Rapoarte anuale de activitate

Bilant la 31.12.2017

Gradul de indatorare al bugetului local al orasului Talmaciu

Rapoarte trimestrul 1 anul 2017

Contul de executie al bugetului local la data de 31 mar 2017

Indicatori de sinteza la 31.03.2017 Primaria Orasului Talmaciu

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE

GRAD ÎNDATORARE 2011-2019

Dare de seamă la 31.03.2015

2015 bilant.pdf

2015 bl 02 chelt dez.pdf

2015 bl 02 chelt funct.pdf

2015 bl 02 chelt.pdf

2015 bl 02 ven dez.pdf

2015 bl 02 ven funct.pdf

2015 bl 02 ven.pdf

2015 bl 10 chelt funct.pdf

2015 bl 10 chelt.pdf

2015 bl 10 ven funct.pdf

2015 bl 10 ven.pdf

2015 bl 10 ven_1.pdf

2015 chelt 02 dez.pdf

2015 chelt 02 funct.pdf

2015 chelt 10 funct.pdf

2015 cont rez.pdf

2015 flux banca.pdf

2015 flux.pdf

2015 ven 02 dez.pdf

2015 ven 02 funct.pdf

2015 bl 02 dez.pdf

2015 bl 02 funct.pdf

2015 bl 02.pdf

Anexa 31b.xls

Bilanț la 31.12.2014

2014 anexa 14b.pdf

2014 anexa 34a.pdf

2014 anexa 35a 2.pdf

2014 anexa 35a.pdf

2014 anexa 35b 2.pdf

2014 anexa 35b.pdf

2014 anexa 40b.pdf

2014 bilant II.pdf

2014 chelt 02 dez.pdf

2014 chelt 02 funct.pdf

2014 chelt 02.pdf

2014 cont rez.pdf

2014 anexa handicap.pdf

2014 chelt 10 funct.pdf

2014 flux banca.pdf

2014 flux.pdf

2014 venituri 02 dez.pdf

2014 venituri 02 funct.pdf

2014 venituri 02.pdf

2014 venituri 10 funct.pdf

2014 venituri-cheltuieli.pdf

2013

2013.pdf

Adresa nr. 5117 din 30.01.2013

2012

2012.pdf

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice în anul 2012

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice în anul 2012

Venituri

2008

Raport anual privind starea economică şi socială a oraşului Tălmaciu pe anul 2008

Raport de activitate pe anul 2008

Raport de activitate anuală al Comisiei pentru activităţi economice-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism şi agricultură din Consiliul Local Tălmaciu

Raport de activitate anuală al Comisiei pentru activităţi social-culturale din Consiliul Local Tălmaciu

Raport de activitate anuală al Comisiei juridice şi de disciplină, protecţia mediului şi turism din Consiliul Local Tălmaciu

Moroianu Mihail Radu

Luca Constantin

Popa Constantin

Schell Erich

Ivan Ilie

Laufceac Ioan

Popa Dumitru

Rus Ioan

Bolătă Bucur

Şutea Nicolae

Geldrich Radu Sorin

Basarabă Nicolae

Lotrean Constantin Mihai