Hotărâri locale 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Data Titlu Fişier_ataşat
14.12.2017  anexa 1 la HCL 223  deschide
14.12.2017  anexa 1 la HCL 212  deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR. 224/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna ianuarie 2018 deschide
14.12.2017 HOTARAREA NR.223/2017 privind modificarea anexei 6 la HCL 195/2017 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR.222/2017 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 5843/9.11.1999 încheiat cu S.C DENTA DANA S.R.L pentru spațiul din Tălmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3, jud.Sibiu deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR.221/2017 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 985/2/2015 încheiat cu Cabinet Notarial Salomie Ioan Cristian deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR.220/2017 privind aprobarea decontării sumei de 3513 lei reprezentând contravaloarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „J.Lebel” Tălmaciu și structurile şcolare aparţinătoare, pe luna noiembrie 2017 deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR.219/2017 privind actualizarea salariilor de bază pentru angajații S.C APĂ CANAL TĂLMACIU S.R.L . deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR.218/2017 privind actualizarea salariilor de bază pentru angajații R.P.L Ocolul Silvic Tălmaciu R.A deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR.217/2017 privind acordarea unor sponsorizări pentru Asociația OBȘTEA TĂLMĂCEL si Asociația “DATINI MĂRGINENE” de către R.P.L Ocolul Silvic Tălmaciu RA deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR.216/2017 privind modificarea contractului de vânzare-cumpărare masă lemnoasă nr.3407/14.12.2016 încheiat cu S.C Holz Forest S.R.L pentru partida 1042438/195 Pârâul Conțu deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR.215/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de securitate la incendiu pentru clădirile ”Sală de sport ” si ”Gradinița ” situate în Tălmaciu, str.M.Eminescu, nr.30 deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR.214/2017 privind acceptarea de catre Orasul Talmaciu a unor donaţii de carte pentru Biblioteca Oraseneasca Talmaciu deschide
14.12.2017 HOTARAREA NR.213/2017 privind cesiunea (preluarea) de catre Ciorogar Toma si Ciorogar AnaMaria a Contractului de închiriere nr. 5477/39/2008 încheiat cu d-nul Toader Tiberiu Ioan deschide
14.12.2017 HOTARAREA NR.212/2017 privind modificarea și preluarea contractelor de inchiriere nr. 6579/237/2013 și nr.6580/238/2013 încheiate cu Vergea Constantin pentru terenurile-gradina, situate în Tălmaciu,de către fiica Petru Simona domiciliată în Tălmaciu, str. 22 Decembrie, nr. 46 deschide
14.12.2017 HOTĂRÂREA NR. 211/2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2017 deschide
23.11.2017 Anexa HCL 202 deschide
23.11.2017 Anexa 1 la HCL 200/2017 deschide
23.11.2017  Anexa 1 la HCL195/2017 – ZONAREA LOCALITATII TALMACIU, SATULUI TALMACEL SI SAT. TALMACIU-COLONIE ANUL FISCAL 2018  deschide
23.11.2017  Anexa HCL 194  deschide
23.11.2017  HOTĂRÂREA NR. 210/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna decembrie 2017  deschide
23.11.2017  HOTĂRÂREA NR.209/2017 privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a modalității de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de pădurar organizat de RPL Ocolul Silvic Tălmaciu în data de 06.11.2017  deschide
23.11.2017  HOTĂRÂREA NR.208/2017 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 11756/40/25.11.2015 încheiat cu doamna Mihalcea Elena  deschide
23.11.2017  HOTĂRÂREA Nr.207/2017 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 100920/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, in suprafata de 64 mp, de catre Cherăscu Ioan Cristian si Cherăscu Mioara de la Stanca Iliuță Cătălin  deschide
23.11.2017  HOTĂRÂREA NR.206/2017 privind acceptarea de catre Orasul Talmaciu a unor donaţii de carte pentru Biblioteca Oraseneasca Talmaciu  deschide
23.11.2017  HOTĂRÂREA NR. 205/2017 privind acordarea unor sporuri personalului RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA  deschide
23.11.2017  HOTARAREA NR.204/2017 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna  deschide
23.11.2017  HOTĂRÂREA NR.203/2017 privind aprobarea vânzării directe în cursul anului 2018 a cantităților de lemn pentru foc recoltate din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu către Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud și Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Tălmaciu II  deschide
23.11.2017  HOTARAREA NR.202/2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al SC APA CANAL TALMACIU SRL  deschide
23.11.2017 HOTĂRÂREA NR.201/2017 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa 4 la HCL 74/2017 pentru închirierea prin licitaţie publică a unor suprafețe de pășune , proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
23.11.2017 HOTĂRÂREA NR.200/2017 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 8051/143/2010 încheiat cu doamna Stoia Maria, domiciliata in Comuna Selimbar, sat Vestem, nr.419 deschide
23.11.2017 HOTARAREA NR.199/2017 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri , construite prin ANL, situate in Talmaciu, str.E.Cioran deschide
23.11.2017 HOTĂRÂREA NR.198/2017 privind încetarea contractului de închiriere nr. 2712/85/3.04.2013 încheiat cu domnul Sbera Ioan pentru spațiul din Tălmăcel, nr.164-locuința din remiza PSI deschide
23.11.2017 HOTARAREA NR.197/2017 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Tălmaciu în anul școlar 2017-2018 deschide
23.11.2017 HOTARAREA NR.196/2017 privind aprobarea decontării sumei de 6480 lei reprezentând contravaloarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „J.Lebel” Talmaciu si structurile şcolare aparţinătoare, pe lunile septembrie-octombrie 2017 deschide
23.11.2017 HOTĂRÂREa NR.195/2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 deschide
23.11.2017 HOTĂRÂREA NR.194/2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2017 deschide
26.10.2017 Anexa la HCL 189 deschide
 26.10.2017  Anexa la HCL 188  deschide
 26.10.2017  Anexa la HCL 183  deschide
 26.10.2017  HOTARAREA NR. 193/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna noiembrie 2017  deschide
 26.10.2017  HOTĂRÂREA NR.192/2017 privind modificarea indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local Tălmaciu stabilita prin HCL 148/2017  deschide
 26.10.2017  HOTĂRÂREA NR. 191/2017 privind modificarea componenței reprezentanților Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” Talmaciu  deschide
 26.10.2017  HOTĂRÂREA NR.190/2017 privind aprobarea vânzării directe de către R.P.L Ocolul Silvic Tălmaciu R.A a lemnului fasonat cu diamentrul la capătul gros mai mare de 24 cm către persoane fizice și către unități de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfășoară activitate economică  deschide
 26.10.2017  HOTĂRÂREA NR.189/2017 privind prețurilor de pornire, a tipului de licitație si a garantiilor de contractare ale loturilor de masa lemnoasa fasonata oferite la licitatia din luna noiembrie 2017 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu  deschide
 26.10.2017  HOTARAREA NR.188/2017 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu  deschide
 26.10.2017  HOTARAREA NR.187/2017 privind repartizarea unei locuințe (o cameră) doamnei Tonoiu Marioara  deschide
 26.10.2017  HOTARAREA NR.186/2017 privind aprobarea modificării art.1 din HCL 96/2017 privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Tălmaciu  deschide
 26.10.2017  HOTARAREA NR.185/2017 privind cesiunea (preluarea) Contractului de închiriere nr. 3751/168/2013 și a Contractului de închiriere nr.3269/33/2014 încheiate cu d-nul Tufiș Grigore-Cornel pentru terenurile agricole situate în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu de catre d-na Gogota-Neagoe Bianca-Elena domiciliată în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, nr.18  deschide
 26.10.2017  HOTARAREA NR.184/2017 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului aferent anului fiscal 2018 pentru imobilul-clădire situat în Tălmaciu, str.Mihai Viteazu, nr.13-15, – sediul Asociației Misionare Creștine “GOLGOTA”  deschide
 26.10.2017  HOTĂRÂREA NR.183/2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2017  deschide
26.10.2017  HOTARAREA Nr.182/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-eonomici pentru obiectivul de investiții ” Modernizare sistem de alimentare cu apă și modernizare stație de epurare Oraș Tălmaciu”  deschide
26.10.2017  HOTARAREA Nr.181/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-eonomici pentru obiectivul de investiții ” Retehnologizare captare apă brută și stație de tratare sat Tălmăcel”  deschide
26.10.2017  HOTARAREA Nr.180/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-eonomici pentru obiectivul de investiții ”Execuție rețea de apă și canalizare Cartier Armeni II”  deschide
28.09.2017 HOTARAREA NR. 179/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna octombrie 2017 deschide
28.09.2017 HOTĂRÂREA NR.178/2017 privind aprobarea preturilor de referinta pentru masa lemnoasa pe picior care va fi valorificata in anul de productie 2018 din fondul forestier proprietatea publica a Orasului Talmaciu deschide
28.09.2017 HOTĂRÂREA NR.177/2017 privind aprobarea tipului de licitație și a prețurilor de pornire a licitației din luna octombrie 2017 pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu deschide
28.09.2017 HOTĂRÂREA NR. 176/2017 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism P.U.D. –“Construire locuinta P+M, garaj, imprejmuire si bransamente utilitati ” in Orasul Talmaciu, str.Stejarului, nr.11. jud.Sibiu deschide
28.09.2017 HOTĂRÂREA NR.175/2017 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 6996/180/2.09.2009 încheiat cu domnul Dănilă Marian Mihăiță pentru locuința situată în Tălmaciu, str. Emil Cioran bl.2 sc.B ap.11 deschide
28.09.2017 HOTĂRÂREA NR.174/2017 privind aprobarea formei contractului de management administrativ-financiar ce se va încheia cu Directorul Liceului Tehnologic J.Lebel Tălmaciu deschide
28.09.2017 HOTĂRÂREA NR. 173/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu deschide
28.09.2017 HOTARAREA NR. 172/2017 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Talmaciu aprobat prin HCL 119/2016 deschide
28.09.2017 HOTĂRÂREA NR.171/2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2017 deschide
31.08.2017 HOTARAREA NR. 170/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna septembrie 2017 deschide
31.08.2017 HOTARAREA NR.169/ 2017 privind aporobarea cofinanțării obiectivelor aprobate prin PNDL și întocmirea documentațiilor necesare deschide
31.08.2017 HOTARAREA NR.168/2017 privind modificarea HCL 149/2017 pentru stabilirea salariilor de baza pentru funționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu și din serviciile subordonate Consiliului Local Tălmaciu deschide
31.08.2017 HOTĂRÂRE NR.167/2017 privind acceptarea de către Orașul Tălmaciu a unor donaţii de carte pentru Biblioteca Orășenească Tălmaciu deschide
31.08.2017 HOTĂRÂRE Nr. 166 /2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu şi pentru serviciile publice de interes local subordonate Consiliului Local deschide
31.08.2017 HOTĂRÂRE NR. 165 / 2017 privind acordarea unui mandat de reprezentare în vederea exercitării drepturilor de acţionar al Consiliului Local Tălmaciu în Adunarea Generală a Acţionarilor ai S.C. Apă Canal S.A. Sibiu deschide
31.08.2017 HOTĂRÂREA NR.164/2017 privind actualizarea Statutului Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Tălmaciu aprobat prin HCL 99/2007 deschide
31.08.2017 HOTĂRÂREA NR.163/2017 privind modificarea HCL 158/2017 și actualizarea Comisiei de licitații pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea imobilelor proprietatea Orașului Tălmaciu deschide
31.08.2017 HOTĂRÂREA NR. 162/2016 privind diminuarea tarifului pentru activitatea de salubrizare pentru populație și agenții economici din Orașul Tălmaciu deschide
31.08.2017 HOTĂRÂREA NR.161/2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2017 deschide
20.07.2017  STAT DE FUNCTII 1 iulie 2017  deschide
20.07.2017  HOTARAREA NR. 160/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna august 2017 deschide
20.07.2017  HOTĂRÂRE NR. 159/2017 privind modificarea componenţei reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Tălmaciu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Johannes Lehel” Talmaciu deschide
20.07.2017  HOTARAREA NR.158/2017 privind aprobarea modificării HCL 95/2017 prin actualizarea Comisiei de licitaţii pentru vânzarea, concesionarea , închirierea unor imobile proprietate Oraşului Tălmaciu deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA Nr.157/2017 privind cesiunea (preluarea) dreptului de concesiune de către Dan Aurel-Cristian a contractului de concesiune nr. 7283/7/12.08.2014 încheiat cu Zelig Gheorghe şi Zelig Mirela pentru imobilul-teren situat în Tălmaciu, str. N.Balcescu, nr.21, înscris în CF 102721/Tălmaciu, nr.cadastral 102721, în suprafaţă măsurată de 250 mp şi 265 mp în acte deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.156/2017 privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţurilor de pornire a licitaţiei din luna august 2017 pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea Oraşului Tălmaciu deschide
20.07.2017  HOTARAREA NR. 155/2017 privind aprobarea modificarii statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Oraşului Tălmaciu şi al serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.154/2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z-„Lotizare teren-dezvoltare zona rezidentiala” Talmaciu, zona Campul Cibinului, FN, CF 103066 Talmaciu deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.153/2017 privind închirierea, prin licitaţie publică, a doua suprafeţe de 6 mp fiecare in Piaţa Agroalimentară Talmaciu in vederea amplasarii a doua vitrine frigorifice pentru comercializare produse lactate deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.152/2017 privind aprobarea documentatiei tehnice, finantarea acesteia, aprobarea indicatorilor tehnico­ economici si demararea pocedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ” Retele de apa , bransamente apa si racorduri canal pe strazi din cartierul 1 Mai, Oras Talmaciu” deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.151/2017 privind aprobarea documentatiei tehnice, finantarea acesteia, aprobarea indicatorilor tehnico­ economici si demararea pocedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ” Canalizare strada Emil Cioran, Al. Stadionului si Blocuri ANL Oras Talmaciu, judetul Sibiu” deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR. 150/2017 privind acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Serviciului Politia Locala Talmaciu deschide
20.07.2017  HOTARAREA NR.149/2017 privind stabilirea salariilor de haza pentru funtionarii publici si personalul contractual din aparatul de sţ>ecialitate al orimarului Orasului Talmaciu si din serviciile subordonate Consiliului Loca] Talmaciu deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.148/2017 privind stabilirea indernnizatiei de sedinta la care au dreptul consilierii locali pentru participarea la sedintele Consiliului Local Tălmaciu deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.147/2017 privind actualizarea Statutului Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Tălmaciu aprobat prin HCL 118/2006, cu modificarile si completarile ulterioare deschide
20.07.2017  HOTARAREA NR.146/2017 privind aprobarea premierii cu suma de 2000 lei a d-lui Cazacu Calin-Ioan deschide
20.07.2017  HOTARAREA NR.145/2017 privind acordarea diplomelor de excelenta, de merit si a unor premii pentru elevii cu merite deosebite domiciliati în Orasul Talmaciu deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.144/2017 privind acceptarea de catre Orasul Talmaciu a unor donaţii de carte pentru Biblioteca Oraseneasca Talmaciu deschide
20.07.2017  HOTARAREA NR.143/2017 privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează obligaţii de plată restante ş1 a Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.142/2017 privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului pentru elaborarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. – Lotizare teren dezvoltare zonă rezidenţială, în Tălmaciu, zona Câmpul Cibinului, FN, CF 103066 Tălmaciu, beneficiar : Barbu Constantin Octavian şi Ţuţuianu Andreia-Ştefania. deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.141/2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. -„Construire Hala de Productie si imprejmuire”,Talmaciu, zona Colonia Talmaciu, DN7, FN, CF 103133/Tălmaciu,nr.cad.103133 beneficiar: S.C SOCONATUR S.R.L. deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR. 140/2O17 privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului pentru elaborarea documentaţiei de urbanism P.U.D. -“Construire Hala de productie si imprejmuire ” in Orasul Talmaciu, zona Colonia Talmaciu, DN7, FN, jud.Sibiu  deschide
20.07.2017  HOTARAREA NR.139/2017 privind încetarea contractului de concesiune nr.10218/10/19.10.2015 incheiat cu S.C MaryTrans Cis S.R.L. deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.138/2017 privind încetarea contractului de concesiune nr.10217/9/19.10.2015 incheiat cu S.C Pantuta S.R.L. deschide
20.07.2017  HOTARAREA NR.137/2017 privind cesiunea (preluarea) contractului de închiriere nr. 4354/210/29.05.2013 încheiat cu Văcăruş Ion pentru terenul agricol situat în Tălmaciu, în zona Fântâna Rece în favoarea domnului Crăciun Alexandu Dumitru domiciliat în Tălmaciu, Aleea Castanilor bi. 13 ap. 12 deschide
20.07.2017  HOTĂRÂREA NR.136/2017 privind rezilierea contractului de inchiriere pasunat nr.4894/26/2016 incheiat cu domnul Oancea Marius Petrica, domiciliat in Talmacel, nr.417 deschide
29.06.2017 anexe HCL 114 deschide
29.06.2017 Anexa 1 la HCL 121/2017 deschide
29.06.2017 Anexa 3 la HCL 116/2017 deschide
29.06.2017 HOTARAREA NR. 135/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2017 deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR.134/2017 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. – Construire Casă de Vacanță în Tălmaciu, Valea Lotrioarei, FN, CF 100958/Tălmaciu,nr.top.3513/3/3 beneficiar: Petricioaia Petre Iancu, proiectant SC Pro Don Consult SRL prin arh. Viorel Mihail Neamțu  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR. 133/2017 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism P.U.D. –“Construire Casa de vacanta” in Orasul Talmaciu, Valea Lotrioarei, FN.-, jud.Sibiu  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR.132/2017 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. – Construire Hale de Depozitare Materiale, în Tălmaciu, Colonia Tălmaciu, FN, CF 100569 Tălmaciu, nr.cadastral 100569 beneficiar: Popa Gavril, proiectant SC Cordin Consulting SRL prin arh. Luminița Doina Ispas  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR. 131/2017 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism P.U.D. – Construire Hale de Depozitare Materiale, în Tălmaciu, Colonia Tălmaciu, FN, CF 100569 Tălmaciu,nr.cadastral100569, beneficiar: Popa Gavril  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR.130/2017 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. – Construire Hale Industriale, în Tălmaciu, DN 7, F.N., CF 101017 Tălmaciu nr.cad.398, nr.top.2059/3 beneficiar: Petru Ilie, proiectant SC Daedalus Proiect SRL prin arh. Luminița Doina Ispas  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR. 129/2017 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism P.U.D. – Construire Hale Industriale, în Tălmaciu, DN 7, F.N., CF 101017, Talmaciu, nr.cad.398, nr.top.2059/3 , beneficiar: Petru Ilie  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR.128/2017 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. – Construire Hală Industrială, în Tălmaciu, Colonia Tălmaciu, DN 7, F.N., CF 103316 Tălmaciu, nr.cadastral 103316 beneficiar: SC Vekosib Industry SRL reprezentant Constantin Rădoiu, proiectant SC Daedalus Proiect SRL prin arh. Luminița Doina Ispas  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR. 127/2017 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism P.U.D. – Construire Hală Industrială, în Tălmaciu, Colonia Tălmaciu, DN 7, F.N., CF 103316 Tălmaciu, nr.cadastral 103316, beneficiar: SC Vekosib Industry SRL reprezentant Constantin Rădoiu  deschide
29.06.2017  HOTARAREA NR.126/2017 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul Primăriei Orașului Tălmaciu  deschide
29.06.2017  HOTARAREA NR.125/2017 privind organizarea manifestarilor dedicate ”Zilelor Orasului Talmaciu”  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA Nr.124/2017 privind cesiunea (preluarea) dreptului de concesiune de către Fofelzan Carmen si Rusu Eugenia a contractului de concesiune nr.3662/27.05.2002 încheiat cu doamna Pătărău Filofteia pentru imobilul-teren situat în Tălmaciu, str.Arinilor, nr.21, înscris în CF 103438/Tălmaciu, nr.top.5318/1/15/4/1/2, 5318/2/15/4/1/2 în suprafață de 61 mp  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR. 123/2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în calitate de observatori la desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct de la Liceul Tehnologic ”J.Lebel” Tălmaciu  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR.122/2017 privind aprobarea tipului de licitație și a prețurilor de pornire a licitației din luna iulie 2017 pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR.121/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.1 la Contractul de închiriere nr. 5973/30/2015 încheiat cu SC LABOR DIAGNOSTIC SRL pentru spațiul in suprafata de 38,6 mp din Tălmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3 , jud.Sibiu  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA NR.120/2017 privind acceptarea de catre Orasul Talmaciu a unor donaţii de carte pentru Biblioteca Oraseneasca Talmaciu  deschide
29.06.2017  HOTARAREA nr.119/2017 privind incetarea contractului de concesiune nr. 4676/18/10.06.2013 încheiat cu Asociația ”Acasă”  deschide
29.06.2017  HOTARAREA nr.118/2017 privind acceptarea ofertei de donație depusă de Asociația ”Acasă”reprezentând suprafața de 628 mp în acte și 615 mp suprafață măsurată înscris în CF 102389/Tălmaciu, nr.cad.1066/1, nr.top.2233/2/1 situat în Tălmaciu, str.22 Decembrie 1989 cu destinația ”drum”  deschide
29.06.2017  HOTĂRÂREA Nr.117/2017 privind aprobarea preluării dreptului de concesiune asupra imobilului-teren situat in Talmaciu, Colonia Tălmaciu, înscris în CF 101916 /Tălmaciu,, nr.top.101916 în suprafață de 182 mp, de către Ismană Constantin și Țirlea Maria de la Asociația ”Acasă”  deschide
29.06.2017  HOTARAREA NR.116/2017 privind recalcularea chiriei pentru locuintele realizate prin “Programul de construire locuinte pentru tineret ANL, destinat inchirierii” situate pe raza Orasului Talmaciu si aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere ANL  deschide
29.06.2017 HOTARAREA NR.115/2017 privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr. 4895/27/23.05.2016 încheiat între Orașul Tălmaciu şi Mitrea Ariana-Maria deschide
29.06.2017 HOTĂRÂREA NR.114/2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2017 deschide
25.05.2017  anexa 1 la HCL 112  deschide
25.05.2017 Anexa 1 la HCL 105/2017  deschide
25.05.2017  Anexa 1 la HCL 104/2017  deschide
25.05.2017  HOTARAREA  NR. 113/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru   sedinta  ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iunie 2017  deschide
25.05.2017  HOTĂRÂREA NR. 112/2017 privind desemnarea a doi consilieri locali  în  Comisia de  atribuire a contractului de execuție : Reabilitare străzi în Orașul Tălmaciu, Cartier 1 Mai și canalizare pluvială  deschide
25.05.2017  HOTĂRÂREA NR.111/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive „Fraternitas” pentru anul 2017  deschide
25.05.2017  HOTARAREA NR.110/2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință ANL  nr.5195/69/2014 încheiat cu domnul Garoafă Adrian  deschide
25.05.2017  HOTĂRÂREA NR.109/2017 privind  îndreptarea erorii materiale cuprinse  în  HCL 83/2017 privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Tamaciu  deschide
25.05.2017   HOTARAREA NR.108/2017 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
25.05.2017  HOTĂRÂREA NR.107/2017 privind  îndreptarea erorii materiale cuprinse  în  HCL 119/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Tălmaciu  deschide
25.05.2017  HOTĂRÂREA Nr.106 / 2017 privind evaluarea performantelor profesionale individuale  realizate în anul 2016 de către doamna Florescu Mariana Liliana-consilier juridic în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Tălmaciu  deschide
25.05.2017  HOTARAREA NR.105/2017 privind cesiunea (preluarea) de catre domnul Fanutoiu Ion a contractului de închiriere nr.2376/36/2013 încheiat cu Nicula Elena pentru terenul agricol in suprafata de 559 mp situat in Talmaciu, zona ” Intre Iazuri”  deschide
25.05.2017  HOTARAREA NR.104/2017 privind modificarea și  preluarea contractului de inchiriere nr. 3433/12/2016 încheiat cu Dancu Ilie  pentru terenul –gradina,   situat în Tălmaciu, str.Pieții, nr.16 , în suprafață de 66,93 mp,  de către soția Dancu Aurica   domiciliată în Tălmaciu, str. Pieții, nr. 16  deschide
25.05.2017  HOTĂRÂREA NR.103/2017 privind premierea persoanelor vârstince cu domiciliul în Tălmaciu care au împlinit 80 ani  deschide
25.05.2017  HOTARAREA Nr.102/2017 privind premierea cuplurilor din Orasul Talmaciu care implinesc  cel puțin 50 de ani de căsătorie până la sfârșitul anului  deschide
25.05.2017 HOTARAREA Nr.101/2017 privind aprobarea utilizării profitului net vărsat la bugetul local  al Orașului Tălmaciu de către RPL Ocolul Silvic Tălmaciu deschide
25.05.2017 HOTĂRÂREA NR.100/2017 privind numirea membrilor  Consiliului de Administrație  la RPL Ocolul Silvic Tălmaciu deschide
25.05.2017 HOTĂRÂREA NR.99/2017 privind stabilirea remunerației și a altor cheltuieli necesare desfășurării activității pentru membrii Consiliului de Administrație de la RPL Ocolul Silvic Tălmaciu deschide
25.05.2017 HOTĂRÂREA NR.98/2017 privind aprobarea propunerii formei contractului de mandat ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație de la RPL Ocolul Silvic Tălmaciu  pentru a fi trimis spre avizare Ministerului Finanțelor Publice deschide
25.05.2017 HOTĂRÂREA NR.97/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Talmaciu  pe anul  2017 deschide
25.05.2017 HOTARAREA nr.96/2017 privind actualizarea  Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Tălmaciu deschide
25.05.2017 HOTARAREA Nr.95/2017 privind actualizarea  Comisiei de licitatii  pentru vanzari, concesionari  si  inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu, comisie constituită prin HCL nr.222/2016 deschide
25.05.2017 HOTARAREA NR.94/2017 privind aprobarea documentatiei PUD –”Construire sediu social+birouri, anexe + atelier, vestiare, renovare platforme, modernizare împrejmuire, branșamente utilități” Tălmaciu, str.Nicolae Bălcescu, nr.43, zona SEIL-inițiator SC Silva Group SRL deschide
25.05.2017 HOTĂRÂREA NR.93/2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2017 deschide
27.04.2017  Anexa 4 la HCL 74/2017 CONTRACT-CADRU de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al orasului Talmaciu  deschide
27.04.2017  Anexa 3 la HCL 74/2017 INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI  deschide
27.04.2017  Anexa 2 la HCL nr. 74/2017 CAIET DE SARCINI privind închirierea prin licitaţie publică a unor pajişti/pasuni, în suprafaţă totală de 43,14 ha  deschide
27.04.2017  Anexa 1 la HCL 91/2017 CONTRACTUL  DE COMODAT  deschide
27.04.2017  ACT ADIȚIONAL  Nr.1 LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.6532/35/2015  deschide
27.04.2017 Anexa 1 la HCL 75 ACT ADIȚIONAL nr.1 La CONTRACTUL  DE INCHIRIERE nr. 1424/12/2015  deschide
27.04.2017  Anexa 1 la HCL 74/2017 STUDIU DE OPORTUNITATE privind închirierea suprafeţelor de pajiști aflate în proprietatea publică a Orașului Tălmaciu  deschide
27.04.2017  ACT ADIȚIONAL  Nr.1 LA   CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.4206/52/2014  deschide
27.04.2017  HOTARAREA  NR. 92/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru   sedinta  ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna aprilie 2017  deschide
27.04.2017  HOTĂRÂREA NR.91/2017 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Asociația ”Obștea Tălmăcel” pentru spațiul  în suprafață de 27 mp, situat în Orașul Tălmaciu, sat Tălmăcel, nr.437, județul Sibiu  deschide
27.04.2017  HOTARAREA NR.90/2017 privind modificarea si preluarea  contractului de închiriere nr. 6532/35/2015  încheiat cu Căldărar Traian pentru terenul cu destinația -pajiste pentru pășunatul bovinelor,  situat in localitatea Talmacel,  zona Luncile Cibinului, lot 11, în suprafață de 6 ha, de către fiul Căldărar Traian domiciliat în Tălmaciu, str.M.Viteazu, nr.86  deschide
27.04.2017  HOTĂRÂREA Nr.89/2017 privind   aprobarea preluării  dreptului de concesiune asupra  imobilului-teren situat în Tălmaciu, str.Petre Tutea,nr.12, înscris în CF 100586 /Tălmaciu,nr. Cadastral 100586  în suprafață de 703 mp,  de către RINJEU NICOLAE  si RINJEU ANA  de la  BRADU HORIA-BENIAMIN SI BRADU ADRIANA  deschide
27.04.2017  HOTARAREA Nr.88/2017 privind aprobarea  Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire pentru  terenurile situate in Talmaciu, str.Aleea Cascadei,  identificate in  CF 101686/Talmaciu in suprafata de 7 mp si CF 103432/Talmaciu in suprafata de 20 mp  deschide
27.04.2017  HOTARAREA NR.87/2017 privind aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2016 la R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A , raportului administratorului precum si repartizarea profitului net aferent anului 2016  deschide
27.04.2017  HOTĂRÂREA  NR.86/2017 privind aprobarea tipului de licitație și a prețurilor de pornire a licitației  din luna mai 2017 pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu  deschide
27.04.2017  HOTARAREA  NR.85/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta constand in cantitatea de 4 mc lemn de constructie din fondul forestier  proprietatea Orasului Talmaciu  deschide
27.04.2017  HOTARAREA  NR.84/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta constand in cantitatea de 2 mc lemn de constructie din fondul forestier  proprietatea Orasului Talmaciu  deschide
27.04.2017  HOTARAREA NR.83/2017 privind modificarea organigramei si a  statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu  deschide
27.04.2017  HOTARAREA NR.82/2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință ANL  nr.2434/35/2016 încheiat cu domnul Suciu Vasile Gheorghe  deschide
27.04.2017  HOTĂRÂREA NR.81/2017 privind aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12. 2016 pentru  SC Apă Canal Tălmaciu SRL  deschide
27.04.2017  HOTĂRÂREA  NR.80/2017 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al orasului Talmaciu  pe anul 2016 deschide
27.04.2017  HOTĂRÂREA NR79/2017 privind premierea persoanelor vârstince cu domiciliul în Tălmaciu care au împlinit 80 ani  deschide
27.04.2017  HOTĂRÂREA NR.78/2017 privind acceptarea de catre Orasul Talmaciu a  unor donaţii de carte   pentru Biblioteca Oraseneasca Talmaciu deschide
27.04.2017  HOTARAREA NR.77/2017 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat  autorizate/acreditate pentru  anul scolar 2017-2018 deschide
27.04.2017  HOTARAREA NR. 76/2017 privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor și a componenței CLSU Tălmaciu deschide
27.04.2017  HOTĂRÂREA NR.75/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.1 la Contractul de închiriere nr. 1424/12/2015 încheiat cu  CMI DR.Siminel Dorina pentru spațiul  in suprafata de 28 mp din Tălmaciu, sat Talmacel, nr.294 , jud.Sibiu deschide
27.04.2017  HOTĂRÂREA  NR. 74/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a unor suprafețe de  pășune, proprietatea publică a Orașului Tălmaciu deschide
27.04.2017  HOTARAREA NR.73/2017 privind preluarea  contractului de închiriere nr. 4206/52/2014 încheiat cu Hortopet Nicolae pentru pajistea alpina situata in localitatea Talmacel, “ Muntele Zimbru II-Lotul 2 ” in suprafata de 11 ha   de către doamna  Hortopet Paraschiva,  domiciliată în Tălmaciu, sat Talmacel, nr.328 deschide
16.03.2017  anexa 1 la HCL 69  deschide
16.03.2017  anexa 1 la HCL 64 din 2017  deschide
16.03.2017  anexa 1 la HCL 64  deschide
16.03.2017  anexa 1 la HCL 63  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA  NR. 72/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru sedintele Consiliului Local Talmaciu din luna aprilie  2017  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.71/2017 privind repartizarea unei locuinţe in Talmaciu, sat Colonia Talmaciu  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.70/2017 privind rezilierea  contractului de comodat nr. 939/17.10.2013 încheiat cu Mîrză Remus Nicolae  pentru spatiul situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, str. Principală nr.12/1 și atribuirea acestuia doamnei Micușan Filofteia  deschide
16.03.2017  HOTARAREA NR.69/2017 privind modificarea HCL 177/2010, HCL 184/2011 si a contractului de delegare a gestiunii nr.8982/2011 incheiat cu SC Apa-Canal Talmaciu SRL  deschide
16.03.2017  HOTARAREA NR.68/2017 privind preluarea  contractului de închiriere nr. 3819/201/2013 încheiat cu Dragan Ioan-Viorel  pentru locuința situată în Tălmaciu, str. N.Balcescu, nr.2  de catre doamna Dragan Maria  domiciliată în Tălmaciu, str.N.Balcescu nr. 2  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.67/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 2033/82/2011 încheiat cu  MED VET SRL  pentru spațiul  in suprafata de 40 mp din Tălmaciu, str.I.Lebel, nr.2 , jud.Sibiu  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.66/2017 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea pășunatului pe teritoriul Orașului Tălmaciu  deschide
16.03.2017 HOTARAREA  NR.65/2017 privind aprobarea  numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2017  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.64/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive  Club Sportiv Oras Talmaciu  pentru anul 2017  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.63/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive  Fotbal Club  Tălmaciu  pentru anul 2017  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA  Nr.62/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale  “Ocolul Silvic Talmaciu”RA pe anul 2017, a Statului de funcţii şi a Devizelor de lucrări aferente anului.2017  deschide
16.03.2017 HOTARAREA  Nr.61/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , a Indicatorilor de performanta pe anul 2017  si a Raportului de activitate al administratorului  pentru  SC Apa-Canal Talmaciu SRL  deschide
16.03.2017 HOTARAREA Nr.60/2017 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu și a Listei obiectivelor de investiții  pe anul 2017 deschide
16.03.2017 HOTĂRÂREA  NR.59/ 2017 privind modificarea HCL 118/6/2016 prin actualizarea componenței Comisiei  juridice şi de disciplină, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
16.03.2017 HOTĂRÂREA  NR.58 / 2017 privind modificarea HCL 115/3/2016 prin actualizarea componenței Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
16.03.2017 HOTĂRÂREA  NR. 57/ 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Carpatorea Dumitru deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR. 56/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru sedintele Consiliului Local Talmaciu din luna martie  2017 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR. 55 /2017 privind constituirea unei parcari  pe domeniul public în satul Tălmăcel  între numerele de casă 65 – 66 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR.54 /2017 privind constituirea unei comisii mixte pentru analiza, promovarea, inițierea și demararea proiectelor de finanțare pentru dezvolatrea locală , altele decât cele finanțate în totalitate din bugetul local al Primăriei Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.53/2017 privind majorarea tarifului la activitatea de precolectare, colectare, transport si depozitarea deseurilor municipale deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.52/2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALURIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.51/2017 privind atestarea la domeniul privat  al Orașului Tălmaciu a unor imobile-terenuri deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.50/2017 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu receptie numar cadastral si  înscrierea in Cartea Funciara a  terenului în suprafață de 5131  mp situat în Tălmaciu str. Malul Cibinului în CF și includerea  acestuia în domeniul privat al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.49/2017 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare cu propunere de diminuare  a imobilului situat în Tălmaciu, Aleea Castanilor  înscris în CF Talmaciu cu nr. cadastral 1134/1/1/3 ,  nr. top.  2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.48/2017 privind aprobareaPlanului de amplasament şi delimitare cu propunere de diminuare a imobilului situat în Tălmaciu Aleea Castanilor  înscris în CF Talmaciu  cu nr. cadastral 1134/1/1/2  si  nr .top.  2798 /3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.47/2017 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Tălmaciu , Aleea Castanilor  înscris în CF 100599/Talmaciu  cu nr. Cadastral 1134/1/1/1  si  Nr Top  2798 /3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.46/2017 privind aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin atribuire  directă a  terenului situat în Tălmaciu, str.Unirii, identificat in CF 100133/Tălmaciu în suprafață de 169 mp către domnul Ivașcu Vasile deschide
28.02.2017 HOTĂRÂRE NR.45/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare în vederea perfectării  schimbului de terenuri între Orașul Tălmaciu și domnul Berto Marco deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA Nr.44/2017 privind  aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin atribuire directă a terenului situat în Tălmaciu, str.O.Goga,  nr.2  identificat în CF 102534/Tălmaciu, nr. top 7353/3 în suprafață de 240 mp doamnei  Bucur Rodica deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 43/ 2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD “ Construire locuință“  în Tălmaciu, str.  Băii  nr. 13 jud. Sibiu , beneficiar Gusan Viorel Octavian, CF 102227/Talmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 42/ 2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD “ Construire șopron – adăpost autovehicule“  în Tălmaciu, str.  Mihai Viteazu nr. 92 jud. Sibiu , beneficiar Grancea Maria, CF 101185/Talmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 41/ 2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD“ Construire locuință“  în Tălmaciu, sat Tălmăcel ,str. Râușor, FN, jud. Sibiu , beneficiar Băluță Rodica, CF 100588/Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.40/2017 privind aprobarea locației pentru amplasarea viitoarei săli de popice în Tălmaciu, str. Corneliu Coposu FN, teren situat în zona de reglementare aferentă PUZ Oras Talmaciu-str.Emil Cioran, lotizare garaje -inițiat prin HCL 179/2014 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.39/2017 privind aprobarea modificării temei de proiectare aferentă PUZ Oraș Tălmaciu-str.Emil Cioran, lotizare garaje -inițiat prin HCL 179/2014 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.38/2017 privind atestarea la domeniul privat al Orașului Tălmaciu a unui teren, aprobarea Planului de amplasament şi delimitare cu propunere de diminuare cu 362 mp a terenului din CF 103208/Talmaciu, nr.top.5318/8 in suprafata de 1527mp,  situat în Tălmaciu  str. Unirii deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 37/2017 privind aprobarea trecerii unor terenuri proprietatea publică a  Orașului Tălmaciu  din  administrarea Consiliului Judeţean Sibiu  în administrarea Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.36/2017 privind aprobarea  volumului de masa lemnoasa si modul de valorifcare a masei lemnoase in anul 2017 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.35/2017 privind aprobarea rectificarii destinatiei imobilului–teren situate in Talmaciu, Aleea Stadionului,  inscris in  CF 4338/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/24  in suprafata de 20 mp deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA Nr.34/2017 privind aprobarea preluării dreptului de concesiune asupra imobilului-teren situat în Tălmaciu, str. Iuliu Maniu nr. 16, jud. Sibiu,   înscris în CF 103068/Tălmaciu, număr top 7688/16 ( număr cadastral C1) în suprafață de 720 mp,  de către Moraru Răzvan Constantin  de la Jeray Rodica Maria și Jeray Walter deschide
28.02.2017  HOTĂRÂREA Nr.33/2017 privind aprobarea preluării  dreptului de concesiune asupra imobilului-teren situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, înscris în CF 103170/Tălmaciu,  în suprafață de 124 mp,  de către Stanciu Simona de la Asociația ACASĂ deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.32/2017 privind rezilierea contractului de închiriere locuința ANL nr.6967/155/2009 încheiat cu domnul Rusu Mihai-Gabriel deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.31/2017 privind rezilierea  contractului de închiriere nr. 5666/28/15.06.2015 încheiat cu Rînjeu Mihaela pentru locuința situată în Tălmaciu, str. Emil Cioran bl.1 sc.A ap.7 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.30/2017 privind  aprobarea Listei de repartizare a locuințelor ANL disponibile în Orașul Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.29/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1208/18/2011 încheiat cu CMI Medicină Dentară Dr.Burchea Bogdan pentru spațiul  din Tălmaciu, sat Tălmăcel nr. 270  , jud.Sibiu, în suprafață de 15 mp. deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 28/ 2017 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energii Durabile (PAED) al Orașului Tălmaciu 2016-2025 și aderarea Orașului Tălmaciu la Convenția Primarilor ( Convenant of Mayors) deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR. 27/ 2017 privind modificarea HCL 118/6/2016 prin actualizarea componenței Comisiei  juridice şi de disciplină, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR.26/2017 privind modificarea HCL 115/3/2016 prin modificarea  componenței Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR. 25/ 2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Marcela Drăghiță deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.24/2017 privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.23/2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin demisie, al  domnului Barbu Constantin și declararea locului de consilier local vacant deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 10/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 9/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 8/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 7/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 6/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 5/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL  4/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 6/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 20/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 16/2017 deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA  NR. 22/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru sedintele Consiliului Local Talmaciu din luna februarie 2017 deschide
26.01.2017 HOTARAREA NR. 21/2017 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tălmaciu deschide
26.01.2017 HOTARAREA NR.20/2017 privind aprobarea prelungirii  si a formei actului aditional nr.1 la contractul de închiriere   nr.327/1/2016 încheiat cu domnul Zamfir Edmond pentru locuinta din Talmaciu, Aleea Castanilor, nr.5/1, jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTARAREA  NR.19/2017 privind atribuirea gratuita a 70 mc lemn  bustean- molid  din proprietatea orasului Talmaciu   pentru Parohia Ortodoxa Romana Talmaciu II deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR. 18/ 2017 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al orașului Tălmaciu pentru anul 2017 deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR. 17/2017 privind constituirea Comisiei de Ordine Publică  a Orașului Tălmaciu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA Nr.16/2017 privind aprobarea  prelungirii, a formei actului aditional nr.3 la  contractul de mandat nr.1271/2011 al domnului Talpos Ion si a maririi salariului administratorului deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.15/ 2017 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2017 deschide
26.01.2017 HOTARAREA NR.14 /2017 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor bunuri de natura  obiectelor de inventar  si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea Orasului Talmaciu si in administrarea RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA  NR.13/2017 privind aprobarea  prețurilor de pornire,   a tipului de licitație și  a garanțiilor de contractare ale loturilor oferite la licitația masă lemnoasă fasonata din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu, licitatie  care va avea loc în luna februarie 2017  pentru anul de producție 2017 deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.12/2017 privind  aprobarea Listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor ANL disponibile din Orasul Talmaciu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.11/2017 privind revocarea anexei 8 din HCL nr.158/2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.10/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1423/11/2015 încheiat cu  CMI DR.Siminel Dorina pentru spațiul  in suprafata de 42,4 mp din Tălmaciu, str.Aleea Castanilor nr.1-3 , jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.9/2017 privind aprobarea prelungirii și a formei  actului aditional  nr. 1 la Contractul de comodat nr.2267/1/2014  încheiat cu  Parohia Talmaciu-Colonie deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.8/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1418/6/2015 încheiat cu  CMI DR.Marinca Alina pentru spațiul  in suprafata de 41,32 mp din Tălmaciu, str.Aleea Castanilor nr.1-3 , jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.7/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1419/8/2015 încheiat cu  CMI DR. Petrut Lucia Maria Denisa pentru spațiul  in suprafata de 33,37 mp din Tălmaciu, str.Aleea Castanilor nr.1-3 , jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.6/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.1 la Contractul de închiriere nr. 1421/9/2015 încheiat cu  CMI DR.Pascu  Cristina pentru spațiul  in suprafata de 31,80 mp din Tălmaciu, sat Talmacel, nr.294 , jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.5/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.1 la Contractul de închiriere nr. 1422/10/2015 încheiat cu  CMI DR.Pascu  Cristina pentru spațiul  in suprafata de 38,82 mp din Tălmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3, jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.4/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1420/7/2015 încheiat cu  CMI DR.Butanescu Mihaela-Cristina pentru spațiul  in suprafata de 38,32 mp din Tălmaciu, str.Aleea Castanilor nr.1-3 , jud.Sibiu deschide
09.01.2017 Anexa 1 la HCL 3 deschide
09.01.2017 HOTARAREA NR.3/2017 privind  aprobarea incheierii unui  Protocol  de colaborare cu  Orasul Avrig  pentru gestionarea ciinilor fara stapan din Orasul Talmaciu deschide
09.01.2017 HOTARAREA NR.2/2017 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
 09.01.2017  HOTARAREA NR.1/2017 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2016 deschide