Hotarari locale 2019

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Data Titlu Fişier_ataşat
21.03.2019 HOTĂRÂREA nr. 39/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2019 deschide
21.03.2019 Anexa 1 HCL 38 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTĂRÂREA NR.38/2019 privind aprobarea preturilor de pornire si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitaia de materiale lemnoase fasonate din luna aprilie 2019 pentru anul de productie 2019 si stabilirea tipului licitatiei deschide
21.03.2019 Anexa 3 la HCL 37 / 2019 deschide
21.03.2019 Anexa 2 la HCL 37 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTARAREA NR. 37/2019 privind aprobarea arendarii , prin licitaţie publică, a unui imobil-teren neproductiv in suprafata de 2, 3466 ha situat in Colonia Talmaciu , inscris in CF 103953/Talmaciu, nr.top. 3889 cu destinatia spatii depozitare fan, utilaje si echipamente agricole deschide
21.03.2019 Anexa 2 la HCL 36 / 2019 deschide
21.03.2019 Anexa 1 la HCL 36 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTARAREA NR.36/2019 privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea pajistilor permanente proprietatea privata a Orasului Talmaciu si închirierea pasunilor alpine disponibile in anul 2019 deschide
21.03.2019 HOTARÂREA NR.35/2019 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia „locuinta convenabila” din Orasul Tălmaciu deschide
21.03.2019 HOTARÂREA NR.34/2019 privind prelungirea contractelor de închiriere locuinte din Orasul Talmaciu si sat Colonia Talmaciu deschide
21.03.2019 Anexa 3 la HCL 33 / 2019 deschide
21.03.2019 Anexa 2 la HCL 33 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTARAREA NR.33/2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali, a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2019 si a modificarii organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu deschide
21.03.2019 Anexa 2 la HCL 32 / 2019 deschide
21.03.2019 HOTARAREA NR. 32/2019 privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Tălmaciu si aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor deschide
21.03.2019 HOTĂRÂREA NR. 31/2019 privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetelor prevazute la art.1 alin.2 din Legea 273/2006 pe anul 2018 deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA nr.30/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna martie 2019 deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.29/2019 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de operare a stației de sortare Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie și mandatarea domnului Limbășan Miron George reprezentant al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.28/2019 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. “Extindere hala existenta cu functiunea de depozitare, construire hala service si depozit echipamente, amplasare constructii usoare de depozitare pe structura metalica, gospogarie de apa” in Orasul Talmaciu, DN7, judetul Sibiu, initiator S.C LA FANTANA S.R.L. deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 27/2019 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism P.U.D“Extindere hala existenta cu functiunea de depozitare, construire hala service si depozit echipamente, amplasare constructii usoare de depozitare pe structura metalica, gospogarie de apa” in Orasul Talmaciu, DN7, judetul Sibiu, initiator S.C LA FANTANA S.R.L deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA nr.26/2019 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou înfiinţate în Orașul Tălmaciu si completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin HCL 135/2014 deschide
28.02.2019 Anexa la HCL 25 / 2019 deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.25/2019 privind aprobarea preturilor de pornire si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitaia de materiale lemnoase fasonate din luna martie 2019 pentru anul de productie 2019 si stabilirea tipului licitatiei deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.24/ 2019 privind desemnarea Primarului Orasului Talmaciu ca evaluator al performantelor profesionale individuale ale secretarului Orașului Tălmaciu pentru activitatea desfasurata in anul 2018 deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA Nr.23/2019 privind însușirea Suplimentului la raportul de expertiză tehnică judiciară din dosar civil nr. 1441/787/2017, reclamanti Dan Maricica si Dan Adrian deschide
28.02.2019 HOTARAREA NR.22/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2169/22/11.03.2014 încheiat cu domnul Grasu Nicolae pentru locuința ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.B, ap.5, jud.Sibiu deschide
28.02.2019 HOTARAREA NR.21/2019 privind cesiunea (preluarea) contractului de închiriere nr.3830/190/10.05.2013 încheiat cu Diaconescu Laurențiu pentru locuința situată în Tălmaciu, str.Gheorghe Lazăr, nr.3, ap.3 în favoarea doamnei Stanciu Cristina-Teodora domiciliată în Tălmaciu, str.Gheorghe Lazăr nr.3, ap.3 deschide
28.02.2019 HOTARAREA NR.20/2019 privind cesiunea (preluarea) contractului de închiriere nr. 4741/64/15.05.2014 încheiat cu Hozan Ana pentru locuința situată în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, nr.18 în favoarea domnului Hozan Nicolae-Alexandru domiciliat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu nr. 18 deschide
28.02.2019 HOTARAREA NR.19/2019 privind aprobarea scoaterii din functiune a mijlocului fix –autoutilitară Dacia Pick-Up cu număr de înmatriculare SB 11 RDY aflată in patrimoniul S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L. deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.18/2019 privind aprobarea componenței echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violență domestică din Orașul Tălmaciu și desemnarea coordonatorului echipei mobile deschide
28.02.2019 HOTĂRÂREA NR.17/ 2019 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al orașului Tălmaciu pentru anul 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA nr. 16/2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna februarie 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.15/2019 privind atestarea la domeniul public al Orașului Tălmaciu a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.Cetatii, nr.20, inscris in CF 102935/Talmaciu, nr.cadastral 102935 deschide
31.01.2019 anexa HCL 14 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.14/ 2019 privind aprobarea Statului de functii si a Statului de personal al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Talmaciu” RA deschide
31.01.2019 anexa HCL 13 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.13/2019 privind aprobarea preturilor de pornire licitatie si a garantiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masa lemnoasa pe picior din luna februarie 2019 pentru anul de productie 2019 deschide
31.01.2019 anexa HCL 12 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.12/2019 privind aprobarea preturilor de pornire si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitatia de materiale lemnoase fasonate din luna februarie 2019 pentru anul de productie 2019 si stabilirea tipului licitatiei deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.11/2019 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in anul 2019 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu deschide
31.01.2019 Anexa HCL 10 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂRE NR.10/2019 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul fasonat la drum auto si la cioata catre persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local de pe raza Orasului Talmaciu deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 9 2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.9/ 2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.8/2019 privind aprobarea încheierii unui Act aditional nr.3 la contractul de credit nr.4168/2.08.2016 pentru diminuarea creditului la suma de 878.378,85 lei si imputernicirea persoanelor din cadrul Primariei orasului Talmaciu care sa semneze actul aditional deschide
31.01.2019 ANEXA 1 la HCL 7 2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.7/2019 privind scăderea unor crențe fiscale provenite din amenzi prescrise deschide
31.01.2019 ANEXA 1 LA hcl 6 2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.6/2019 privind aprobarea scoaterii din inventarul Bibilotecii Orasului Talmaciu a unui numar de 802 carti si casarea acestora deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.5/2019 privind trecerea din domeniul public al Orașului Tălmaciu în domeniul privat al Orașului Tălmaciu a imobilului -teren inscris in CF 103051 Talmaciu, nr.top.103051 în suprafață de 21 mp deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 4/31.01.2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.4/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.879/2/2.02.2016 încheiat cu Asociatia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv „ Dealul Cerbului ” Tălmaciu si stabilirea chiriei pentru spatiul ce face obiectul contractului deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 3/31.01.2019 deschide
31.01.2019 HOTĂRÂREA NR.3/2019 privind aprobarea Listei de prioritati a locuințelor ANL din Orașul Tălmaciu deschide
31.01.2019 Anexa 1 la HCL 2/31.01.2019 deschide
31.01.2019 HOTARAREA NR.2/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.2434/35/2016 încheiat cu domnul Suciu Vasile Gheorghe pentru locuința ANL situata în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.7, jud.Sibiu deschide
09.01.2019 HOTARAREA NR._____/2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului Sectiunii de Dezvoltare din anul 2018 în sumă de 3.099.650,72 lei deschide