Hotărâri locale 2012

 

Nr. crt. Titlu Fişier_ataşat
14.12.2012 HOTARAREA NR.180/2012 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu deschide
14.12.2012 HOTARAREA NR._179/2012 privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu pe anul 2012 deschide
14.12.2012 HOTARAREA NR.178/2012 privind acordarea unui sprijin financiar pentru domnul Bogdan Mihai Radu , in vederea realizarii unei galerii de arta in cadrul Cazinoului Regal din Sinaia deschide
14.12.2012 HOTARAREA NR. 177/2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2012 deschide
14.12.2012 HOTARAREA NR. 176/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 14.12.2012 deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.175/2012 privind constituirea comisiei in vederea desemnarii unui delegat satesc pentru satul Colonia Talmaciu in urma unei adunari satesti deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.174/2012 privind imputernicirea primarului orasului Talmaciu de a organiza alegerea delegatului satesc care sa reprezinte interesele cetatenilor din satul Colonia Talmaciu la sedintele Consiliului Local deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.173/2012 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile din Talmaciu II deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.172/2012 PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL 91/2008 deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.171/2012 privind acordarea dreptului de servitute de trecere cu cablu subteran pe partea vestica de SC Scania SRL si canal care face legatura intre parcul fotovoltaic catre DN 7 in favoarea SC Energoil SRL deschide
29.11.2012 HOTARAREA Nr.170/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu deschide
29.11.2012 Hotararea nr.169/2012 privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare a Serviciilor Sociale al Serviciului Public de Asistenta deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR. 168/2012 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de autorizare si functionare a unitatii deschide
29.11.2012 HOTARAREA Nr.167/2012 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 101856/Talmaciu, nr.top.7688/21 in suprafata de 720 mp de catre doamna Sirbu Steliana, domiciliata in Talmaciu, Aleea Cascadei, bl.9/6 de la domnul Magadan Mihai Ovidiu, domiciliat in Talmaciu, str.1 Mai, nr.2D deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.166/2012 privind aprobarea decontÄ deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.165/2012 privind stingerea creantei discale in cuantum de 26959 lei prin insolvabilitate pentru debitorul domnului Danciu Nicolae domiciliat in Talmaciu, str.Riului, nr.48D deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.164/2012 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile din Talmaciu II deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.163/2012 privind aprobarea compensarii domnului Vestemean Nicolae, cu o suprafata de 4058 mp, pe strada Riului, f.n. in schimbul terenului cedat de acesta in zona SEIL deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.162/2012 privind aprobarea racordarii deschide
29.11.2012 Act aditional nr. 1 /2012 la contractul de inchiriere incheiat cu SC Mobil Rom SA Bucuresti, actualmente Orange SA la data de 24.02.1997 deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.161/2012 privind aprobarea modelului-cadru al actului aditional la contractul de inchiriere incheiat cu Mobil Rom SA Bucuresti ,actualmente Orange Romania SA deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.160/2012 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.159/2012 privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL 139/2012 deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.158/2012 aprobarea intocmirii documentatiiilor necesare pentru scoaterea definitiva din fondul forestier proprietatea orasului Talmaciu, cu compensare, a unor terenuri in suprafata insumata de 8000 mp din Valea Lotrioarei si pentru scoaterea temporara din fond forestier national a suprafetei de teren aferenta conductei de aductiune pentru acest obiectiv deschide
29.11.2012 HOTARAREA Nr.157/2012 privind asocierea Consiliului Local Talmaciu cu Asociatia Sportiva Club Sportiv al Orasului Talmaciu, in vederea sustinerii in comun a sportului de performanta deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR. 156/2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2012 deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR.155/2012 privind darea in administrare a unui teren in suprafata de 20 mp in vederea implementarii proiectului deschide
29.11.2012 HOTARAREA NR. 154/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 29.11.2012 deschide
07.11.2012 HOTARAREA NR.153/2012 privind concesionarea, prin licitatie publica deschisa, a unor imobile-terenuri, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situate in Talmaciu deschide
07.11.2012 HOTARAREA NR.152/2012 privind aprobarea documentatiei tehnice, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii deschide
07.11.2012 HOTARAREA NR. 151/2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2012 deschide
07.11.2012 HOTARAREA NR. 150/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 07.11.2012 deschide
25.10.2012 HOTARAREA NR.149/2012 privind scutirea de la plata impozitului si taxelor locale , pe anii 2011-2012 , pentru familia Mitu Maria, domiciliata in Talmaciu, str.M.Viteazu, bl.16 deschide
25.10.2012 HOTARAREA NR.148/2012 privind dezmembrarea imobilului -pasune- identificat in CF 1874 TÄLMACIU deschide
25.10.2012 HOTARAREA NR.147/2012 privind aprobarea concesionarii deschide
25.10.2012 HOTARAREA Nr.146/2013 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 100465/Talmaciu, nr.top.3339/2 in suprafata de 900 mp de catre domnul Stoica Constantin , domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.222 de la domnul Stoica Dumitru, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.222 deschide
25.10.2012 HOTARAREA NR. 145/2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2012 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2012 deschide
25.10.2012 HOTARAREA NR. 144/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.10.2012 deschide
25.10.2012 Act Aditional nr.__/2012 la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC Acstal SA Talmaciu deschide
27.09.2012 HOTARAREA NR.143/2012 privind aprobarea Actului Aditional la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC Acstal SA Talmaciu deschide
27.09.2012 HOTARAREA NR.142/2012 privind aprobarea unor variante de oferte teren sau restituire pret teren, pentru d-nul Vasuoiu Gheorghe si d-na Vasuoiu Ionela in vederea rezolvarii pe cale amiabila a litigiului ce formeaza obiectul dos.nr.175/787/2012 la Judecatoria Avrig deschide
27.09.2012 HOTARAREA nr.141/2012 privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata de SC Acstal SA Talmaciu si instituirea unei cote de dezvoltare in sarcina beneficiarilor serviciului de alimentare cu apa deserviti de catre SC Acstal SA Talmaciu deschide
27.09.2012 HOTARAREA NR.140/2012 privind aprobarea decontarii deschide
27.09.2012 HOTARAREA NR.139/2012 privind acordarea gratuita, in conditiile legii, a cantitatii de 6 mc lemne de foc pensionarilor silvici deschide
27.09.2012 HOTARAREA NR.138/2012 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor terenuri , proprietatea privata a orasului Talmaciu, situate in Colonia Talmaciu II avand destinatia pentru construire locuinte deschide
27.09.2012 HOTARAREA NR.137/2012 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor terenuri , proprietatea privata a orasului Talmaciu, situate in Colonia Talmaciu II avand destinatia pentru construire locuinte deschide
27.09.2012 HOTARAREA nr.136//2012 privind stabilirea Listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor ANL si repartizarea a doua garsoniere ramase libere prin renuntarea chiriasilor la contractele de inchiriere deschide
27.09.2012 HOTARAREA Nr.135/2012 privind aprobarea intocmirii unei reglementari juridice a terenurilor ocupate de constructiile (locuintele ) romilor din orasul Talmaciu deschide
27.09.2012 HOTARAREA NR. 134/2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2012 deschide
27.09.2012 HOTARAREA NR.133/ 2012 privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentÄ deschide
27.09.2012 HOTARAREA NR. 132/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 27.09.2012 deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.131_2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Camine de bransament Talmaciu-Racorduri de canalizare etapa II. deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.130_2012 privind aprobarea executarii deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.129_2012 Privind aprobarea modificarii unui contract de inchiriere si aprobarea subinchirierii unui spatiu comercial. deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.128_2012 Privind revocarea HCL NR.147_2009 pentru atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874_Talmaciu, nr.top.5321_3_1_1_1_15. deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.127_2012 privind revocarea art.2 din HCL nr.150_2011 pentru aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 4450_Talmaciu. deschide
30.08.2012 HOTARARE NR.126_2012 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii locuintei din Talmaciu II, nr.11 catre domnul Vergea Nicolae Ovidiu cu acelasi domiciliul. deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.125_2012 privind reglementarea juridica deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.124_2012 Privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Orasul Talmaciu si domnul Guidi Mario si doamna Milea Monica Maria, domiciliati in Talmaciu. deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.123_2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit al proiectului Sistem de Management integrat al deseurilor in judetul Sibiu. deschide
30.08.2012 HOTÄ deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.121_2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2012 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2012. deschide
30.08.2012 HOTARAREA NR.120_2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 30.08.2012. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.119_2012 privind concesionarea, prin licitatie publica deschisa a unor imobile-terenuri, proprietatea privata a orasului Talmaciu. deschide
19.07.2012 HOTARAREA Nr.118_2012 privind constituirea Comisiei de licitatii si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru vanzari, concesionari. deschide
19.07.2012 HOTARARE NR.117_2012 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii locuintei din Talmaciu II. deschide
19.07.2012 HOTARAREA Nr. 116_2012 privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin a orasului Talmaciu. deschide
19.07.2012 HOTARAREA Nr.115_2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L pe anul 2012. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.114_2012 Privind aprobarea situatiei _Dare de seama contabila trimestrul I 2012. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.113_2012 privind aprobarea documentatiei PUD -in vederea reglementarii retragerilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.112_2012 privind aprobarea asocierii si a contractului de asociere in participatiune al orasului Talmaciu cu S.C MVM RIVERENERGY S.R.L. deschide
19.07.2012 HOTARARE deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.110_2012 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii Consiliului Local Talmaciu. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.109_2012 Privind aprobarea trecerii imobilului-teren inscris in CF 101631_Talmaciu, nr.top. 101631 in suprafata de 8000 mp in domeniul public. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.108_2012 privind reglementarea juridica a unor terenuri apartinand domeniului privat al Orasului Talmaciu. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.107_2012 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile situate in Orasul Talmaciu. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.106_2012 Privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.105_2012 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta a consilierilor Consiliului Local Talmaciu. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR.104_2012 privind aprobarea decontarii sumei de 6000 lei reprezentând decontarea biletelor de calatorie si a abonamentelor de transport. deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR103_2012 privind aprobarea PUG-ORAS TALMACIU si a Regulamentului Local de Urbanism deschide
19.07.2012 HOTARAREA NR. 102_2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2012 si modificarea listei de investitii pe anul 2012 deschide
19.07.2012 HOTARAREA Nr.101_2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu deschide
19.07.2012 HOTARAREA Nr.100_2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Talmaciu deschide
28.06.2012 HOTARAREA NR. 99/6/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate deschide
28.06.2012 HOTARAREA NR. 98/52012 privind alegerea viceprimarului orasului Talmaciu deschide
28.06.2012 HOTARAREA NR. 97/4/2012 privind alegerea presedintelui consiiului deschide
28.06.2012 HOTARAREA NR. 96/3/2012 privind constituirea consiliului local deschide
28.06.2012 HOTARAREA NR. 95/2/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleÅ deschide
28.06.2012 HOTARAREA NR.94/1/2012 privind alegerea comisiei de validare deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR. 93/2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2012 deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR.92/2012 privind concesionarea, prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren , proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu si identificat in CF (100569) 4915/Talmaciu, nr.top. 100569(1960/8/1) in suprafata de 4380 mp deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR.91/2012 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile situate in Talmaciu II, inscrise in CF 101829/Talmaciu, nr.top. 1913/1/4/1 si in CF 101828/Talmaciu, nr.top. 1913/1/12 deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR.90/2012 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 5516/2009 pentru Inteprinderea Individuala deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR.89/2012 privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2011 pentru S.C. Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR.88/2012 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR.87/2012 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.05.2012 Lista autovehiculelor casate prin programul Rabla 2012 deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR.86/2012 privind aprobarea participarii orasului Talmaciu , la Programul national de innoire a parcului auto, in vederea achizitionarii unui autoturism de catre Primaria Orasului Talmaciu deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR.85/2012 privind aprobarea decont deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR.84/2012 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile situate in Talmaciu, str.St.L.Roth, nr.36 deschide
17.05.2012 HOTARAREA NR. 83/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 17.05.2012 deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR.82/2012 Privind modificarea si completarea HCL nr.157/2011 pentru aprobarea masurilor de organizare a pasunatului pe anul 2012 deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR.81/2012 Privind vanzarea directa a unor terenuri situate in Talmaciusi identificate in CF 101807/Talmaciu, nr.top. 101807(4718/2/1 )in suprafata de 3200 mp si CF 101642/Talmaciu, nr.top.101642( 4718/1) in suprafata de 16500 mp , imobile ce fac parte din domeniul privat al orasului Talmaciu, catre proprietarul constructiilor deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR.80/2012 privind insusirea unor evaluari si aprobarea vanzarii imobilelor inscrise in CF 101759/Talmaciu, nr.top.1704/1/1 si CF 101367/Talmaciu, nr.top. 1705/2 deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR. 79/2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2012 deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR.78/2012 privind aprobarea concesionÄ deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR.77/2012 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
26.04.2012 HOTARAREA Nr.76/2012 privind acordarea unor facilitati Asociatiei deschide
26.04.2012 HOTARAREA Nr. 75/2012 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Talmaciu nr.134/6/2008 deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR.74/2012 privind modificarea si completarea Hotararii nr.131/3/2008 privind constituirea Consiliului Local Talmaciu deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR.73/2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Filip Gheorghe deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR.72/2012 privind avizarea PUG-ORAS TALMACIU deschide
26.04.2012 HOTARAREA NR. 71/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 26.04.2012 deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.70/2012 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat si particulare autorizate/acreditate propuse sa functioneze in anul scolar 2012-2013 deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.69/2012 privind modificarea si completarea art.5 din HCL 14/2011 deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.68/2012 privind aprobarea executarii lucrarii deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.67/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii deschide
29.03.2012 HOTARAREA nr.66/2012 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al orasului Talmaciu pe anul 2011 deschide
29.03.2012 HOTARAREA Nr.65/2012 privind aprobarea reglementarii juridice a imobilului inscris in CF 101670/Talmaciu, nr.top. 1960/21 in suprafata de 10000 mp deschide
29.03.2012 HOTARAREA Nr.64/2012 privind aprobarea reglementarii juridice a imobilelor inscrise in CF 101779/Talmaciu, nr.top. 1960/12/2, CF 101671/Talmaciu , nr.top. 1960/13 si CF 101669/Talmaciu nr.top.1960/14 deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.63/2012 privind modificarea si completarea HCL 157/2011 pentru stabilirea masurilor de organizare a pasunatului in anul 2012 deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.62/2012 privind organizarea concursului in vederea ocuparii postului de administrator (director) al S.C Apa- Canal Talmaciu S.R.L deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.61/2012 privind modificarea art. 1 din HCL nr.231/2008 pentru constituirea comisiei de licitatii pentru vanzari, concesionari si inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.60/2012 pentru modificarea si completarea HCL 101/2011 privind aprobarea Programului de masuri privind imbunatatirea activitatii deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.59/2012 privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2011 al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, raportului administratorului precum si repartizarea profitului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.58/2012 privind aprobarea Obiectivelor si Criteriilor de performanta pe anul 2012 ale sefului RPL OST RA Talmaciu deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.57/2012 privind aprobarea reglementarii juridice a imobilului inscris in CF 101376/Talmaciu, nr.top. 101376 in suprafata de 5515 mp deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR. 56/2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2012 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2012 deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR. 55/2010 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.54/2012 privind aprobarea Planului de ordine Å deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.53 /2012 privind atribuirea gratuita a 50 mc lemn bustean din proprietatea orasului Talmaciu pentru Parohia Ortodoxa Romana Talmaciu II deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.52 /2012 privind aprobarea decont deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.51/2012 privind aprobarea reglementarii juridice a imobilului inscris in CF 101637/Talmaciu ,nr.top. 4718/2 , in suprafata de 5900 mp deschide
29.03.2012 HOTARAREA nr.50/2012 privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Judetean Sibiu a imobiluluiteren, identificat in CF 101776(11874) /Talmaciu, nr. top. 101776 (6327/4/2 si CF 101773 (1874)/Talmaciu , nr.top. 101773 (6327/1/2 ) deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.49/2012 privind aprobarea reglementarii juridice a imobilului inscris in CF 290/Talmacel ,nr.top. 582/1/1 , in suprafata de 17137 mp deschide
29.03.2012 HOTARAREA Nr.48/2012 privind aprobarea reglementarii juridice (Plan de amplasament si delimitare) a imobilului inscris in CF 101061/Talmaciu, nr.top. 291/1/1/9/1/1/1/1/2 deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR.47/2012 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Geldrich Radu Sorin deschide
29.03.2012 HOTARAREA NR. 46/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 29.03.2012 deschide
02.03.2012 HOTARAREA NR.45/2012 privind darea in administrarea Consiliului Judetean Sibiu a imobilului-teren pentru constructia obiectivului de investitii deschide
02.03.2012 HOTARAREA NR.44/2012 privind reglementarea juridica deschide
02.03.2012 HOTARAREA NR.43/2012 privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC Acstal SA Talmaciu deschide
02.03.2012 HOTARAREA NR.42/2012 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului inscris in CF 101732/Talmaciu,nr.top.7688/9 in suprafata de726 mp deschide
02.03.2012 HOTARAREA Nr.41/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA pe anul 2012 deschide
02.03.2012 HOTARAREA NR.40/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 2.03.2012 deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.39/2012 privind aprobarea reducerii taxei de racordare pentru unii agenti economici deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.38/2012 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat propuse sa functioneze in anul scolar 2012-2013.- deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR. 37/2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2012 deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.36/2012 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local ce se desfasoara de catre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 pe anul 2012 deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.35/2012 privind casarea obiectelor de inventar cu durata normata de functionare consumata care prezinta uzura fizica si morala avansata de la RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
23.02.2012 HOTARAREA nr.34/2012 privind aprobarea initierii Planului Urbanistic ZONAL (PUZ) deschide
23.02.2012 HOTARAREA Nr.33/2012 privind aprobarea devizelor de lucrari silvice pe anul 2012 deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR. 32/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.31 2012 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Talmaciu deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.30/2012 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii Consiliului Local Talmaciu in anul 2012 deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.29/2012 privind aprobarea decont deschide
23.02.2012 HOTARAREA Nr.28 /2012 privind acordarea unor facilitati Asociatiei deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.27/2012 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica prin procedura de cerere de oferta a lucrarilor de reabilitare strazi cartier Garii -etapa deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.26/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.25/2012 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilelor inscrise in CF 101367(4255)/Talmaciu,nr.top.1705/2 in suprafata de 9237 mp si CF 4649/Talmaciu, nr.top. 1704/1/1 in suprafata de 2550 mp deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.24/2012 privind aprobarea realizarii investitiei « Elaborarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica a orasului Talmaciu deschide
23.02.2012 HOTARAREA NR.23/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 23.02.2012 deschide
26.01.2012 HOTARAREA Nr.22/2012 privind atribuirea in folosinta gratuita ,prin contract de comodat , a spatiului ( fosta moara) din satul Talmacel, nr.419, Parohiei Ortodoxe Talmacel cu destinatia de Casa Parohiala deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.21/2012 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.6625/2010 incheiat cu doamna doctor Butanescu Mihaela Cristina deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.20/2012 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.19/2012 privind aprobarea cuantumului Å deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.18/2012 privind rezilierea contractului de asociere in participatiune nr.57/19.05.2009 incheiat intre Primaria Talmaciu si SC Hidroart SRL cu sediul in Cluj- Napoca. deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.17/2012 privind aprobarea Programului de investitii al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA pentru anul 2012 deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.16/2012 pentru modificarea si completarea anexei 1, anexei 4 si anexei 5 la HCL 92/2011 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul2012 deschide
26.01.2012 HOTÄ deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.14/2012 privind transformarea unor posturi din cadrul Grupului Scolar Economic J.Lebel Talmaciu in vederea promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi intrun grad sau treapta superioara deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.13/2012 privind acordarea unui mandat primarului orasului Talmaciu de a vota favorabil pentru primirea de noi membri in deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.12 /2012 privind solicitarea catre Consiliului Judetean Sibiu in vederea promovarii unui proiect de hotarare de guvern pentru trecerea drumurilor forestiere si a lucrarilor de arta aferente acestor drumuri , din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al orasului Talmaciu si in administrarea Consiliului Local Talmaciu si mandatarea sefului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA sa reprezinte Consiliul Local Talmaciu in vederea depunerii cererii si a documentatiei prevazute de lege si efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru trecerea drumurilor forestiere in domeniul public al orasului Talmaciu deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR. 11/2012 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta al localitatii Talmaciu in anul 2012 deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.10/2012 privind aprobarea concesionÄ deschide
26.01.2012 HOTÄ deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.8/2012 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843/1999 pentru S.C Denta Dana S.R.L deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR._7/2012 privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal, pentru anul 2012 deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.6/2012 privind aprobarea statului de personal si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si ale serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.5/2012 privind aprobarea bugetului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.4/2012 privind aprobarea cotizatiei de membru ADI Eco Sibiu aferenta anului 2012 deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.3/2012Privind aprobarea tarifelor de canalizare pentru orasul Talmaciu si a altor taxe, operator SC deschide
26.01.2012 HOTARAREA Nr.2/2012 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu pe anul 2012 deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR.1/2012 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 26.01.2012 deschide
26.01.2012 HOTARAREA NR. 168/2012 deschide