Informatii – dezbateri publice

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna octombrie 2020, PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii de concdsiune a bunurilor imobile, apartinand UAT oras Talmaciu. Detalii AICI


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna august 2020 PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea pentru aplicarea taxei speciale de protectie civila. Detalii AICI

PH aprobare Regulament pentru aplicarea taxei speciale de protectie civila


Anunt

Proiectul de Hotarare pentru aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor, pentru plata serviciilor oferite de bona


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in edinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2020, PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Amenajamentului pastoral al UAT Oras Talmaciu.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 10.06.2020-23.06.2020. Detalii AICI


anexa 1 amenajament pastoral ianuarie 2020

anexa 2 PH aprobare amenajament pastoral