Hotarari locale 2019

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Data Titlu Fişier_ataşat
31.01.2019 HOTĂRÂREA nr. 16/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna februarie 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.15/2019 privind atestarea la domeniul public al Orașului Tălmaciu a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.Cetatii, nr.20, inscris in CF 102935/Talmaciu, nr.cadastral 102935 deschide
31.01.2019 anexa HCL 14 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.14/ 2019 privind aprobarea Statului de functii si a Statului de personal al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Talmaciu” RA deschide
31.01.2019 anexa HCL 13 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.13/2019 privind aprobarea preturilor de pornire licitatie si a garantiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masa lemnoasa pe picior din luna februarie 2019 pentru anul de productie 2019 deschide
31.01.2019 anexa HCL 12 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.12/2019 privind aprobarea preturilor de pornire si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitatia de materiale lemnoase fasonate din luna februarie 2019 pentru anul de productie 2019 si stabilirea tipului licitatiei deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.11/2019 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in anul 2019 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu deschide
31.01.2019 Anexa HCL 10 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂRE NR.10/2019 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul fasonat la drum auto si la cioata catre persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local de pe raza Orasului Talmaciu deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 9 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.9/ 2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.8/2019 privind aprobarea încheierii unui Act aditional nr.3 la contractul de credit nr.4168/2.08.2016 pentru diminuarea creditului la suma de 878.378,85 lei si imputernicirea persoanelor din cadrul Primariei orasului Talmaciu care sa semneze actul aditional deschide
31.01.2019 ANEXA 1 la HCL 7 2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.7/2019 privind scăderea unor crențe fiscale provenite din amenzi prescrise deschide
31.01.2019 ANEXA 1 LA hcl 6 2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.6/2019 privind aprobarea scoaterii din inventarul Bibilotecii Orasului Talmaciu a unui numar de 802 carti si casarea acestora deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.5/2019 privind trecerea din domeniul public al Orașului Tălmaciu în domeniul privat al Orașului Tălmaciu a imobilului -teren inscris in CF 103051 Talmaciu, nr.top.103051 în suprafață de 21 mp deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 4/31.01.2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.4/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.879/2/2.02.2016 încheiat cu Asociatia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv „ Dealul Cerbului ” Tălmaciu si stabilirea chiriei pentru spatiul ce face obiectul contractului deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 3/31.01.2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.3/2019 privind aprobarea Listei de prioritati a locuințelor ANL din Orașul Tălmaciu deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 2/31.01.2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.2/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.2434/35/2016 încheiat cu domnul Suciu Vasile Gheorghe pentru locuința ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.7, jud.Sibiu deschide
09.01.2019 HOTARAREA NR._____/2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului Sectiunii de Dezvoltare din anul 2018 în sumă de 3.099.650,72 lei deschide