Informații publice

PROIECT PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2020

ANEXA 1 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE FIZICE

ANEXA 2 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE JURIDICE

ANEXA 3 IMPOZIT PE TEREN-PERSOANE FIZICE

ANEXA 4 IMPOZIT PE TEREN-PERSOANE JURIDICE

ANEXA 5 IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT

ANEXA 6 IMPOZIT PE SPECTACOLE

ANEXA 7 TAXE PENTRU ELIBERAREA ALTOR AUTORIZATII SI CERTIFICATE

ANEXA 8 TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATILE LUCRATIVE SI VIZA ANUALA A ACESTORA

ANEXA 9 ALTE TAXE LOCALE

ANEXA 10 FACILITATI FISCALE-PERSOANE FIZICE

ANEXA 11 FACILITATI FISCALE PERSOANE JURIDICE

ANEXA 12 TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

ANEXA 13 TAXE SPECIALE

ANEXA 14 REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE DIN ANEXA 13

ANEXA 15 SANCTIUNI

RAPORT DE SPECIALITATE


Autoritatea electorala permanenta recruteaza noi membrii in Corpul Expertilor Electorali. Detalii AICI

Anunt oferta lemn foc. Detalii AICI

Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 in anul 2018. Detalii AICI

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2018. Detalii AICI


Accesand linkul de mai jos aflati detalii despre proiectul SIPOCA 35

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/


Indicatori venituri la data de 30.06.2018

Indicatori venituri la data de 30.06.2018

Adresa AJFP Sibiu


Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu 2018

  1. Lista cuprinzand informatiile de interes public care se comunica din oficiu.
  2. Lista documentelor de interes public produse si/sau gestionate de aparatul de specialitate care se comunica in conditiile art.7 din Legea 544/2001
  3. Lista cuprinzand documentele care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public.
  4. Model cerere de informatii de interes public
  5. Model reclamatie administrativa 1
  6. Model reclamatie administrativa 2

Ziarul Informaţia Tălmaciului

Talmescher echo

Telefoane utile

Orar de lucru

Acte necesare pentru autorizaţiile de urbanism

Formulare de urbanism

Impozite şi taxe

Buget

Licitaţii

Rapoarte anuale de activitate

Acte administrative fiscale

SVSU

Dezbateri publice

Asistentă socială

Transparență decizională

PUG Tălmaciu