Liste restantieri buget

LISTA PERSOANE JURIDICE CARE INREGISTREAZA RESTANTE FATA DE BUGETUL LOCAL AL PRIMARIEI ORASULUI TALMACIU

In conformitate cu art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 -codul de procedura fiscală, Orasul Talmaciu publica lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii restante fata de bugetul local. Lista cuprinde contribuabilii care inregistrează datorii peste plafonul stabilit prin HCL nr. 143/2017 (500 lei pentru persoane fizice si 1000 lei pentru persoane juridice) si au fost notificati in prealabil in privinta acestora.

In baza prevederilor art.162 alin 4 din Legea 207/2015 – codul de procedura fiscală, in termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, Orasul Talmaciu va proceda la eliminarea din lista a contribuabililor care si-au achitat aceste obligatii. De asemenea, in cazul obtinerii de catre contribuabili a suspendarii executarii actului administrativ fiscal se va proceda in termen de 15 zile la eliminarea din lista a contribuabililor aflati in aceasta situatie.

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 31.03.2021 la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii