Asistență socială

“Model cerere pentru incadrarea copiilor in grad de handicap si model cerere incadrarea copiilor cu CES”

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare” o puteti descarca AICI

Cerere tip pentru evaluare complexa si orientare scolara/profesionala a copiilor cu dizabilitati si cerinte educationale speciale/copiilor cu cerinte educationale speciale” o puteti descarca AICI

Model ancheta sociala pentru incadrarea in grad de handicap a copiilor cu dizabilitati

Formularul il puteti descarca de AICI

Anunt tichete sociale pentru gradinita

Avand in vedere prevederile Legii nr.248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita,  familiilor defavorizate ale caror venituri nu depasesc 284 lei/membru de familie, toti cei interesati se vor prezenta la sediul Primariei orasului Talmaciu, Serviciu Public de Asistenta Sociala pentru a  depune dosarul necesar in vederea acordarii stimulentului, cu urmatoarele documente: … mai multe detalii AICI

Anunț important

Informații privind Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Descarcă anunțul: Informații privind Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Informații privind Transmiterea cereri şi actelor doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei
prin e-mail, în format scanat: sibiu_icc@mmanpis.ro
sau
prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC” Adresă poştală: Sibiu, Calea Dumbravii nr.17
sau
direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială SIBIU
Adresă: Sibiu, Calea Dumbravii nr.17 Etaj III
Nr.Telefon: 0269-248.164 0269-210.892

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni şi Miercuri: 8.30-18.00
Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

Instrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere
-link către fişierul ”Optiunea 1-1an“
-link către fişierul “Optiunea 2- 2ani
-link către fişierul „Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei
-link către fişierul „Model explicativ aplicare norme
-link către fişierul „Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 din 22 iunie 2016
-link către fişierul „Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016

Anunț tichete sociale

Decarcă anunțul: anunt-tichete-sociale-2016.doc

Anunț important

PRIVIND DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE ACORDATE CONFORM H.G. 799/2014

DE PREVEDERILE H.G. 799/2014 BENEFICIAZA URMATOARELE CATEGORII DE PERSOANE:

  • BENEFICIARII LEGII 416/2001, privind venitul minim garantat;
  • FAMILIILE BENEFICIARE AI LEGII 277/2010, alocatia de sustinere a familiei;
  • SOMERI CONFORM LEGII 76/2002 cu indemnizatie de somaj de pana la 450 lei;
  • PENSIONARII CU PENSIE SUB 450 LEI/LUNA;
  • PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT;
  • BENEFICIARII LEGILOR 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, si ale Legilor nr. 44/1994, nr. 49/1999, nr. 309/2002, nr. 189/2000, nr. 109/2005, nr. 8/2006, nr. 578/2004, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
  • PERSOANELE FARA VENITURI sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

PENTRU A FI INCLUSE PE LISTELE DE BENEFICIARI PERSOANELE FARA VENITURI AU OBLIGATIA DE A DEPUNE URGENT LA SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA TALMACIU CEREREA SI ACTELE PRIVIND COMPONENTA SI VENITURILE FAMILIEI

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR ESTE 20.02.2016

Condiții de acordare a beneficiilor sociale

Condiții de acordare a beneficiilor sociale