Transparență decizională

Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna ocombrie 2021, PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind achizitionarea de bunuri imobile de catre UAT Talmaciu

Detalii AICI


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna IUNIE 2021, Proiectul de hotarare privind aprobarea noilor tarife pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere din UAT Talmaciu – operator SC ACSTAL SA.

Persoanle interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la sediul Primariei orasului Talmaciu, birou Registratura au pe adresa de email: primaria@talmaciu.ro in perioada 13.05.2021 – 24.05.2021

Link Anunt

Link Proiectul de hotarare privind aprobarea noilor tarife pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere din UAT Talmaciu – operator SC ACSTAL SA.


Lista functiilor din primaria Talmaciu la data de 31.03.2021

Lista functiilor din primaria Talmaciu la data de 31.03.2021


Transparenta PH indicatori performanta SC APA CANAL TALMACIU

Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanţă ai S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L si a Raportului de activitate pe anul 2020 al administratorului S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna mai 2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 24.03.2021-05.04.2021.

Anexa 1 Indicatori

anunt PH indicatori SC Apa canal talmaciu

\PH , Raport si Nota fundamentare aproare indicatori


Anunt

Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Orasul Tălmaciu pentru anul 2022 prin indexarea cu rata inflaţiei de 2,6% a celor existente , pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 15.03.2021-25.03.2021.

anunt impozite 2022 PH indexare impozite si taxe
Raport impozite si taxe pentru 2022 referat aporbare impozite si taxe
Anexa 1 CLĂDIRI PF Anexa 9 IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Anexa 2 CLĂDIRI PJ Anexa 10 ALTE TAXE LOCALE
Anexa 3 TEREN INRAVILAN-EXTRAVILAN PF Anexa 11 TAXE SPECIALE
Anexa 4 TEREN INTRAVILAN-EXTRAVILAN PJ Anexa 12 LISTĂ SCUTIRI CLĂDIRI
Anexa 5 MIJLOACE DE TRANSPORT Anexa 13 LISTĂ SCUTIRI TEREN
Anexa 6 TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR Anexa 14 LISTĂ SCUTIRI MIJLOACE TRANSPORT
Anexa 7 TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI Anexa 15 SANCȚIUNI
Anexa 8 TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE Anexa 16 REGULAMENT APLICARE TAXE SPECIALE


RAPORT evaluare LEGEA 544/2001 in anul 2020

Raport Evaluare Legea 52/2003 in anul 2020


Anunt

Primarul oraşului Tălmaciu anunţă că va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna FEBRUARIE 2021 , PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de vânzare a bunurilor imobile, aparţinând domeniului privat al UAT Oraş Tălmaciu. Detalii AICI,

Proiect Hotarare aprobare procedura vanzare bunuri


Primăria Oraşului Tălmaciu a demarat procedurile pentru alegerea variantei reprezentative a steagului propriu al oraşului.

În acest sens, cele trei variante supuse consultării publice, pot fi cosultate atât pe site-ul Primăriei www.talmaciu.ro cât și la avizierul Primariei Oraşului Tălmaciu.

Persoanele fizice sau juridice interesate îşi pot exprima opțiunea asupra uneia dintre variantele propuse, la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primăriei Oraşului Tălmaciu primaria@talmaciu.ro


ANUNŢ

Având în vedere propunerile ADI ECO Sibiu pentru aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare la nivelul judeţului Sibiu,vă comunicăm că în funcţie de specificul zonal propriu, se poate interveni punctual în cuprinsul Regulamentului iar în acest sens se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primăriei Oraşului Tălmaciu primaria@talmaciu.ro .

Regulament instituire taxa_anul_2021_ST_v3

Anexa 3 HCL mecanismul PPCA_draft de lucru_v1_13.11.2020

Anexa 4_V1_15.11.2020

declaratie de impunere_render_eco


ANUNŢ

Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021 , pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2020.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 17.11.2020-27.11.2020.

PRIMAR
IOAN OANCEA

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021

RAPORT DE SPECIALITATE privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2021

ANEXA 1 CLADIRI PF

ANEXA 2 IMPOZIT-PE-TERN-PERSOANE-FIZICE

ANEXA 3 IMPOZIT-PE-TEREN-PERSOANE-JURIDICE

ANEXA 4 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE JURIDICE

ANEXA 5 IMPOZIT-PE-MIJLOACE-DE-TRANSPORT

ANEXA 6 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-ALTOR-AUTORIZATII-SI-CERTIFICATE

ANEXA 7 ALTE-TAXE-LOCALE

ANEXA 8 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-AUTORIZATIILOR-DE-FUNCTIONARE-PENTRU-ACTIVITATILE-LUCRATIVE-SI-VIZA-ANUALA-A-ACESTORA

ANEXA 9 TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-CERTIFICATELOR-AVIZELOR-SI-AUTORIZATIILOR

ANEXA 10 FACILITATI FISCALE-PERSOANE FIZICE

ANEXA 11 FACILITATI FISCALE PERSOANE JURIDICE

ANEXA 12 IMPOZIT PE SPECTACOLE

Anexa 13 Regulament de specialitate privind stabilirea taxelor speciale

ANEXA 14 TAXE SPECIALE

ANEXA 15 SANCTIUNI


Lista functiilor din Primaria orasului Talmaciu cu veniturile salariale aferente la data de 30.09.2020. Detalii AICI


Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, implementează proiectul cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“, cod SIPOCA 61.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente“, obiectiv specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice“.

Una dintre activitățile din cadrul proiectului presupune realizarea unui studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale.

În acest sens, beneficiarii de servicii publice din orasul Talmaciu pot accesa link-ul (https://www.survio.com/survey/d/H5G9R7Q9E9Y5A7H3N) și codul QR al chestionarului menționat, în vederea completării acestuia.

Chestionarul poate fi completat până cel târziu la 15 octombrie 2020.


Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna octombrie 2020, PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii de concesiune a bunurilor imobile, apartinand UAT oras Talmaciu. Detalii AICI


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna august 2020 PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea pentru aplicarea taxei speciale de protectie civila. Detalii AICI

PH aprobare Regulament pentru aplicarea taxei speciale de protectie civila


Rapoarte de activitate a consilierilor locali pe anul 2019

raport activitate 2019 consilier Achim Dan

raport activitate 2019 consilier Carpatorea Dumitru

raport activitate 2019 consilier Covaci Adrian

raport activitate 2019 consilier Draghita Marcela

raport activitate 2019 consilier Filip Gheorghe

raport activitate 2019 consilier Ioan Rus

raport activitate 2019 consilier Ion Dacian

raport activitate 2019 consilier Ivan Ilie

raport activitate 2019 consilier Lotrean Ctin

raport activitate 2019 consilier Oancea Ioan

raport activitate 2019 consilier Rinjeu Nicolae

raport activitate 2019 consilier Stroila Gabriel

raport activitate 2019 consilier Voicu Adriana

raport activitate 2019 consilier Zaharie Dorian


Anunt

Proiect nr. 94 / 2020 privind aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile, apartinand domeniului public al UAT Oras Talmaciu (conform Anexei 1, atasate)


Anunt

Primarul oraşului Tălmaciu anunţă că va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna iulie 2020, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al UAT Oraş Tălmaciu.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primăriei Oraşului Tălmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 16.06.2020-30.06.2020. Detalii AICI


Anunt

Proiectul de Hotarare pentru aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor, pentru plata serviciilor oferite de bona


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in edinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2020, PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Amenajamentului pastoral al UAT Oras Talmaciu.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la sediul Primariei Ora ului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 10.06.2020-23.06.2020. Detalii AICI

anexa 1 amenajament pastoral ianuarie 2020

anexa 2 PH aprobare amenajament pastoral


Anunt

Lista functiilor din Primaria orasului Talmaciu cu veniturile salariale aferente la data de 31.03.2020. Detalii AICI


Anunt

Primarul oraşului Tălmaciu anunţă că va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2020, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Oraşul Tălmaciu pentru anul 2021 prin indexarea cu rata inflaţiei de 3,8 % a celor existente.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primăriei Oraşului Tălmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 12.03.2020-23.03.2020

anunt ph impozite si taxe 2021

Proiect hotarare indexare impozite si taxe 2021

raport indexare impozite

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 4

ANEXA-5-TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-AUTORIZATIILOR-DE-FUNCTIONARE-PENTRU-ACTIVITATILE-LUCRATIVE-SI-VIZA-ANUALA-A-ACESTORA

anexa 6

anexa 7

anexa 8

anexa 9


Anunt

Primarul oraşului Tălmaciu anunţă că va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2020, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de colectare a deşeurilor de pe raza U.A.T Oraş Tălmaciu

anunt transparenta proiect tarife deseuri

PH aprobare tarife de colectare deseuri

raport modificare tarife colectare deseuri


RAPORT ACTIVITATE PE LEGEA 544. pt anul 2019 pdf

Raport evaluare Legea 52 pt anul 2019


Rapoarte activitate consilieri locali

raport activitate Achim Dan

raport activitate Carpatorea D

raport activitate Covaci A

raport activitate Draghita M

raport activitate Filip G

raport activitate Ivan Ilie

raport activitate Lotrean Ctin

raport activitate Oancea Ioan

raport activitate Popa Ctin

raport activitate Rinjeu N

raport activitate Rus Ioan

raport activitate Stroila Gabriel

raport activitate Voicu Adriana

raport activitate Zaharie D


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din Iuna iulie 2019, Raportul intocmit de sef serviciu tehnic din cadrul Primariei Orasului Talmaciu privind modificarea preturilor la apa potabila.  Detalii AICI

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 01.07.2019-11.07.2019.


Proiect de hotarare privind implemantarea procesului de bugetare participativa


Propunere Proiect de hotarare privind implemantarea procesului de bugetare participativa


minuta proiect buget 2019


Rapoarte de activitate

 


PROIECT PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2020

ANEXA 1 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE FIZICE

ANEXA 2 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE JURIDICE

ANEXA 3 IMPOZIT PE TEREN-PERSOANE FIZICE

ANEXA 4 IMPOZIT PE TEREN-PERSOANE JURIDICE

ANEXA 5 IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT

ANEXA 6 IMPOZIT PE SPECTACOLE

ANEXA 7 TAXE PENTRU ELIBERAREA ALTOR AUTORIZATII SI CERTIFICATE

ANEXA 8 TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATILE LUCRATIVE SI VIZA ANUALA A ACESTORA

ANEXA 9 ALTE TAXE LOCALE

ANEXA 10 FACILITATI FISCALE-PERSOANE FIZICE

ANEXA 11 FACILITATI FISCALE PERSOANE JURIDICE

ANEXA 12 TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

ANEXA 13 TAXE SPECIALE

ANEXA 14 REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE DIN ANEXA 13

ANEXA 15 SANCTIUNI

RAPORT DE SPECIALITATE


Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 in anul 2018. Detalii AICI

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2018. Detalii AICI


Accesand linkul de mai jos aflati detalii despre proiectul SIPOCA 35

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/


Anunt

Plan urbanistic de detaliu pentru extinderea halei SC LA FANTANA SRL. Detalii AICI


Lista functiilor din primaria talmaciu

Lista functiilor din primaria talmaciu


Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna octombrie 2018

Raportul întocmit de consilier urbanism din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se propune avizarea cererii formulata de Societatea RCS&RDS S.A pentru atribuirea unui teren in suprafata de 225 mp situat in Talmacel in locul numit „ln Livadie” in vederea amplasarii unei statii de telefonie mobila in scopul imbunatatirii semnalului de telefonie mobila .

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind solicitarea Societatii RCS&RDS S.A la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu. ro in perioada 26.09.2018-8.10.2018

Mai multe detalii AICI


Indicatori venituri la data de 30.06.2018

Indicatori venituri la data de 30.06.2018

Adresa AJFP Sibiu


Anunt

Avand in vedere raportul intocmit de consilier investitii din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care propune aprobarea Variantei 7 a proiectului de stema a Orasului Talmaciu, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2018.

Anexele la acest proiect de hotarare sunt publicate pe site-ul primariei si afisate la sediul Primariei Orasului Talmaciu.

Cei interesati le pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 09.07.2018-19.07.2018.

Descriere heraldica steme


Regulament

Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu 2018. Detalii AICI


Lista functiilor din primaria orasului Talmaciu conform art. 33 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Detalii AICI


Finantare nerambursabila

In atentia solicitantilor de finantare nerambursabila din fondurile bugetului local al Orasului Talmaciu pentru urmatoarele tipuri de activitati :
-culturale
-de implementare a programelor sportive
-de educatie civica
-de protectie a mediului
-pentru cultele religioase
-activitati de tineret
In baza legii 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general , cu modificarile si completarile ulterioare :
In perioada 15.03.2018-30.03.2018 Orasul Talmaciu lanseaza sesiunea de selectie publica a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila din bugetul local pe anul 2018.
Propunerile de proiect pot fi depuse la Registratura Primariei Orasului Talmaciu , str.Nicolae Balcescu nr.24 , avand ca termen limita data de 30.03.2018 ora 10.00. Perioada de evaluare a propunerilor de proiect este 02.04.2018 – 19.04.2018.
Acordarea de finantari nerambursabile si criteriile pe baza carora se atribuie acestea sunt reglementate de “Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Talmaciu pentru activitati nonprofit de interes local “ aprobat prin HCL nr.2/2018 si care este publicat pe site-ul Primariei Orasului Talmaciu www.talmaciu.ro .

HCL-2-finantari-nerambursabile

regulament-finantare


Având în vedere adresa nr. 145/2018 intocmita de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu SRL precum si raportul nr. 594/2018 intocmit de Sef serviciu Tehnic, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna martie 2018. Detalii AICI si AICI


Primarul orasului Talmaciu a initiat un PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Tălmaciu pentru activităţi nonprofit de interes local in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna decembrie 2017.

Regulamentul este afisat si la sediul primariei sau il puteti vedea AICI

Cei interesati il pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 21.11.2017-5.12.2017;

PRIMAR
NICOLAE PETRU BASARABA


Avand in vedere propunerile compartimentului impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se stabilesc nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna noiembrie 2017.
Anexele la acest proiect de hotarare sunt publicate pe site-ul primariei si afisate la sediul Primariei Orasului Talmaciu.
Cei interesati le pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 16.10.2017-26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018.pdf

PROPUNERE IMPOZITE SI TAXE LOCALE-2018.pdf

ZONAREA LOCALITATII TALMACIU, SATULUI TALMACEL SI SAT. TALMACIU-COLONIE ANUL FISCAL 2018.pdf


Lista functiilor din primaria orasului Talmaciu conform art. 33 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Detalii AICI


In conformitate cu prevederile art.7 din Legea m.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, primarul orasului Talmaciu aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat
PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă in Orasul Talmaciu si localitatile apartinatoare
care urmeaza a fi supus dezbaterii Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din luna aprilie 2017.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro  in perioada   22.03.2017-3.04.2017

Proiectul il puteti descarca de AICI


1 Regulament incadrare cladiri si terenuri neingrijite.pdf

Raportul de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2016 poate fi vizualizat AICI

Raportul de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2016 poate fi vizualizat AICI