Hotararile autoritatii deliberative

2020

Data Titlu Fişier_ataşat
09.01.2020 Anexa 3 la HCL 6/2020 STRATEGIA LOCALĂ PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA, PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG, SERVICIULUI DE SALUBRIZARE deschide
09.01.2020 Anexa 2 la HCL 6/2020 CAIET DE SARCINI SERVICIUL SALUBRIZARE deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 6/2020 Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea unor activități din cadrul serviciului de salubrizare deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.6/2019 privind aprobarea documentatiei necesare infiintarii Serviciului public cu personalitate juridica pentru activitatile de salubrizare-maturat, spalat, stropit , intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pet imp de polei si inghet deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 5/2020 deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.5/2020 privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate in sold la 31 decembrie 2019 deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 4/2020 deschide
09.01.2020 HOTARAREA Nr.4/2020 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului din Talmaciu, str.M,.Viteazu, nr.18, ap.III, nr.cadastral 102000-C1-U3, nr.top.89/III,90/III inscris in CF 102000Talmaciu deschide
09.01.2020 Anexa 2 la HCL 3/2020 – Tabel nominal privind chiriasii ANL deschide
09.01.2020 Anexa 1 la HCL 3/2020 – Tabel nominal privind chiriasii ANL deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.3/2020 privind prelungirea contractelor de închiriere locuințe ANL din Orașul Tălmaciu deschide
09.01.2020 HOTĂRÂREA NR. 2/2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2019 deschide
09.01.2020 HOTARAREA NR.1/2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului Sectiunii de Dezvoltare din anul 2019 deschide

2019

Data Titlu Fişier_ataşat
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 149/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2019 deschide
21.11.2019 Anexa HCL 148 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.148/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR147/2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Orașului Talmaciu, in conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019 deschide
21.11.2019 Anexa HCL 146 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.146/2019 privind aprobarea tarifelor pentru realizarea activităților de iluminat public în UAT Oras Tălmaciu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.145/2019 privind aprobarea modificării art. 2, pct.2.1. din contractul de închiriere nr.5188/68/30.05.2014 încheiat cu doamna Lotrean Paraschiva, domiciliată în Tălmaciu, strada Ion Creangă, nr.1, județul Sibiu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.144/2019 privind modificarea art. 2 pct.2.1 din contractul de închiriere nr.4036/6/15.05.2018 încheiat cu domnul Boța Gavrilă , domiciliat în Tălmaciu, str.St.L.Roth, nr.8, județul Sibiu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.143/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 985/2/05.02.2015 încheiat cu Birou Individual Notarial Salomie Ioan Cristian deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.142/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 790/ 28.01.2004 încheiat cu “Bârză Gheorghe Intreprindere Individuală” deschide
21.11.2019 HOTARAREA NR.141/2019 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
21.11.2019 HOTARAREA NR.140/2019 privind acordarea unei cantități de 6 mc lemn rotund subțire din specia molid, pentru construirea unei împrejmuiri provizorii a unei suprafețe de teren de 1000 mp aferente depozitului de material lemnos, din suprafața data în administrare prin contractul nr. 4843/13.06.2018 deschide
21.11.2019 Anexa la HCL 139 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂRE NR.139/2019 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul fasonat în depozit către persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local de pe raza Orasului Talmaciu deschide
21.11.2019 Anexa la HCL 138 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.138/2019 privind aprobarea tipului de licitație, a prețurilor de pornire și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitatia de masă lemnoasă pe picior din luna decembrie 2019 pentru anul de producție 2020 și a prețurilor de pornire și a garanțiilor de contractare a loturilor oferite la licitația de lemn fasonat din luna decembrie 2019 pentru anul de productie 2019, din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu deschide
21.11.2019 Anexa la HCL137 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.137/2019 privind aprobarea zonării fiscale a teritoriului a UAT Orașul Tălmaciu pentru anul 2020 deschide