Georgel deschide
21.05.2020 anexa HCL 76 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 76/2020 privind însușirea Raportului informării şi consultării publicului pentru documentaţia „PUD – „ Construire locuință, împrejmuire” în Oraşul Tălmaciu, zona Între Iazuri, FN, jud.Sibiu, iniţiator Necșoiu Vasile Georgel deschide
21.05.2020 Anexa HCL 75 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.75/2020 privind modificarea Anexei 3 pentru aprobarea Statului de funcții al S.V.S.U Tălmaciu, aprobată prin HCL 147/2019 deschide
21.05.2020 Anexe HCL 74 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.74/2020 privind aprobarea Bilanţului contabil la data de 31.12.2019 , a Machetei indicatorilor economico-financiari pe anul 2019 şi a propunerii de repartizare a profitului S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L deschide
21.05.2020 Anexe HCL 73 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.73/2020 privind aprobarea Situaţiilor financiare aferente anului 2019, a propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2019 şi a Raportului administratorului R.P.L O.S.T R.A Tălmaciu deschide
21.05.2020 anexa HCL 72 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.72/2020 privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al UAT Oraș Tălmaciu la 31.12.2019 deschide
21.05.2020 anexe HCL 71 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR.71/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020 deschide
21.05.2020 HOTĂRÂREA NR. 70/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din data de 21.05.2020 deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA nr. 69/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna mai 2020 deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.68/2020 privind modificarea art. 3 din HCL 51/2020 pentru aprobarea incheierii unui contract de inchiriere cu SC APA-CANAL TALMACIU SRL si stabilirea chiriei pentru spatiul unde isi desfasoara activitatea deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.67/2020 privind mandatarea primarului Orașului Tălmaciu ca reprezentant al Orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la ”Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr.290/27.03.2019” deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.66/2020 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie” deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.65/2020 privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr. 4895/27/23.05.2016 încheiat între Orașul Tălmaciu şi Mitrea Ariana-Maria Persoana Fizică Autorizată către SC ART CHEESE SRL reprezentata prin administrator Mitrea Ariana-Maria deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.64/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.18/1/23.01.2017 încheiat cu Voica Georgeta Eudochia pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.1, jud.Sibiu deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.63/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3007/18/3.04.2015 încheiat cu Giurescu Florin Valeriu pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.1, sc.A, ap.12, jud.Sibiu deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.62/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.61/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5256/25/2015 încheiat cu Radoiu Ioan pentru pajistea alpină situată in localitatea Talmacel, ”Muntele Boilor” in suprafata de 88,6 ha destinata pasunatului bovinelor deschide
16.04.2020 HOTARAREA NR.60/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.4668/24/21.05.2015 încheiat cu Pavel Iuliana pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.1, sc.B, ap.4, jud.Sibiu deschide
16.04.2020 Anexe la HCL 59 deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.59/2020 privind aprobarea tipului de licitație , a preturilor de pornire și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior din luna mai 2020 si ale loturilor oferite la licitatia de lemn fasonat din luna mai 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
16.04.2020 Anexa 9 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 8 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 7 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 6 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 5 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 4 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 3 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 2 la HCL 58 deschide
16.04.2020 Anexa 1 la HCL 58 deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.58/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din Orasul Talmaciu pentru anul 2021 prin indexarea cu rata inflatiei de 3,8 % a celor existente deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.57/2020 privind completarea Anexei nr. 1 – Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu, aprobată prin HCL nr. 54/2020 deschide
16.04.2020 Anexa 1 la HCL 56/2020 – PROCEDURA de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Tălmaciu în situații excepționale constatate de către autoritățile abilitate (epidemii, pandemii, fenomene natural extreme cutremure si alte situatii similare) deschide
16.04.2020 HOTĂRÂREA NR.56/2020 privind aprobarea Procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local Talmaciu în situații excepționale constatate de către autoritățile abilitate (epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure și alte situații similare) deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 55/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2020 deschide
19.03.2020 HCL 54 scutiri pentru promovare investitii deschide
19.03.2020 Anexe HCL 53 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA Nr.53/2020 privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2020 al SC ACSTAL SA Tălmaciu finanțat din surse proprii și din cota de dezvoltare deschide
19.03.2020 anexe la HCL 52 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.52/2019 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor oferite la licitatia de lemn fasonat din luna aprilie 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.51/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de inchiriere pentru SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL și stabilirea chiriei pentru spațiul unde-și desfășoară activitatea deschide
19.03.2020 Anexa 2 HCL 50 deschide
19.03.2020 anexa 1 HCL 50 deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.50/2020 privind aprobarea Indicatorilor de performanță ai SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL si a Raportului de activitate pe anul 2019 a administratorului SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL deschide
19.03.2020 anexa 1 HCL 49 deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.49 /2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Tălmaciu, județul Sibiu deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.48/2020 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul art.1 din HCL 10/2020 pentru aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat autorizate/acreditate pentru anul scolar 2020-2021 deschide
19.03.2020 anexa HCL 47 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR. 47/2020 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia „PUD – „ Construire hala depozitare si spatii administrative, drumuri de incinta si parcaje” in Orasul Tălmaciu, sat Colonia Talmaciu, FN, jud.Sibiu,initiator Radoiu Constantin pentru SC Vekosib Industry deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.46/2020 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 la HCL 128/2019 prin radierea pozitiilor 18 si 25 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.45/2019 privind aprobarea diminuarii cu 4,73 ha a suprafetei terneului inchiriat doamnei Mitrea Elena prin contractul de inchiriere nr.4141/15/30.05.2017 deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.44/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.6990/138/2.09.2009 încheiat cu Fodor Marian pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.1, sc.A, ap.5, jud.Sibiu deschide
19.03.2020 HOTARAREA NR.43/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2169/22/11.03.2014 încheiat cu Grasu Nicolae pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.B, ap.5, jud.Sibiu deschide
19.03.2020 Anexa 2 HCL 42 deschide
19.03.2020 Anexa 1 HCL 42 deschide
19.03.2020 HOTARÂREA NR.42/2020 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia „locuinta convenabila” din Orasul Tălmaciu deschide
Anexa 2 HCL 41 deschide
19.03.2020 Anexa 1 HCL 41 deschide
19.03.2020 HOTARÂREA NR.41/2020 privind prelungirea contractelor de închiriere locuinte din Orasul Talmaciu si sat Colonia Talmaciu deschide
19.03.2020 Anexa 1 HCL 40 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.40/2020 privind aprobarea vanzarii locuințelor ANL amplasate în Orașul Tălmaciu, strada Emil Cioran, bl.1 si bl.2, judetul Sibiu la preturile calculate de evaluator autorizat PF Roman Gabriel deschide
19.03.2020 Anexa 1 hcl 39 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.39/ 2020 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al orașului Tălmaciupentru anul 2020 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.38/ 2020 privind aprobarea identificarii digurilor de protecție de pe teritoriul UAT Oras Talmaciu deschide
anexe HCL 37 deschide
19.03.2020 HOTĂRÂREA NR.37/ 2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2020 deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA nr. 36/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna martie 2020 deschide
13.02.2020 anexa 5 la HCL 35 deschide
13.02.2020 anexa 4 la HCL 35 deschide
13.02.2020 anexa 3 la HCL 35 deschide
13.02.2020 anexa 2 la HCL 35 deschide
13.02.2020 anexa 1 la HCL 35 deschide
13.02.2020 HOTARAREA Nr.35/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, detalierea indicatorilor economico-financiari, a Programului de investitii si a Masurilor de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante la SC Apa-Canal Talmaciu SRL pentru anul 2020 deschide
13.02.2020 HOTARAREA NR.34/2020 privind aprobarea majorarii tarifelor pentru serviciul public de canalizare, operator SC “ APACANAL TALMACIU ” SRL deschide
13.02.2020 HOTARAREA Nr.33/2020 privind aprobarea achizitionarii a 10 containere de 1100 L din cota de dezvoltare incasata in baza HCL 65/2019 de catre SC ACSTAL SA Talmaciu in vederea colectarii deseurilor biodegradabile. deschide
13.02.2020 anexe la HCL 32 deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA NR.32/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor oferite la licitatia de lemn fasonat din luna martie 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
13.02.2020 Anexa 5 la HCL 31 deschide
13.02.2020 Anexa 4 la HCL 31 deschide
13.02.2020 Anexa 3 la HCL 31 deschide
13.02.2020 Anexa 2 la HCL 31 deschide
13.02.2020 Anexa 1 la HCL 31 deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA Nr.31/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RPL “Ocolul Silvic Talmaciu” RA pe anul 2020 , a devizelor de lucrări silvice aferente anului 2020 si a investitiilor pentru anul 2020 deschide
13.02.2020 HOTARAREA NR.30/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.2434/35/15.03.2016 încheiat cu Suciu Vasile pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.7, jud.Sibiu. deschide
13.02.2020 HOTARAREA NR.29/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.6962/182/2.09.2009 încheiat cu Dobritan Elena-Dorina pentru locuinta ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.B, ap.15, jud.Sibiu deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA NR.28/ 2020 privind desemnarea Primarului Orasului Talmaciu pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Oraș Tălmaciu pentru activitatea desfasurata in anul 2019 deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA NR.27/2020 privind atestarea la domeniul privat al UAT Oras Tălmaciu a unei suprafețe de 3,96 mp din suprafața de 341 mp înscrisă în CF 102027/Tălmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/46 pentru completarea suprafetei necesara punerii în executare a sentinței civile nr.214/2019 a Judecătoriei Avrig deschide
13.02.2020 HOTĂRÂREA NR.26/2020 privind mandatarea domnului Limbășan George Miron –consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu, ca reprezentant al orașului Talmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 8 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016 deschide
13.02.2020 anexe la HCL 25 deschide
13.02.2020 HOTARAREA NR.25/2020 privind aprobarea numarului de asistenti personali, a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2020. Aprobarea organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu si serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu deschide
13.02.2020 anexe la HCL 24 deschide
13.02.2020 HOTARAREA Nr.24/2020 privind aprobarea bugetului local al UAT Oraș Talmaciu pe anul 2020 deschide
30.01.2020 HCL 23 presedinte de sedinta deschide
30.01.2020 Anexa 7 la Regulament deschide
30.01.2020 Anexa 6 la Regulament deschide
30.01.2020 Anexa 5 la Regulament deschide
30.01.2020 ANEXA 4 la Regulament mopede deschide
30.01.2020 Anexa 3 la Regulament mopede deschide
30.01.2020 ANEXA 2 la Regulament mopede deschide
30.01.2020 Anexa 2 a la Regulament mopede deschide
30.01.2020 Anexa 1 la Regulament mopede deschide
30.01.2020 Anexa1 HCL 22- mopede deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.22/2020 pentru aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor supuse înregistrării în UAT Oraș Tălmaciu deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.21/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 6091/13.08.2018 încheiat cu Sporeanu Carmen și stabilirea chiriei pentru locuinta situată în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, nr.18 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.20/2020 privind aprobarea Listelor de inventariere si a Listei de casare a obiectelor de inventar de la SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
30.01.2020 Anexa 1 HCL 19 deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.19/2020 privind aprobarea grilei de salarizare pentru angajații SC APĂ CANAL TĂLMACIU SRL deschide
30.01.2020 anexa 1 HCL 18 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.18//2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.17/2020 pentru aprobarea modificării poziției 7 din Anexa 1 la HCL 14/2019 privind aprobarea Statului de functii si a Statului de personal al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Talmaciu” RA. deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.16/2020 privind acordarea anual , gratuit, a unui volum de 6 mc lemn fasonat de foc persoanelor care au avut cel puţin 15 ani calitatea de angajat în cadrul RPL Ocol Silvic Tălmaciu RA. deschide
30.01.2020 anexele 1 si 2 HCL 15 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.15/2020 privind aprobarea casării unor obiecte de inventar de la RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA deschide
30.01.2020 anexa 1 la HCL 14 deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.14/2020 privind aprobarea preturilor de pornire , a tipului de licitatie si a garantiilor de contractare ale loturilor de lemn fasonat oferite la licitatia din luna februarie 2020 pentru anul de productie 2020 deschide
30.01.2020 anexa 1 HCL 13 deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.13/2020 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior din luna februarie 2020 pentru anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Orașului Tălmaciu. deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.12/2020 privind aprobarea volumului si a modului de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in anul 2020 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu. deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR.11/2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2020 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.10/2020 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat autorizate/acreditate pentru anul scolar 2020-2021 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.9/2020 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a contractului de inchiriere nr. 2492/57/28.03.02013 încheiat cu Homan Ioan , domiciliat în Tălmaciu, str. Cetății, 55 deschide
30.01.2020 HOTARAREA NR.8/ 2020 privind modificarea art. 2 din HCL 92/2019 privind aprobarea preturilor la apa potabila si micsorarea cotei de dezvoltare in sarcina beneficiarilor serviciului de alimentare cu apa pentru UAT Talmaciu. deschide
30.01.2020 anexa 1 HCL 7 deschide
30.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 7/2020 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia „PUZ – Construire hala de productie” , zona Colonia Talmaciu, CF 103204, initiator SC LANCO SRL deschide
09.01.2020 Anexa 3 la HCL 6/2020 STRATEGIA LOCALĂ PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA, PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG, SERVICIULUI DE SALUBRIZARE deschide
09.01.2020 Anexa 2 la HCL 6/2020 CAIET DE SARCINI SERVICIUL SALUBRIZARE deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 6/2020 Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea unor activități din cadrul serviciului de salubrizare deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.6/2019 privind aprobarea documentatiei necesare infiintarii Serviciului public cu personalitate juridica pentru activitatile de salubrizare-maturat, spalat, stropit , intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pet imp de polei si inghet deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 5/2020 deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.5/2020 privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate in sold la 31 decembrie 2019 deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 4/2020 deschide
09.01.2020 HOTARAREA Nr.4/2020 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului din Talmaciu, str.M,.Viteazu, nr.18, ap.III, nr.cadastral 102000-C1-U3, nr.top.89/III,90/III inscris in CF 102000Talmaciu deschide
09.01.2020 Anexa 2 la HCL 3/2020 – Tabel nominal privind chiriasii ANL deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 3/2020 – Tabel nominal privind chiriasii ANL deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.3/2020 privind prelungirea contractelor de închiriere locuințe ANL din Orașul Tălmaciu deschide
09.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 2/2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2019 deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.1/2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului Sectiunii de Dezvoltare din anul 2019 deschide

2019

Data Titlu Fişier_ataşat
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 149/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2019 deschide
21.11.2019 Anexa HCL 148 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.148/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR147/2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Orașului Talmaciu, in conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019 deschide
21.11.2019 Anexa HCL 146 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.146/2019 privind aprobarea tarifelor pentru realizarea activităților de iluminat public în UAT Oras Tălmaciu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.145/2019 privind aprobarea modificării art. 2, pct.2.1. din contractul de închiriere nr.5188/68/30.05.2014 încheiat cu doamna Lotrean Paraschiva, domiciliată în Tălmaciu, strada Ion Creangă, nr.1, județul Sibiu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.144/2019 privind modificarea art. 2 pct.2.1 din contractul de închiriere nr.4036/6/15.05.2018 încheiat cu domnul Boța Gavrilă , domiciliat în Tălmaciu, str.St.L.Roth, nr.8, județul Sibiu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.143/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 985/2/05.02.2015 încheiat cu Birou Individual Notarial Salomie Ioan Cristian deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.142/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 790/ 28.01.2004 încheiat cu “Bârză Gheorghe Intreprindere Individuală” deschide
21.11.2019 HOTARAREA NR.141/2019 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
21.11.2019 HOTARAREA NR.140/2019 privind acordarea unei cantități de 6 mc lemn rotund subțire din specia molid, pentru construirea unei împrejmuiri provizorii a unei suprafețe de teren de 1000 mp aferente depozitului de material lemnos, din suprafața data în administrare prin contractul nr. 4843/13.06.2018 deschide
21.11.2019 Anexa la HCL 139 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂRE NR.139/2019 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul fasonat în depozit către persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local de pe raza Orasului Talmaciu deschide
21.11.2019 Anexa la HCL 138 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.138/2019 privind aprobarea tipului de licitație, a prețurilor de pornire și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitatia de masă lemnoasă pe picior din luna decembrie 2019 pentru anul de producție 2020 și a prețurilor de pornire și a garanțiilor de contractare a loturilor oferite la licitația de lemn fasonat din luna decembrie 2019 pentru anul de productie 2019, din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu deschide
21.11.2019 Anexa la HCL137 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.137/2019 privind aprobarea zonării fiscale a teritoriului a UAT Orașul Tălmaciu pentru anul 2020 deschide