Declaratii de casatorie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.597/23.04.2020

PUBLICAȚIE

Astăzi, 23 aprilie 2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului CHIRIȚĂ ADRIAN-CONSTANTIN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei GARTONIA SIMONA-MARIA vârstă de 27 ani, cu domiciliul în sat Sebeșu de Sus, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
STANCU ELENA-DELIA


CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂLMACIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
– STAREA CIVILĂ – Nr.20.154/19.02.2020

PUBLICAȚIE

Astăzi, 19 februarie 2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului PECZENIC CRISTIAN-DUMITRU în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei BOGDAN-BOLDOR IULIA vârstă de 26 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

În temeiul art.285 alin 1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată,privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unui impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afișarea publicației.

OFIȚER DE STARE CIVILĂ
MARIANA-RODICA BĂRBOSA