Documente si informatii financiare

Indicatorii la data de 30.06.2021

AJFP Sibiu nr. 14323 din 23.07.2021 – Comunicare indicatori la 30.06.2021

Indicatori talmaciu


Bilant si dare de seama

Bilantul si darea de seama la data de 31.12.2019


Hotarare

Hotararea nr 24/2020 privind aprobarea bugetului local al UAT orasului Talmaciu pe anul 2020


Anunt

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24, urmare a solicitarilor de schimbare a orei de desfasurare a dezbaterii publice asupra proiectului bugetului local pentru anul 2020 anunta ca aceasta nu se va modifica, actiunea desfasurandu-se la ora programata initial.

Organizatiile legal constituite, precum si cetatenii orasului interesat i in legatura cu subiectul supus dezbaterii publice si care nu pot participa la dezbatere pot depune in scris opiniile si sugestiile cu valoare de recomand are pe adresa de posta electronica primariatalmaciu@yahoo.com sau la sediul institutiei, compartiment “Registratura “, pana luni, 10 februarie 2020, ora 11

Anunt dezbatere buget


Anunt

Dezbaterea publica asupra Proiectului de buget al UAT Talmaciu, pentru anul 2020, va avea loc in data de 10.02.2020 ora 12, in sala de sedinte a Consiliului Local.


Nota de fundamentare a bugetului local pe anul 2020