Hotărâri locale 2015

 

Data Titlu Fişier ataşat
22.12.2015 HOTARAREA NR. 233/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna ianuarie 2016 deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.232/2015 aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului- teren situat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, inscris in CF 100599/Talmaciu, nr.top. 2798 /3 /1 /1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/1/1/1/1/1 proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.231/2015 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere locuinta ANL nr.5195/69/2014 incheiat cu domnul Garoafa Adrian deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.230/2015 privind aprobarea facilitatii de anulare a majorarilor de intarziere in cota de 50% aferente obligaÈ deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.229/2015 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.985/2/2015 incheiat cu Cabinet Notarial Salomie Ioan Cristian deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.228/2015 privind prelungirea, prin act aditional, a contractelor de inchiriere nr.11116/2003 incheiate de Orasul Talmaciu cu si I.I Oancea Ioan deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.227/2015 privind prelungirea, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 790/2004 incheiat de Orasul Talmaciu cu P.F.A Barza Gheorghe deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.226/2015 privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si pentru serviciile subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.225/2015 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului pe anul 2016 deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.224/2015 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843/1999 incheiat cu S.C Denta Dana S.R.L pentru spatiul stomatologic din Talmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3, jud.Sibiu deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.223/2015 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 2016, modul de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in anul 2016, listele cuprinzand nivelul de piaÈ deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.222/2015 privind repartizarea locuintei din Talmaciu, Aleea Stadionului, bl.2 nefam.,ap.26 deschide
22.12.2015 HOTARARE NR.221/2015 privind rectificarea bugetului de venituri Å deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.220/2015 privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu pe anul 2015 deschide
22.12.2015 HOTARAREA Nr.219/2015 privind aprobarea trecerii imobilului-teren situat in Talmacel, identificat in CF 102995/Talmaciu, nr.top.102995 în suprafata de 136 mp din domeniul public in domeniul privat al Orasului Talmaciu deschide
22.12.2015 HOTARAREA Nr.218/2015 privind acordul de principiu pentru racordarea la reÈ deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.217/2015 privind incheierea unui contract de munca pe perioada nedeterminata cu domnul Popa Valeriu-sef RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA si incetarea contractului de mandat nr.2944/2009 deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.216/2015 pentru revocarea HCL nr.209/2015 HOTÄ deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.215/2015 privind modificarea HCL 138/2015 pentru aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.214/2015 privind finantarea rambursabila din bugetul local al Orasului Talmaciu a proiectului â deschide
22.12.2015 HOTARAREA NR.213/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015 deschide
26.11.2015 Anexa 1 la HCL nr. 225/2016 deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.212/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna decembrie 2015 deschide
26.11.2015 HOTARAREA Nr.211/2015 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu, Valea Lotrioarei, inscris in CF 103043/Talmaciu, nr.top. 103043 in suprafata de 950 mp deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.210/2015 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.2534/15.07.2010 incheiat intre autoritatea locala si doamna Muntean Nicoleta-Bianca pentru locuinta ANL din Talmaciu, str.E.Cioran,bl.2, sc.A, ap.4.,jud.Sibiu si aprobarea unui schimb de locuinta pentru doamna Basaraba Cornelia -Elena, domiciliata in Talmaciu, str.E.Cioran, bl.2/7 deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.209/2015 privind aprobarea â deschide
26.11.2015 HOTARAREA Nr.208/2015 privind exonerarea de la plata taxelor de folosinta, a pretului de concesiune si avizarea propunerilor pentru un schimb de teren privind continuarea indeplinirii scopului contractului de concesiune nr.3789/ 1997 deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.207/2015 privind incheierea unui contract de munca pe perioada nedeterminata cu domnul Popa Valeriu-È deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.206/2015 privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si pentru serviciile subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.205/2015 privind premierea d-nului Suciu Vasile Gheorghe pentru obÈ deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.24/2015 pentru modificarea Anexei 1 la HCL 12/2012 privind solicitarea catre Consiliului Judetean Sibiu in vederea promovarii unui proiect de hotarare de guvern pentru trecerea drumurilor forestiere si a lucrarilor de arta aferente acestor drumuri, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al orasului Talmaciu si in administrarea Consiliului Local Talmaciu si mandatarea sefului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA sa reprezinte Consiliul Local Talmaciu in vederea depunerii cererii si a documentatiei prevazute de lege si efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru trecerea drumurilor forestiere in domeniul public al orasului Talmaciu deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.203/2015 pentru modificarea si completarea HCL 144/2015 privind vanzarea locuintei, situate in Orasul Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.55 catre titularul contractului de inchiriere deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.202/2015 privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele si autoutilitarele aflate in dotarea Primariei Orasului Talmaciu deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.201/2015 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.200/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 deschide
26.11.2015 anexele la HCL 200 deschide
26.11.2015 anexa 1 HCL 204 deschide
26.11.2015 HOTARAREA NR.199/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015 deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR. 198/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna noiembrie 2015 deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR.197/2015 privind aprobarea infiintarii compartimentului “Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Orasul Talmaciu” deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR.196/2015 privind aprobarea decontarii sumei de 8534 lei reprezentand contravaloarea biletelor de calatorie si a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic J.Lebel Talmaciu si structurile scolare apartinatoare, pe lunile iunie-septembrie 2015 deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR.195/2015 privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2015 pentru familia Mitu Maria, domiciliata in Talmaciu, str.M.Viteazu, bl.16/11 deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR.194/2015 privind aprobarea demararii unui studiu de fezabilitate care sa releve zonele care ar putea beneficia de finantare nerambursabila pentru dezvoltarea de drumuri de acces deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR.193/2015 privind stabilirea taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa deschide
29.10.2015 HOTARARE NR.192/2015 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de sustinere financiara nr.2203/10/2015 incheiat cu Asociatia “Club Sportiv al Orasului Talmaciu” deschide
29.10.2015 HOTARAREA Nr.191/2015 Privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilelor-terenuri inscrise in CF 101612/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 67mp, CF 101611/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/17 in suprafata de 39 mp si CF 103023/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5 in suprafata de 18mp de catre doamna Petra Ioana, domiciliata in Talmaciu, str.Aleea Castanilor, bl.3/6 de la domnul Petra Ioan si sotia Petra Victoria, domiciliati in Talmaciu, Aleea Castanilor, bl.3/6 deschide
29.10.2015 HOTARAREA Nr. 190/2015 privind aprobarea preluarii, respectiv predarii drumului comunal DC 61 Talmaciu-Talmacel din administrarea Consiliului Judetean Sibiu in administrarea Consiliului Local al Orasului Talmaciu deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR.189/2015 privind acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Serviciului “Politia Locala Talmaciu” incepand cu data de 01.10.2015 deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR. 188/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015 È deschide
29.10.2015 HOTARAREA Nr. 187/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Talmaciu nr.99/6/2012 deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR.186/2015 Pentru modificarea si completarea Hotararii nr.96/3/2012 privind constituirea Consiliului Local Talmaciu deschide
29.10.2015 HOTARAREA NR.185/2015 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hanea Ioan deschide
29.10.2015 anexa 1 la HCL 192 deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR. 181/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna octombrie 2015 deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.180/2015 privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr.6919/36/2015 incheiat intre Orasul Talmaciu si d-na Grigorescu Georgeta Denisa deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.179/2015 privind asigurarea din bugetul local al Orasului Talmaciu a resurselor financiare necesare implementarii proiectului “Construire Centrul National de Informare si Promovare Turistica Talmaciu” in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor de catre Autoritatea de Management deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.178/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al orasului Talmaciu, judetul Sibiu deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.177/2015 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.176/2015 privind concesionarea, prin licitatie publica, a unei parcele de teren in satul Talmacel deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.175/2015 privind aprobarea initierii PUZ in Orasul Talmaciu, dezvoltare turistica Lunca Larga Talmaciu deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.174/2015 privind aprobarea initierii PUZ in Orasul Talmaciu, lotizare Zona Industriala aferenta Statiei de Epurare Talmaciu deschide
24.09.2015 HOTARAREA Nr.173/2015 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire pentru terenurile situate in Talmaciu, str.Talmacelului, identificate in CF 102322/Talmaciu in suprafata de 104 mp si CF 102757 /Talmaciu in suprafata de 549 mp deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.172/2015 privind stabilirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic al Consiliului Local Talmaciu deschide
24.09.2015 HOTARAREA Nr.171/2015 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire pentru terenurile situate in Talmaciu, identificate in CF 101469/Talmaciu in suprafata de 2262 mp, CF 101471 /Talmaciu in suprafata de 2444 mp, CF 101291/Talmaciu in suprafata de 12123 mp si CF 101299/Talmaciu in suprafata de 1314 mp deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.170/2015 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 6711/6/2015 incheiat intre Orasul Talmaciu si Inteprinderea Individuala Bacila Stelian deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.168/2015 privind aprobarea solicitarii avizului de la autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura pentru numirea d-lui Popa Valeriu in functia de sef RPL OST RA Talmaciu cu contract de munca pe perioada nedeterminata deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR167/2015 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 2015-2020 si a Planului de acţiune pentru implementarea planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in anul 2015 deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.166/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2015 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2015 deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.165/2015 privind modificarea art.2 din HCL 151/2015 deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.164/2015 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nicoara Lucian Gheorghe deschide
24.09.2015 Anexa 1 la HCL 180/2015 deschide
24.09.2015 Anexa 1 la HCL 178/2015 deschide
24.09.2015 Anexa 1 la HCL 170/2015 deschide
24.09.2015 Anexa 1 la HCL 167/2015 deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR. 163/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna septembrie 2015 deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR.162/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta, d-lui Dolea Gheorghe domiciliat in Talmacel, nr. 211 deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR.161/2015 privind revocarea HCL nr.16/2015 pentru increditarea exploatarii bunurilor proprietate publica aferente sistemului de alimentare cu apÄ deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR.160/2015 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.7010/127/2009 incheiat intre autoritatea locala si domnisoara Dancanet Iuliana pentru locuinta ANL din Talmaciu, str.E.Cioran,bl.1, sc.B, ap.13.,jud.Sibiu deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR.159/2015 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire pentru imobilul din Talmaciu, Aleea Castanilor,inscris in CF 102420/Talmaciu, nr.top.2798/2/3 si atestarea la domeniul public a unui teren deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR.158/2015 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului -teren inscris in CF 102835/Talmaciu, nr.top.3/1 cu propunere de diminuare a suprafetei deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR.157/2015 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale ale persoanelor fizice ale caror debite din amenzi au fost prescrise deschide
27.08.2015 HOTARAREA Nr.156/2015 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezmembrare a imobilului-teren situat in Talmaciu, zona UMTF spre Podul Olt, identificat in CF 100250/Talmaciu,nr.cadastral 100250 È deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR. 155/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2015 deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR.154/2015 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri, construite prin ANL, situate in Talmaciu, str.E.Cioran deschide
27.08.2015 HOTARAREA NR.153/2015 privind modificarea HCL 45/2015 pentru insuisrea unei evaluarii si vanzarea acestuia deschide
24.09.2015 HOTARAREA NR.169/2015 privind repartizarea unei locuinte pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte deschide
11.08.2015 HOTARAREA NR. 152/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna august 2015 deschide
11.08.2015 HOTARAREA NR.151/2015 pentru modificarea si completarea HCL 101/2011 privind unele masuri de imbunatatire a activitatilor de gospodarire, curatenie, intretinere, pastrarea linistii si ordinii publice , activitati comerciale si conservarea mediului in Orasul Talmaciu deschide
11.08.2015 HOTARAREA NR. 150/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2015 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2015 deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR. 149/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna august 2015 deschide
23.07.2015 HOTARARE NR.148/2015 privind rectificarea bugetului de venituri Å deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.147/2015 privind acordarea unui premiu domnului Popa Catalin Ioan pentru obtinerea locului I la concursul European Best Engineering Competition deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.146/2015 privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si pentru serviciile subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.145/2015 privind scutirea de la plata impozitului si taxelor locale , pe anul 2015 , pentru familia HorumbÄ deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.144/2015 privind vanzarea locuintei situate in Orasul Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.55 catre titularul contractului de inchiriere deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.143/2015 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.N.Balcescu, inscris in CF 102810/Talmaciu, nr.cadastral 102810 in suprafata de 155 mp â deschide
23.07.2015 HOTARAREA Nr.142/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si pentru serviciile publice de interes local subordonate Consiliului Local deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.141/2015 privind atribuirea gratuita a 25 mc lemn bustean din proprietatea orasului Talmaciu pentru Parohia Ortodoxa Romana Talmaciu II deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.140/2015 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale ale persoanelor fizice ale caror debite din amenzi au fost prescrise deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.139/2015 privind desemnarea a 2 consilieri locali care sa faca parte din Colectivul de lucru pentru identificarea tuturor normelor morale ale Orasului Talmaciu deschide
23.07.2015 HOTARAREA Nr.138/2015 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 6.000.000 lei pentru realizarea infrastructurii strazilor din Orasul Talmaciu si satul Talmacel si garantarea acestuia cu veniturile proprii ale Orasului Talmaciu deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.137/2015 privind repartizarea unei locuinte pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.136/2015 privind aprobarea Strategiei pentru Dezvoltare Sustenabila a Orasului Talmaciu pentru perioada 2014 – 2020 deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.135/2015 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 5516/2009 pentru I.I.STROILA IOAN deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.134/2015 privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de catre contravenienti a muncii în folosul comunitatii deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.133/2015 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului -teren inscris in CF 101812/Talmaciu, nr.top.3336/4/1/1/2 deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.132/2015 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu, str.M.Viteazu, inscris in CF 102415/Talmaciu, nr.cadastral 102415 in suprafata de 121 mp â deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.131/2015 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu, str.M.Viteazu, inscris in CF 102414/Talmaciu, nr.cadastral 102414 in suprafata de 98 mp â deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.130/2015 privind rezilierea contractului de inchiriere pasunat nr.4480/61/2014 incheiat cu domnul Capatana Florian, domiciliat in Talmacel, nr.375 deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.129/2015 privind rezilierea contractului de inchiriere pasunat nr.4201/47/2014 incheiat cu domnul Capatana Constantin, domiciliat in Talmacel, nr.375 deschide
23.07.2015 Hotararea NR.128/2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru imobilul din Talmaciu, str.V.Babes, nr.11 deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.127/2015 privind majorarea salariala in procent de 12% pentru personalul din Primaria Orasului Talmaciu deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR. 126/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2015 deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR. 125/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2015 deschide
23.07.2015 HOTARAREA NR.124/2015 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului -teren inscris in CF 102055/Talmaciu, nr.top.582/1/1/1 deschide
25.06.2015 HOTARAREA NR.123/2015 privind aprobarea preluarii, de catre SC APA-CANAL TALMACIU SRL, de ape menajere si industriale uzate de la alte societati comerciale de profil, in vederea epurarii deschide
25.06.2015 HOTARAREA NR.122/2015 privind finantarea din bugetul local al Orasului Talmaciu pentru participarea Liceului Tehnologic J.Lebel Talmaciu in cadrul proiectului â deschide
25.06.2015 HOTARAREA NR. 121/2015 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
25.06.2015 HOTARAREA NR.120/2015 privind modificarea art.1 din HCL 30/2015 pentru inchirierea, prin licitatie publica a unor pajisti deschide
25.06.2015 HOTARAREA NR.119/2015 privind atribuirea gratuita a 25 mc lemn rasinoase din proprietatea orasului Talmaciu Parohiei Ortodoxe Talmacel pentru acoperis casa parohiala deschide
25.06.2015 HOTARAREA NR.118/2015 privind rezilierea contractului de inchiriere pasunat nr.419/42/2014 incheiat cu domnul Ciorogaru Dumitru, domiciliat in Talmacel, nr.38 deschide
25.06.2015 HOTARAREA Nr.117/2015 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 102778/Talmaciu, nr.cadastral 2910/30/5 in suprafata de 29 mp de catre domnul Piloiu ValericÄ deschide
25.06.2015 HOTARAREA NR.116/2015 privind aprobarea decontarii sumei de 7004 lei reprezentand decontarea biletelor de calatorie si a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic J.Lebel Talmaciu si structurile scolare apartinatoare, pe lunile aprilie-mai 2015 deschide
25.06.2015 HOTARAREA NR.115/2015 privind revocarea art.3 din HCL 94/2015 deschide
25.06.2015 HOTARAREA NR. 114/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2015 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2015 deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.112/2015 privind atestarea la domeniul public al Orasului Talmaciu a celor 114 racorduri de canalizare finalizate din satul Talmacel si aprobarea predarii acestora, în vederea exploatarii catre S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.111/2015 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului-teren situat in Talmaciu, zona Piata Textilistilor, identificat in CF 102386/Talmaciu, nr.top.4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/1/1 cu propunere de diminuare a suprafetei deschide
28.05.2015 HOTÄ deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.109/2015 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile-terenuri deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.108/2015 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere locuinta ANL nr.5195/69/2014 incheiat cu domnul Garoafa Adrian deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.107/2015 privind stingerea obligatiilor de plata reciproce intre Orasul Talmaciu si S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.106/2015 pentru modificarea capitolului V punctul 3 lit.b din contractul de inchiriere nr.4198/44/2014 si din contractul de inchiriere nr.3918/22/2015 deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.105/2015 privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2014 al SC APÄ deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.104/2015 privind atribuirea gratuita a 55 mc masa lemnoasa din proprietatea orasului Talmaciu pentru diverse lucrari de reparatii/construcÈ deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.103/2015 privind rezilierea contractului de asociere in participatiune nr.6245/2012 incheiat intre Orasul Talmaciu si S.C MVM RIVER ENERGY S.R.L cu sediul in Codlea deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.102/2015 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat in Talmaciu , str.TÄ deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.101/2015 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat in Talmaciu, zona SEIL, inscris in CF 102811/Talmaciu, nr.cadastral 102811 in suprafata de 179 mp deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.100/2015 privind insusirea documentatiei cadastrale de apartamentare a imobilului situat in Talmaciu, str.Pietii, nr.16 , identificat prin CF 100944 deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.99/2015 privind modificarea si completarea HCL 90/2015 pentru acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Serviciului “Politia Locala Talmaciu deschide
28.05.2015 HOTARAREA Nr.98/2015 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a doua imobile -terenuri situate in Lunca Cibinului deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.97/2015 privind inchirierea, farÄ deschide
28.05.2015 HOTARAREA Nr.96/2015 privind acordarea unor facilitati Asociatiei de Caritate â deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR. 95/2015 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unei suprafete de 15 ha pasune, proprietatea publica a Orasului Talmaciu deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR.94/2015 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.6988/136/2009 si repartizarea unor locuinte pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte deschide
28.05.2015 HOTARAREA NR. 93/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2015 È deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR. 92/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna mai 2015 deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.91/2015 privind organizarea Sarbatoriiâ deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.90/2015 privind acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Serviciului “Politia Locala Talmaciu deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.89/2015 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatelor de producator, conform Legii 145/2014 deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.88/2015 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unor pajisti proprietatea publica a Orasului Talmaciu deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.87/2015 pentru modificarea HCL 12/2015 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului pe anul 2015 deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.86/2015 privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unui teren situat in Talmaciu, inscris in CF 100293/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/79, pentru extinderea constructiilor existente in favoarea domnului Piloiu Marian-Toma, domiciliat in Or.Avrig deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.85/2015 privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unui teren situat in Talmaciu, inscris in CF 102294/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/40, pentru extinderea constructiilor existente in favoarea domnului Aleman Gheorghe, domiciliat in Talmaciu, str.Aleea Stadionului, bl.7/3 deschide
30.04.2014 HOTARAREA nr. 84/ 2015 privind unele masuri in domeniul inscriptionarii monumentelor istorice de pe raza orasului Talmaciu deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.83/2015 privind aprobarea includerii in Contractul de inchiriere al domnului Bologa Traian-Florin la cererea acestuia a sotiei Bologa Elena-Gabriela deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.82/2015 privind revocarea art.2 si art.3 din HCL 59/2015 pentru repartizarea unor locuinte ANL deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.81 /2015 privind modificarea si completarea art.1 din HCL 144/2009 pentru atribuirea în folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874/Talmaciu, nr.top.5321/3/1/1/1/5 in suprafata de 282 mp deschide
30.04.2014 HOTARAREA Nr.80/2015 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unui spatiu comercial ( boxa) , situat in Piata Agroalimentara Talmaciu deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.79/2015 privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2014 al R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A , raportului administratorului precum si repartizarea profitului R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.78/2015 privind majorarea indemnizatiilor pompierilor civili din cadrul S.V.S.U Talmaciu deschide
30.04.2014 HOTARAREA NR.77/20145 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.2712/85/2013 incheiat cu domnul Sbera Ioan deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.76/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2015 deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR. 75/2015 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.74/2015 privind aprobarea Obiectivelor si Criteriilor de performanta pe anul 2015 ale sefului R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.73/2015 privind aprobarea actului aditional nr.5 la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC Acstal SA Talmaciu deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.72/2015 privind modificarea valorii de inventar a strazii I.Creanga din Orasul Talmaciu deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.71/2015 privind aprobarea unui post cu activitate permanenta in cadrul Consiliului Local Talmaciu deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.70/2015 privind avizarea â deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.69/2015 privind avizarea â deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.68/2015 privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Statiei de sortare Sura Mica, a Statiei de sortare Cisnadie si a Statiei de compostare Sura Mica deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.67/2015 privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deÈ deschide
30.04.2015 HOTARAREA NR.66/2015 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
30.04.2015 Anexa 1 la HCL nr.73/2015 Act aditional nr.5/2015 la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC Acstal SA Talmaciu deschide
3.03.2015 HOTARAREA NR. 65/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Talmaciu din luna aprilie 2015 deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.64/2015 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat si particulare autorizate/acreditate pentru anul scolar 2015-2016 deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.63/2015 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unui spatiu situat in Talmaciu, str.I.Lebel, nr.1 deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.62/2015 privind inregistrarea Primariei Talmaciu in Sistemul National Electronic de Plata a impozitelor È deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.61/2015 privind modificarea art.2 din HCL 25/2015 privind darea in administrare a unui bun imobil catre DireÈ deschide
26.03.2015 HOTARAREA Nr.60/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale Asociatiei â deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.59/2015 privind repartizarea unei locuinte pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR. 58/2015 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.57/2015 privind aprobarea platii sumei de 350 lei reprezentand amenda civila in favoarea statului din dosar civil nr.1004/787/2014 deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.56/2015 privind preluarea dreptului de administrare asupra bunurilor-echipamente de precolectare a deseurilor achizitionate in cadrul Proiectului â deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.55/2015 privind aprobarea decontarii sumei de 4851 lei reprezentand decontarea biletelor de calatorie si a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic J.Lebel Talmaciu si structurile scolare apartinatoare, pe lunile ianuarie-martie 2015 deschide
26.03.2015 HOTARAREA nr.54/2015 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al orasului Talmaciu pe anul 2014 deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.53/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2015 È deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR. 52/2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta TÄ deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.51/2015 privind continuarea contractului de inchiriere a locuintei din Talmaciu, str.Gh.Lazar, nr.2 de catre domnul MereÈ deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.50/2015 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive FC Talmaciu in anul 2015 deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.49/2015 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Talmaciu pe anul 2015 deschide
26.03.2015 HOTARAREA NR.48/2015 privind rezilierea contractului de inchiriere pasunat nr.4197/43/2014 incheiat cu domnul Ciorogaru Nicolae, domiciliat in Talmacel,nr.53 deschide
26.03.2015 Anexa 3 la HCL 63 deschide
26.03.2015 Anexa 2 la HCL 63 deschide
26.03.2015 Anexa 1 la HCL 63 deschide
26.03.2015 Anexa 1 la HCL 50 deschide
03.03.2015 HOTARAREA NR.47/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna martie 2015 deschide
03.03.2015 HOTARAREA NR.46/2015 privind majorarea tarifului de epurare a apelor uzate pentru agentii economici care utilizeaza epurarea acestora in cadrul statiei de epurare a orasului Talmaciu deschide
03.03.2015 HOTARAREA NR.45/2015 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
03.03.2015 HOTARAREA NR.44/2015 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii locuintei din Talmaciu, Colonia Talmaciu, nr.9 catre titularul contractului de comodat deschide
03.03.2015 HOTARAREA NR. 43/2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2015 deschide
03.03.2015 HOTARAREA NR.42/2015 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
03.03.2015 HOTARAREA NR.41/2015 privind aprobarea sustinerii financiare a proiectului “Hai sa invatam! Cu totii la scoala! “ID 154586 , proiect in cadrul caruia Liceul Tehnologic Talmaciu este partener cu Liceul CFR Galati deschide
03.03.2015 HOTARAREA NR.40 /2015 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investitie â deschide
03.03.2015 HOTARAREA NR.39 /2015 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect È deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR. 38/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna martie 2015 deschide
412.02.2015 HOTARAREA NR.37/2015 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei CLUB SPORTIV AL ORASULUI TALMACIU in anul 2015 deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR.36/2015 privind radierea dreptului de administrare inscris in CF 102420/Talmaciu, nr.top.2798/2/3 in favoarea Spitalului Unificat din Cisnadie deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR.35/2015 privind casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR.34/2015 privind atestarea la domeniul public al orasului Talmaciu a unor imobile-terenuri deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR.33/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR.32/2015 privind aprobarea preluarii in domeniul privat al Orasului Talmaciu a mijlocului fix ” Remorca ARO” de la RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
12.02.2015 HOTARAREA nr.31/2015 privind prelungirea unor contracte de inchiriere deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR.30/2015 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unor pajisti in suprafata totala 139 ha deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR.29/2015 privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2015 deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR.28/2015 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 101316/Talmaciu, nr.cadastral 101316 in suprafata de 26 mp de catre domnisoara Sofilca Maria-Cristina, domiciliata in Talmaciu, str.Aleea Castanilor, bl.3/16 de la domnul Volanin Bujorel-Cornel, domiciliat in Talmaciu, Aleea Cascadei, bl.10/7 deschide
12.02.2015 HOTARAREA Nr.27/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA pe anul 2015 deschide
12.02.2015 HOTARAREA Nr.26/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si statului de functii pentru SC Apa-Canal Talmaciu SRL pe anul 2015 deschide
12.02.2015 HOTARAREA NR.25/2015 privind darea in administrare a unui bun imobil catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu deschide
12.02.2015 HOTARAREA Nr.24/2015 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu pe anul 2015 deschide
12.02.2015 Anexa 4 la HCL 30 deschide
12.02.2015 Anexa 3 la HCL 30 deschide
12.02.2015 Anexa 2 la HCL 30 deschide
12.02.2015 Anexa 1 la HCL 37 deschide
12.02.2015 Anexa 1 la HCL 30 deschide
12.02.2015 Anexa 1 la HCL 25 deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR. 23/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta Consiliului Local Talmaciu din luna februarie 2015 deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.22/2015 privind incheierea unui contract de inchiriere cu Casa de Ajutor Reciproc pentru Decese Talmaciu deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.21/2015 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere cu Cabinet Notarial Salomie Ioan Cristian deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.20/2015 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.19/2015 privind atestarea la domeniul public al Orasului Talmaciu a retelelor de canalizare din Cartier Armeni I si Cartier Blocuri si incredintarea exploatarii bunurilor proprietate publica aferente sistemului de canalizare din Cartier Armeni 1 si Cartier Blocuri catre SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.18/2015 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.17/2015 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.16/2015 privind incredintarea exploatarii bunurilor proprietate publica aferente sistemului de alimentare cu apa Talmacel catre SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.15/2015 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului situat in Talmaciu, str.M.Viteazu ,nr.6 identificat in CF 102026 /Talmaciu, nr.top.85, in suprafata de 219 mp deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.14 /2015 Privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 4275/Talmaciu, nr.cadastral 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/9 in suprafata de 18,61 mp de catre doamna Lotrean Grobet Elena , domiciliata in Franta de la domnul Lotrean Constantin.- deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.13/2015 Pentru prelungirea contractului de mandat/ administrare nr.1271/2011 incheiat intre Orasul Talmaciu si domnul Talpos Ion.- deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.12/2015 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului pe anul 2015 deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.11/2015 privind prelungirea, prin act aditional, a contractelor de inchiriere incheiate de Orasul Talmaciu cu P.F.A Barza Gheorghe si I.I Oancea Ioan deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.10/2015 privind incheierea unui contract de inchiriere cu Asociatia de Vanatoare si Pescuit Sportiv â deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.9/2015 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu SC Apă-Canal Tălmaciu SRL pentru spațiul situat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.127 in suprafata de 31mp.- deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.8/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind finantarea nerambursabila de la bugetul local al Orasului Talmaciu a proiectelor structurilor sportive deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.7/2015 privind modificarea anexei 9 la HCL 114/2014 deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.6/2015 privind rezilierea unor contracte locuinte ANL deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.5/2015 privind incheierea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu destinatie de Cabinete medicale din Talmaciu si Talmacel deschide
20.01.2015 HOTARAREA NR.4/2015 privind stabilirea redeventei anuale pentru delegarea activitatilor de alimentare cu apa in satul Talmacel si canalizare in orasul Talmaciu cu localitatile apartinatoare deschide
20.01.2015 Anexa 1la HCL 13 deschide
20.01.2015 Anexa 1 la HCL 8/2015 REGULAMENT privind finanÅ£area nerambursabilÄ deschide
20.01.2015 Anexa 1 la HCL nr. 12/2015 Masuri pentru organizarea pasunatului in anul 2015 deschide