Hotarari locale 2018

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Data Titlu Fişier_ataşat
20.12.2018 HOTARAREA NR.153 /2018 privind aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubritate , aplicabile de la 1 ianuarie 2019 si prestate de operator SC ACSTAL SA Talmaciu deschide
20.12.2018 ACT ADIȚIONAL NR.6 La contractul de concesiune nr.1/2000 actualizat sub nr.8180/29.10.2018 deschide
20.12.2018 HOTARAREA NR.152/2018 privind aprobarea actului aditional nr.6 la contractul de concesiune nr.1/2000 actualizat sub nr.8180/29.10.2018 conform OUG 74/2018 deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA nr. 151/2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședintele Consiliului Local Tălmaciu din luna ianuarie 2019 deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR.150/2018 privind aprobarea vânzării directe în cursul anului 2019 a cantităților de lemn pentru foc recoltate din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu către Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud și Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Tălmaciu II deschide
13.12.2018 Anexal la HCL 149 / 2018 deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 149/2018 privind aprobarea acordării unei sponsorizări pentru Asociația “DATINI MĂRGINENE” și aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A. deschide
13.12.2018 Anexa la HCL 148 / 2018 deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR.148/2018 privind aprobarea preturilor de pornire, a tipului de licitație si a garantiilor de contractare ale partizilor de masa lemnoasa pe picior oferite la licitatie publică in luna ianuarie 2019 pentru anul de producție 2019 deschide
13.12.2018 Anexa la HCL nr. 147 deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR.147/2018 privind aprobarea preturilor de referinta pentru masa lemnoasa pe picior care va fi valorificata in anul de productie 2019 din fondul forestier proprietatea publica a Orasului Talmaciu deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 146/2018 privind aprobarea documentației PUD ” Modernizare și schimbare de destinație din casă de locuit în pensiune turistică” Tălmaciu, str.Băii, nr.16A, beneficiar Marc Daciana Liliana deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR. 145/2018 privind aprobarea documentației PUD ”Construire locuință P+1E, Tălmaciu, str.Rîului, FN ”, beneficiar Lazăr Ioan-Petru deschide
13.12.2018 Anexa 1 la HCL 144 / 13.12.2018 deschide
13.12.2018 HOTARAREA NR.144/2018 privind prelungirea contractelor de închiriere locuințe ANL din Orașul Tălmaciu deschide
13.12.2018 HOTARAREA NR. 143/2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr.653/6/2013 încheiat cu Telekom Romania Communications S.A și actualizarea acestuia cu noile date ale locatarului și noul preț deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR.142/2018 privind acceptarea de catre Orasul Talmaciu a unor donaţii de carte pentru Biblioteca Oraseneasca Talmaciu. deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR.141/2018 privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judetul Sibiu” deschide
13.12.2018 HOTARAREA NR.140/2018 privind mandatarea domnului Limbasan Miron George ca reprezentant al orașului Talmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016 deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR.139/2018 privind mandatarea domnului Limbășan Miron George ca reprezentant al orașului Tămaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 5 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016 deschide
13.12.2018 Anexa la HCL 138 / 2018 deschide
13.12.2018 HOTĂRÂREA NR.138 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 deschide
22.11.2018 HOTĂRÂREA nr. 137/2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2018 deschide
22.11.2018 HOTĂRÂREA NR.136/ 2018 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 deschide
22.11.2018 HOTĂRÂREA NR.135/2018 privind aprobarea preturilor de pornire licitatie si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitația de materiale lemnoase fasonate din luna decembrie 2018 pentru anul de productie 2018 deschide
22.11.2018 HOTARAREA NR.134/2018 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
22.11.2018 HOTĂRÂREA NR. 133/2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA pe anul 2018 deschide
22.11.2018 HOTARAREA NR.132/2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV 2018 al SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
22.11.2018 HOTARAREA NR.131 / 2018 privind aprobarea inchirierii , prin licitaţie publică, a unui suprafete de 225 mp din terenul situat in Talmacel- zona ”Livadie” inscris in CF 102498/Talmaciu, nr.top.602 pentru instalare infrastructura de comunicatii electronice deschide
22.11.2018 HOTARAREA NR.130/2018 privind modificarea art. 2 din actul adițional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 5516/114/02.07.2009 prin completarea destinației spațiului închiriat deschide
22.11.2018 HOTĂRÂREA NR.129/2018 privind mandatarea dl.Limbășan Miron George , ca reprezentant al Orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu” deschide
22.11.2018 HOTARAREA Nr.128/2018 privind aprobarea documentației tehnice , a principalilor indicatori tehnico-eonomici și demararea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Consolidare Mal Râu Tălmăcuț, Zona Școlii” deschide
01.11.2018 HOTĂRÂREA NR.127/2018 – privind aprobarea proiectului „Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru”, cod mySMIS 126615, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axea prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă deschide
01.11.2018 HOTĂRÂREA NR.126/2018 – privind aprobarea proiectului < Talmaceni activi la orice varsta>, cod mySMIS 126614, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,Prioritatea de investiții 9.ii: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general, Obiectivul Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice deschide
01.11.2018 HOTARAREA NR.125/2018 – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Tălmaciu din data de 1 noiembrie 2018 deschide
25.10.2018 HOTĂRÂREA nr. 124/2018 – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna noiembrie 2018 deschide
25.10.2018 Anexa 1 la HCL nr. 123 / 22.10.2018 deschide
25.10.2018 HOTARAREA NR.123/2018 – pentru modificarea Anexei 1 la HCL 107/2018 privind actualizarea contractului de concesiune nr.1/2000 încheiat cu S.C ACSTAL S.A Tălmaciu deschide
25.10.2018 HOTĂRÂREA NR.122/2018 – privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.1 din HCL 46/2015 pentru majorarea tarifului de epurare a apelor uzate pentru agentii economici care utilizeaza epurarea acestora in cadrul statiei de epurare a orasului Talmaciu deschide
25.10.2018 HOTĂRÂREA Nr.121/2018 – privind însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară din dosar civil nr. 1441/787/2017 , reclamanti Dan Maricica si Dan Adrian deschide
25.10.2018 HOTĂRÂREA Nr.120/2018 – privind însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară din dosar civil nr. 1310/306/2016 , reclamanti Preda Alina si Preda Marcel Rafael deschide
25.10.2018 Anexa 1 la HCL 119 deschide
25.10.2018 HOTĂRÂREA NR.119/2018 – privind aprobarea preturilor de pornire si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitaia de materiale lemnoase fasonate din luna noiembrie 2018 pentru anul de productie 2018 si stabilirea tipului licitatiei deschide
25.10.2018 HOTARAREA NR.118/2018 – pentru modificarea Anexei 1 la HCL 121/2016 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii Consiliului Local Talmaciu deschide
25.10.2018 Anexa 1 si 2 la HCL 117 deschide
25.10.2018 HOTĂRÂREA NR.117 / 2018 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 deschide
25.10.2018 HOTĂRÂREA NR. 116 / 2018 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității din cadrul
Liceului Tehnologic ”Johannes Lebel” Tălmaciu
deschide
25.10.2018 HOTARAREA NR.115/2018 – privind atribuirea în folosință gratuită domnului Talpos Ion a unui teren categoria neproductiv pentru asigurarea unei vetre de stupină permanentă deschide
25.10.2018 HOTARAREA NR.114/2018 – privind modificarea paragrafului 2 al articolului 1 din HCL 18/2018 pentru aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal,
pentru anul 2018
deschide
25.10.2018 ANEXA 16 la HCL 113/25.10.2018 – SANCȚIUNI deschide
25.10.2018 Anexa 15 la HCL 113/25.10.2018 – Regulament privind stabilirea taxelor speiale din Anexa XIV conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal deschide
25.10.2018 ANEXA 14 la HCL 113/25.10.2018 – TAXE SPECALE deschide
25.10.2018 ANEXA 13 la HCL 113/25.10.2018 – TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR-2019 deschide
25.10.2018 Anexa 12 la HCL 113/25.10.2018 – FACILITATI FISCALE PERSOANE JURIDICE-2019 deschide
25.10.2018 ANEXA NR. 11 LA HCL 113/25.10.2018 – FACILITATI FISCALE PERSOANE FIZICE-2019 deschide
25.10.2018 ANEXA 10 LA HCL 113/25.10.2018 – ALTE TAXE LOCALE deschide
25.10.2018 Anexa 9 la HCL 113/25.10.2018 – TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATILE LUCRATIVE SI VIZA ANUALA A ACESTORA deschide
25.10.2018 Anexa 8 la HCL 113/25.10.2018 – TAXE PENTRU ELIBERAREA ALTOR AUTORIZATII SI CERTIFICATE deschide
25.10.2018 Anexa nr. 7 la HCL 113/25.10.018 – IMPOZITUL PE SPECTACOLE -2019 deschide
25.10.2018 Anexa 6 la HCL 113/25.10.2018 – IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT-2019 deschide
25.10.2018 Anexa 5 la HCL 113/25.10.2018 – IMPOZITUL/TAXA PE TEREN INTRAVILAN -PERSOANE JURIDICE 2019 deschide
25.10.2018 Anexa 4 la HCL 113/25.10.2018 – IMPOZITUL PE TEREN INTRAVILAN -PERSOANE FIZICE 2019 deschide
25.10.2018 Anexa 3 la HCL 113/ 25.10.2018 – IMPOZIT/TAXA CLADIRI PERSOANE JURIDICE-2019 deschide
25.10.2018 Anexa 2 la HCL 113/25.10.2018 – IMPOZITUL PE CLADIRI- PERSOANE FIZICE 2019 deschide
25.10.2018 Anexa 1 la HCL 113/25.10.2018 PROPUNERE ZONARE A LOCALITATII TALMACIU, SAT TALMACEL, SAT COLONIE TALMACIU, PODUL OLT – ANUL FISCAL 2019 deschide
25.10.2018 HOTĂRÂREA NR.113/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în Orașul Tălmaciu deschide
27.09.2018 HOTĂRÂRE nr. 112/2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna octombrie 2018 deschide
27.09.2018 HOTARAREA Nr.111/2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Liceului Tehnologic “Johannes Lebel” Talmaciu deschide
27.09.2018 anexe HCL 110 deschide
27.09.2018 HOTĂRÂREA NR.110/ 2018 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 deschide
27.09.2018 HOTARAREA NR.109/2018 privind participarea Orasului Talmaciu la Programul Operational Capital Uman 2014-2020 “BUNICII COMUNITATII Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice AP4/PI 9.ii/OS 4.4 deschide
27.09.2018 HOTARAREA NR.108/2018 privind participarea Orasului Talmaciu la Programul Operational Capital Uman 2014-2020 “Sprijin pentru infiintarea de inteprinderi sociale”- AP4/PI 9.v/OS 4.16 deschide
27.09.2018 Anexa 1 la HCL nr. 7 / 2018 deschide
27.09.2018 HOTĂRÂREA NR.107/2018 privind actualizarea contractului de concesiune nr.1/2000 încheiat cu SC ACSTAL SA Tălmaciu deschide
27.09.2018 HOTARAREA NR.106/2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
27.09.2018 anexe HCL 105 deschide
27.09.2018 HOTĂRÂREA NR.105/2018 privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a garanțiilor de contractare ale loturilor de masă lemnoasă fasonată și partizilor de masă lemnoasă pe picior oferite la licitația din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu, care va avea loc în luna octombrie 2018 pentru anul de productie 2018 deschide
27.09.2018 HOTĂRÂREA NR.104/2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orașului Tălmaciu a imobilului -teren inscris in CF 103953 Talmaciu, nr.top.3889 proprietatea Comunei Talmaciu deschide
27.09.2018 HOTǍRÂREA NR. 103/2018 privind acceptarea unei donaţii ce are ca obiect cantitatea de 1 (un) mc material lemnos si mandatarea primarului Orasului Talmaciu sa semneze contractul de donatie in numele si pentru Orasul Talmaciu deschide
27.09.2018 HOTARAREA nr.102/2018 privind acceptarea unei donații ce are ca obiect terenul situat în Tălmaciu, inscris in CF 103945 Tălmaciu în suprafață de 155 mp, proprietatea SOCONATUR SRL și mandatarea primarului Orașului Tălmaciu să semneze contractul de donație în numele și pentru Orașul Tălmaciu deschide
30.08.2018 HOTARAREA Nr.______/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi cartier 1 Mai cu finanțare din împrumutul bancar și bugetul local” deschide
30.08.2018 HOTĂRÂREA nr. 100 /2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna septembrie 2018 deschide
30.08.2018 HOTĂRÂREA NR. 99 / 2018 privind acordarea unui mandat de reprezentare și apărare a drepturilor și intereselor Primăriei Orașului Tălmaciu în fața instanțelor de judecată deschide
30.08.2018 Anexe la HCL 98 deschide
30.08.2018 HOTĂRÂREA NR. 98 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 deschide
30.08.2018 HOTĂRÂREA NR. 97 / 2018 privind cesiunea Contractului de concesiune nr. 1199/01.04.1994 încheiat cu dl. Balint Florea pentru terenul situat în Tălmaciu, str. Andrei Șaguna nr. 3 înscris în CF 103494/Tălmaciu nr. top 7688/49 în favoarea d-lui Micu Ilie Tiberiu domiciliat în Tălmaciu, str. Cetății nr. 22 deschide
30.08.2018 HOTARARE NR. 96 / 2018 privind preluarea Contractului de închiriere nr. 3834/186/10.05.2013 încheiat cu d-na Hașegan Filofteia pentru spațiul situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu str. Principală bl. 18 de către d-na Ștefan Filofteia Aurora domiciliată în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, nr.18 deschide
30.08.2018 HOTĂRÂREA NR. 95 / 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu pentru anul școlar 2018 – 2019 deschide
26.07.2018 HOTĂRÂREA nr. 94/2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna august 2018 deschide
26.07.2018 HOTARAREA Nr. 93/2018 privind aprobarea documentației tehnice , a principalilor indicatori tehnico-eonomici și demararea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi și podețe sat Tălmăcel, str. Râusor ( nr.426-432-Cimitir) Orașul Tălmaciu, jud. Sibiu” deschide
26.07.2018 HOTARAREA NR. 92/2018 privind organizarea manifestarilor dedicate ”Zilelor Orasului Talmaciu” deschide
26.07.2018 HOTĂRÂREA NR. 91/2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA pe anul 2018 deschide
26.07.2018 HOTARAREA NR. 90/2018 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a mijlocului fix ”Autoturism DACIA” cu număr de înmatriculare SB 20 TOS – proprietatea Orașului Tălmaciu, dată în folosință gratuită RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA deschide
26.07.2018 HOTARAREA nr. 89/2018 privind aprobarea modelului de stemă a Orașului Talmaciu deschide
26.07.2018 HOTARAREA NR. 88/2018 privind închirierea spațiului situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, str. Principală bl.18 în favoarea domnului Cremene Gheorghe-Adrian domiciliat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu nr. 10 deschide
26.07.2018 HOTARAREA NR.87/2018 privind inchirierea unei locuințe convenabile doamnei Sporeanu Carmen deschide
28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 86/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2018 deschide
28.06.2018 HOTARAREA Nr.85/2018 privind modificarea chiriei la Căminul Cultural Tălmăcel pentru evenimentele pomeni si parastase deschide
28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 84 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2018 deschide
28.06.2018 HOTARAREA NR.83/2018 privind actualizarea pretului pentru concesionarea, fara licitatie publica, a terenului inscris in CF 100990/Talmaciu, nr.top.100990 ( 7634/1) in vederea extinderii constructiilor existente in favoarea numitilor Samoila Nicolae si Samoila Paraschiva deschide
28.06.2018 HOTĂRÂREA NR.82/2018 privind aprobarea documentației tehnice, a cheltuielilor legate de proiect și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții – ”Modernizare, dotare și extindere clădiri pentru învățământul primar și gimnazial din cadrul Liceului Tehnologic Johannes Lebel Tălmaciu ” deschide
28.06.2018 HOTĂRÂREA NR.81/2018 privind aprobarea decontării sumei de 5657 lei reprezentând contravaloarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „J.Lebel” Tălmaciu și structurile şcolare aparţinătoare, pentru lunile aprilie și mai 2018 deschide
28.06.2018 HOTĂRÂREA NR.80/2018 privind aprobarea preturilor de pornire, a tipului de licitație si a garantiilor de contractare ale partizilor de masa lemnoasa pe picior oferite la licitatie publică in luna iulie 2018 pentru anul de producție 2018 deschide
28.06.2018 Anexa 1 la ACT ADIȚIONAL NR. ……. la contract de inchiriere nr. 5516/114/02.07.2009 deschide
28.06.2018 HOTĂRÂREA NR.79/2018 privind aprobarea prelungirii și a formei noi a contractului de închiriere nr.5516/114/02.07.2009 încheiat cu Stroilă Ioan Intreprindere Individuală deschide
28.06.2018 HOTĂRÂREA NR. 78/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iunie 2018 deschide
24.05.2018 HOTĂRÂREA NR. 77/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iunie 2018 deschide
24.05.2018 HOTĂRÂREA NR.76/2018 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. – „Lotizare teren-dezvoltare rezidentiala, extindere retele edilitare” Talmaciu, str.22 Decembrie 1989 FN deschide
24.05.2018 HOTĂRÂREA Nr. 75/2018 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism P.U.Z. –“Lotizare teren-Dezvoltare rezidentiala, extindere retele edilitare ” in Orasul Talmaciu, str.22 Decembrie 1989, FN.-, jud.Sibiu deschide
24.05.2018 HOTARAREA NR.74/2018 privind revocarea HCL 58/2018 si darea in administrare catre RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA a terenului in suprafata de 5000 mp situate in Talmaciu, str.Mihai Viteazu, inscris in CF100251/Talmaciu, nr.top.100251 , proprietatea privata a Orasului Talmaciu, in vederea amenajarii unui spatiu pentru depozitare materiale lemnoase ce urmeaza a fi comercializate populatiei si persoanelor juridice si pentru depozitarea materialelor lemnoase confiscate deschide
24.05.2018 HOTĂRÂREA NR.73/2018 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2018 deschide
24.05.2018 HOTARAREA Nr.72/2018 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire pentru terenurile situate in Talmaciu, str.Aleea Cascadei, identificate in CF 101792/Talmaciu in suprafata de 9 mp si CF 103306/Talmaciu in suprafata de 19 mp deschide
24.05.2018 HOTĂRÂREA 71 / 2018 privind evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2017 de către doamna Florescu Mariana Liliana-consilier juridic în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Tălmaciu deschide
24.05.2018 HOTARAREA NR.70/2018 privind preluarea contractului de comodat nr.2321/2/14.03.214de catre doamna Tonoiu Marioara deschide
24.05.2018 HOTARAREA NR.69/2018 privind aprobarea încheierii unui contract pentru spațiu cu destinația ”locuință convenabilă” deschide
24.05.2018 Anexa 1 la HCL 68/24.05.2018 deschide
24.05.2018 HOTĂRÂREA NR.68/2018 privind aprobarea grilei de salarizare pentru pentru angajații SC APĂ CANAL TĂLMACIU SRL deschide
24.05.2018 HOTĂRÂREA NR.67/2018 privind aprobarea preturilor de pornire licitatie si a garantiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masa lemnoasa pe picior din luna iunie 2018 pentru anul de productie 2018 si a preturilor de pornire si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitaia de materiale lemnoase fasonate din luna iunie 2018 pentru anul de productie 2018 deschide
24.05.2018 HOTARAREA NR.66/2018 privind atribuirea gratuita pentru Parohia Ortodoxa Romana Talmaciu I a 120 mc lemn bustean gater pentru debitare din proprietatea Orasului Talmaciu deschide
24.05.2018 Anexa 1 – REGULAMENT de organizare si functionare al Bibliotecii orasenesti Talmaciu deschide
24.05.2018 HOTARAREA NR. 65/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Orasului Talmaciu deschide
26.04.2018  HOTĂRÂREA NR. 64/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna mai 2018  deschide
26.04.2018  HOTARAREA NR. 63/2018 privind mandatarea reprezentantului Orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifului solicitat de operatorul de colectare și transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L.  deschide
26.04.2018 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI TALMACIU 2018 deschide
26.04.2018 HOTARAREA NR. 62/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu deschide
26.04.2018 Anexa nr. 1 la HCL 61/ 26.04.2018 deschide
26.04.2018 HOTĂRÂREA NR.61/2018 privind aprobarea efectuarii documentatiei de dezmembrare pentru imobilul situat in Talmaciu, strada Unirii nr.58-60 deschide
26.04.2018 HOTARAREA NR.60/2018 privind modificarea art.1 din HCL36/2018 pentru aprobarea retelei de invatamant preunivesitar de stat din raza de competenta a Orasului Talmaciu pentru anul scolar 2018-2019 deschide
26.04.2018  ANEXA 1 LA HCL 59/2018  deschide
26.04.2018  HOTARAREA NR.59/2018 privind aprobarea Planului Local de masuri pentru supravegherea si controlul Bolii Lyme in localitatea Talmaciu in anul 2018  deschide
26.04.2018  Anexa nr. 1 la HCL 58/26.04.2018  deschide
26.04.2018  HOTARAREA NR.58/2018 privind inchirierea, catre RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, a terenului in suprafata de 5000 mp situat in Talmaciu, str.Mihai Viteazu, inscris in CF100251/Talmaciu, nr.top.100251 , proprietatea privata a Orasului Talmaciu, in vederea amenajarii unui spatiu pentru depozitare materiale lemnoase ce urmeaza a fi comercializate populatiei si persoanelor juridice si pentru depozitarea materialelor lemnoase confiscate  deschide
26.04..2018 Anexa nr. 6 la HCL 57/26.04.2018 deschide
26.04.2018  HOTARAREA NR.57/2018 privind aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2017 la R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A , raportului administratorului precum si repartizarea profitului net aferent anului 2017  deschide
26.04.2018  Anexa nr. 2 la HCL 65/26.04.2018  deschide
26.04.2018  HOTARAREA Nr.56/2018 privind aprobarea Indicatorilor de performanta pentru anul 2018 la SC Apa-Canal Talmaciu SRL si a Raportului de activitate a directorului SC Apa-Canal Talmaciu SRL pentru anul 2017  deschide
26.04.2018 HOTARAREA NR.55/2018 privind aprobarea Bilantului contabil la data de 31.12.2017 , a Machetei indicatorilor economico-financiari pe anul 2017 si repartizarea profitului SC Apă-Canal Tălmaciu SRL deschide
26.04.2018 Anexa nr. 5 la HCL 54/26.04.2018 deschide
26.04.2018 Anexa nr. 4 la HCL 54/26.04.2018 deschide
26.04.2018 Anexa nr. 3 la HCL 54/26.04.2018 deschide
26.04.2018 Anexa nr. 2 la HCL 54/26.04.2018 deschide
26.04.2018 Anexa nr.1 la HCL 54/26.04.2018 deschide
26.04.2018 HOTĂRÂREA NR.54/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 deschide
26.04.2018 HOTĂRÂREA NR.53/2018 privind rezilierea contractului de inchiriere pasunat nr.4893/25/2016 incheiat cu domnul Oancea Marius Petrica, domiciliat in Tălmaciu, sat Talmacel, nr.417 deschide
26.04.2018 HOTARAREA NR.52/2018 pentru aprobarea modificarii HCL 30/2018 privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea pajistilor permanente proprietatea privata a Orasului Talmaciu si închirierea pasunilor alpine disponibile in anul 2018 deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 51 /2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Tălmaciu pentru luna aprilie 2018 deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 50/2018 privind atribuirea gratuită a 70 mc lemn buștean- molid din proprietatea Orașului Tălmaciu pentru Parohia Tălmaciu II deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 49 / 2018 privind modificarea datei limită de depunere a solicitărilor pentru finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Tălmaciu pentru activități non profit de interes local. deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA Nr. 48/2018 privind aprobarea noilor condiții de creditare pentru împrumutul intern, a acordului de garantare a creditului cu veniturile proprii și a ipotecii pe conturile deschise la BRD deschide
29.03.2018 HOTARARE NR. 47 / 2017 pentru completarea HCL 169/2017 privind cofinanțarea obiectivelor aprobate prin PNDL și întocmirea documentațiilor necesare deschide
29.03.2018 HOTARAREA Nr. 46/2017 privind modificarea art.3 alin.(1) din HCL 180/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-eonomici pentru obiectivul de investiții ”Execuție rețea de apă și canalizare Cartier Armeni II” deschide
29.03.2018 HOTARAREA NR. 45/2018 privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Talmaciu si aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe anul 2018 deschide
29.03.2018 HOTARAREA NR. 44/2018 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
29.03.2018 HOTARAREA NR. 43/2018 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de canalizare, operator SC “ APA-CANAL TALMACIU”SRL deschide
29.03.2018 HOTARAREA NR. 42/2018 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea de servicii conexe serviciului public de canalizare, operator SC “ APA-CANAL TALMACIU”SRL deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 41/2018 privind aprobarea încheierii unor contracte pentru spații cu destinația “locuință convenabilă” deschide
29.03.2018 HOTARAREA NR. 40/2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.2434/35/2016 încheiat cu domnul Suciu Vasile Gheorghe pentru locuința ANL situate în Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.7, jud.Sibiu deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 39/2018 privind aprobarea preturilor de licitatie si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitația de materiale lemnoase fasonate din luna aprilie 2018 pentru anul de productie 2018 deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 38/2018 privind aprobarea preturilor de pornire licitatie si a garantiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masa lemnoasa pe picior din luna aprilie 2018 pentru anul de productie 2018HOTĂRÂREA NR. 38/2018 privind aprobarea preturilor de pornire licitatie si a garantiilor de contractare ale partizilor oferite la licitația de masa lemnoasa pe picior din luna aprilie 2018 pentru anul de productie 2018 deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR.37 /2018 privind aprobarea decontării sumei de 7602 lei reprezentând contravaloarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „J.Lebel” Tălmaciu și structurile şcolare aparţinătoare, pe luna decembrie 2017 si lunile ianuarie-februarie 2018 deschide
29.03.2018 HOTARAREA NR. 36/2018 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat din raza de competenta a Orasului Talmaciu pentru anul scolar 2018-2019 deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 35/2018 privind aprobarea Bugetului creditelor interne contractate de la BRD-GSG pe anul 2018 deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 34/2018 privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Talmaciu pentru anul 2017 deschide
29.03.2018 HOTĂRÂREA NR. 33/2018 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2018 deschide
28.02.2018 anexa 2 la HCL 30 deschide
28.02.2018 anexa 1 la HCL 30 deschide
28.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 32/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local Talmaciu din luna martie 2018 deschide
28.02.2018 HOTARAREA NR.31/2018 privind majorarea indemnizatiilor pompierilor civili din cadrul S.V.S.U Talmaciu deschide
28.02.2018 HOTARAREA NR.30/2018 privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea pajistilor permanente proprietatea privata a Orasului Talmaciu si închirierea pasunilor alpine disponibile in anul 2018 deschide
28.02.2018 HOTĂRÂREA NR.29/2018 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2018 deschide
08.02.2018 anexa la HCL 26 deschide
08.02.2018 anexa la HCL 21 deschide
08.02.2018 anexa la HCL 20 deschide
08.02.2018  anexa HCL 19 deschide
08.02.2018 anexa HCL 17 deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 28/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta urmatoare a Consiliului Local Talmaciu deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR.27/ 2018 privind modificarea art.2 si completarea HCL 3/2018 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tălmaciu în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Orașului Tălmaciu deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR. 26/ 2018 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al orașului Tălmaciu pentru anul 2018 deschide
08.02.2018 HOTARAREA Nr.25/2018 privind aprobarea documentației tehnice, a principalilor indicatori tehnico-eonomici si demararea procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investiții ” Proiectare trotuare si rigole strada Nicolae Balcescu, Oras Talmaciu” deschide
08.02.2018 HOTARAREA Nr.24/2018 privind aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-eonomici pentru obiectivul de investiții ” Proiectare Canalul Morii strada Cetatii Oras Talmaciu” deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR.23/2018 privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate in cuprinsul art.1 din HCL 230/2016 și aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.11116/2003 încheiat cu “OANCEA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ”. deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR.22/2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 790/2004 încheiat cu “Bârză Gheorghe Intreprindere Individuală” deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA NR.21/2018 privind aprobarea preturilor de licitatie si a garantiilor de contractare ale loturilor oferite la licitația de materiale lemnoase fasonate din luna februarie 2018 pentru anul de productie 2018 deschide
08.02.2018 HOTĂRÂREA Nr.20/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale “Ocolul Silvic Talmaciu” RA pe annul 2018 , a Devizelor de lucrări silvice si a investitiilor ce se realizeaza in 2018 deschide
08.02.2018 HOTARAREA Nr.19/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2018 pentru SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
08.02.2018 HOTARAREA NR.18/2018 privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2018 deschide
08.02.2018 HOTARAREA Nr.17/2018 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu si a Listei de investitii pe anul 2018 deschide
 25.01.2018  HOTĂRÂREA NR. 16/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna februarie 2018 deschide
25.01.2018  HOTARAREA NR.15/2018 privind aprobarea prețului maxim de prestare a serviciilor de exploatare forestieră în anul 2018  deschide
25.01.2018  HOTĂRÂREA NR.14/2018 privind aprobarea prețurilor de pornire si a garantiilor de contractare ale partizilor oferite la licitatia de masă lemnoasă pe picior din luna februarie 2018 din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu  deschide
25.01.2018  HOTĂRÂRE NR.13/2018 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul fasonat la drum auto si la cioata catre persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local de pe raza Orasului Talmaciu  deschide
25.01.2018  HOTARAREA NR.12/2018 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in anul 2018 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu  deschide
25.01.2018  HOTĂRÂREA Nr.11/2018 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 103179/Talmaciu, nr.cadastral 103179 in suprafata de 124 mp de catre domnul Petra Ioan si sotia Petra Victoria, domiciliati in Talmaciu, str.Aleea Castanilor, bl.3/6 de la doamna Petra Ioana , domiciliata in Talmaciu, Aleea Castanilor, bl.3/6  deschide
25.01.2018  HOTĂRÂREA NR.10/2018 privind atestarea la domeniul privat al Orașului Tălmaciu a unor imobile-cladiri situate în intravilanul Orașului Tălmaciu, str.Pietii, nr.16  deschide
25.01.2018 HOTARAREA NR.9/2018 privind modificarea anexei 6 la HCL 195/2017 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 deschide
25.01.2018  HOTĂRÂREA NR. 8 / 2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2018  deschide
25.01.2018 HOTARAREA NR.7/2018 privind mandatarea reprezentantului orașului Talmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L. deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR.6 / 2018 privind desemnarea primarului pentru evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului Orașului Tălmaciu deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 5/ 2018 privind aprobarea Calendarului aniversarilor si evenimentelor culturale pe anul 2018 care se vor desfasura la Biblioteca Oraseneasca Talmaciu deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 4/2018 privind modificarea art.2 din HCL 17/2017 pentru constituirea Comisiei de Ordine Publică a Orașului Tălmaciu deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 3/ 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Orașului Tălmaciu și desemnarea reprezentanților Consiliului local Tălmaciu deschide
25.01.2018 HOTĂRÂREA NR. 2 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Tălmaciu pentru activități non profit de interes local deschide
 25.01.2018  HOTARAREA NR. 1/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.01.2018  deschide