Hotărâri locale 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Data Titlu Fişier_ataşat
16.03.2017  anexa 1 la HCL 69  deschide
16.03.2017  anexa 1 la HCL 64 din 2017  deschide
16.03.2017  anexa 1 la HCL 64  deschide
16.03.2017  anexa 1 la HCL 63  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA  NR. 72/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru sedintele Consiliului Local Talmaciu din luna aprilie  2017  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.71/2017 privind repartizarea unei locuinţe in Talmaciu, sat Colonia Talmaciu  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.70/2017 privind rezilierea  contractului de comodat nr. 939/17.10.2013 încheiat cu Mîrză Remus Nicolae  pentru spatiul situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, str. Principală nr.12/1 și atribuirea acestuia doamnei Micușan Filofteia  deschide
16.03.2017  HOTARAREA NR.69/2017 privind modificarea HCL 177/2010, HCL 184/2011 si a contractului de delegare a gestiunii nr.8982/2011 incheiat cu SC Apa-Canal Talmaciu SRL  deschide
16.03.2017  HOTARAREA NR.68/2017 privind preluarea  contractului de închiriere nr. 3819/201/2013 încheiat cu Dragan Ioan-Viorel  pentru locuința situată în Tălmaciu, str. N.Balcescu, nr.2  de catre doamna Dragan Maria  domiciliată în Tălmaciu, str.N.Balcescu nr. 2  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.67/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 2033/82/2011 încheiat cu  MED VET SRL  pentru spațiul  in suprafata de 40 mp din Tălmaciu, str.I.Lebel, nr.2 , jud.Sibiu  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.66/2017 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea pășunatului pe teritoriul Orașului Tălmaciu  deschide
16.03.2017 HOTARAREA  NR.65/2017 privind aprobarea  numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2017  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.64/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive  Club Sportiv Oras Talmaciu  pentru anul 2017  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA NR.63/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive  Fotbal Club  Tălmaciu  pentru anul 2017  deschide
16.03.2017  HOTĂRÂREA  Nr.62/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale  “Ocolul Silvic Talmaciu”RA pe anul 2017, a Statului de funcţii şi a Devizelor de lucrări aferente anului.2017  deschide
16.03.2017 HOTARAREA  Nr.61/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , a Indicatorilor de performanta pe anul 2017  si a Raportului de activitate al administratorului  pentru  SC Apa-Canal Talmaciu SRL  deschide
16.03.2017 HOTARAREA Nr.60/2017 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu și a Listei obiectivelor de investiții  pe anul 2017 deschide
16.03.2017 HOTĂRÂREA  NR.59/ 2017 privind modificarea HCL 118/6/2016 prin actualizarea componenței Comisiei  juridice şi de disciplină, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
16.03.2017 HOTĂRÂREA  NR.58 / 2017 privind modificarea HCL 115/3/2016 prin actualizarea componenței Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
16.03.2017 HOTĂRÂREA  NR. 57/ 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Carpatorea Dumitru deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR. 56/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru sedintele Consiliului Local Talmaciu din luna martie  2017 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR. 55 /2017 privind constituirea unei parcari  pe domeniul public în satul Tălmăcel  între numerele de casă 65 – 66 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR.54 /2017 privind constituirea unei comisii mixte pentru analiza, promovarea, inițierea și demararea proiectelor de finanțare pentru dezvolatrea locală , altele decât cele finanțate în totalitate din bugetul local al Primăriei Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.53/2017 privind majorarea tarifului la activitatea de precolectare, colectare, transport si depozitarea deseurilor municipale deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.52/2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALURIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.51/2017 privind atestarea la domeniul privat  al Orașului Tălmaciu a unor imobile-terenuri deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.50/2017 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu receptie numar cadastral si  înscrierea in Cartea Funciara a  terenului în suprafață de 5131  mp situat în Tălmaciu str. Malul Cibinului în CF și includerea  acestuia în domeniul privat al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.49/2017 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare cu propunere de diminuare  a imobilului situat în Tălmaciu, Aleea Castanilor  înscris în CF Talmaciu cu nr. cadastral 1134/1/1/3 ,  nr. top.  2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.48/2017 privind aprobareaPlanului de amplasament şi delimitare cu propunere de diminuare a imobilului situat în Tălmaciu Aleea Castanilor  înscris în CF Talmaciu  cu nr. cadastral 1134/1/1/2  si  nr .top.  2798 /3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.47/2017 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Tălmaciu , Aleea Castanilor  înscris în CF 100599/Talmaciu  cu nr. Cadastral 1134/1/1/1  si  Nr Top  2798 /3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.46/2017 privind aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin atribuire  directă a  terenului situat în Tălmaciu, str.Unirii, identificat in CF 100133/Tălmaciu în suprafață de 169 mp către domnul Ivașcu Vasile deschide
28.02.2017 HOTĂRÂRE NR.45/2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare în vederea perfectării  schimbului de terenuri între Orașul Tălmaciu și domnul Berto Marco deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA Nr.44/2017 privind  aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin atribuire directă a terenului situat în Tălmaciu, str.O.Goga,  nr.2  identificat în CF 102534/Tălmaciu, nr. top 7353/3 în suprafață de 240 mp doamnei  Bucur Rodica deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 43/ 2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD “ Construire locuință“  în Tălmaciu, str.  Băii  nr. 13 jud. Sibiu , beneficiar Gusan Viorel Octavian, CF 102227/Talmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 42/ 2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD “ Construire șopron – adăpost autovehicule“  în Tălmaciu, str.  Mihai Viteazu nr. 92 jud. Sibiu , beneficiar Grancea Maria, CF 101185/Talmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 41/ 2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD“ Construire locuință“  în Tălmaciu, sat Tălmăcel ,str. Râușor, FN, jud. Sibiu , beneficiar Băluță Rodica, CF 100588/Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.40/2017 privind aprobarea locației pentru amplasarea viitoarei săli de popice în Tălmaciu, str. Corneliu Coposu FN, teren situat în zona de reglementare aferentă PUZ Oras Talmaciu-str.Emil Cioran, lotizare garaje -inițiat prin HCL 179/2014 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.39/2017 privind aprobarea modificării temei de proiectare aferentă PUZ Oraș Tălmaciu-str.Emil Cioran, lotizare garaje -inițiat prin HCL 179/2014 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.38/2017 privind atestarea la domeniul privat al Orașului Tălmaciu a unui teren, aprobarea Planului de amplasament şi delimitare cu propunere de diminuare cu 362 mp a terenului din CF 103208/Talmaciu, nr.top.5318/8 in suprafata de 1527mp,  situat în Tălmaciu  str. Unirii deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 37/2017 privind aprobarea trecerii unor terenuri proprietatea publică a  Orașului Tălmaciu  din  administrarea Consiliului Judeţean Sibiu  în administrarea Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.36/2017 privind aprobarea  volumului de masa lemnoasa si modul de valorifcare a masei lemnoase in anul 2017 din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.35/2017 privind aprobarea rectificarii destinatiei imobilului–teren situate in Talmaciu, Aleea Stadionului,  inscris in  CF 4338/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/24  in suprafata de 20 mp deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA Nr.34/2017 privind aprobarea preluării dreptului de concesiune asupra imobilului-teren situat în Tălmaciu, str. Iuliu Maniu nr. 16, jud. Sibiu,   înscris în CF 103068/Tălmaciu, număr top 7688/16 ( număr cadastral C1) în suprafață de 720 mp,  de către Moraru Răzvan Constantin  de la Jeray Rodica Maria și Jeray Walter deschide
28.02.2017  HOTĂRÂREA Nr.33/2017 privind aprobarea preluării  dreptului de concesiune asupra imobilului-teren situat în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, înscris în CF 103170/Tălmaciu,  în suprafață de 124 mp,  de către Stanciu Simona de la Asociația ACASĂ deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.32/2017 privind rezilierea contractului de închiriere locuința ANL nr.6967/155/2009 încheiat cu domnul Rusu Mihai-Gabriel deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.31/2017 privind rezilierea  contractului de închiriere nr. 5666/28/15.06.2015 încheiat cu Rînjeu Mihaela pentru locuința situată în Tălmaciu, str. Emil Cioran bl.1 sc.A ap.7 deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.30/2017 privind  aprobarea Listei de repartizare a locuințelor ANL disponibile în Orașul Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR.29/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1208/18/2011 încheiat cu CMI Medicină Dentară Dr.Burchea Bogdan pentru spațiul  din Tălmaciu, sat Tălmăcel nr. 270  , jud.Sibiu, în suprafață de 15 mp. deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA NR. 28/ 2017 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energii Durabile (PAED) al Orașului Tălmaciu 2016-2025 și aderarea Orașului Tălmaciu la Convenția Primarilor ( Convenant of Mayors) deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR. 27/ 2017 privind modificarea HCL 118/6/2016 prin actualizarea componenței Comisiei  juridice şi de disciplină, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR.26/2017 privind modificarea HCL 115/3/2016 prin modificarea  componenței Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTĂRÂREA  NR. 25/ 2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Marcela Drăghiță deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.24/2017 privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Tălmaciu deschide
28.02.2017 HOTARAREA NR.23/2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin demisie, al  domnului Barbu Constantin și declararea locului de consilier local vacant deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 10/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 9/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 8/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 7/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 6/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 5/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL  4/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 6/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 20/2017 deschide
26.01.2017 Anexa 1 la HCL 16/2017 deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA  NR. 22/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru sedintele Consiliului Local Talmaciu din luna februarie 2017 deschide
26.01.2017 HOTARAREA NR. 21/2017 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tălmaciu deschide
26.01.2017 HOTARAREA NR.20/2017 privind aprobarea prelungirii  si a formei actului aditional nr.1 la contractul de închiriere   nr.327/1/2016 încheiat cu domnul Zamfir Edmond pentru locuinta din Talmaciu, Aleea Castanilor, nr.5/1, jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTARAREA  NR.19/2017 privind atribuirea gratuita a 70 mc lemn  bustean- molid  din proprietatea orasului Talmaciu   pentru Parohia Ortodoxa Romana Talmaciu II deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR. 18/ 2017 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al orașului Tălmaciu pentru anul 2017 deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR. 17/2017 privind constituirea Comisiei de Ordine Publică  a Orașului Tălmaciu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA Nr.16/2017 privind aprobarea  prelungirii, a formei actului aditional nr.3 la  contractul de mandat nr.1271/2011 al domnului Talpos Ion si a maririi salariului administratorului deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.15/ 2017 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2017 deschide
26.01.2017 HOTARAREA NR.14 /2017 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor bunuri de natura  obiectelor de inventar  si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea Orasului Talmaciu si in administrarea RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA  NR.13/2017 privind aprobarea  prețurilor de pornire,   a tipului de licitație și  a garanțiilor de contractare ale loturilor oferite la licitația masă lemnoasă fasonata din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu, licitatie  care va avea loc în luna februarie 2017  pentru anul de producție 2017 deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.12/2017 privind  aprobarea Listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor ANL disponibile din Orasul Talmaciu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.11/2017 privind revocarea anexei 8 din HCL nr.158/2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.10/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1423/11/2015 încheiat cu  CMI DR.Siminel Dorina pentru spațiul  in suprafata de 42,4 mp din Tălmaciu, str.Aleea Castanilor nr.1-3 , jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.9/2017 privind aprobarea prelungirii și a formei  actului aditional  nr. 1 la Contractul de comodat nr.2267/1/2014  încheiat cu  Parohia Talmaciu-Colonie deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.8/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1418/6/2015 încheiat cu  CMI DR.Marinca Alina pentru spațiul  in suprafata de 41,32 mp din Tălmaciu, str.Aleea Castanilor nr.1-3 , jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.7/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1419/8/2015 încheiat cu  CMI DR. Petrut Lucia Maria Denisa pentru spațiul  in suprafata de 33,37 mp din Tălmaciu, str.Aleea Castanilor nr.1-3 , jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.6/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.1 la Contractul de închiriere nr. 1421/9/2015 încheiat cu  CMI DR.Pascu  Cristina pentru spațiul  in suprafata de 31,80 mp din Tălmaciu, sat Talmacel, nr.294 , jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.5/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.1 la Contractul de închiriere nr. 1422/10/2015 încheiat cu  CMI DR.Pascu  Cristina pentru spațiul  in suprafata de 38,82 mp din Tălmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3, jud.Sibiu deschide
26.01.2017 HOTĂRÂREA NR.4/2017 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1420/7/2015 încheiat cu  CMI DR.Butanescu Mihaela-Cristina pentru spațiul  in suprafata de 38,32 mp din Tălmaciu, str.Aleea Castanilor nr.1-3 , jud.Sibiu deschide
09.01.2017 Anexa 1 la HCL 3 deschide
09.01.2017 HOTARAREA NR.3/2017 privind  aprobarea incheierii unui  Protocol  de colaborare cu  Orasul Avrig  pentru gestionarea ciinilor fara stapan din Orasul Talmaciu deschide
09.01.2017 HOTARAREA NR.2/2017 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
 09.01.2017  HOTARAREA NR.1/2017 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2016 deschide