Informatii – dezbateri publice

Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca in data de 12 iulie 2021 orele 16, in sala de sedinta a Consiliului local Talmaciu va avea loc dezbaterea publica referitoare la majorarea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport si depozitare pentru fiecare tip de deseu, practicate de catre S.C. ACSTAL S.A.

Detalii AICI


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna IUNIE 2021, Proiectul de hotarare privind aprobarea noilor tafrife pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere din UAT Talmaciu – operator SC ACSTAL SA.

Persoanle interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la sediul Primariei orasului Talmaciu, birou Registratura au pe adresa de email: primaria@talmaciu.ro in perioada 13.05.2021 – 24.05.2021

Link Anunt

Link Proiectul de hotarare privind aprobarea noilor tafrife pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere din UAT Talmaciu – operator SC ACSTAL SA.


Proiect modificare pret apa potabila

Dezbatere publica in data de 14.04.2021 orele 16,00 a proiectului modificarii pretului apei potabile distribuita de catre SC ACSTAL SA in Orasul Talmaciu.
Locatia sala Casei de Cultura Talmaciu.

Detalii AICI


Anunt

Dezbaterea publica a Proiectului de buget, va avea loc in data de 05.04.2021 ora 16.

Mai multe detalii AICI


Transparenta PH indicatori performanta SC APA CANAL TALMACIU

Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanţă ai S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L si a Raportului de activitate pe anul 2020 al administratorului S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna mai 2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 24.03.2021-05.04.2021.

Anexa 1 Indicatori

anunt PH indicatori SC Apa canal talmaciu

PH , Raport si Nota fundamentare aproare indicatori


Anunt

Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Orasul Tălmaciu pentru anul 2022 prin indexarea cu rata inflaţiei de 2,6% a celor existente , pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 15.03.2021-25.03.2021.

anunt impozite 2022 PH indexare impozite si taxe
Raport impozite si taxe pentru 2022 referat aporbare impozite si taxe
Anexa 1 CLĂDIRI PF Anexa 9 IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Anexa 2 CLĂDIRI PJ Anexa 10 ALTE TAXE LOCALE
Anexa 3 TEREN INRAVILAN-EXTRAVILAN PF Anexa 11 TAXE SPECIALE
Anexa 4 TEREN INTRAVILAN-EXTRAVILAN PJ Anexa 12 LISTĂ SCUTIRI CLĂDIRI
Anexa 5 MIJLOACE DE TRANSPORT Anexa 13 LISTĂ SCUTIRI TEREN
Anexa 6 TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR Anexa 14 LISTĂ SCUTIRI MIJLOACE TRANSPORT
Anexa 7 TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI Anexa 15 SANCȚIUNI
Anexa 8 TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE Anexa 16 REGULAMENT APLICARE TAXE SPECIALE


Anunt

Primarul oraşului Tălmaciu anunţă că va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna FEBRUARIE 2021 , PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de vânzare a bunurilor imobile, aparţinând domeniului privat al UAT Oraş Tălmaciu. Detalii AICI,

Proiect Hotarare aprobare procedura vanzare bunuri


Primăria Oraşului Tălmaciu a demarat procedurile pentru alegerea variantei reprezentative a steagului propriu al oraşului.

În acest sens, cele trei variante supuse consultării publice, pot fi cosultate atât pe site-ul Primăriei www.talmaciu.ro cât și la avizierul Primariei Oraşului Tălmaciu.

Persoanele fizice sau juridice interesate îşi pot exprima opțiunea asupra uneia dintre variantele propuse, la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primăriei Oraşului Tălmaciu primaria@talmaciu.ro


ANUNŢ

Având în vedere propunerile ADI ECO Sibiu pentru aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare la nivelul judeţului Sibiu,vă comunicăm că în funcţie de specificul zonal propriu, se poate interveni punctual în cuprinsul Regulamentului iar în acest sens se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primăriei Oraşului Tălmaciu primaria@talmaciu.ro .

Regulament instituire taxa_anul_2021_ST_v3

Anexa 3 HCL mecanismul PPCA_draft de lucru_v1_13.11.2020

Anexa 4_V1_15.11.2020

declaratie de impunere_render_eco


ANUNŢ

Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021 , pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2020.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 17.11.2020-27.11.2020.

PRIMAR
IOAN OANCEA

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021

RAPORT DE SPECIALITATE privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2021

ANEXA 1 CLADIRI PF

ANEXA 2 IMPOZIT-PE-TERN-PERSOANE-FIZICE

ANEXA 3 IMPOZIT-PE-TEREN-PERSOANE-JURIDICE

ANEXA 4 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE JURIDICE

ANEXA 5 IMPOZIT-PE-MIJLOACE-DE-TRANSPORT

ANEXA 6 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-ALTOR-AUTORIZATII-SI-CERTIFICATE

ANEXA 7 ALTE-TAXE-LOCALE

ANEXA 8 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-AUTORIZATIILOR-DE-FUNCTIONARE-PENTRU-ACTIVITATILE-LUCRATIVE-SI-VIZA-ANUALA-A-ACESTORA

ANEXA 9 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-CERTIFICATELOR-AVIZELOR-SI-AUTORIZATIILOR

ANEXA 10 FACILITATI FISCALE-PERSOANE FIZICE

ANEXA 11 FACILITATI FISCALE PERSOANE JURIDICE

ANEXA 12 IMPOZIT PE SPECTACOLE

Anexa 13 Regulament de specialitate privind stabilirea taxelor speciale

ANEXA 14 TAXE SPECIALE

ANEXA 15 SANCTIUNI


Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna octombrie 2020, PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii de concdsiune a bunurilor imobile, apartinand UAT oras Talmaciu. Detalii AICI


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna august 2020 PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea pentru aplicarea taxei speciale de protectie civila. Detalii AICI

PH aprobare Regulament pentru aplicarea taxei speciale de protectie civila


Anunt

Proiectul de Hotarare pentru aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor, pentru plata serviciilor oferite de bona


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in edinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2020, PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Amenajamentului pastoral al UAT Oras Talmaciu.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 10.06.2020-23.06.2020. Detalii AICI


anexa 1 amenajament pastoral ianuarie 2020

anexa 2 PH aprobare amenajament pastoral