Asistență socială

Campanie de informare privind obligatiile parintilor care pleaca la munca in strainatate

Descarca pliantul de AICI


Intrebari frecvente privind drepturile copilului

Descarca AICI


Acte necesare pentru obtinerea cardului-legitimatie pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii acestora

Detalii AICI


Acte necasare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani

Detalii AICI


Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere copil

Descarca AICI


Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

Descarca AICI


Adeverinta salar tip acordare ICC

Descarca AICI


Emiterea dispoziţiei privind vânzarea de imobile pentru minori

Acte necesare: detalii AICI


Acte necesare pentru alocatia de la stat

Detalii AICI


Emiterea dispoziţiei privind primirea unei donaţii de către minor

Acte necesare: detalii AICI


“Model cerere pentru incadrarea copiilor in grad de handicap si model cerere incadrarea copiilor cu CES”

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare” o puteti descarca AICI

Cerere tip pentru evaluare complexa si orientare scolara/profesionala a copiilor cu dizabilitati si cerinte educationale speciale/copiilor cu cerinte educationale speciale” o puteti descarca AICI


Model ancheta sociala pentru incadrarea in grad de handicap a copiilor cu dizabilitati

Formularul il puteti descarca de AICI


Anunt tichete sociale pentru gradinita

Avand in vedere prevederile Legii nr.248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita,  familiilor defavorizate ale caror venituri nu depasesc 284 lei/membru de familie, toti cei interesati se vor prezenta la sediul Primariei orasului Talmaciu, Serviciu Public de Asistenta Sociala pentru a  depune dosarul necesar in vederea acordarii stimulentului, cu urmatoarele documente: … mai multe detalii AICI


Anunț important

Informații privind Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Descarcă anunțul: Informații privind Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Informații privind Transmiterea cereri şi actelor doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei


Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei
prin e-mail, în format scanat: sibiu_icc@mmanpis.ro
sau
prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC” Adresă poştală: Sibiu, Calea Dumbravii nr.17
sau
direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială SIBIU
Adresă: Sibiu, Calea Dumbravii nr.17 Etaj III
Nr.Telefon: 0269-248.164 0269-210.892

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni şi Miercuri: 8.30-18.00
Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

Instrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere
-link către fişierul ”Optiunea 1-1an“
-link către fişierul “Optiunea 2- 2ani
-link către fişierul „Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei
-link către fişierul „Model explicativ aplicare norme
-link către fişierul „Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 din 22 iunie 2016
-link către fişierul „Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016


Anunț tichete sociale

Decarcă anunțul: anunt-tichete-sociale-2016.doc


Anunț important

PRIVIND DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE ACORDATE CONFORM H.G. 799/2014

DE PREVEDERILE H.G. 799/2014 BENEFICIAZA URMATOARELE CATEGORII DE PERSOANE:

  • BENEFICIARII LEGII 416/2001, privind venitul minim garantat;
  • FAMILIILE BENEFICIARE AI LEGII 277/2010, alocatia de sustinere a familiei;
  • SOMERI CONFORM LEGII 76/2002 cu indemnizatie de somaj de pana la 450 lei;
  • PENSIONARII CU PENSIE SUB 450 LEI/LUNA;
  • PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT;
  • BENEFICIARII LEGILOR 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, si ale Legilor nr. 44/1994, nr. 49/1999, nr. 309/2002, nr. 189/2000, nr. 109/2005, nr. 8/2006, nr. 578/2004, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
  • PERSOANELE FARA VENITURI sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

PENTRU A FI INCLUSE PE LISTELE DE BENEFICIARI PERSOANELE FARA VENITURI AU OBLIGATIA DE A DEPUNE URGENT LA SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA TALMACIU CEREREA SI ACTELE PRIVIND COMPONENTA SI VENITURILE FAMILIEI

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR ESTE 20.02.2016


Condiții de acordare a beneficiilor sociale

Condiții de acordare a beneficiilor sociale