Hotărâri locale 2013

 

Nr. crt. Titlu Fişier_ataşat
10.12.2013 HOTARAREA NR.223/2013 privind aprobarea decontarii deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.222/2013 Privind revocarea HCL nr.95/2013, a art.3 din HCL 148/2012 si a HCL 91/2008 deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.221/2013 privind realizarea circulatiei deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.220/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.11001/11/2008 pentru d-nul Martin Petru deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.219/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843/1999 pentru S.C Denta Dana S.R.L deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.218/2013 Privind trecerea unui teren din domeniul public al OrasuluiTalmaciu Å deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.217/2013 privind aprobarea asocierii dintre judeţul Sibiu, prin Consiliul Judeţean Sibiu Šdeschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.216/2013 Privind trecerea unui teren din domeniul public al OrasuluiTalmaciu Å deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.215/2013 privind aprobarea asocierii dintre judeţul Sibiu, prin Consiliul Judeţean Sibiu Šdeschide
10.12.2013 HOTÄ deschide
10.12.2013 HOTÄ deschide
10.12.2013 HOTÄ deschide
10.12.2013 HOTÄ deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.210/2013 privind aprobarea participarii Orasului Talmaciu la Programul Operational Regional , Axa prioritara 5; DMI 5.3-Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.209/2013 privind insusirea unei documentatii cadastrale si aprobarea diminuarii suprafetei imobilului teren-inscris in CF 020551/Talmaciu ,nr. top 582/1/1/1 proprietatea comunei Talmacel deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.208/2013 Privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particulare autorizate/acreditate pentru anul scolar 2014-2015 deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.207/2013 privind aprobarea Planului de actiune la nivel local pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din exploatatiile agricole deschide
10.12.2013 Masuri pentru organizarea pasunatului in anul 2014 deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.206/2013 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului pe anul 2013 deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.205/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 9246/2009 incheiat cu d-na dr.Pascu Cristina pentru spatiul medical din Talmacel, nr.294 deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.204/2013 privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu pe anul 2013 deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.203/2013 privind aprobarea unui schimb de locuinta pentru familia Pinciu Nicolae Ciprian deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.202/2013 privind incetarea contractului de inchiriere nr. 6984/32/2009 incheiat intre autoritatea locala si domnul Stanca Constantin pentru locuinta ANL din Talmaciu, str.E.Cioran,judetul Sibiu deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR. 201/2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2013 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 deschide
10.12.2013 HOTARAREA NR.200/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 10.12.2013 deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.199/2013 Privind aprobarea intocmirii documentatiei si executiei lucrariiâ deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.198/2013 privind aprobarea preluarii veniturilor si cheltuielilor subunitatilor finantate din venituri proprii la bugetul local al orasului Talmaciu deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.197/2013 privind concesionarea, prin licitatie publica, a unor parcele de teren in satul Talmacel deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.196/2013 Privind repartizarea unei locuinte in Talmaciu II deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.195/2013 Privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 101744/Talmaciu (CF vechi 4233/Talmaciu), nr.top.5325/1/2/3/2/3 in suprafata de 3751 mp si aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra acestui imobil de catre domnul Bucur Laurentiu, domiciliat in Talmaciu, str. C.Coposu, nr.7 de la SC Cedru Impex SRL deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.194/2013 privind interzicerea circulatiei bovinelor, cabalinelor, caprinelor si ovinelor pe drumurile publice si pe spatiile verzi apartinand domeniului public al orasului Talmaciu si a pasunatului acestora in intravilanul localitatii deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.193/2013 privind aprobarea modificarii HCL 163/2007 deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.192/2013 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu al unor terenuri situate in intravilanul orasului Talmaciu deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.191/2013 privind aprobarea decontÄ deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR.190/2013 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR. 189/2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2013 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 deschide
20.11.2013 HOTARAREA NR. 188/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 20.11.2013 deschide
17.10.2013 HOTARAREA NR.187/2013 pentru modificarea si completarea HCL cu nr.140/2013 privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2013 la SC Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
17.10.2013 PROIECT DE HOTARARE NR.186/2013 privind insusirea unei documentatii cadastrale si aprobarea diminuarii suprafetei imobilului teren-inscris in CF 1012001/Talmaciu nr.cad.1091, top 5325/1/2/1/2/1/1/1 proprietatea publica a orasului Talmaciu deschide
17.10.2013 HOTARAREA Nr.1852013 privind aprobarea asocierii orasului Talmaciu ca membru fondator al Federatiei Agricultorilor Comunelor de Munte-Sibiu deschide
17.10.2013 HOTARAREA NR.184/2013 privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Talmaciu deschide
17.10.2013 HOTARAREA Nr.183/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si serviciile publice de interes local subordonate Consiliului Local deschide
17.10.2013 HOTARAREA NR.182/2013 Privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
17.10.2013 HOTARAREA NR. 181/2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2013 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 deschide
17.10.2013 HOTARAREA NR. 180/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 17.10.2013 deschide
19.09.2013 HOTARAREA Nr. 179/2013 privind aprobarea trecerii unui drum comunal aflat in domeniul public al orasului Talmaciu din administrarea Consiliului Local al orasului Talmaciu in administrarea Consiliului Judetean Sibiu deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.177/2013 privind aprobarea executiei lucrarilor pentru obiectivul deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.176/2013 privind aprobarea executiei lucrarilor pentru obiectivul deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.175/2013 privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui imobil-teren din domeniul privat al orasului Talmaciu catre domnul Ciolpan Ion, domiciliat in Talmaciu, str.Aleea Castanilor, bl.2/7, judetul Sibiu deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.174/2013 privind predarea in administrarea catre RPL OST RA Talamciu a fondului forestier in suprafata de 1198,5 ha din amenajamentul silvic UPII Sterpu-Clabucet deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.173/2013 privind aprobarea documentatiei de dezlipire (subapartamentare) a imobilului situat in Talmaciu, str.M.Viteazu, nr.18, inscris in CF 102000/Talmaciu, nr.top. 89/III, 90/III deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.171/2013 privind concesionarea, prin licitatie publica deschisa a unor imobile-terenuri, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situate in Talmacel deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.170/2013 privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui imobil-teren din domeniul privat al orasului Talmaciu catre domnul Mihai Ioan, domiciliat in Talmaciu, str.Arinilor, nr.24 deschide
19.09.2013 HOTARARE NR.169/2013 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii unei locuinte din Talmaciu II catre titularul contractului de inchiriere deschide
19.09.2013 HOTARAREA Nr.168/2013 privind aprobarea initierii unui PUZ si aprobarea studiului de oportunitate pentru trei loturi de teren situate in extravilanul localitatii Talmacel deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.167/2013 privind prelungirea, prin act aditional, a contractul de inchiriere incheiat cu SC Romtelecom SA deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.166/2013 privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Orasul Talmaciu si domnul Stoica Vasile si domnul Marcu Ovidiu Eugen, domiciliati in Talmaciu deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.165/2013 privind aprobarea decontarii sumei de 3288 lei reprezentand decontarea biletelor de calÄ deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR. 164/2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2013 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR.163/2013 privind aprobarea participarii orasului Talmaciu , la Programul national de innoire a parcului auto, in vederea achizitionarii unui autoturism de catre Primaria Orasului Talmaciu deschide
19.09.2013 HOTARAREA NR. 162/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 19.09.2013 deschide
19.09.2013 Anexa 1 la HCL 179/2013 deschide
19.09.2013 Anexa 1 la HCL 179/2013 deschide
19.09.2013 Anexa 1 la HCL 172/2013 deschide
22.08.2013 HOTARAREA NR.161/2013 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu al unor terenuri si aprobarea unor documentatii cadastrale deschide
22.08.2013 HOTARAREA NR.160/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii cainilor ̨n scopul protectiei mediului si preintampinarea raspandirii bolilor zoonotice pe raza administrativ Рteritoriala a orasului Talmaciu deschide
22.08.2013 HOTARAREA NR. 159/2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2013 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 deschide
22.08.2013 HOTARAREA NR.158/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 22.08.2013 deschide
25.07.2013 Hotararea Nr.157/2013 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, situat in Piata Agroalimentara Talmaciu deschide
25.07.2013 HOTARAREA NR.156/2013 privind aprobarea “Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a orasului Talmaciu in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice “ deschide
25.07.2013 HOTARAREA NR.155/2013 privind aprobarea inscrierii si participarii orasului Talamciu la concursul pentru buna gospodarire a comunelor si oraselor din judetul Sibiu, organizat de Consiliul Judetean Sibiu deschide
25.07.2013 HOTARAREA NR.154/2013 privind aprobarea executarii unei documentatii topografice pentru reglementarea juridica a aimobilului-teren situat in Talmaciu, str.Pietii, nr.16 deschide
25.07.2013 HOTARAREA NR.153/2013 Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
25.07.2013 HOTARAREA Nr. 152/2013 privind transmiterea tronsonului de drum comunal DC 61 Talmaciu-Talmacel aflat pe teritoriul administrativ al orasului Talmaciu din administarrea Consiliului Local Talmaciu in administarea Consiliului Judetean Sibiu deschide
25.07.2013 HOTARAREA NR.151/2013 Privind modificarea anexei 9 la HCL 2/2013 deschide
25.07.2013 HOTARAREA NR. 150/2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2013 deschide
25.07.2013 HOTARAREA NR.149/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.07.2013 deschide
25.07.2013 ANEXA 1 LA HCL151 /2013 TAXE PERCEPUTE IN TARGUL MIXT DIN ORASUL TALMACIU.- deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.148/2013 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii unei locuinte din Talmaciu II catre titularul contractului de inchiriere deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.147/2013 privind aprobarea executarii unei documentatii juridice de dezmembrare a terenului situat in Talmaciu, zona campul Cibinului, inscris in CF 100072/Talmaciu, nr.top. 1140/1 deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR. 146/2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2013 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.145/2013 privind stabilirea masurilor organizatorice pentru sarbatoarea â deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.144/2013 privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru imobilele situate in Talmaciu II, inscrise in CF 101828/Talmaciu, nr.top.1913/1/12 , respectiv CF 101829/Talmaciu, nr.top.1913/1/4/1 deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR._143/2013 Privind aprobarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 la SC Acstal SA Talmaciu deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.142/2013 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Talmaciu nr.61/2013 deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.141/2013 privind inchirierea ,prin licitatie publica, a doua suprafete de 12460 mp si respectiv 10623 mp din terenul situat in luncile Cibinului inscris in CF 101201/Talmaciu, nr.top. 5325/1/2/1/2/1/1/1 in suprafata de 652.879 mp deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.140/2013 Privind aprobarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 la SC Apa- Canal Talmaciu SRL deschide
27.06.2013 HOTARAREA Nr.139/ 2013 Privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 102232/Talmaciu, nr.top.7688/2, nr.cadastral 1387 in suprafata de 531 mp de catre numitul Carpatorea Ilie, domiciliat in Talmaciu, str.22 Decembrie 1989, nr.21 de la numitii Carpatorea Dumitru si Carpatorea Luminita, domiciliati in Talmacel, nr.68 deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.138/2013 Privind aprobarea extinderii spatilui atribuit in folosinta gratuita catre Directia de Sananate Publica Sibiu-Serviciul Judetean de Ambulanta , prin încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr.4381/34/2013 deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.137/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciilor publice de alimentare cu apa din Orasul Talmaciu, concesionate catre SC Acstal SA Talamciu, Caietul de sarcini, Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apa pe anii 2013-2014 si Indicatorii de performanta ai serviciului de alimentare cu apa din Talmaciu concesioat catre SC Acstal SA Talmaciu deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.136/2013 Privind aprobarea unui actului aditional la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC Acstal SA Talmaciu deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.135/2013 privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru imobilul inscris in CF 101983/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/42 deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.134/2013 privind concesionarea, prin licitatie publica deschisa a unor imobile-terenuri, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situate in Talmaciu, strada Aleea Stadionului deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR.133/2013 Privind aprobarea documentatiei si a principalilor indicatori tehnico-econornici pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare Aleea Castanilor “ deschide
27.06.2013 HOTARAREA NR. 132/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 27.06.2013 deschide
27.06.2013 Act Aditional nr.___/2013 La contractul de concesiune nr.1/2000 deschide
30.05.2013 HOTARAREA NR.131/2013 privind aprobarea formei contractului de comodat ce se va incheia intre Orasul Talmaciu si Directia de Sanatate Publica Sibiu-Serviciul de Ambulanta Judetean Sibiu deschide
30.05.2013 HOTARAREA NR.130/2013 privind aprobarea incheierii unei tranzactii cu Werder Martin Gunther si Werder Costela , SC Consumcoop Talmaciu, Haus Simion si Vatamaniuc Viorel , pentru rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor ce fac obiectul dosarului nr.595/787/2012 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig si respectiv dosarului nr.1247/787/2009 afat pe rolul Tribunalului Sibiu, precum si a neintelegerilor dintre parti cu privire la dreptul de proprieate asupra unei parti a imobilului teren inscris in CF Talmaciu 3503, nr.top. 248/1,24//1, 250/1 si a unei constructii nenotate in Cartea Funciara deschide
30.05.2013 HOTARAREA NR.129/2013 privind aprobarea decont deschide
30.05.2013 HOTARAREA NR.128/2013 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2012 pentru S.C. Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
30.05.2013 HOTARAREA NR.127/2013 Privind aprobarea proiectului, a particip deschide
30.05.2013 HOTARAREA NR. 126/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 30.05.2013 deschide
30.05.2013 anexa 1 la HCL 131 deschide
30.05.2013 anexa 1 la HCL 130 deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR. 125/2013 Privind aprobarea amenajarii,delimitarii si dotarii zonelor unde se vor desfasura activitatii de picnic, si aprobarea sumelor bnecesare realizarii acestor investitii deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.124/2013 Privind aprobarea participarii orasului Talmaciu , la Programul national de innoire a parcului auto, in vederea achizitionarii unui autoturism de catre Primaria Orasului Talmaciu deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.123/2013 privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru imobilul cu nr.top.7611 inscris in CF 101806 /Talmaciu deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.122/2013 privind alocarea cantitatii de 15 m.c. material lemnos de lucru, ca ajutor de urgenta pentru refacerea acoperisului imobilului-casa de locuit-a domnului Rotar Dumitru, domiciliat in Talmacel,nr.44, afectat de incendiu deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.121/2013 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.120/2013 privind inchirierea ,prin licitatie publica, a unui spatiu in incinta constructiei inscrisa in CF 101897/Talmaciu, nr.top.1960/14/1 cu destinatia de amenajare expozitie chitare deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.119/2013 Privind aprobarea demararii obiectivului deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR. 118/2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2013 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 deschide
22.05.2013 HOTARAREA117/2013 Privind repartizarea unor locuinte ANL deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.116/2013 Privind aprobarea initierii PUZ- Dezmembrare si constituire terenuri in Talmacel, zona Lunca Larga in vederea construirii de servicii de turism, agrement case de vacanta cu regim de inaltime P+2E+M deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.115/2013 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 102046/Talmaciu, nr.top. 5318/3/3 in suprafata de 464 mp si aprobarea documentatiei cadastrale pentru imobilul mentionat deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.114/2013 privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru imobilul â deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR.113/2013 privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2012 al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA , raportului administratorului precum si repartizarea profitului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
22.05.2013 HOTARAREA nr.112/2013 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al orasului Talmaciu pe anul 2012 deschide
22.05.2013 HOTARAREA NR. 111/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 22.05.2013 deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.110/2013 privind aprobarea statului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si ale serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.109/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 3757/123/2010 pentru S.C TURO MED SRL deschide
25.04.2013 HOTARARE NR.108/2013 privind rectificarea bugetului de venituri deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.107/2013 privind premierea elevilor Diaconescu Claudiu si Iakabos Darius â deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.106/2013 privind revocarea HCL nr.31/2013 pentru atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 102085/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/60 in suprafata de 24 mp deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.105/2013 privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru imobilul cu nr.top. 291/1/1/9/1/1/1/1/1 inscris in CF 101879/Talmaciu deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.104/2013 privind completarea HCL 9/2013 pentru stabilirea masurilor de organizare a pasunatului in anul 2013 deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.103/2013 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu format dintr-o camera, situat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.113 ( fosta Scoala Germana) catre Asociatia Talmaciu-Vitre deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.102/2013 privind stabilirea zonelor care urmeaza sa fie amenajate pentru desfasurarea activitatii de picnic pe teritoriul administrativ al orasului Talmaciu deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.101/2013 privind aprobarea Obiectivelor si Criteriilor de performanta pe anul 2013 ale sefului RPL OST RA Talmaciu deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.100/2013 privind atribuirea in folosinta deschide
25.04.2013 HOTARAREA Nr.99/2013 privind atribuirea in folosinta gratuita, prin contract de comodat, a unui spatiu medical in Talmaciu, doamnei doctor Petrut Lucia deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.98/2013 privind aprobarea radierii unui drept de folosinta asupra unui teren stabilit in favoarea fostului Consiliul Popular al Oras Talmaciu deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.97/2013 privind concesionarea, fara licitatie publica, a unor parcele de terenuri din Colonia Talmaciu , imobile ce fac parte din domeniul privat al orasului Talmaciu catre Asociatia deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.96/2013 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 7001/175/2009 incheiat intre autoritatea locala si domnul Habur Daniel pentru locuinta ANL din Talmaciu, str.E.Cioran,bl.2, sc.B,ap.7, judetul Sibiu deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.95/2013 privind aprobarea modificarii art.3 din HCL 148/2012 deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR. 94 /2013 privind retragerea orasului Talmaciu din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara â deschide
25.04.2013 HOTÄRARE deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.92/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Orasului Talmaciu deschide
25.04.2013 HOTARAREA Nr. 91/2013 privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin a orasului Talmaciu deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR. 90/2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2013 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR.89/2013 privind aprobarea documentatiei PUZ deschide
25.04.2013 HOTARAREA NR. 88/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.04.2013 deschide
25.03.2013 HOTARAREA Nr.86/2013 privind atribuirea, in folosinta gratuita, prin contract de comodat ,a unui spatiu medical in Talmaciu, doamnei doctor Marinca Alina deschide
25.03.2013 HOTARAREA NR.85/2013 privind aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat intre Primaria Orasului Talmaciu si SC Acstal SA Talmaciu deschide
25.03.2013 HOTARAREA NR.84/2013 privind aprobarea documentatiei tehnice, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii deschide
25.03.2013 HOTÄRARE deschide
25.03.2013 HOTARAREA NR.82/2013 Privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru obiectivul de investitii deschide
25.03.2013 HOTARAREA NR.81/2013 privind aprobarea initierii procedurii de achizitie publica pentru realizarea obiectivului de investitie deschide
25.03.2013 HOTARAREA NR.80 2013 privind aprobarea executarii obiectivului de investitii â deschide
25.03.2013 HOTARAREA NR.79/2013 Privind aprobarea documentatiei tehnice, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii deschide
25.03.2013 HOTARAREA NR.78/2013 privind aprobarea documentatiei tehnice, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii deschide
25.03.2013 HOTÄ deschide
25.03.2013 HOTARAREA Nr.76/2013 privind aprobarea bugetului consolidat al Orasului Talmaciu pe anul 2013 deschide
25.03.2013 HOTARAREA NR. 75/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.03.2012 deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.74/2013 Privind aprobarea documentatiei tehnice, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.73/2013 privind aprobarea Planului de ordine deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.72/2013 Privind modificarea anexelor 7 si 10 din HCL 2/2013 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.71/2013 Privind modificarea art.1 din HCL 118/2012 pentru constituirea Comisiei de licitatii si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru vanzari, concesionari si inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.70/2013 privind vanzarea locuintei situata in Orasul Talmaciu, str.Gh.Lazar, nr.2 ( grup social nr.2) deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.69/2013 privind aprobarea documentatiei Studiu de oportunitate in vederea initierii PUZ deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.68/2013 privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru imobilul cu nr.top. 660/1/1/1/1/1/1 inscris in CF 102028/Talmaciu deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.67/2013 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 102116/Talmaciu, nr.top. 2802/1,2803,2804 in suprafata de 31068 mp si aprobarea documentatiei cadastrale pentru imobilul mentionat deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.66/2013 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 101879/Talmaciu, nr.top. 291/1/1/9/1/1/1/1/1 in suprafata de 11976 mp deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.65/2013 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 102046/Talmaciu, nr.top. 5318/3/3 in suprafata de 464 mp si aprobarea documentatiei cadastrale pentru imobilul mentionat deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.64/2013 Privind modificarea art.6 alin.1 din HCL nr.3/2012 pentru aprobarea tarifelor de canalizare pentru oras deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.63/2013 Privind aprobarea radierii unui drept de folosinta asupra unui teren stabilit in favoarea fostului Birou Executiv al Consiliului Popular al comunei Talmaciu deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.62/2013 Privind revocarea unor Hotarari ale Consiliului Local Talmaciu deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.61/2013 privind inchirierea, fara licitatie publica, a unui spatiu Asociatiei de Vanatori deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.60/2013 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere cu obiect teren agricol si teren pentru garaje si a contractelor de comodat cu obiect locuinte deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.59/2013 privind darea in folosinta deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.58/2013 privind aprobarea Regulilor deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.57/2013 Privind aprobarea repartizarii deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.56/2013 privind organizarea Sarbatorii deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.55/2013 Privind aprobarea modificarii si completarii art.1 din HCL 136/2012 si repartizarea unei de inchiriere deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.54/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C APA CANAL TALMACIU S.R.L pe anul 2013 deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.53/2013 privind prelungirea contractului de mandat/ administrare incheiat intre Orasul Talmaciu , reprezentat prin Consiliul Local Talmaciu si domnul Popa Valeriu-administrator R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.52/2013 privind aprobarea Listei preturilor de vanzare a masei lemnoase fasonate la drum auto si Listei preturilor de vanzare a masei lemnoase fasonate la cioata deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.51/2013 Privind stabilirea procentului de 1% pentru constituirea fondului de accesibilizare a deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.50/2013 privind aprobarea decontarii deschide
18.03.2013 HOTARAREA Nr.49/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA pe anul 2013 deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.48/2013 Privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru obiectivul de investitii deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.47/2013 Privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru obiectivul de investitii deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.46/2013 Privind aprobarea initierii procedurii de achizitie publica pentru realizarea obiectivului de investitie “Reabilitare strazi in orasul Talmaciu, Cartierul Garii-Etapa II” deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.45/2013 Privind aprobarea executarii obiectivului de investitii deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.44/2013 Privind aprobarea documentatiei tehnice, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.43/2013 Privind aprobarea documentatiei tehnice, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.42/2013 Privind aprobarea initierii procedurii de achizitie publica pentru realizarea obiectivului de investitieâ deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR.41/2013 privind aprobarea si finantarea listelor obiectivelor de investitii ale orasului Talmaciu pe anul 2013 deschide
18.03.2013 HOTARAREA Nr.40/2013 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu pe anul 2013 deschide
18.03.2013 HOTARAREA NR. 39/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 18.03.2013 deschide
18.03.2013 Anexa nr 10 a hotararii nr 2 / 2013 deschide
18.03.2013 Anexa 7 a hotararii nr 2 / 2013 deschide
18.03.2013 Lista preturilor de vanzare a masei lemnoase fasonate deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.38/2013 Privind modificarea Actului Constitutiv al SC APA-CANAL TALMACIU SRL aprobat prin HCL 177/2010. si a Contractului de Mandat cu nr.1271/2011 prin incheierea unui act aditional deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.37/2013 privind aprobarea platii cotizatiei de membru ADI Eco Sibiu aferenta anului 2013 deschide
04.02.2013 HOTARAREA Nr.36/2013 privind acordarea unor facilitati fiscale Asociatiei â deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.35/2013 privind trecerea unor bunuri si imobile in lista de inventariere a domeniului public al orasului Talmaciu deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR. 34/2013 privind aprobarea promovarii deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.33/2013 privind aprobarea includerii Orasului Talmaciu in Asociatia Reuniunii Marginenilor deschide
04.02.2013 ANEXA LA HCL 32/2013 PROGRAM DE AUDIENTE A CONSILIERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL TALMACIU deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.32/2013 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii Consiliului Local Talmaciu deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.31/2013 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 102085/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/60 in suprafata de 24 mp deschide
04.02.2013 HOTARAREA Nr.30/2013 privind aprobarea efectuarii unei documentatii de dezmembrare si apartamentare a unui imobil-locuinta situat in Talmaciu, str.M,.Viteazu, nr.18 deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.29/2013 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare(Plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului inscris in CF 100599/ Talmaciu ,nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, in suprafata de 39461 mp deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.28/2013 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 102050/Talmaciu, nr.cadastral 102050 in suprafata de 73 mp deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.27/2013 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 102051/Talmaciu, nr.cadastral 102051 in suprafata de 112 mp deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.26/2013 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 102052/Talmaciu, nr.cadastral 102052 in suprafata de 103 mp deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.25/2013 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 101996/Talmaciu, nr.cadastral 101996 in suprafata de 314 mp deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.24 /2013 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 101997/Talmaciu, nr.cadastral 101997 in suprafata de 668 mp deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.23/2013 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului-teren situat inTalmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 102049/Talmaciu, nr.cadastral 102049 in suprafata de 143 mp deschide
04.02.2013 HOTARAREA Nr.22/2013 privind acordarea unor facilitati fiscale Asociatiei de Caritate â deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.21/2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.20/2013 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.444/11.04.2011 incheiat intre autoritatea locala si domnul Laslea Manuel Iulian pentru locuinta ANL din Talmaciu, str.E.Cioran,bl.2, sc.A,ap.13, judetul Sibiu deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.19/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.6625/2010 incheiat cu doamna doctor Butanescu Mihaela Cristina pentru spatiul medical din Talmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3 deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.18/2013 privind aprobarea prelungirii contractelor de comodat nr.9245/2009 si 9246/2009 incheiate cu d-na dr.Pascu Cristina pentru spatiile medicale din Talmaciu , Aleea Castanilor, nr.1-3 si din Talmacel, nr.294 deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.17/2013 privind modificarea art.1 din HCL 118/2012 pentru constituirea Comisiei de licitatii si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru vanzari, concesionari si inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.16/2013 privind revocarea unor hotarari ale Consiliului Local Talmaciu deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.15/2013 privind revocarea art.1 din HCL nr.98/2011 pentru atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile si efectuarea demersurilor de rectificare la Cartea Funciara Avrig deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.14/2013 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particulare autorizate/acreditate pentru anul scolar 2013-2014 deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.13/2013 privind aprobarea numarului de asistenti personali si numarul de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2013 deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.12/2013 privind aprobarea statului de personal si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si pentru serviciile subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.11/2013 privind acordarea unui mandat domnului viceprimar de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii in cadrul deschide
04.02.2013 HOTARAREA nr.10/2013 privind numirea delegatului deschide
04.02.2013 Anexa la HCL nr.9/2013 Masuri pentru organizarea pasunatului in anul 2013 deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR.9/2013 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului pe anul 2013 deschide
04.02.2013 HOTARAREA NR. 8/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 04.02.2013 deschide
09.01.2013 HOTARAREA NR.7/2013 privind reprezentarea Orasului Talmaciu-asociat unic la SC Apa-Canal Talmaciu SRL de catre Consiliul Local Talmaciu in Adunarea Generala a Asociatior deschide
09.01.2013 HOTARAREA NR.6/2013 privind reformularea unui articol din HCL 177/2010 deschide
09.01.2013 HOTARAREA NR. 5/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta deschide
09.01.2013 HOTARAREA NR. 4/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843/1999 pentru S.C Denta Dana S.R.L deschide
09.01.2013 HOTARAREA NR.3/2013 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2012 din excedentul anului 2011 deschide
09.01.2013 HOTARAREA NR.2/2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 deschide
09.01.2013 HOTARAREA NR. 1/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 9 ianuarie 2013 deschide