Hotărâri locale 2014

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Nr. crt. Titlu Fişier_ataşat
15.12.2014 HOTARAREA NR.192/2014 Privind completarea HCL 156/2014,HCL 157/2014, HCL 158/2014 si a HCL 159/2014 deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR.191/2014 privind acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Serviciului “Politia Locala Talmaciu” incepand cu data de 01.01.2015 deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR.190/2014 privind acordarea de tichete cadou pentru angajatii SC Apa- Canal SA Talmaciu SRL deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR.189/2014 Privind aprobarea continuarii contractului de inchiriere nr.4741/64/2014 pentru locuinta din Colonia Talmaciu , nr.19 de catre domnul Hozan Alexandru deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR.188/2014 Privind aprobarea subinchirierii terenului situat in Talmaciu la intersectia strazilor M.Viteazu cu I.Lebel in suprafata de 17 mp deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR.187/2014 Privind atribuirea in folosinta gratuita a autoutilitarei MERCEDES BENZ catre SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR.186/2014 privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu pe anul 2014 deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR.185/2014 privind atestarea la domeniul public si privat al orasului Talmaciu a unor imobile din Talmaciu , zona Armeni deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR.184/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 9246/2009 incheiat cu d-na dr.Pascu Cristina pentru spatiul medical din Talmacel, nr.294 deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR.183/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843/1999 incheiat cu S.C Denta Dana S.R.L pentru spatiul stomatologic din Talmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3, jud.Sibiu deschide
15.12.2014 HOTARAREA NR. 182/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2014 deschide
15.12.2014 Anexa nr.2 la HCL 187/2014 deschide
27.11.2014 HOTARAREA NR.181/2014 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.448/2011 incheiat intre autoritatea locala si domnul Terteci Alexandru Rares pentru locuinta ANL din Talmaciu, str.E.Cioran,bl.1, sc.A, ap.14-jud.Sibiu si aprobarea repartizarii unor locuinte ANL deschide
27.11.2014 HOTARAREA NR.180/2014 privind modificarea si completarea capitolului IV alin.3 din contractul de inchiriere nr.4193/39/2014 incheiat intre Orasul Talmaciu si domnul Bota Nicolae, domiciliat in Talmacel, nr.245, jud.Sibiu deschide
27.11.2014 HOTARAREA NR. 179/2014 privind aprobarea initierii P.U.Z. Oras Talmaciu-str.Emil Cioran, lotizare garaje deschide
27.11.2014 HOTARAREA NR. 178/2014 privind aprobarea initierii P.U.Z. Orasul Talmaciu- Lotizare Valea Lotrioarei deschide
27.11.2014 HOTARAREA NR.177/2014 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
27.11.2014 HOTARAREA NR.176/2014 privind atestarea la domeniul public al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 102386/Talmaciu, nr.cadastral 957, nr.top. 4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/1/1 in suprafata de 6989 mp deschide
27.11.2014 HOTARAREA NR.175/2014 privind aprobarea decontÄ deschide
27.11.2014 HOTARAREA NR. 174/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2014 deschide
27.11.2014 HOTARAREA NR.173/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 27.11.2014 deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.172/2014 privind aprobarea a Planului de amplasament si delimitare a imobilului -teren situat in Talmaciu, zona Piata Textilistilor, identificat in CF 102833/Talmaciu,nr.top.4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/1/1, nr.cadastral 957 in suprafata de 6989 mp deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.171/2014 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 101335/Talmaciu, nr.top. 5325/1/2/1/2/1/1/2 in suprafata de 9900 mp deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.170/2014 privind atestarea la domeniul public al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 102293/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/79 in suprafata de 20 mp deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.169/2014 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Colector menajer, amenajare trotuar si rigola apa pluviala strada Unirii, localitatea Talmaciu, jud.Sibiuâ deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.168/2014 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de diminuare suprafata imobil-teren: lotul 1 cu suprafata de 179 mp cu nr.cadastral nou 102811 si lotul 2 in suprafata de 155 mp cu nr.cadastral nou 102810 -situat in Talmaciu, zona SEIL , identificat in CF 100792/Talmaciu, nr.top. 660/1/1/31/1/1/1, nr.cadastral 985/1 deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.168/2014 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de diminuare suprafata imobil-teren: lotul 1 cu suprafata de 179 mp cu nr.cadastral nou 102811 si lotul 2 in suprafata de 155 mp cu nr.cadastral nou 102810 -situat in Talmaciu, zona SEIL , identificat in CF 100792/Talmaciu, nr.top. 660/1/1/31/1/1/1, nr.cadastral 985/1 deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.167/2014 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de diminuare cu suprafata de 500 mp din imobilul situat in Talmaciu, zona Lunca Cibinului, identificat in CF 101201/Talmaciu, nr.top. 5325/1/2/1/2/1/1/1, in suprafata de 632006 mp deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.166/2014 privind indreptarea erorilor materiale cuprinse in HCL nr. 128/2014 , 138/2014 si 142/2014 deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR. 165/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.164/2014 privind acordarea unui premiu domnisoarei Popa Madalina Elena deschide
30.10.2014 HOTARAREA NR.163/2014 privind modificarea si completarea HCL nr.110/2011 deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.162/2014 privind modificarea si completarea Statutului si Actului constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara â deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.161/2014 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu pentru cabinet parlamentar in imobilul proprietate publica a orasului Talmaciu , situat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.139 deschide
25.09.2014 Hotararea NR.160/2014 privind mandatarea Primarului Orasului Talmaciu sa angajeze aparator, care sa asigure consultanta si asistenta de specialitate si sa reprezinte interesele Consiliului Local Talmaciu, ale Primarului Orasului Talmaciu si ale Orasului Talmaciu in cauzele in care aceste autoritati publice locale si unitatea administrativ- teritoriala sunt parti in instanta deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.159/2014 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat in Talmaciu , inscris in CF 100250/Talmaciu, nr.cadastral 100250 in suprafata de 5000 mp deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.158/2014 privind atestarea la domeniul privat al Orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 102799/Talmaciu, nr.top. 5321/3/1/1/1/17 in suprafata de 260 mp si aprobarea concesionarii, prin licitatie publica deschisa , a acestuia deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.157/2014 privind concesionarea ,prin licitatie publica deschisa, a imobilului-teren situat in Talmaciu, Aleea Castanilor , inscris in CF 101983/Talmaciu, nr.cadastral 101983 in suprafata de 10 mp deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.156/2014 privind atestarea la domeniul public al Orasului Talmaciu a imobilului-teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF 102788/Talmaciu, nr.top.1960/9 in suprafata de 2845 mp si aprobarea concesionarii, prin licitatie publica deschisa, aacestuia deschide
25.09.2014 HOTARAREA nr.155/2014 privind aprobarea modelului actului aditional ce se va incheia la contractele de inchiriere locuinte ANL din Orasul Talmaciu. deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.154/2014 privind aprobarea modificarii contractului de închiriere nr.6897/2009 prin inlocuirea titularului -domnul Sighencea Gheorghe- cu doamna Mihai Mihaela-Stefania deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.153/2014 privind aprobarea includerii in contractul de comodat al domnului Krauss Mihai, la cererea acestuia a domnului Lupu Mircea-Ilie deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.152/2014 privind aprobarea executiei si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare Termica la Scoala Gimnaziala Talmaciu Corp B , Corp C, Corp D si amenajari interioare si exterioare” deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.151/2014 privind aprobarea executiei si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii “Alimentare cu gaze naturale Statie de Epurare Talmaciu” deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.150/2014 privind modificarea art.1 din HCL 118/2012 pentru constituirea Comisiei de licitatii si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru vanzari, concesionari si inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu deschide
25.09.2014 HOTARAREA Nr.149/2014 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 100066/Talmaciu, nr.cadastral 100066 in suprafata de 21 mp de catre domnul Condurachi Mihai, domiciliat in Talmaciu, str. Mihai Viteazu, bl.16/1 de la domnul Graur Catalin-Nicolae deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.148/2014 privind atestarea la domeniul public al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.147/2014 privind reactualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si a Regulamentului de organizare si functionare al acestei comisii deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR.146/2014 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR. 145/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 deschide
25.09.2014 HOTARAREA NR. 144/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR.143/2014 Privind modificarea HCL nr.3/2012 privind aprobarea tarifelor de canalizare pentru orasul Talmaciu si a altor taxe, operator SC â deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR.142/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren garaj cu nr.6199/2009 incheiat cu domnul Ciolpan Ion , domiciliat in Talmaciu, Aleea Castanilor, bl.2 deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR.141/2014 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unui imobil-teren si aprobarea unei documentatii cadastrale deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR.140/2014 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat in Talmaciu sat Talmacel inscris in CF 102652/Talmaciu, nr.cadastral 102652 in suprafata de 400 mp deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR.139/2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Orasului Talmaciu a unor imobile-terenuri din Talmacel si concesionarea prin licitatie publica deschisa a acestora deschide
28.08.2014 HOTARAREA Nr.138/2014 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire pentru terenurile situate in Talmaciu, str.Talmacelului, identificate in CF 102319/Talmaciu,nr.cadastral 102319, CF 102320/Talmaciu,nr.cadastral 102320 si CF 102333/Talmaciu, nr.cadastral 102333 deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR.137/2014 privind atribuirea gratuita a 100 mc lemn bustean din proprietatea orasului Talmaciu pentru Parohia Ortodoxa Romana Talmaciu I deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR.136/2014 privind modificarea si completarea Statutului si Actului constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara â deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR. 135/2014 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Orasului Talmaciu deschide
28.08.2014 HOTARAREA Nr.134/2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si serviciile publice de interes local subordonate Consiliului Local deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR.133/2014 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR. 132/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2014 deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR.131/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru familiile din satul Talmacel afectate de incendiul produs in data de 23.08.2014 deschide
28.08.2014 HOTARAREA NR. 130/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 28.08.2014 deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.129/2014 privind modificarea partiala a art.2 din HCL 109 /2014 pentru aprobarea documentaÅ£iei de dezmembrare a terenului inscris in CF 101758/Talmaciu si aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a parcelelor nou formate in urma dezmembrÄ deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.128/2014 aprobarea unei Documentatii Plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire(diminuare) a suprafetei imobilului-teren situat in Talmaciu zona Lunca Cibinului, inscris in CF 101201/Talmaciu ,nr.top.5325/l/2/l/2/l/l/l si concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.127/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere cu nr.6175/ 235/07/08/2013- incheiat intre Talmaciu si d-nul Cordos Viorel dom.in Talmaciu sat Colonia Talmaciu II str.Principala nr.18 deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.126/2014 privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Consiliului Judetean Sibiu asupra unui teren(fosta groapa de gunoi a or.Talmaciu), aprobarea preluarii in administrare a acestuia de catre orasul Talmaciu, si aprobarea monitorizarii si a obligatiilor de paza si conservare a terenului de catre orasul Talmaciu deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.125/2014 privindl concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu sat Talmacel inscris in CF 102494/Talmaciu, nr.cadastral 102494 in suprafaţa de 404 mp deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.124/2014 privind aprobarea initierii si finantarii proiectului de reabilitare strazi si podete din orasul Talmaciu satul Talmacel deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.123/2014 privind aprobarea documentatiei tehnice si a principalilor indicatori economici pentru obiectivul de investitii”Reabilitare Aleea Cascadei” finantarea si demararea procedurii de achizitie publica deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.122/2014 Privind aprobarea initierii procedurii de achizitie publica pentru realizarea obiectivului de investitie â deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR..121/2014 privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Retele de canalizare Colonia Talmaciu II”.- deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.120/2014 Drivind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL, situate in Talmaciu, str.E.Cioran pentru titularii de contracte de inchiriere deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.119/2014 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.3765/174/2013, incheierea unui contract de comodat cu doamna Bobeica Maria Tobita domiciliata in Talmaciu, Colonia Talmaciu II, nr.18 si aprobarea scutirii de la plata chiriei restante datorate bugetului local deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.118/2014 privind incheierea unui act aditional la Contractul de inchiriere pasune nr.4193/39/2014 incheiat intre orasul Talmaciu si d-nul Bota Nicolae dom. in Talmacel nr.245 prin care se va modifica art.1 din cap. II din contract, respectiv reducerea suprafetei de pasunat de la 40 ha la 27,33 ha cat exista in realitate deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.117/2014 privind aprobarea decontarii sumei de 3762 lei reprezentand decontarea biletelor de calatorie si a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic J.Lebel Talmaciu si structurile scolare aparinatoare, pe lunile mai-iunie 2014. deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.116/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.115/2014 privind modificarile art.1 din Anexa la HCL nr.69/2014 pentru aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale la impozitul pe cladiri pentru persoanele fizice conform art.286 din Codul Fiscal deschide
31.07.2014 HOTARAREA NR.114/2014 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pa anul 2015 deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.113/2014 privind aprobarea subinchirierii sau darii in folosinta, prin comodat, a spatiului comercial cu terenul aferent situat in Talmaciu la intersectia strazilor M.Viteazu cu I.Lebel in suprafata de 17 mp deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.112/2014 privind completarea HCL 194/2013 pentru interzicerea circulatiei bovinelor, cabalinelor, caprinelor si ovinelor pe drumurile publice si pe spatiile verzi apartinand domeniului public al orasului Talmaciu si a pasunatului acestora in intravilanul localitatii deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.111/2014v privind completarea HCL 206/2013 pentru stabilirea masurilor de organizare a pasunatului in anul 2014 deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.110/2014 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unui teren in suprafata de 23 mp situat in Talmaciu, str.M.Viteazu, nr.2 deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.109/2014 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului inscris in CF 101758/Talmaciu si aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a parcelelor nou formate in urma dezmembrarii deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.108/2014 privind revocarea art.3 din HCL 95/2014 pentru repartizarea unor locuinte familiilor afectate de incendiul din data de 8.05.2014 deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.107/2014 privind aprobarea inscrierii si participarii orasului Talmaciu la concursul pentru buna gospodarire a comunelor si oraselor din judetul Sibiu, organizat de Consiliul Judetean Sibiu deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.106/2014 privind organizarea Sarbatoriiâ deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.105/2014 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere pasunat nr.4364/57/2014 incheiat cu domnul Rinjeu Nicolae, domiciliat in Talmacel,nr.40 deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.104/2014 privind aprobarea achizitionarii unei autospeciale pentru ape uzate tip voma deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.103/2014 privind acordarea unor premii sportivilor in Orasul Talmaciu care au obtinut rezultate deosebite la concursurile nationale deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR.102/2014 aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului- teren situat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, inscris in CF 100599/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
26.06.2014 HOHOTARAREA NR. 101/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 deschide
26.06.2014 HOTARAREA NR. 100/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.99/2014 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.98/2014 privind aprobarea trecerii imobilului-teren inscris in CF 102498/Talmaciu,nr.top.602 in suprafata de 11227 mp din domeniul privat al Orasului Talmaciu in domeniul public al Orasului Talmaciu deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.97/2014 privind alocarea sumei de 2500 lei /familie , ca ajutor de urgenta pentru refacerea locuintelor afectate de incendiul din data de 8.05.2014 la imobilul din Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.21 deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.96/2014 privind aprobarea decontÄ deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.95/2014 privind aprobarea realizarii expertizei tehnice si intocmirii documentatiei juridice pentru imobilul-teren din Talmaciu, str.N.Balcescu unde au ars 4 locuinte in incendiul din data de 18.052014 si aprobarea repartizarii unor locuinte familiilor afectate de incendiu deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.94/2014 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 7004/172/2009 incheiat intre autoritatea locala si domnul On Tiberiu-Ioan pentru locuinta ANL din Talmaciu, str.E.Cioran,bl.2, sc.B, ap.3-parter, judetul Sibiu deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.93/2014 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii locuintei din Talmaciu, Colonia Talmaciu, nr.9 catre titularul contractului de comodat deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.92/2014 privind aprobarea documentatiei tehnice , a indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii “Reabilitare toaleta Scoala 1 Talmaciu” deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.91/2014 privind aprobarea documentatiei, a indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii “Racorduri canalizare Talmacel” deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.90/2014 privind aprobarea documentatiei, a indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii “Racorduri apa Talmacel” deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.89/2014 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei datorate bugetului local de catre doamna Mihai Camelia, domiciliata in Talmaciu, Aleea Stadionului, bl.2/26, jud.Sibiu deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.88/2014 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.1196/11/2014 , incheierea unui contract de comodat cu domnul Tonoiu Vasile, domiciliat in Talmaciu, str.Aleea Stadionului, bl.2/25 si aprobarea scutirii de la plata chiriei restante datorate bugetului local deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR.87/2014 privind aprobarea bilantului contabil ,a contului de profit si pierderi pe anul 2013 si a raportului administratorului la SC Apa- Canal Talmaciu SRL deschide
22.05.2014 HOTARAREA nr.86/2014 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al orasului Talmaciu pe anul 2013 deschide
22.05.2014 HOTARAREA NR. 85/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 deschide

28.04.2014

HOTARAREA NR.84/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren pasunat cu nr.3855/05.05.2009 incheiat cu d-nul Radoiu Ioan, domiciliat in Talmaciu, str.V.Babes. nr.1 deschide

28.04.2014

HOTARAREA NR.83/2014 privind aprobarea cotizatiei unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO Sibiu pentru anul 2014 deschide

28.04.2014

HOTARAREA NR.82/2014 privind aprobarea documentatiei PUD pentru “Construire locuinta S+P+E si imprejmuire” de catre Dragos Maria pe terenul situat in Talmaciu, str.Stejarului, f.n. inscris in CF 100815/Talmaciu, nr.cad.1462 deschide

28.04.2014

HOTARAREA NR.81/2014 pentru modificarea si completarea HCL 101/2011 privind unele masuri de imbunatatire a activitatilor de gospodarire, curatenie, intretinere, pastrarea linistii si ordinii publice , activitati comerciale si conservarea mediului in Orasul Talmaciu deschide

28.04.2014

HOTARAREA NR.80/2014 privind prelungirea unor contracte de inchiriere locuinte din Orasul Talmaciu si Colonia Talmaciu.II deschide

28.04.2014

HOTARAREA NR.79/2014 privind inchirierea, prin licitaÅ£ie publicÄ deschide

28.04.2014

HOTARAREA NR.78/2014 privind modificarea art.1 din HCL 194/2013 pentru interzicerea circulatiei bovinelor, cabalinelor, caprinelor si ovinelor pe drumurile publice si pe spatiile verzi apartinand domeniului public al orasului Talmaciu si a pasunatului acestora in intravilanul localitatii deschide

28.04.2014

HOTARAREA NR.77/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care persoanele condamnate vor presta activitati in folosul comunitatii deschide

28.04.2014

HOTARAREA Nr.76/2014 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire pentru terenurile situate in Talmaciu, str.Talmacelului, identificate in CF 102319/Talmaciu,nr.cadastral 102319 , CF 102320/Talmaciu,nr.cadastral 102320 si CF 102333/Talmaciu, nr.cadastral 102333 deschide

28.04.2014

HOTARAREA NR.75/2014 privind aprobarea documentatiei, a indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii “Reabilitare strada Ion Creanga” deschide
28.04.2014 HOTARAREA NR.74/2014 privind aprobarea documentatiei, a indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii “Retele canalizare Cartier Armeni I” deschide
28.04.2014 HOTARAREA NR.73/2014 privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2013 a R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A , raportului administratorului precum si repartizarea profitului R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A deschide
28.04.2014 HOTARAREA NR.72/2014 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu, zona Armeni inscris in CF 102660/Talmaciu, nr.cadastral 5321/3/1/1/1/7 in suprafata de 262 mpâ deschide
28.04.2014 HOTARAREA NR.71/2014 aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a suprafetei imobilului- teren situat in Talmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 102116/Talmaciu, nr. top. 2802/1,2803, 2804 proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
28.04.2014 HOTARAREA NR.70/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.2199/12/2013 si includerea in contract a doamnei Mihai Ionela-Claudia, la cererea titularului contractului de inchiriere-doamna Glodean Mariana deschide
28.04.2014 HOTARAREA NR.69/2014 privind procedura de acordare a facilitatii fiscale de la plata impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, potrivit prevederilor art. 286 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare deschide
28.04.2014 HOTARAREA NR.68/2014 pentru modificarea HCL 54/2014 privind inchirierea pasunilor, proprietatea publica a Orasului Talmaciu deschide
28.04.2014 HOTARAREA NR. 67/2014 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
28.04.2014 HOTARAREA NR. 66/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 deschide
27.03.2014 HOTARAREA Nr.65/2014 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui imobil -teren in suprafata de 2 mp situat la intersectia strazilor Unirii cu N.Balcescu deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR.64/2014 pentru modificarea HCL 212/2013 privind trecerea unui teren din domeniul public al Orasului Talmaciu si administrarea Consiliului Local Talmaciu, in domeniul public al Judetului Sibiu si administrarea Consiliului Judetean Sibiu Loc de joaca pentru copii Talmacel deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR.63/2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii Amenajare toaleta Scoala 1 Talmaciu deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR.62/2014 pentru aprobarea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Orasului Talmaciu pe perioada 2014-2020 deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR.61/2014 privind aprobarea Planului Local de masuri pentru gestionarea in anul 2014 a problematicii legate de combaterea transmiterii bolii Lyme prin intepatura de capuse deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR.60/2014 privind aprobarea modificarii si completarii , prin act aditional , a contractului de asociere in participatiune cu nr.6245/2012 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC MVM River Energy SRL deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR.59/2014 Privind aprobarea unor documentatii tehnice, a indicatorilor tehnico-economici si demararea pocedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii Incalzire centrala PSI si anexe deschide
27.03.2014 HOTARAREA Nr.58/2014 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui imobil -teren in suprafata de 17 mp situat la intersectia strazilor M.Viteazu cu I.Lebel deschide
27.03.2014 HOTARAREA Nr.57/2014 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a doua suprafete de teren situate in Talmaciu, str.Piata Textilistilor deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR.56/2014 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului- teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF 101829 /Talmaciu ,nr. top.1913/1/4/1, proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR.55/2014 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului- teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF101828 /Talmaciu ,nr. top.1913/1/12 proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR.54/2014 privind inchirierea,prin licitatie publica, a unor pajisti in suprafata totala 549,71 ha apartinand domeniului public al orasului Talmaciu deschide
27.03.2014 HOTARAREA NR. 53/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 27.03.2014 deschide
27.03.2014 Anexa 4 la HCL 54/2014 deschide
27.03.2014 Anexa 3 la HCL 54/2014 deschide
27.03.2014 Anexa 2 la HCL nr.54/2014 deschide
27.03.2014 ANEXA 1 LA HCL 61/2014 deschide
27.03.2014 Anexa 1 la HCL 54/2014 deschide
27.02.2014 Hotararea nr.52/2014 privind aprobarea Regulamentului privind regimul inchirierii pasunilor aflate in proprietatea ORASULUI TALMACIU deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.51/2014 privind aprobarea intocmirii amenajamentului pastoral pentru gestionarea pajistilor din Orasul Talmaciu cu localitatile apartinatoare deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.50/2014 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinţe deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.49/2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei si executarii lucrarilor la obiectivul de investitii Incalzire centrala garaje PSI si anexe deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.48/2014 privind aprobare intocmire documentatiei si executie lucrari pentru obiectivul de investitii â deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.47/2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice si demarare procedura de achizitie pentru realizarea obiectivul de investitii â deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.46 /2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice si executarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii â deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.45/2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivul de investitii â deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.44/2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice pentru realizarea obiectivul de investitii â deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.43/2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice pentru realizarea obiectivul de investitii â deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.42/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararii procedurii de achizitie publica pentru realizarea obiectivului de investitii â deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.41/2014 privind modificarea anexelor 6 si 9 din HCL 4/2014 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014 deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.40/2014 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Talmaciu pe anul 2014 deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.40/2014 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Talmaciu pe anul 2014 deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.38/2014 privind aprobarea Obiectivelor si Criteriilor de performanta pe anul 2014 ale sefului RPL OST RA Talmaciu deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR. 37/2014 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect È deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR. 36/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si principali indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investitie â deschide
27.02.2014 HOTARAREA Nr.35/2014 privind aprobarea planului de situatie pentru terenurile situate in Talmaciu, str.Talmacelului deschide
27.02.2014 HOTARAREA Nr.34/2014 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui imobil -teren situat in Talmaciu, str.Unirii,f.n deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.33/2014 privind aprobarea documentatiei PUD â deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.32/2014 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii locuintei din Talmaciu, str.M.Viteazu, nr.18 catre titularul contractului de inchiriere deschide
27.02.2014 HOTARAREA Nr.31/2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei de intabulare si apartamentare a blocurilorANL deschide
27.02.2014 HOTARAREA Nr.30/2014 privind atribuirea in folosinta gratuita, prin contract de comodat, a spatiului din sat Colonia Talmaciu, nr.4 catre Parohia Ortodoxe Romane Talmaciu II Colonie, reprezentata prin preot paroh Macris Aurel deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.29/2014 privind repartizarea locuintei din Colonia Talmaciu, nr. 9/1 deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.28/2014 privind aprobarea includerii in contractul de inchiriere locuinta nr.3762/77/2013 a domnului Hozan Nicolae Alexandru, la cererea titularului contractului de inchiriere-doamna Hozan Ana deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.27/2014 privind repartizarea locuintei din Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, nr.55 domnului Olescu Cristinel-Claudiu deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.26/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1208/18/2011 incheiat cu dr.Burghea Bogdan pentru spatiul din incinta Dispensarului Talmacel cu destinatia de cabinet stomatologic deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.25/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1022/2/2012 incheiat cu Biserica Ortodoxa Talmacel reprezentata prin preot paroh David Gabriel pentru spatiul din satul Talmacel, nr. 419 deschide
27.02.2014 HOTARAREA Nr.24/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru SC Apa-Canal Talmaciu SRL pe anul 2014 deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR.23/2014 privind aprobarea preluarii veniturilor si cheltuielilor subunitatilor finantate din venituri proprii la bugetul local al orasului Talmaciu deschide
27.02.2014 HOTARAREA nr.22/2014 privind prelungirea unor contracte de inchiriere deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR. 21/2014 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2014 si modificarea listei de investitii pe anul 2014 deschide
27.02.2014 HOTARAREA NR. 20/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 27.02.2014 deschide
30.01.2014 HOTARAREA Nr.19/2014 privind acordarea unor facilitati Asociatiei de Caritate â deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR.18/2014 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particulare autorizate/acreditate pentru anul scolar 2014-2015 deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR.17/2014 privind repartizarea unei locuinte pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR.16/2014 Privind mandatarea Primarului Orasului Talmaciu sa angajeze aparator, care sa asigure consultanta si asistenta de specialitate si sa reprezinte interesele Consiliului Local Talmaciu, ale Primarului Orasului Talmaciu si ale Orasului Talmaciu in cauzele in care aceste autoritati publice locale si unitatea administrativ- teritoriala sunt parti in instanta deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR.15/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 8051/143/2010 incheiat cu d-na Stoia Maria pentru terenul situat in Talmaciu II, f.n. , identificat in CF 4509/Talmaciu, nr.top.1913/1/10 in suprafata de 42 mp deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR.14/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.2033/82/2011 incheiat cu SC”Med Vet” SRL Sibiu pentru spatiul situat in Talmaciu, str.I.Lebel., nr.2 cu destinatia de cabinet veterinar deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR.13/2014 privind aprobarea prelungirii contractului de nr.11.117/2003 incheiat cu domnul Radoiu Constantin pentru spatiul “Pavilion” din Talmacel deschide
30.01.2014 HOTARAEA NR.12/2014 privind atribuirea unor denumiri de strazi din Orasul Talmaciu deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR. 11/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor si componenta CLSU Talmaciu deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR.10/2014 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR.9/2014 privind aprobarea statului de personal si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si ale serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR.8 /2014 privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2014 deschide
30.01.2014 HOTARAREA Nr.7/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA pe anul 2014 deschide
30.01.2014 HOTARAREA Nr.6/2014 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu pe anul 2014 deschide
30.01.2014 HOTARAREA NR. 5/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 30.01.2014 deschide
09.01.2014 HOTARAREA NR.4/2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014 deschide
09.01.2014 HOTARAREA NR.3/2014 privind stabilirea destinatiei donatiilor si sponsorizarilor primite in luna decembrie 2013 deschide
09.01.2014 HOTARAREA NR.2/2014 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare al anul 2013 din excedentul bugetar al anului 2012 deschide
09.01.2014 Anexa 1 la HCL 4/2014 ZONAREA LOCALITATII TALMACIU, SATULUI TALMACEL SI SAT. TALMACIU-COLONIE ANUL FISCAL 2014 deschide
09.01.2014 HOTARAREA NR. 1/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 9.01.2014 deschide