Hotarari locale 2018

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Data Titlu Fişier_ataşat
08.02.2018 anexa la HCL 26 deschide
08.02.2018 anexa la HCL 21 deschide
08.02.2018 anexa la HCL 20 deschide
08.02.2018  anexa HCL 19 deschide
08.02.2018 anexa HCL 17 deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 28/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta urmatoare a Consiliului Local Talmaciu deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR.27/ 2018 privind modificarea art.2 si completarea HCL 3/2018 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tălmaciu în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Orașului Tălmaciu deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 26/ 2018 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al orașului Tălmaciu pentru anul 2018 deschide
08.02.2018 HOTARAREA Nr.25/2018 privind aprobarea documentației tehnice, a principalilor indicatori tehnico-eonomici si demararea procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investiții ” Proiectare trotuare si rigole strada Nicolae Balcescu, Oras Talmaciu” deschide
08.02.2018 HOTARAREA Nr.24/2018 privind aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-eonomici pentru obiectivul de investiții ” Proiectare Canalul Morii strada Cetatii Oras Talmaciu” deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR.23/2018 privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate in cuprinsul art.1 din HCL 230/2016 și aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.11116/2003 încheiat cu “OANCEA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ”. deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR.22/2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 790/2004 încheiat cu “Bârză Gheorghe Intreprindere Individuală” deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR.21/2018 privind aprobarea preturilor de licitatie si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitația de materiale lemnoase fasonate din luna februarie 2018 pentru anul de productie 2018 deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA Nr.20/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale “Ocolul Silvic Talmaciu” RA pe annul 2018 , a Devizelor de lucrări silvice si a investitiilor ce se realizeaza in 2018 deschide
08.02.2018 HOTARAREA Nr.19/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2018 pentru SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
08.02.2018 HOTARAREA NR.18/2018 privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2018 deschide
08.02.2018 HOTARAREA Nr.17/2018 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu si a Listei de investitii pe anul 2018 deschide
 25.01.2018  HOTĂRÂREA NR. 16/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna februarie 2018 deschide
25.01.2018  HOTARAREA NR.15/2018 privind aprobarea prețului maxim de prestare a serviciilor de exploatare forestieră în anul 2018  deschide
25.01.2018  HOTĂRÂREA NR.14/2018 privind aprobarea prețurilor de pornire si a garantiilor de contractare ale partizilor oferite la licitatia de masă lemnoasă pe picior din luna februarie 2018 din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu  deschide
25.01.2018  HOTĂRÂRE NR.13/2018 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul fasonat la drum auto si la cioata catre persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local de pe raza Orasului Talmaciu  deschide
25.01.2018  HOTARAREA NR.12/2018 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in anul 2018 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu  deschide
25.01.2018  HOTĂRÂREA Nr.11/2018 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 103179/Talmaciu, nr.cadastral 103179 in suprafata de 124 mp de catre domnul Petra Ioan si sotia Petra Victoria, domiciliati in Talmaciu, str.Aleea Castanilor, bl.3/6 de la doamna Petra Ioana , domiciliata in Talmaciu, Aleea Castanilor, bl.3/6  deschide
25.01.2018  HOTĂRÂREA NR.10/2018 privind atestarea la domeniul privat al Orașului Tălmaciu a unor imobile-cladiri situate în intravilanul Orașului Tălmaciu, str.Pietii, nr.16  deschide
25.01.2018 HOTARAREA NR.9/2018 privind modificarea anexei 6 la HCL 195/2017 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 deschide
25.01.2018  HOTĂRÂREA NR. 8 / 2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2018  deschide
25.01.2018 HOTARAREA NR.7/2018 privind mandatarea reprezentantului orașului Talmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L. deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR.6 / 2018 privind desemnarea primarului pentru evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului Orașului Tălmaciu deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 5/ 2018 privind aprobarea Calendarului aniversarilor si evenimentelor culturale pe anul 2018 care se vor desfasura la Biblioteca Oraseneasca Talmaciu deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 4/2018 privind modificarea art.2 din HCL 17/2017 pentru constituirea Comisiei de Ordine Publică a Orașului Tălmaciu deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 3/ 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Orașului Tălmaciu și desemnarea reprezentanților Consiliului local Tălmaciu deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 2 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Tălmaciu pentru activități non profit de interes local deschide
 25.01.2018  HOTARAREA NR. 1/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.01.2018  deschide