Hotărâri locale 2016

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

 

Data Titlu Fişier_ataşat
22.12.2016 Anexa 1 la HCL 228 deschide
22.12.2016 Anexa 1 la HCL 229 deschide
22.12.2016 Anexa 1 la HCL 230 deschide
22.12.2016 Anexa 1 la HCL 231 deschide
22.12.2016 Anexa 1 la HCL 232 deschide
22.12.2016 Anexa 1 la HCL 233 deschide
22.12.2016 Anexa 1 la HCL 234 deschide
22.12.2016 Anexa 1 la HCL 235 deschide
22.12.2016 Anexa 1 la HCL 236 deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA  NR. 242/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru sedintele Consiliului Local Talmaciu din luna ianuarie 2017 deschide
22.12.2016 HOTARAREA NR.241/2016 privind aprobarea decontării sumei de 7111 lei reprezentând contravaloarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor de transport pentru  cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „J.Lebel” Talmaciu si structurile şcolare aparţinătoare, pe lunile septembrie-decembrie 2016 deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.240/2016 privind aprobarea documentației de înființare a unei Cărți Funciare pentru terenul  situat în Tălmaciu str. Malul Cibinului în suprafață de 5131 mp deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.239/2016 privind aprobarea prelungirii și a formei actului aditional nr.3 la Contractului  de comodat  nr.1022/2/2012 încheiat cu  Parohia Ortodoxă Tălmăcel deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.238 / 2016 privind desemnarea primarului pentru evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului Orașului Tălmaciu deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA  Nr.237/ 2016 privind aprobarea întocmirii unui singur contract de concesiune pentru Laslea Vasile Ramon, în baza actului de comasare a patru  terenuri extravilane situate în Talmaciu deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.236/2016 privind aprobarea prelungirii și a formei actelor aditionale  la Contractele  de închiriere teren  cu destinația construcții deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.235/2016 privind aprobarea prelungirii și a formei actelor aditionale  a Contractelor  de închiriere cu destinația teren  agricol – grădini deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.234/2016 privind aprobarea prelungirii și a formei actului aditional nr.4  la Contractul   de închiriere nr. 2712/85/03.04.2013 încheiat cu  Sbera Ion  pentru spațiul din  cadrul remizei PSI situat în Tălmaciu, sat Tălmăcel nr.164, jud.Sibiu deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.233/2016 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.1 la Contractul de închiriere nr. 11756/40/25.11.2015 încheiat cu  Mihalcea Elena pentru spațiul din Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu  nr.12 ap.2, jud.Sibiu deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.232/2016 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.2  la Contractul de închiriere nr. 985/2/05.02.2015 încheiat  cu Cabinet Notarial Salomie Ioan Cristian deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.231/2016 privind aprobarea prelungirii și a actului adiotional nr.14 la Contractului  de închiriere nr. 5843/9.11.1999 încheiat cu  S.C DENTA DANA S.R.L pentru spațiul din Tălmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3, jud.Sibiu deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.230/2016 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.13  a Contractul  de închiriere nr.11116/2003  încheiat cu  “OANCEA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ” deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.229/2016 privind aprobarea prelungirii și a actului aditional nr.12 la Contractul de inchiriere nr.790/2004   încheiat cu “Bârză Gheorghe Intreprindere Individuală” deschide
22.12.2016 HOTARAREA NR.228/2016 privind cesiunea  contractului de închiriere nr. 3769/170/09.05.2013 încheiat cu Tufiș Grigore Cornel pentru locuința situată în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu, str. Principală bl.18 în favoarea doamnei Cremene Bianca Elena domiciliată în Tălmaciu, sat Colonia Tălmaciu nr. 10 deschide
22.12.2016 HOTĂRÂRE NR.227/2016 privind aprobarea vânzării directe în cursul anului 2017 a cantităților de lemn pentru foc recoltate din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu către Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud și Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Tălmaciu II deschide
22.12.2016 HOTĂRÂREA NR.226/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2016 deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA  NR. 224/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta  ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna decembrie 2016 deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA Nr.223/2016 privind   aprobarea preluarii  dreptului de concesiune asupra  imobilului-teren inscris in CF 101754/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/8 in suprafata de 20 mp,   de catre Filip Daniel și Filip Ana-Maria  de la Delinius Denisa deschide
24.11.2016 HOTARAREA Nr.222/2016 privind actualizarea Comisiei de licitatii si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA NR.221/2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.152/2009 prin care s-a atribuit doamnei Filip Andreea  un lot de teren în baza Legii nr.15/2003 deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA NR.220/2016 privind înființarea Centrului de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Orașul Tălmaciu deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA NR.219/2016 privind rezilierea contractului de închiriere locuința ANL nr.2575/72/2013 încheiat cu doamna Oancea Ileana-Ramona deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA NR.218 /2016 privind  aprobarea unui schimb de locuință  ANL pentru doamna Voica Georgeta Eudochia deschide
24.11.2016 HOTARAREA NR.217/2016 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință ANL  nr.5195/69/2014 încheiat cu domnul Garoafă Adrian deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA  Nr.216/2016 privind însușirea raportului de expertiză tehnică  judiciară și a raportului de expertiză topo  din dosar civil nr.180/787/2015, reclamant Văcăruș Vasile deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA  Nr.215/2016 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Tălmăcel deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA NR. 214/2016 privind demararea procedurilor de  constituire a Consiliului de Administrație  pentru RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA si SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
24.11.2016 HOTARAREA NR.213/2016 privind achiziționarea unei suflante de aer tip DLT 15 Gardner Denver a SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
24.11.2016 HOTĂRÂREA NR.212/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2016 deschide
24.11.2016 HOTARAREA NR.211/2016 privind rectificarea bugetului de venituri și  cheltuieli  pentru anul 2016 al SC APA CANAL TALMACIU SRL deschide
27.10.2016  HOTĂRÂREA  NR. 210/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta  ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna noiembrie  2016  deschide
27.10.2016  HOTARAREA NR.209/2016 privind aprobarea încheierii unei tranzacții judiciare în vederea stingerii litigiilor dintre părți ce fac obiectul Dosar nr. 595/787/2012 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig, respectiv  dosar nr.1247/787/2009 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu  deschide
27.10.2016  HOTĂRÂREA NR.208/2016 privind  desemnarea doamnei Florescu Mariana-consilier juridic  al Consiliului Local Tălmaciu ca membru în grupul de lucru pentru realizarea Statutului și a Actului Constitutiv pentru Zona Metropolitană Sibiu  deschide
27.10.2016  HOTĂRÂREA NR.207/2016 pentru  aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului-teren cu propunere de rectificare a  suprafetei din CF 100133/Talmaciu, nr.top.7395/5 de la suprafata de 239 mp cat rezulta din acte la suprafata de 169 mp cat rezulta din masuratori  deschide
27.10.2016  HOTĂRÂREA NR.206 /2016 privind atestarea la domeniul public al Orașului Tălmaciu a unor imobile  deschide
27.10.2016  HOTĂRÂREA NR. 205/ 2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD “ Construire locuință P+1E“ pe str. Aleea Soarelui din Orașul Tălmaciu  deschide
27.10.2016  HOTĂRÂRE NR.204/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ  “ REPARCELARE TERENURI” situate în Tălmaciu , str. 22 Decembrie 1989  nr. FN înscrise în CF 102920 Tălmaciu , CF 102291 Tălmaciu , CF 102922 Tălmaciu și CF 102923 Tălmaciu  deschide
27.10.2016  HOTĂRÂREA NR.203/2016 privind concesionarea prin licitație publică a  unui teren situat în Tălmaciu, sat Tălmăcel identificat în CF 103186 Tălmaciu,  în suprafață de 800 mp în vederea construirii unei anexe de exploatație agricolă  deschide
27.10.2016  HOTARAREA  NR.202/2016 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna  deschide
27.10.2016  HOTARAREA NR.201/2016 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu  deschide
27.10.2016  HOTARAREA NR.200/2016 privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele ANL,  aflate în proprietatea privata a statului si în  administrarea Consiliul Local al Orasului Talmaciu si stabilirea chiriei pentru anul 2017  deschide
27.10.2016  HOTĂRÂREA NR. 199/2016 privind  modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Talmaciu nr.118/6/2016  deschide
27.10.2016 HOTĂRÂREA  NR.198/2016 privind rezilierea contractului de inchiriere pasunat nr.4193/39/2014 incheiat cu domnul Bota Nicolae , domiciliat in Talmacel, nr.245  deschide
27.10.2016 HOTĂRÂREA  Nr.197/2016 privind aprobarea încheierii unei tranzacţii  judiciare  cu Tomescu Dorel Aurel și  Tomescu Silvia   în vederea stingerii litigiului ce formează obiectul dosarului  nr. 671/787/2015  aflat pe rolul Judecătoriei Avrig deschide
27.10.2016 HOTARAREA NR.196/2016 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al  domnului  Potcovel Dumitru și declararea locului de consilier local vacant deschide
27.10.2016 HOTĂRÂRE NR.195/2016 privind aprobarea tipului de licitație, a prețurilor de pornire și a garanțiilor de contractare ale partizilor oferite la  licitația de masă lemnoasă pe picior din luna noiembrie 2016 pentru anul de producție 2017 deschide
27.10.2016 HOTĂRÂREA NR.194/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2016 deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA  NR. 193/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta  ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna octombrie  2016 deschide
 29.09.2016 HOTARAREA NR.192/2016 privind  modificarea art. 5 si art. 6  HCL 146/2016 privind desemnarea reprezentanților proprietarului în  Comisia privind desfășurarea licitațiilor de prestări-servicii exploatări forestiere și lucrări silvice, Comisia privind stabilirea prețurilor de pornire a licitațiilor de prestări servicii exploatări forestiere, Comisia privind stabilirea prețurilor de pornire a licitațiilor de prestări servicii exploatări forestiere, Comisia privind desfășurarea licitațiilor/negocierilor pentru vînzarea de masă lemnoasă pe picior, respectiv fasonată la drum auto precum și a delegatului pentru Comisia de constatare şi evaluare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și şi de alţi factori vătămători,  Comisia de constatare, evaluare şi aprobare a volumului de material lemnos cu defecte ascunse (scorburi şi putregai moale) identificat pe parcursul exploatării în partizile de masa lemnoasă deschide
29.09.2016 HOTARAREA NR.191/2016 privind inchirierea, prin licitaţie publică, a unui teren situat in Piata Textilistilor  Talmaciu deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA NR.190/2016 privind aprobarea cotei normate a pierderilor de apă la  SC ACSTAL SA Tălmaciu deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA  NR.189/2016 privind aprobarea documentatiei si finantarea acesteia , aprobarea  indicatorilor tehnico-economici   si demararea pocedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ” Canalizare menajera str.Baii, zona Pini, Talmaciu” deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA  NR.188/2016 privind aprobarea documentatiei si finantarea acesteia , aprobarea  indicatorilor tehnico-economici   si demararea pocedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare străzi cartier 1 Mai cu finanțare din împrumutul bancar și bugetul local ” deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA  NR.187/2016 privind aprobarea documentatiei si finantarea acesteia , aprobarea  indicatorilor tehnico-economici   si demararea pocedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii      ” Reabilitare carosabil  zona complex –Pod CFR-str.St.L.Roth (Unirii) Linia CF 203Turnu-Roșu-Sibiu- Copșa Mică la km 373+926” deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA  NR.186/2016 privind aprobarea tipului de licitație și a prețurilor de pornire a licitațiilor  din luna octombrie 2016 pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA  NR.185/2016 privind aprobarea preturilor de referinta pentru masa lemnoasa pe picior care va fi valorificata in anul de productie 2017 din fondul forestier proprietatea publica a Orasului Talmaciu deschide
29.09.2016 HOTARAREA NR.184/2016 privind prelungirea , prin act aditional, a contractului de închiriere nr.653/6/2013 deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA NR. 183/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Tălmaciu  în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director /director adjunct de la Liceul Tehnologic ”J.Lebel” Tălmaciu deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA nr.182/2016 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare cu propunere de alipire a imobilelor cu număr cadastral 101611, 103023 și 101612 reprezentând teren  în suprafața de 124 mp, situat în Tălmaciu, Aleea Castanilor deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA NR. 181/2016 privind reactualizarea Comisiei de ordine publică  a Orașului Tălmaciu deschide
29.09.2016 HOTARAREA nr.180/2016 privind numirea  delegatului  sătesc pentru satul  Colonia Talmaciu deschide
29.09.2016 HOTARAREA NR. 179/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2016 deschide
29.09.2016 HOTARAREA NR.178/2016 privind completarea  anexei 9 la HCL 200/2015 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016, respectiv completarea anexei 9 la HCL 158/2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 deschide
29.09.2016 HOTARAREA NR.177/2016 privind completarea  anexei 11 la HCL 200/2015 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016, respectiv completarea anexei 11 la HCL 158/2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 deschide
29.09.2016 HOTARAREA NR.176/2016 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA Nr.175/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu  şi pentru  serviciile publice de interes local subordonate  Consiliului Local deschide
29.09.2016  HOTĂRÂREA NR.174/2016 privind  repartizarea unor locuinte ANL deschide
29.09.2016 HOTARAREA NR.173/2016 privind darea in administrare  a unui  imobil-teren catre Directia  Generala de Asistenta Sociala  si Protectia Copilului Sibiu deschide
29.09.2016  HOTĂRÂREA NR.172/2016 privind  aprobarea unui schimb de locuință  ANL pentru doamna Mihai Mihaela-Stefania deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA NR.171/2016 privind rezilierea contractului de închiriere locuința ANL nr. 5642/27/2015  încheiat cu doamna Stroi Georgiana Alina deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA NR.170/2016 privind rezilierea contractului de închiriere locuința ANL nr. 6985/133/2009 încheiat cu doamna Dascalescu Mirela-Cristina deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA NR.169/2016 privind rezilierea contractului de închiriere locuința ANL nr.2865/2012  încheiat cu doamna Nita Nicoleta-Andreea deschide
29.09.2016 HOTĂRÂREA NR.168/2016 privind rezilierea contractului de închiriere locuința ANL nr.6980/128/2009  încheiat cu domnul Dancu Adrian deschide
29.09.2016 H O T Ă R Â R E A NR.167/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora si termenul de actualizare a dosarelor ANL deschide
29.09.2016  HOTĂRÂREA nr.166/2016 privind stabilirea structurii pe specialităţi a membrilor comisiei sociale in vederea analizării cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe deschide
29.09.2016  HOTĂRÂREA  NR. 165/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta  ordinara a Consiliului Local Talmaciu din  data de 29 septembrie 2016 deschide
29.09.2016  Anexă la HCL nr. 167/2016 – R E G U L A M E N T privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea şi închirierea acestora deschide
25.08.2016 HOTARAREA NR. 164/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna septembrie 2016 deschide
25.08.2016 HOTARAREA NR.163/2016 privind instituirea „Zilei Eroilor Aviatori” deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA NR. 162/ 2016 privind aprobarea participării la programul pentru efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane juridice ”Casa Verde Plus 2016” și demararea procedurilor de întocmire și finanțare documentații pentru programul ” Casa Verde Plis 2016” deschide
25.08.2016 HOTARAREA NR.161/2016 privind aprobarea initierii unui Proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) , axa prioritara 4-Incluziunea sociala si combaterea saraciei deschide
25.08.2016 HOTARAREA NR.160/2016  privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri , construite prin ANL, situate in Talmaciu, str.E.Cioran si recalcularea chiriilor la aceste locuinte deschide
25.08.2016 HOTARAREA NR.159/2016 privind aprobarea decontării sumei de 9725 lei reprezentând contravaloarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „J. Lebel” Talmaciu si structurile şcolare aparţinătoare, pe lunile aprilie-iunie 2016 deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA NR.158/2016 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA NR.157/2016 privind aprobarea preţului pentru vânzare lemn de foc care se recolteaza din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu deschide
25.08.2016 HOTARAREa NR.156/2016 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea pășunatului pe anul 2016 deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA NR.155/2016 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ – teritoriala a Orasului Talmaciu deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA NR.154/2016 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Târgului Mixt din Orașul Tălmaciu deschide
25.08.2016 HOTĂRÂRE NR.153/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ “ Construire Casă de Vacanţă şi Funcţiuni Anexe ” în Tălmaciu, sat Tălmăcel deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA NR. 152/ 2016 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD “ Construire locuință, împrejmuire și utilități“ pe str. Unirii nr. 72 din Orașul Tălmaciu deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA NR.151/2016 privind atestarea la domeniul public al Orașului Tălmaciu a imobilului-teren din Tălmaciu str. O. Goga nr.2 în suprafață de 240 mp, înscris în CF 102534/Tălmaciu și identificat prin nr.top 7353/3 deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA Nr.150/2016 privind aprobarea preluării dreptului de concesiune asupra imobilului-teren înscris în CF 103003/Tălmaciu, nr.top.103003 în suprafață de 18.143 mp, de către Laslea Vasile Ramon de la Laslea Manuela Mioara deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA NR. 149/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Tălmaciu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” Talmaciu deschide
25.08.2016 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.148/2016 privind premierea d-nului Cătălin Ioan Popa pentru obținerea medaliei de aur în calitate de coechipier pentru participarea la competiția internațională “ Undergraduate Seismic Design Competition “ desfășurată la San Francisco, California, SUA în perioada 4 – 8 aprilie 2016 deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA NR.147/2016 privind aprobarea tipului de licitație și a prețurilor de pornire a licitațiilor din luna septembrie 2016 pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu deschide
25.08.2016 HOTĂRÂREA Nr.146/2016 privind desemnarea reprezentanților proprietarului în Comisia privind desfășurarea licitațiilor de prestări-servicii exploatări forestiere și lucrări silvice, Comisia privind stabilirea prețurilor de pornire a licitațiilor de prestări servicii exploatări forestiere, Comisia privind stabilirea prețurilor de pornire a licitațiilor de prestări servicii exploatări forestiere, Comisia privind desfășurarea licitațiilor / negocierilor pentru vînzarea de masă lemnoasă pe picior, respectiv fasonată la drum auto precum și a delegatului pentru Comisia de constatare şi evaluare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și şi de alţi factori vătămători, Comisia de constatare, evaluare şi aprobare a volumului de material lemnos cu
defecte ascunse (scorburi şi putregai moale) identificat pe parcursul exploatării în partizile de masa lemnoasă
deschide
25.08.2016 HOTARAREA NR. 145/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.08.2016 deschide
21.07.2016  HOTARAREA NR.144/2016 privind aprobarea termenelor de tragere din creditul contractat cu BRD-Group Societe Generale deschide
21.07.2016 HOTARAREA NR.143/2016 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință ANL nr.5195/69/2014 încheiat cu domnul Garoafă Adrian deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR.142/2016 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Tălmaciu deschide
21.07.2016 HOTARAREA NR.141/2016 privind aprobarea modificării și completării contractelor de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri construite prin ANL, situate in Talmaciu, str.E.Cioran deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR. 140/ 2016 privind aprobarea întocmirii unei documentații de proiectare pentru realizarea unei toalete publice în Târgul Mixt din Orașul Tălmaciu deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA Nr.139/2016 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 100569/Talmaciu, nr.top.100569 in suprafata de 4380 mp, de catre Ciaușilă Filofteia și Popa Gavril în cotă de ½ parte pentru fiecare de la SC EDIFICE SRL deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA Nr.138/2016 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 103171/Talmaciu, nr.top.103171 in suprafata de 128 mp, de catre Bărtuș Marius Gheorghe si Bartus Stefania Monica de la Asociația ”Acasă” deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA Nr.137/2016 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 101902/Talmaciu, nr.top.101902 in suprafata de 188 mp, de catre Beu Adrian și Beu Danielade la Asociația ”Acasă” deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA Nr.136/2016 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 101918/Talmaciu, nr.top.101918 in suprafata de 183 mp, de catre Tufiș Ioan și Tufiș Ramona-Maria de la Asociația ”Acasă” deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA Nr.135/2016 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 101900/Talmaciu, nr.top.101900 in suprafata de 166 mp, de catre Fanea Maria de laAsociația ”Acasă” deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA Nr.134/2016 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 101915/Talmaciu, nr.top.101915 in suprafata de 193 mp, de catre Lucă Ion si Lucă Rodica de la Asociația ”Acasă” deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA Nr.133/2016 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 101919/Talmaciu, nr.top.101919 in suprafata de 269 mp, de catre Ciutacu Cristina de la Asociația ”Acasă” deschide
21.07.2016 HOTARAREA NR.132/2016 privind organizarea Sarbatorii ”Zilele Talmaciului” deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR.131/2016 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe către d-na Țițirigă Elena-Iulia deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR.130/2016 privind revocarea HCL 98/2016 pentru aprobarea unui schimb de locuinte ANL deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR.129/2016 privind aprobarea unui schimb de locuință ANL pentru doamna Tenea Cecilia deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR.128/2016 privind rezilierea contractului de închiriere locuința ANL nr.6977/145/2009 încheiat cu domnul Dima Nicu-Daniel deschide
21.07.2016 HOTARAREA NR. 127/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2016 deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR. 126/ 2016 privind aprobarea întocmirii documentatiei de proiectare pentru „Executie retea de canalizare pluviala in zona ANL-Bl.2 Aleea Stadionului”, finantarea acesteia si demararea procedurii de achizitie publica deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR. 125/2016 privind desemnarea consilierilor pentru participarea la adunarea sătească în satul Colonia Tălmaciu în vederea alegerii delegatului sătesc care să reprezinte interesele satului la ședințele Consiliului Local Tălmaciu deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR. 124/2016 privind delegarea primarului Orașului Tălmaciu pentru participarea la adunarea sătească în satul ColoniaTălmaciu în vederea alegerii delegatului sătesc care să reprezinte interesele satului la ședințele Consiliului Local Tălmaciu deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA Nr.123/2016 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 101754/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/8 in suprafata de 20 mp, de catre Delinius Denisa de la Bucurenciu Dorel Mircea si Bucurenciu Dorina deschide
21.07.2016 HOTARAREA Nr.122/2016 privind constituirea Comisiei de licitatii si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu deschide
21.07.2016 HOTARAREA NR.121/2016 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii Consiliului Local Talmaciu deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR.120/2016 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta la care au dreptul consilierii locali pentru participarea la sedintele Consiliului Local Tălmaciu deschide
21.07.2016 HOTĂRÂREA NR.119/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Orașului Tălmaciu deschide
21.07.2016 ANEXA 1 LA HCL 121/2016 PROGRAM DE AUDIENTE AL CONSILIERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL TALMACIU deschide
21.06.2016 HOTARAREA NR.112/2016 privind aprobarea documentatiei PUD – ”Amenajare magazin Profi ÎNH Clădire Existentă” deschide
21.06.2016 HOTARAREA NR.111/2016 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația din luna iulie 2016 a partizilor de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu deschide
21.06.2016 HOTĂRÂREA NR. 110/2016 privind aprobarea documentatiei si a finantarii acesteia, a principalilor indicatori tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii “Conducta de apa si bransmente de apa strada 1 Mai“ din Orașul Tălmaciu deschide
21.06.2016 HOTĂRÂREA NR. 109/2016 privind aprobarea documentatiei, a principalilor indicatori tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivele de investitii “Conductă și branșamente apă strada 1 Decembrie și branșamente de apă pe strada Dealului“ din Orașul Tălmaciu deschide
21.06.2016 HOTĂRÂREA NR. 108/2016 privind aprobarea documentației, finanțarea acesteia, a principalilor indicatori tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ”Canalizare pluvială străzi cartier 1 Mai – Oras Talmaciu, jud.Sibiu, strada 1 Mai, strada 1 Decembrie, strada 22 Decembrie 1989” deschide
21.06.2016 HOTARAREA NR. 107/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2016 deschide
21.06.2016 HOTARAREA NR. 106/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din 21 iunie 2016 deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR. 94/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2016 deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.105/2016 privind aprobarea intocmirii documentatiei de proiectare si executie pentru obiectivul de investitii deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.104/2016 privind aprobarea unui acord de parteneriat intre Consiliul Local Talmaciu si Consistoriul Districtual Evanghelic CA Sibiu in vederea demararii initierii unui proiect de reabilitare deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.103/2016 privind aprobarea intocmirii documentatiei de proiectare pentru obiectivul de investitii â deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.102/2016 privind aprobarea intocmirii documentatiei de proiectare pentru obiectivul de investitii â deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.101/2016 privind aprobarea aderarii orasului Talmaciu la FLAG (Fishing Local Action Grup deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.100/2016 privind repartizarea garsonierei situata in Talmaciu, str.Emil Cioran, Bl.1, sc.B, Ap.3 doamnei Otelita Mirela Georgiana deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.99/2016 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.7862/207/2012 incheiat cu domnul Bara Nicolae Constantin deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.98/2016 privind aprobarea unui schimb de locuinta ANL pentru doamna Cordos Claudia deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.97/2016 privind rezilierea contractului de inchiriere locuinta ANL nr.6978/144/2009 incheiat cu doamna Stanila Cornelia-Loredana deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.96/2016 privind aprobarea unui schimb de locuinta ANL pentru doamna Stroi Georgeana Alina deschide
26.05.2016 HOTARAREA NR.95/2016 privind rezilierea contractului de inchiriere locuinaa ANL nr.6971/151/2009 incheiat cu doamna Basaraba Cornelia-Elena deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.93/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna mai 2016 deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.92/2016 privind prelungirea contractului nr.3757/123/14.05.2010 incheiat cu SC TURO MED SRL deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.91/2016 privind majorarea preturilor la gunoiul menajer pentru populatie si agentii economici din Orasul Talmaciu deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.90/2016 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Talmaciu-Vitre deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.89/2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a documentatiei tehnice, a finantarii acesteia si demararea pocedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.88/2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a documentatiei tehnice, a finantarii acesteia si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.87/2016 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei CLUBUL SPORTIV AL ORASULUI TALMACIU in anul 2016 deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.86/2016 privind aprobarea programului de colectare a deseurilor menajere colectate selectiv de catre SC ACSTAL SA deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.85/2016 privind prelungirea contractului nr. 2568/101/2011 incheiat cu SC FLORISTAR- COM SRL deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.84/2016 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului -teren inscris in CF 102116/Talmaciu , nr.top. 2802/1, 2803, 2804 cu propunere de diminuare a suprafetei deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.83/2016 privind actualizarea componentei â deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.82/2016 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului -teren inscris in CF 102835/Talmaciu, nr.top. 3/1 cu propunere de diminuare a suprafetei deschide
28.04.2016 HOTARAREA Nr.81/2016 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra imobilului-teren inscris in CF 103046/Talmaciu, nr.top.1160/3 in suprafata de 2200 mp, de catre domnii Lixandru Marius, Opris deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.80/2016 privind atribuirea gratuita a 30 mc bustean din proprietatea orasului Talmaciu catre Parohia Ortodoxa Talmaciu II deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.79/2016 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale (Bilantul contabil ) la data de 31.12.2015 pentru SC Apa Canal Talmaciu SRL si raportul administratorului societatii deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.78/2016 pentru aprobarea rectificarii bugetare a Anexei 4 deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.77/2016 privind aprobarea intocmirii documentatiei de proiectare pentru deschide
28.04.2016 HOTARAREA NR.76/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2016 deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR. 75/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu in luna aprilie 2016 deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.74/2016 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.6213/7/2014 si concesionarea directa a unei parcele de teren catre domnul Rotar Cornel in vederea extinderii spatiului comercial proprietate personala situat in Talmaciu, Piata Textilistilor, bl.2 , prin realizarea unor cai de acces in spatiu detinut deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.73/2016 privind aprobarea completarii art.11 din capitolul II-Drepturile cetateanului de onoare al Orasului Talmaciu al Regulamentului pentru acordarea Titlului de cetatean de onoare al Orasului Talmaciu, aprobat prin HCL 92/2013 deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.72/2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a documentatiei deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.71/2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a documentatiei tehnice si demararea pocedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.70/2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a documentatiei deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.69/2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a documentatiei tehnice si demararea pocedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea strazilor din cartierele 1 Mai si Armeni II” (strada Mihai Eminescu, Ax 2-partial) deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.68/2016 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unei suprafete de 6 mp in Piata Agroalimentara Talmaciu pentru amplasarea unui dozator de lapte si a unei vitrine frigorifice deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.67/2016 privind prelungirea, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 4376/122/2011 incheiat de Orasul Talmaciu cu P.F.A Sinea Marius deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.66/2016 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat si particulare autorizate/acreditate pentru anul scolar 2016-2017 deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.65/2016 privind acordarea unei diplome si a unui premiu din bugetul local pe anul 2016 cu ocazia implinirii varstei de 100 ani la data de 29 aprilie 2016 a doamnei Cosma Ana, domiciliata in Orasul Talmaciu deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR. 64/2016 privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de pasune, proprietatea publica a Orasului Talmaciu deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.63/2016 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al orasului Talmaciu pe anul 2015 deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.62/2016 privind constituirea Grupului de lucru in vederea elaborarii Regulamentului Local de Publicitate deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR. 61/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2016 deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.60/2016 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul Orasului Talmaciu pe anul 2015 si aprobarea casarii-declasarii bunurilor degradate , uzate fizic si moral deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.59/2016 pentru aprobarea modificarii capitolului IV-Redeventa, punctul 4.1 din contractul de concesiune nr.10218/10/2015 incheiat cu SC MARYTRANS CIS SRL si contractul de concesiune nr.10217/9/2015 incheiat cu SC PANTUTA SRL deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.58/2016 privind aprobarea preturilor de pornire a licitatiilor pentru vanzare masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.57/2016 privind repartizarea unor locuinte pentru tineri construite prin Agentia Naţionala pentru Locuinte deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.56/2016 privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2015 a R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A , raportului administratorului precum si repartizarea profitului R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A. deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.55/2016 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere locuinta ANL nr.5195/69/2014 incheiat cu domnul Garoafa Adrian deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.54/2016 privind stabilirea unor masuri pentru promovarea acÈ deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.53/2016 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Talmaciu pentru anul 2016 deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.52/2016 privind modificarea anexei 8 la HCL 200/2015 pentru aprobarea impozitelor deschide
31.03.2016 HOTARAREA NR.51 /2016 pentru aprobarea Regulamentului local privind acordarea de scutiri la plata impozitului pe cladiri proprietarilor de apartamente si de imobile cu destinatia de locuinte care au executat lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe cheltuiala proprie deschide
25.02.2016  HOTARAREA  NR. 50/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu in luna martie 2016 deschide
25.02.2016  HOTARAREA NR.49/2016 privind aprobarea decontării sumei de 8773 lei reprezentând contravaloarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor de transport pentru  cadrele didactice de la Liceul Tehnologic J.Lebel Talmaciu si structurile şcolare aparţinătoare, pe lunile decembrie 2015-ianuarie 2016  deschide
25.02.2016  HOTĂRÂREA NR.48/2016 privind modificarea anexei 1 la  HCL 138/2015 pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei  modificată prin HCL 214/2015  deschide
25.02.2016  HOTĂRÂREA Nr.47/2016 Privind   aprobarea preluarii  dreptului de concesionare asupra  imobilului-teren inscrise in CF 103046/Talmaciu, nr.top.1160/3 in suprafata de 2200  mp,   de catre SC TANNENBAUM SRL  de la SC TRAFIC TRANS SRL  deschide
25.02.2016  HOTARAREA Nr.46/2016 privind acordarea unor facilitati fiscale  Asociatiei “Acasa” cu sediul in orasul Talmaciu , str.Unirii, f.n. pe anul 2016  deschide
25.02.2016  HOTARAREA NR. 45/2016 privind actualizarea  Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor și a componenței CLSU Tălmaciu deschide
25.02.2016  HOTARAREA NR. 44 /2016 privind aprobarea  dotării buldo-excavatorului cu un dispozitiv tip-perie de curațare stradală cu bazin colector  deschide
25.02.2016  HOTARAREA NR.43/2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orasului Talmaciu  a imobilului-teren situat în Tălmaciu, zona Armeni, identificat în CF 103030/Tălmaciu, nr.cadastral 755, nr.top. 5321/3/1/1/1/32  deschide
25.02.2016 HOTARAREA NR.42/2016 privind modificarea anexei 9 la HCL 200/2015 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016 deschide
25.02.2016 HOTARAREA NR.41/2016 pentru stabilirea Regulilor privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală în Orașul Tălmaciu deschide
25.02.2016 HOTĂRÂREA NR.40/2016 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive  Fotbal Club  Tălmaciu  pentru anul 2016 deschide
25.02.2016 HOTARAREA NR.39/2016 privind  rezilierea  unor contracte de închiriere locuințe ANL deschide
25.02.2016 HOTĂRÂREA NR.38/2016 privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale  și a modalității de soluționare a situațiilor identificate deschide
25.02.2016 HOTĂRÂREA NR.37/2016 privind  repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe deschide
25.02.2016 HOTĂRÂREA NR.36/2016 privind  rezilierea contractului de comodat nr.265/1/2016 încheiat cu domnul Suciu Vasile Gheorghe deschide
25.02.2016 HOTARAREA NR. 35/2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I și  modificarea listei obicetivelor de investiții pe anul2016 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR. 34/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu in luna februarie 2016 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.33/2016 privind aprobarea documentatiei PUD “Construire si Modernizare, Extindere Hala”, Talmaciu, str.Unirii, f.n. pentru SC Best SRL deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.32/2016 privind modificarea anexei 9 la HCL 200/2015 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.31/2016 privind aprobarea platii cotizatiei de membru in Asociatia Marginimii Sibiului aferenta anului 2016 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.30/2016 privind aprobarea initierii documentatiei PUZ dezvoltare proiect complex-City Health, zona Lunca Cibinului deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.29/2016 privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren in suprafata de 136 mp situat in Talmacel, identificat in CF 102995/Talmaciu, nr.top.102995 pentru extinderea constructiilor existente in favoarea domnului Stroila Ioan, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel,nr.176 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.28/2016 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Talmaciu deschide
28.01.2016 HOTARAREA Nr.27/2016 privind insusirea investitiilor realizate de catre SC Acstal SA Talmaciu la retelele de apa din Orasul Talmaciu in anii 2014-2015 si aprobarea utilizarii fondurilor provenite din cota de dezvoltare incasata de la populatie pentru recuperarea acestora deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.26/2016 privind actualizarea valorii de inventar a strazilor din Orasul Talmaciu care au fost reabilitate in anii 2014-2015 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.25/2016 privind indreptarea erorii materiale din HCL 40/2008 pentru aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu, str.Gh.Lazar, nr.2 chiriasilor Dan Adrian si Maricica deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.24/2016 privind aprobarea Listelor de inventariere pentru SC Apa-Canal Talmaciu SRL intocmite la 31.12.2015 si a Listei cuprinzand obiectele de inventar casate si scoase din uz deschide
28.01.2016 HOTARAREA Nr.23/2016 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru administratorul SC APA-CANAL TALMACIU SRL pe anul 2016 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.22/2016 privind aprobarea Obiectivelor si Criteriilor de performanta pe anul 2016 ale sefului de ocol de la RPL OST RA Talmaciu deschide
28.01.2016 HOTARAREA Nr.21/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale “Ocolul Silvic Talmaciu”RA pe anul 2016, a Organigramei si statului de functii si a Devizelor de lucrari aferente anului.2016 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.20/2016 privind aprobarea preturilor de pornire a licitatiilor pentru vanzare masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea Orasului Talmaciu deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.19/2016 privind aprobarea preţurilor de vanzare pentru lemnul fasonat la drum auto si la cioata deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.18/2016 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.2023/81/2011 incheiat cu domnul deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.17/2016 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.4205/51/2014 incheiat cu domnul Vlasie Nicolae deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.16/2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.2712/85/2013 incheiat cu domnul Sbera Ioan deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.15/2016 privind aprobarea demararii procedurilor de achizitie pentru realizarea obiectivelor de investitii aprobate pentru anul 2016 prin HCL Nr.6/2016 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.14/2016 privind aprobarea deschide
28.01.2016 HOTARAREA nr.13/2016 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenuri agricole si terenuri ocupate de garaje deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.12/2016 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016 deschide
28.01.2016 HOTARAREA Nr.11/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pe anul 2016 pentru SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.10/2016 privind prelungirea contractului de comodat nr.4381/34/2013 incheiat cu Directia de Sanatate Publica-Serviciul de Ambulanta Judetean Sibiu deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.9/2016 privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2016 deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.8/2016 privind aprobarea statului de functii deschide
28.01.2016 HOTARAREA NR.7/2016 privind aprobarea platii cotizatiei de membru in Asociatia Oraselor din Romania aferenta anului 2016 deschide
28.01.2016 HOTARAREA Nr.6/2016 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu deschide