Informatii – dezbateri publice

Anunt

Primarul oraşului Tălmaciu anunţă că va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna FEBRUARIE 2021 , PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de vânzare a bunurilor imobile, aparţinând domeniului privat al UAT Oraş Tălmaciu. Detalii AICI,

Proiect Hotarare aprobare procedura vanzare bunuri


Primăria Oraşului Tălmaciu a demarat procedurile pentru alegerea variantei reprezentative a steagului propriu al oraşului.

În acest sens, cele trei variante supuse consultării publice, pot fi cosultate atât pe site-ul Primăriei www.talmaciu.ro cât și la avizierul Primariei Oraşului Tălmaciu.

Persoanele fizice sau juridice interesate îşi pot exprima opțiunea asupra uneia dintre variantele propuse, la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primăriei Oraşului Tălmaciu primaria@talmaciu.ro


ANUNŢ

Având în vedere propunerile ADI ECO Sibiu pentru aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare la nivelul judeţului Sibiu,vă comunicăm că în funcţie de specificul zonal propriu, se poate interveni punctual în cuprinsul Regulamentului iar în acest sens se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primăriei Oraşului Tălmaciu primaria@talmaciu.ro .

Regulament instituire taxa_anul_2021_ST_v3

Anexa 3 HCL mecanismul PPCA_draft de lucru_v1_13.11.2020

Anexa 4_V1_15.11.2020

declaratie de impunere_render_eco


ANUNŢ

Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021 , pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2020.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 17.11.2020-27.11.2020.

PRIMAR
IOAN OANCEA

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021

RAPORT DE SPECIALITATE privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2021

ANEXA 1 CLADIRI PF

ANEXA 2 IMPOZIT-PE-TERN-PERSOANE-FIZICE

ANEXA 3 IMPOZIT-PE-TEREN-PERSOANE-JURIDICE

ANEXA 4 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE JURIDICE

ANEXA 5 IMPOZIT-PE-MIJLOACE-DE-TRANSPORT

ANEXA 6 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-ALTOR-AUTORIZATII-SI-CERTIFICATE

ANEXA 7 ALTE-TAXE-LOCALE

ANEXA 8 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-AUTORIZATIILOR-DE-FUNCTIONARE-PENTRU-ACTIVITATILE-LUCRATIVE-SI-VIZA-ANUALA-A-ACESTORA

ANEXA 9 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-CERTIFICATELOR-AVIZELOR-SI-AUTORIZATIILOR

ANEXA 10 FACILITATI FISCALE-PERSOANE FIZICE

ANEXA 11 FACILITATI FISCALE PERSOANE JURIDICE

ANEXA 12 IMPOZIT PE SPECTACOLE

Anexa 13 Regulament de specialitate privind stabilirea taxelor speciale

ANEXA 14 TAXE SPECIALE

ANEXA 15 SANCTIUNI


Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna octombrie 2020, PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii de concdsiune a bunurilor imobile, apartinand UAT oras Talmaciu. Detalii AICI


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna august 2020 PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea pentru aplicarea taxei speciale de protectie civila. Detalii AICI

PH aprobare Regulament pentru aplicarea taxei speciale de protectie civila


Anunt

Proiectul de Hotarare pentru aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor, pentru plata serviciilor oferite de bona


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in edinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2020, PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Amenajamentului pastoral al UAT Oras Talmaciu.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 10.06.2020-23.06.2020. Detalii AICI


anexa 1 amenajament pastoral ianuarie 2020

anexa 2 PH aprobare amenajament pastoral