Hotarari locale 2019

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Data Titlu Fişier_ataşat
12.12.2019 HOTĂRÂREA nr. 159/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna ianuarie 2020 deschide
12.12.2019 HOTĂRÂREA NR.158/2019 privind mandatarea dl. Limbasan Miron George-consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu, ca reprezentant al oraşului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” SIBIU să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr.7 la ”Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr.277/05.08.2016 deschide
12.12.2019 Anexa la HCL 157 deschide
12.12.2019 HOTĂRÂREA NR.157/2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A. pe anul 2019 deschide
12.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 156/2019 privind aprobarea acordării unor sponsorizări pentru Asociația “DATINI MĂRGINENE” și pentru Asociatia ”FOTBAL CLUB Talmaciu” de către R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu`R.A. deschide
12.12.2019 HOTĂRÂREA nr. 155/2019 privind modificarea Actului constitutiv al SC Apă-Canal Tălmaciu SRL aprobat prin HCL 177/2011 deschide
12.12.2019 HOTĂRÂREA NR.154/2019 privind aprobarea prelungirii Contractul de închiriere nr. 5973/30/23.06.2015 încheiat cu S.C. LABOR DIAGNOSTIC S.R.L. pentru spațiul din Tălmaciu Aleea Castanilor nr.1-3 , jud.Sibiu deschide
12.12.2019 HOTARAREA NR.153/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr.986/3/05.02.2015 încheait cu Casa de Ajutor Reciproc Decese Tălmaciu pentru spațiul din Tălmaciu, str. N. Bălcescu nr. 24, jud.Sibiu deschide
12.12.2019 HOTĂRÂREA NR.152/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 5843/9.11.1999 încheiat cu S.C. DENTA DANA S.R.L. pentru spațiul din Tălmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3, jud.Sibiu deschide
12.12.2019 HOTĂRÂREA NR.151/2019 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de către SC ADALILAR TRANS SRL- societate radiată din Registrul Comerțului și scăderea acestora din evidențele fiscale deschide
12.12.2019 HOTĂRÂREA NR.150/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 149/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2019 deschide
21.11.2019 Anexa HCL 148 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.148/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR147/2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Orașului Talmaciu, in conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019 deschide
21.11.2019 Anexa HCL 146 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.146/2019 privind aprobarea tarifelor pentru realizarea activităților de iluminat public în UAT Oras Tălmaciu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.145/2019 privind aprobarea modificării art. 2, pct.2.1. din contractul de închiriere nr.5188/68/30.05.2014 încheiat cu doamna Lotrean Paraschiva, domiciliată în Tălmaciu, strada Ion Creangă, nr.1, județul Sibiu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.144/2019 privind modificarea art. 2 pct.2.1 din contractul de închiriere nr.4036/6/15.05.2018 încheiat cu domnul Boța Gavrilă , domiciliat în Tălmaciu, str.St.L.Roth, nr.8, județul Sibiu deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.143/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 985/2/05.02.2015 încheiat cu Birou Individual Notarial Salomie Ioan Cristian deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.142/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 790/ 28.01.2004 încheiat cu “Bârză Gheorghe Intreprindere Individuală” deschide
21.11.2019 HOTARAREA NR.141/2019 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
21.11.2019 HOTARAREA NR.140/2019 privind acordarea unei cantități de 6 mc lemn rotund subțire din specia molid, pentru construirea unei împrejmuiri provizorii a unei suprafețe de teren de 1000 mp aferente depozitului de material lemnos, din suprafața data în administrare prin contractul nr. 4843/13.06.2018 deschide
21.11.2019 Anexa la HCL 139 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂRE NR.139/2019 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul fasonat în depozit către persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local de pe raza Orasului Talmaciu deschide
21.11.2019 Anexa la HCL 138 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.138/2019 privind aprobarea tipului de licitație, a prețurilor de pornire și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la licitatia de masă lemnoasă pe picior din luna decembrie 2019 pentru anul de producție 2020 și a prețurilor de pornire și a garanțiilor de contractare a loturilor oferite la licitația de lemn fasonat din luna decembrie 2019 pentru anul de productie 2019, din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu deschide
21.11.2019 Anexa la HCL137 / 2019 deschide
21.11.2019 HOTĂRÂREA NR.137/2019 privind aprobarea zonării fiscale a teritoriului a UAT Orașul Tălmaciu pentru anul 2020 deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA nr. 136/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna noiembrie 2019. deschide
24.10.2019 Anexe la HCL 135/2019 deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR.135/2019 privind aprobarea tarifelor maximale pentru realizarea activităților de dezinfecție, dezinfecție și deratizare în UAT Tălmaciu deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 134/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității din cadrul Liceului Tehnologic ”Johannes Lebel” Tălmaciu. deschide
24.10.2019 HOTARAREA Nr.133/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și alocarea sumelor pentru lucrările de reparații ”Înlocuire conductă de apă strada Unirii” deschide
24.10.2019 HOTARAREA Nr.132/2019 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Rețea de apă și canalizare cartier Armeni II” deschide
24.10.2019 Anexe la HCL 131/2019 deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR.131/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2019 deschide
24.10.2019 HOTARAREA NR.130/2019 privind modificarea art. 1 din HCL 57/2019 pentru aprobarea atribuirii directe către SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL a gestiunii unor activități componente Serviciului de salubrizare din Orașul Tălmaciu (măturat, stropit, spălat căile publice, deszăpezire și transport zăpadă, întreținere spații verzi) deschide
24.10.2019 HOTARAREA NR.129/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
24.10.2019 Anexa 1 la HCL 128/2019 deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR.128/2019 privind trecerea în proprietatea publica a Statului si administrarea Ministerului Transporturilor- prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a imobilelor proprietatea Orașului Tălmaciu afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ” Autostrada Sibiu-Pitești”-secțiunea 1 Sibiu-Boița deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR.127/2019 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. –„Lotizare teren construire locuinte” în Orașul Tălmaciu, zona Câmpul Cibinului, UTR 5, jud.Sibiu deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 126/2019 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUZ „ Lotizare teren construire locuinte”, Tălmaciu, zona Câmpul Cibinului, inițiator Mitu Maria deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR.125/2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire anexă gospodărească a exploatației agricole, împrejmuire, branșament utilități în Orașul Tălmaciu, strada Mihai Viteazu, nr.96, județul Sibiu”, inițiator Oancea Ioan deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 124/2019 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUD „ Construire anexă gospodărească a exploatației agricole, împrejmuire, branșament utilități” în Orașul Tălmaciu, strada Mihai Viteazu, nr.96, județul Sibiu deschide
24.10.2019 HOTARAREA NR.123/2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a contractului de inchiriere nr. 2926/28/28.03.2014 încheiat cu Dobrin Valerian , domiciliat în Tălmaciu, str.Șt.L.Roth, .14 deschide
24.10.2019 HOTARAREA NR.122/2019 privind aprobarea cererii doamnei Dobrițan Lucia pentru eliberarea unei legitimatii in vederea acordarii de gratuitate pe transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap deschide
24.10.2019 Anexe la HCL121/2019 deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR.121/2019 privind aprobarea preturilor de referinta pentru masa lemnoasa pe picior care va fi valorificata in anul de productie 2020 din fondul forestier proprietatea publica a Orasului Talmaciu deschide
24.10.2019 Anexela HCL 120/2019 deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR.120/2019 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale loturilor de masă lemnoasă fasonată oferite la licitația din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu care va avea loc în luna noiembrie 2019 pentru anul de productie 2019 deschide
24.10.2019 Anexe la HCL 119/2019 deschide
24.10.2019 HOTARAREA NR.119/2019 privind modificarea Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
24.10.2019 HOTĂRÂREA NR.118/2019 privind stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local Tălmaciu deschide
19.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 117/2019 privind aprobarea componenței reprezentanților Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” Talmaciu deschide
19.09.2019 Anexa 2 la HCL 116/2019 deschide
19.09.2019 Anexa 1 la HCL 116/2019 deschide
19.09.2019 HOTĂRÂREA Nr.116/2019 privind participarea UAT Talmaciu la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA” ITI Microregiunea Țara Făgărașului”, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei si mandatarea reprezentantului Orasului Talmaciu sa reprezinte UAT Talmaciu in Adunarea Generala a Asociatiei “ITI Microregiunea Tara Fagarasului” deschide
19.09.2019 HOTĂRÂREA NR.115/2019 privind aprobarea modificarii de tarif solicitata de operatorul de colectare si transport din zona 1 Sibiu SC Soma SRL si mandatarea reprezentantului orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea acestei majorări de tarif deschide
19.09.2019 Anexa la HCL 114/2019 deschide
19.09.2019 HOTĂRÂREA NR.114/2019 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor de masă lemnoasă fasonată oferite la licitația din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu care va avea loc în luna octombrie 2019 pentru anul de productie 2019 deschide
19.09.2019 HOTARAREA Nr.113/2019 privind aprobarea Proiectului tehnic si a principalilor indicatori tehnico-eonomici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare strazi si podete sat Talmacel, strazi Rau si Rausor, oras Talmaciu, jud.Sibiu” deschide
19.09.2019 HOTARAREA NR.112/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
19.09.2019 Anexe HCL 111 / 2019 deschide
19.09.2019 HOTĂRÂREA NR.111/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2019 deschide
19.09.2019 HOTĂRÂREA nr. 110/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din lunile septembrie si octombrie 2019 deschide
22.08.2019 HOTĂRÂREA nr. 109/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna septembrie 2019 deschide
22.08.2019 Anexa HCL 108/2019 deschide
22.08.2019 HOTARAREA NR.108/2018 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
22.08.2019 HOTĂRÂREA NR. 107/2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „ Construire cladiri pentru comert, depozitare, mica productie, locuinte individuale si colective mici” in Orasul Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, f.n., judetul Sibiu deschide
22.08.2019 HOTĂRÂREA NR. 106/2019 privind însușirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUZ „ Construire cladiri pentru comert, depozitare, mica productie, locuinte individuale si colective mici” in Orasul Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, f.n., judetul Sibiu deschide
22.08.2019 HOTARAREA NR.105/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun înmatricularii in UAT Oras Talmaciu deschide
22.08.2019 Anexa la HCL – 104/2019 deschide
22.08.2019 HOTĂRÂREA NR.104/2019 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale partizilor de masă lemnoasă pe picior si ale loturilor de masă lemnoasă fasonată oferite la licitația din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu care va avea loc în luna septembrie 2019 pentru anul de productie 2019 deschide
22.08.2019 HOTARAREA NR.103/2019 privind preluarea contractului de închiriere nr.3829/191//10.05.2013 încheiat cu Mareş Doina pentru locuința situată în Tălmaciu, str. Gheorghe Lazăr, nr.4, ap.6 de către Lăcătuş Doina Emilia deschide
18.07.2019 HOTĂRÂREA NR.102/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna august 2019 deschide
18.07.2019 anexe HCL 101 deschide
18.07.2019 HOTĂRÂREA NR.101/2019 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale loturilor de masă lemnoasă fasonată și partizilor de masă lemnoasă pe picior oferite la licitația din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu, care va avea loc în luna august 2019 pentru anul de productie 2019 deschide
18.07.2019 HOTĂRÂREA NR. 100/2019 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A pe anul 2019 deschide
18.07.2019 HOTARAREA NR.99/2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr.2321/7.08.2014 incheiat cu Bobeica Maria-Tobita pentru locuinta situata in Colonia Talmaciu, nr.18 deschide
18.07.2019 HCL 98 anonimizata deschide
18.07.2019 HOTARAREA NR.97/2019 privind aprobarea repartizarii unei locuinte ANL domnului Cazacu Calin- cetatean de onoare al Orasului Talmaciu deschide
18.07.2019 HOTĂRÂREA NR.96/2019 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.1 din HCL 79/2019 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5516/114/02.07.2009 încheiat cu Stroilă Ioan Intreprindere Individuală deschide
18.07.2019 STUDIU DE OPORTUNITATE DDD Talmaciu Final deschide
18.07.2019 SL DDD Talmaciu Final deschide
18.07.2019 ROF DDD Talmaciu Final deschide
18.07.2019 Program_combatere_daunatori_2019 TALMACIU Final deschide
18.07.2019 CAIET DE SARCINI DDD Talmaciu final deschide
18.07.2019 Anexe CS DDD Talmaciu final deschide
18.07.2019 HOTĂRÂREA NR.95/2019 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii Serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare pentru UAT Oras Talmaciu deschide
18.07.2019 anexa_10_SB deschide
18.07.2019 anexa_9_SB TALMACIU deschide
18.07.2019 anexa_9_SB TALMACIU -TALMACEL deschide
18.07.2019 anexa_9_SB TALMACIU – COLONIA TALMACIU deschide
18.07.2019 anexa_8_SB TALMACIU deschide
18.07.2019 anexa_7_SB TALMACIU deschide
18.07.2019 anexa_6_SB TALMACIU deschide
18.07.2019 anexa_5_SB TALMACIU deschide
18.07.2019 ANEXA 4 , SB TALMACIU SINTEZA deschide
18.07.2019 ANEXA 4 , SB TALMACIU SINTEZA Talmacel deschide
18.07.2019 ANEXA 4 , SB TALMACIU SINTEZA Colonia Talmaciu deschide
18.07.2019 Anexa3 SB TABEL 3 TALMACIU-TALMACEL deschide
18.07.2019 Anexa3 SB TABEL 2 TALMACIU-COLONIA TALMACIU deschide
18.07.2019 Anexa3 SB TABEL 1 TALMACIU deschide
18.07.2019 Anexa2 SB TABEL 3 TALMACIU-TALMACEL deschide
18.07.2019 Anexa2 SB TABEL 2 TALMACIU-COLONIA TALMACIU deschide
18.07.2019 Anexa2 SB TABEL 1 TALMACIU deschide
18.07.2019 Anexa1 la SB TALMACIU deschide
18.07.2019 Caiet Sarcini SIP TALMACIU final deschide
18.07.2019 Studiu de oportunitate IP TALMACIU deschide
18.07.2019 SLD IP Talmaciu deschide
18.07.2019 Regulament SIP Talmaciu deschide
18.07.2019 HOTĂRÂREA NR.94/2019 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public pentru UAT Oraş Tălmaciu deschide
18.07.2019 HOTĂRÂREA NR.93/2019 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.4 din HCL 65/2019 privind aprobarea tarifelor distincte pentru colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale pe fractii (deseuri reziduale, reciclabile si biodegradabile)-operator S.C ACSTAL S.A Talmaciu deschide
18.07.2019 HOTARAREA NR.92/2019 privind aprobarea preturilor la apa potabila si micsoarea cotei de dezvoltare in sarcina beneficiarilor serviciului de alimentare cu apa pentru UAT Oraș Tălmaciu deschide
18.07.2019 Anexa I la Actul aditional nr.7 aprobat prin HCL 91/18.07.2019 Indicatori de performanta la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport deșeuri municipale pentru UAT Talmaciu deschide
18.07.2019 Anexa 1 la HCL 91/2019 deschide
18.07.2019 HOTARAREA NR.91/2019 privind aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1/2000 actualizat sub nr.8180/29.10.2018 incheiat cu S.C ACSTAL S.A Talmaciu deschide
18.07.2019 Anexa 1 la HCL 90/2019 CONTRACT-CADRU de prestare a serviciului de salubrizare pentru Orașul Tălmaciu deschide
18.07.2019 HOTĂRÂREA NR.90/2019 privind aprobarea formei contractului de prestare a serviciilor de salubrizare pentru Orasul Talmaciu incheiat intre operator S.C ACSTAL S.A Talmaciu si utilizatori deschide
18.07.2019 Anexa 1 la HCL 89/2019 deschide
18.07.2019 HOTĂRÂREA NR.89/2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pentru Orașul Tălmaciu deschide
21.06.2019 HOTĂRÂREA nr. 88/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna iulie 2019 deschide
21.06.2019 HOTARAREA Nr.87/2019 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire pentru terenurile situate in localitatea Talmaciu, identificate in CF 100153/Talmaciu, nr.cadastral 1115, top.1160/4/1/1/2 in suprafata de 1000 mp si CF 100153/Talmaciu, cadastral 1073, top.1160/5/2/1 in suprafata de 2128 mp deschide
21.06.2019 HOTĂRÂREA NR._____/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Proiect Pilot-Construire sala sport scolara, oras Talmaciu, str. N. Balcescu, judetul Sibiu” deschide
21.06.2019 ANEXA NR. 2 la “Regulamentul de Vânzare a locuinţelor de tip A.N.L.” deschide
21.06.2019 ANEXA NR. 1 la “Regulamentul de Vânzare a locuinţelor de tip A.N.L.” deschide
21.06.2019 Anexa 1 la HCL 85/21.06.2019 REGULAMENT DE VÂNZARE A LOCUINŢELOR DE TIP ANL deschide
21.06.2019 HOTĂRÂREA NR.85/ 2019 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL din Orașul Tălmaciu, a Comisiei de vanzare a locuintelor ANL si a atributiilor acesteia deschide
21.06.2019 Anexa nr.2 la HCL 84/209 STATUTUL ACTUALIZAT al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU” deschide
21.06.2019 Anexa nr.1 la HCL 84/21.06.2019 ACT ADIŢIONAL nr….. la STATUTUL Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU” deschide
21.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 84/2019 privind aprobarea formei Actului Aditional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum si aprobarea Statutului actualizat al Asociației deschide
21.06.2019 HOTĂRÂREA NR.83/2019 privind aprobarea preturilor de pornire licitatie si a garantiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masa lemnoasa pe picior din luna iulie 2019 pentru anul de productie 2019 si stabilirea tipului de licitatie deschide
21.06.2019 HOTARAREA NR.82/2019 privind atribuirea gratuita a 15 mc lemn rotund pentru constructii necesar pentru repararea stanii din locul numit ” Urzicaria”, proprietatea orasului Talmaciu deschide
21.06.2019 Anexa 4 la HCL 81/21.06.2019 deschide
21.06.2019 Anexa nr. 3 la HCL nr. 81/21.06.2019 deschide
21.06.2019 Anexa 2 din HCL 81/21.06.2019 STUDIUL DE OPORTUNITATE privind concesiunea prin licitatie publică deschisă a unei suprafeţe de teren, proprietatea privată a UAT Orașului Tămaciu , situată în intravilanul Orașului Tălmaciu deschide
21.06.2019 HOTĂRÂREA NR.81/2019 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Tălmaciu, Aleea Castanilor, bl.2, identificat în CF 103407/ Tălmaciu,nr.cadastral 103407 în suprafață de 25 mp în vederea construirii unui garaj deschide
21.06.2019 HOTĂRÂREA NR.80/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4751/65/16.05.2019 încheiat cu SC ATRIX SRL deschide
21.06.2019 HOTĂRÂREA NR.79/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5516/114/02.07.2009 încheiat cu Intreprindere Individuală Stroila Ioan deschide
21.06.2019 HOTARAREA NR.78/2019 privind aprobarea includerii in spatiul de locuit ce face obiectul Contractul de închiriere nr.4741/64/15.05.2014 a doamnei Hozan Elena-Ramona deschide
21.06.2019 HOTARAREA NR.77/2019 privind repartizarea unui spațiu cu destinația ” locuință convenabilă” domnului Tonoiu Florin deschide
21.06.2019 HOTĂRÂREA NR.76/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2019 deschide
22.05.2019 HOTĂRÂREA nr. 75/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna iunie 2019 deschide
22.05.2019 Anexa 1 la HCL 74 deschide
22.05.2019 HOTĂRÂREA NR.74/2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Tălmaciu a activelor fixe care sunt inregistrate in contabilitate si care nu sunt cuprinse in Lista inventarului domeniului public aprobat prin HCL si completarea Anexei la HCL 174/2011 deschide
22.05.2019 Anexa 2 la HCL 73 deschide
22.05.2019 aNEXA 1 LA hcl 73 deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.73/2019 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu DGSAPC Sibiu si unei Convenții de parteneriat cu SC Tursib SA Sibiu in vederea acordarii de gratuitati pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata acordate beneficiarilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.72/2019 privind aprobarea cererii domnisoarei Cărpătorea Teodora-Elena si a cererii domnului Flora Zaharia-Nicolae pentru eliberarea unor legitimatii in vederea acordarii de gratuitatii pe transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap deschide
22.05.2019 Anexa 1 la HCL 71/22.05.2019 deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.71/2019 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public “Politia Locala Talmaciu” deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.70/2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Tălmaciu în anul școlar 2018-2019 deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.69/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 3819/201/2013 încheiat cu Drăgan Maria și stabilirea chiriei pentru locuinta situată în Tălmaciu, str.Nicolae Bălcescu, nr.2 deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.68/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4592/218/6.06.2013 încheiat cu doamna Sandulescu Nicoleta pentru locuința ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.B, ap.8, jud.Sibiu deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.67/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă în Orașul Tălmaciu deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.66/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 18/1/3.01.2017 încheiat cu doamna Voica Georgeta-Eudochia pentru locuința ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.1, jud.Sibiu deschide
22.05.2019 HOTĂRÂREA NR.65/2019 privind aprobarea tarifelor distincte pentru colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale pe fractii (deseuri reziduale, reciclabile si biodegradabile)-operator SC Acstal SA Talmaciu deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.64/2019
privind aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2018 la R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A , raportului administratorului precum si repartizarea profitului net aferent anului 2018
deschide
22.05.2019 Anexa 1 la hcl 63/22.05.2019 deschide
22.05.2019 HOTĂRÂREA NR.63/2019 privind aprobarea formei contractului de prestare al serviciului de canalizare ce se va incheia intre SC APA-CANAL TALMACIU SRL Talmaciu si utilizatorii din Orasul Talmaciu deschide
22.05.2019 Anexa 1 la HCL 62/22.05.2019 deschide
22.05.2019 HOTĂRÂREA NR.62/2019 privind aprobarea formei contractului de furnizare al serviciului de apa ce se va incheia intre SC ACSTAL SA Talmaciu si utilizatorii din Orasul Talmaciu deschide
22.05.2019 ACT ADIȚIONAL NR.6 La contractul de concesiune nr.1/2000 actualizat sub nr.8180/29.10.2018 deschide
22.05.2019 HOTĂRÂREA NR.61/2019 privind modificarea Anexei 1 la HCL 152/2018 pentru aprobarea Actului aditional nr.6 la contractul de concesiune nr.1/2000 actualizat sub nr.8180/29.10.2018 deschide
22.05.2019 CAIET DE SARCINI privind asigurarea continuitatii Serviciului public de salubrizare Orasul Talmaciu pentru activitatile de colectare , transport si reciclare a deseurilor municipale din Orasul Talmaciu deschide
22.05.2019 HOTĂRÂREA NR.60/2019 privind aprobarea actualizarii Caietului de sarcini pentru asigurarea continuitatii Serviciului public de salubrizare din Orasul Talmaciu pentru activitatile de colectare,transport si reciclare a deseurilor municipal din Orasul Talmaciu deschide
22.05.2019 HOTĂRÂREA Nr.59/2019 privind aprobarea delegării gestiunii prin licitație publică a Serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din Orașul Tălmaciu deschide
22.05.2019 HOTĂRÂREA Nr.58/2019 privind aprobarea delegării gestiunii prin licitație publică a Serviciului de iluminat public din Orașul Tălmaciu deschide
22.05.2019 HOTARAREA NR.57/2019 privind aprobarea atribuirii directe către SC APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL a gestiunii unor activități componente (măturat, stropit, spălat căile publice, deszăpezire și transport zăpadă, întreținere spații verzi) Serviciului de salubrizare din Orașul Tălmaciu deschide
25.04.2019 ANEXA 15 SANCTIUNI deschide
25.04.2019 ANEXA 14 REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE DIN ANEXA 13 deschide
25.04.2019 ANEXA 13 TAXE SPECIALE deschide
25.04.2019 ANEXA 12 TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR deschide
25.04.2019 ANEXA 11 FACILITATI FISCALE PERSOANE JURIDICE deschide
25.04.2019 ANEXA 10 FACILITATI FISCALE-PERSOANE FIZICE deschide
25.04.2019 ANEXA 9 ALTE TAXE LOCALE deschide
25.04.2019 ANEXA 8 TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATILE LUCRATIVE SI VIZA ANUALA A ACESTORA deschide
25.04.2019 ANEXA 7 TAXE PENTRU ELIBERAREA ALTOR AUTORIZATII SI CERTIFICATE deschide
25.04.2019 ANEXA 6 IMPOZIT PE SPECTACOLE deschide
25.04.2019 ANEXA 5 IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT deschide
25.04.2019 ANEXA 4 IMPOZIT PE TEREN-PERSOANE JURIDICE deschide
25.04.2019 ANEXA 3 IMPOZIT PE TEREN-PERSOANE FIZICE deschide
25.04.2019 ANEXA 2 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE JURIDICE deschide
25.04.2019 ANEXA 1 IMPOZIT PE CLADIRI-PERSOANE FIZICE deschide
25.04.2019 HOTĂRÂREA nr. 56/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna mai 2019 deschide
25.04.2019 HOTARAREA NR.55/2019 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat autorizate/acreditate pentru anul scolar 2019-2020 deschide
25.04.2019 anexe la HCL 54 deschide
25.04.2019 HOTARAREA nr.54/2019 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu pe anul 2019 deschide
25.04.2019 HOTĂRÂREA NR.53/2019 privind aprobarea modificarii de tarif solicitata de operatorul depozitului ecologic de deseuri SC TRACON SRL si mandatarea dl.Limbasan Miron George ca reprezentant al orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea acestei majorări de tarif deschide
25.04.2019 HOTĂRÂREA NR.52/2019 privind prelungirea contractului nr. 3757/123/14.05.2010 încheiat cu SC TUROMED SRL deschide
25.04.2019 HOTARAREA NR.51/2019 privind inchirierea unei locuințe situate în Tălmaciu, str. Nicolae Balcescu, nr.2 doamnei Radoiu Tanta deschide
25.04.2019 HOTARAREA NR.50/2019 privind cesiunea contractului de închiriere nr. 2674/82/2013 încheiat cu Marcu Cornelia pentru terenul situat in zona „La Rau Sadu” în suprafață de 40 mp în favoarea doamnei Lazar Corina domiciliată în Tălmaciu, str.Piata Textilistilor, nr. 15 deschide
25.04.2019 HOTARAREA NR.49/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 5295/70/4.06.2014 încheiat cu Diaconescu Marin si stabilirea chiriei pentru terenul ce face obiectul contractului deschide
25.04.2019 HOTARAREA Nr.48/2019 privind aprobarea documentației tehnice , a principalilor indicatori tehnico-eonomici și demararea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ” Intocmire documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei ISU pentru gradinita si Sala de sport Talmaciu” deschide
25.04.2019 HOTARAREA NR.47/2019 privind aprobarea atestarii la domeniul public al Orasului Talmaciu a retelelor de alimentare cu apa de pe strada Mihai Eminescu, strada Dealului si strada Talmacelului din Orasul Talmaciu si aprobarea decontarii valorii lucrarilor executate de catre SC Acstal SA Talmaciu din cota de dezvoltare incasata de la utilizatori deschide
25.04.2019 anexe HCL 46 deschide
25.04.2019 HOTĂRÂREA NR.46/2019 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale loturilor de masă lemnoasă fasonată și partizilor de masă lemnoasă pe picior oferite la licitația din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu, care va avea loc în luna mai 2019 pentru anul de productie 2019 deschide
25.04.2019 HOTĂRÂREA Nr.45/2019 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RPL “Ocolul Silvic Talmaciu” RA pe anul 2019 , a devizelor de lucrări silvice aferente anului 2019 si a investitiilor propuse pentru anul 2019 deschide
25.04.2019 ANEXA 1 SI ANEXA 2 LA hcl 44 deschide
25.04.2019 HOTĂRÂREA NR44/2019 privind premierea persoanelor vârstince cu domiciliul în Tălmaciu care au împlinit 80 de ani pana la 31.12.2018 si care implinesc 80 ani pana la data de 31.12.2019 deschide
25.04.2019 HOTĂRÂREA NR.43/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din Orasul Talmaciu pentru anul 2020 prin indexarea cu rata inflatiei de 4,6 % a celor existente deschide
25.04.2019 HOTARAREA NR.42/2019 privind aprobarea Procesului verbal privind rezultatele inventarierii la data de 31.12.2018 si a procesului verbal de casare nr.1/9.01.2019 de la SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
25.04.2019 HOTARAREA Nr.41/2019 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor de performanta si a majorarilor salariale la SC Apa-Canal Talmaciu SRL pentru anul 2019 deschide
25.04.2019 HOTARAREA NR.40/2019 privind aprobarea Bilantului contabil la data de 31.12.2018 , a Machetei indicatorilor economico-financiari pe anul 2018 si repartizarea profitului SC Apă-Canal Tălmaciu SRL deschide
21.03.2019 HOTĂRÂREA nr. 39/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2019 deschide
21.03.2019 Anexa 1 HCL 38 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTĂRÂREA NR.38/2019 privind aprobarea preturilor de pornire si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitaia de materiale lemnoase fasonate din luna aprilie 2019 pentru anul de productie 2019 si stabilirea tipului licitatiei deschide
21.03.2019 Anexa 3 la HCL 37 / 2019 deschide
21.03.2019 Anexa 2 la HCL 37 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTARAREA NR. 37/2019 privind aprobarea arendarii , prin licitaţie publică, a unui imobil-teren neproductiv in suprafata de 2, 3466 ha situat in Colonia Talmaciu , inscris in CF 103953/Talmaciu, nr.top. 3889 cu destinatia spatii depozitare fan, utilaje si echipamente agricole deschide
21.03.2019 Anexa 2 la HCL 36 / 2019 deschide
21.03.2019 Anexa 1 la HCL 36 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTARAREA NR.36/2019 privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea pajistilor permanente proprietatea privata a Orasului Talmaciu si închirierea pasunilor alpine disponibile in anul 2019 deschide
21.03.2019 HOTARÂREA NR.35/2019 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia „locuinta convenabila” din Orasul Tălmaciu deschide
21.03.2019 HOTARÂREA NR.34/2019 privind prelungirea contractelor de închiriere locuinte din Orasul Talmaciu si sat Colonia Talmaciu deschide
21.03.2019 Anexa 3 la HCL 33 / 2019 deschide
21.03.2019 Anexa 2 la HCL 33 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTARAREA NR.33/2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali, a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2019 si a modificarii organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu deschide
21.03.2019 Anexa 2 la HCL 32 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTARAREA NR. 32/2019 privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Tălmaciu si aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor deschide
21.03.2019 HOTĂRÂREA NR. 31/2019 privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetelor prevazute la art.1 alin.2 din Legea 273/2006 pe anul 2018 deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA nr.30/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna martie 2019 deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.29/2019 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de operare a stației de sortare Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie și mandatarea domnului Limbășan Miron George reprezentant al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.28/2019 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. “Extindere hala existenta cu functiunea de depozitare, construire hala service si depozit echipamente, amplasare constructii usoare de depozitare pe structura metalica, gospogarie de apa” in Orasul Talmaciu, DN7, judetul Sibiu, initiator S.C LA FANTANA S.R.L. deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 27/2019 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism P.U.D“Extindere hala existenta cu functiunea de depozitare, construire hala service si depozit echipamente, amplasare constructii usoare de depozitare pe structura metalica, gospogarie de apa” in Orasul Talmaciu, DN7, judetul Sibiu, initiator S.C LA FANTANA S.R.L deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA nr.26/2019 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou înfiinţate în Orașul Tălmaciu si completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin HCL 135/2014 deschide
28.02.2019 Anexa la HCL 25 / 2019 deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.25/2019 privind aprobarea preturilor de pornire si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitaia de materiale lemnoase fasonate din luna martie 2019 pentru anul de productie 2019 si stabilirea tipului licitatiei deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.24/ 2019 privind desemnarea Primarului Orasului Talmaciu ca evaluator al performantelor profesionale individuale ale secretarului Orașului Tălmaciu pentru activitatea desfasurata in anul 2018 deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA Nr.23/2019 privind însușirea Suplimentului la raportul de expertiză tehnică judiciară din dosar civil nr. 1441/787/2017, reclamanti Dan Maricica si Dan Adrian deschide
28.02.2019 HOTARAREA NR.22/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2169/22/11.03.2014 încheiat cu domnul Grasu Nicolae pentru locuința ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.B, ap.5, jud.Sibiu deschide
28.02.2019 HOTARAREA NR.21/2019 privind cesiunea (preluarea) contractului de închiriere nr.3830/190/10.05.2013 încheiat cu Diaconescu Laurențiu pentru locuința situată în Tălmaciu, str.Gheorghe Lazăr, nr.3, ap.3 în favoarea doamnei Stanciu Cristina-Teodora domiciliată în Tălmaciu, str.Gheorghe Lazăr nr.3, ap.3 deschide
28.02.2019 HOTARAREA NR.20/2019 privind cesiunea (preluarea) contractului de închiriere nr. 4741/64/15.05.2014 încheiat cu Hozan Ana pentru locuința situată în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, nr.18 în favoarea domnului Hozan Nicolae-Alexandru domiciliat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu nr. 18 deschide
28.02.2019 HOTARAREA NR.19/2019 privind aprobarea scoaterii din functiune a mijlocului fix –autoutilitară Dacia Pick-Up cu număr de înmatriculare SB 11 RDY aflată in patrimoniul S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L. deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.18/2019 privind aprobarea componenței echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violență domestică din Orașul Tălmaciu și desemnarea coordonatorului echipei mobile deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.17/ 2019 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al orașului Tălmaciu pentru anul 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA nr. 16/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna februarie 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.15/2019 privind atestarea la domeniul public al Orașului Tălmaciu a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.Cetatii, nr.20, inscris in CF 102935/Talmaciu, nr.cadastral 102935 deschide
31.01.2019 anexa HCL 14 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.14/ 2019 privind aprobarea Statului de functii si a Statului de personal al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Talmaciu” RA deschide
31.01.2019 anexa HCL 13 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.13/2019 privind aprobarea preturilor de pornire licitatie si a garantiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masa lemnoasa pe picior din luna februarie 2019 pentru anul de productie 2019 deschide
31.01.2019 anexa HCL 12 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.12/2019 privind aprobarea preturilor de pornire si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitatia de materiale lemnoase fasonate din luna februarie 2019 pentru anul de productie 2019 si stabilirea tipului licitatiei deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.11/2019 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in anul 2019 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu deschide
31.01.2019 Anexa HCL 10 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂRE NR.10/2019 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul fasonat la drum auto si la cioata catre persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local de pe raza Orasului Talmaciu deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 9 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.9/ 2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.8/2019 privind aprobarea încheierii unui Act aditional nr.3 la contractul de credit nr.4168/2.08.2016 pentru diminuarea creditului la suma de 878.378,85 lei si imputernicirea persoanelor din cadrul Primariei orasului Talmaciu care sa semneze actul aditional deschide
31.01.2019 ANEXA 1 la HCL 7 2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.7/2019 privind scăderea unor crențe fiscale provenite din amenzi prescrise deschide
31.01.2019 ANEXA 1 LA hcl 6 2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.6/2019 privind aprobarea scoaterii din inventarul Bibilotecii Orasului Talmaciu a unui numar de 802 carti si casarea acestora deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.5/2019 privind trecerea din domeniul public al Orașului Tălmaciu în domeniul privat al Orașului Tălmaciu a imobilului -teren inscris in CF 103051 Talmaciu, nr.top.103051 în suprafață de 21 mp deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 4/31.01.2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.4/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.879/2/2.02.2016 încheiat cu Asociatia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv „ Dealul Cerbului ” Tălmaciu si stabilirea chiriei pentru spatiul ce face obiectul contractului deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 3/31.01.2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.3/2019 privind aprobarea Listei de prioritati a locuințelor ANL din Orașul Tălmaciu deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 2/31.01.2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.2/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.2434/35/2016 încheiat cu domnul Suciu Vasile Gheorghe pentru locuința ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.7, jud.Sibiu deschide
09.01.2019 HOTARAREA NR._____/2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului Sectiunii de Dezvoltare din anul 2018 în sumă de 3.099.650,72 lei deschide