Buget

Anunt

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24, urmare a solicitarilor de schimbare a orei de desfasurare a dezbaterii publice asupra proiectului bugetului local pentru anul 2020 anunta ca aceasta nu se va modifica, actiunea desfasurandu-se la ora programata initial.

Organizatiile legal constituite, precum si cetatenii orasului interesat i in legatura cu subiectul supus dezbaterii publice si care nu pot participa la dezbatere pot depune in scris opiniile si sugestiile cu valoare de recomand are pe adresa de posta electronica primariatalmaciu@yahoo.com sau la sediul institutiei, compartiment “Registratura “, pana luni, 10 februarie 2020, ora 11

Anunt dezbatere buget


Anunt

Dezbaterea publica asupra Proiectului de buget al UAT Talmaciu, pentru anul 2020, va avea loc in data de 10.02.2020 ora 12, in sala de sedinte a Consiliului Local.


Nota de fundamentare a bugetului local pe anul 2020

BUGET 2018

Propuneri investitii din excedentul anilor 2016 2017

Propuneri buget 2018 – cheltuieli

Propuneri buget 2018 – venituri

Bugetul creditelor interne 2018


BUGET 2017

BUGET 2017 DEZVOLTARE – VENITURI

BUGET 2017 FUNCTIONARE – VENITURI

BUGET 2017 sectiunea functionare – cheltuieli

BUGET 2017 sectiunea dezvoltare – cheltuieli

PROPUNERI INVESTITII


BUGET 2016

indicatori VENITURI – CHELTUIELI

BUG_VENITURI_DEZ.xls

BUG_VENITURI_FUNCT.xls

buget_2016_chelt_DEZV.doc

buget_2016_chelt_FUNCT.doc

Propuneri_3_lucrari_2016.doc

Impozite_si_taxe_2016.doc


BUGET 2015

Darea de seama

BUGET PROVIZORIU 2015 – Cheltuieli

Lista obiectivelor de investitii noi pentru anul 2015, cu finantare de la bugetul local

Buget 2015 comparativ

Buget provizoriu 2015 cheltuieli

Buget provizoriu 2015


BUGET 2014

Buget functionare 2013 comparativ II

cheltuieli S.D. HCL

venituri S.D. II


BUGET 2013

Buget 2013

Credite interne

Dezvoltare

Obiective de investitii noi – 2013

Buget – FUNCTIONARE 2013 comparativ II


BUGET 2012

Buget 2012

Cheltuieli

Venituri

Credite interne

Dezvoltare

Propuneri investiţii 2012


BUGET 2011

sectiunea de functionare

sectiunea de dezvoltare

credite interne