Transparență decizională

Având în vedere adresa nr. 145/2018 intocmita de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu SRL precum si raportul nr. 594/2018 intocmit de Sef serviciu Tehnic, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna martie 2018. Detalii AICI si AICI


Primarul orasului Talmaciu a initiat un PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Tălmaciu pentru activităţi nonprofit de interes local in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna decembrie 2017.

Regulamentul este afisat si la sediul primariei sau il puteti vedea AICI

Cei interesati il pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 21.11.2017-5.12.2017;

PRIMAR
NICOLAE PETRU BASARABA


Avand in vedere propunerile compartimentului impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se stabilesc nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna noiembrie 2017.
Anexele la acest proiect de hotarare sunt publicate pe site-ul primariei si afisate la sediul Primariei Orasului Talmaciu.
Cei interesati le pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro in perioada 16.10.2017-26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018.pdf

PROPUNERE IMPOZITE SI TAXE LOCALE-2018.pdf

ZONAREA LOCALITATII TALMACIU, SATULUI TALMACEL SI SAT. TALMACIU-COLONIE ANUL FISCAL 2018.pdf


Lista functiilor din primaria orasului Talmaciu conform art. 33 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Detalii AICI


In conformitate cu prevederile art.7 din Legea m.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, primarul orasului Talmaciu aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat
PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă in Orasul Talmaciu si localitatile apartinatoare
care urmeaza a fi supus dezbaterii Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din luna aprilie 2017.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro  in perioada   22.03.2017-3.04.2017

Proiectul il puteti descarca de AICI


1 Regulament incadrare cladiri si terenuri neingrijite.pdf

Raportul de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2016 poate fi vizualizat AICI

Raportul de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2016 poate fi vizualizat AICI