Hotărâri locale 2011

 

Nr. crt. Titlu Fişier_ataşat
22.12.2011 HOTARAREA NR.188/2011 privind scutirea de la plata impozitului si taxelor locale pentru familia Rusu Mihai, domiciliata in Talmacel, nr.371 deschide
22.12.2011 HOTARAREA NR.187/2011 privind atribuirea gratuita a 10 mc lemn de foc pentru Parohia Ortodoxa Romana Colonia Talmaciu II deschide
22.12.2011 HOTARAREA NR. 186/2011 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2011 deschide
22.12.2011 HOTARAREA NR.185/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 22.12.2011.- deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR.184 /2011 privind aprobarea contractului de delegare directa a activitatilor de alimentare cu apa in satul Talmacel si canalizare in orasul Talmaciu cu localitatile apartinatoare, a listei bunurilor din domeniul public si privat predate catre SC Apa-Canal Talmaciu SRL, aprobarea tarifului de canalizare din orasul Talmaciu, a indicatorilor de performanta precum si a Planului de investitii al SC Apa-Canal Talmaciu SRL pentru perioada 2012-2014 deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR.183/2011 privind revocarea HCL 51/2009 pentru atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenului inscris in CF 4047/Talmaciu, nr.top. 660/2 in suprafata de 3956 mp deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR.182/2011 privind scutirea taxei de pasunat stabilita conform HCL 79/2011 pentru domnul Rinjeu Mihai, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.39 deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR.181/2011 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare(plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului inscris in CF 290/Talmacel ,nr.top. 582/1/1 , in suprafata de 17137 mp deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.180/2011 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului inscris in CF 290/Talmacel , nr.top. 3336/4/1/1/2 si aprobarea documentatiei de dezmembrare(plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire) pentru imobilul mentionat deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.179/2011 privind acordarea diplomelor de excelenta si a unor premii pentru elevii din orasul Talmaciu cu merite deosebite deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.178/2011 privind aprobarea initierii Planului Urbanistic ZONAL (PUZ) â deschide
08.12.2011 HOTARAREA Nr.177/2011 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 100526/Talmaciu, nr.top. 100526 in suprafata de 2090 mp de catre domnul Petru Ilie si sotia Petru Simona, domiciliati in Talmaciu, str. 22 Decembrie 1989,nr.16 de la domnul Nicolescu Catalin Eduard si sotia Nicolescu Adriana, domiciliati in Bucuresti, , str.Seneslav Voievod, nr.36, sector 2. deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR.176/2011 privind modificarea HCL 110/2011 pentru aprobarea sistemului de premiere pentru rezultate deosebite ale sportivilor domiciliati in Talmaciu , legitimati la cluburi sportive din judetul Sibiu la concursurile si competitiile nationale deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR.175/2011 privind apartenenta la domeniul privat al orasului Talmaciu a bunurilor cuprinse in lista de inventariere deschide
08.12.2011 Anexa 2 la HCL 174/2011 LISTA BUNURILOR CE VOR FI CUPRINSE IN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI TALMACIU deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR.174/2011 privind reactualizarea listei inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Talmaciu deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR.173/2011 privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu pe anul 2011 deschide
08.12.2011 ANEXA 3 si 4 LA HCL 172 deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR. 172/2011 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2011.- deschide
08.12.2011 HOTARAREA NR.171/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 8.12.2011.- deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.170 /2011 privind atribuirea gratuita a 15 mc lemn de foc pentru Parohia Ortodoxa Romana Talmacel deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.169/2011 privind înregistrarea în Sistemul naÅ£ional electronic de platÄ deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.168/2011 privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru reabilitarea morii din satul Talmacel deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.167/2011 privind aprobarea premierii d-rei Vestemean Elena , domiciliata in Talmaciu, str.Rilului,nr.13 deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.166/2011 privind aprobarea concesionarii deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.165/2011 privind aprobarea scutirii de la plata apei menajere pe perioada 1.10.2011- 28.02.2012 pentru locuitorii satului Talmacel de la nr.60 la nr.131 deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.164 /2011 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui teren , proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, Podul Olt deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.163/2011 privind acceptarea unei donatii si mandatarea primarului orasului Talmaciu sa accepte si sa smeneze contractul de donatie in numele si pentru Orasul Talmaciu , donatie ce are ca obiect 2 parcele de teren in suprafata de 26 mp teren fiecare, pentru deschiderea unui drum public in orasul Talmaciu, zona Campul Cibinului deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR. 162/2011 privind radierea dreptului de administrare notat în favoarea Consiliului Local Talmaciu asupra unor imobile din zona centrala a orasului Talmaciu deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.161/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) â deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.160/2011 privind acceptarea unei donatii si mandatarea primarului orasului Talmaciu sa accepte si sa semneze contractul de donatie in numele si pentru orasul Talmaciu , donatie ce are obiect AUTOUTILITARA marca Mercedes-Benz, tip L 408 G pentru stins incendii cu apa si spuma de la cetateanul olandez SWEEGERS ANTONIUS GERRIT deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.159/2011 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
24.11.2011 HOTARARE NR.158/2011 privind rectificarea bugetului de venituri deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.157/2011 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului pe anul 2012 deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.156 /2011 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.155/2011 privind aprobarea situatiei â deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR. 154/2011 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2011si modificarea listei de investitii pe anul 2011 deschide
24.11.2011 HOTARAREA NR.153/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 24.11.2011 deschide
27.10.2011 HOTARAREA NR.152/2011 privind aprobarea modificarii HCL 163 /2007 si HCL 84/2010 deschide
27.11.2011 HOTARAREA NR. 151/2011 privind aprobarea suplimentarii cotei de taiere pentru lemnul de foc destinat vanzarii catre populatie in sezonul toamna-iarna 2011, aprobata prin HCL 132/2011 deschide
27.10.2011 HOTARAREA Nr.150/2011 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 4450/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/33 in suprafata de 24.23 mp de catre domnul Denes Nicolae Adrian , domiciliat in Talmaciu, str.Aleea Stadionului, bl.7/10 de la doamna Rusu Maria, domiciliata in Talmaciu, str.Aleea Stadionului, bl.7/13 deschide
27.10.2011 HOTARAREA NR.149/2011 privind aprobarea grilei de salarizare a personalului angajat la SC Apa-Canal SRL Talmaciu deschide
27.10.2011 HOTARAREA NR.148/2011 privind aprobarea taxelor de racordare la reteaua de canalizare a orasului Talmaciu pentru familiile de la blocuri , a taxei de vidanjare pentru populatie si agenti economici si a taxei de epurare apa menajera pentru agentii economici care desfasoara activitati de vidanjare deschide
27.10.2011 HOTARAREA NR.147/2011 privind preluarea activitatii de canalizare de la blocurile din Piata Textilistilor si de la Bl.16 de pe strada Mihai Viteazu de catre Sc Apa-Canal SRL Talmaciu de la SC Acstal SA Talmaciu si imputernicirea domnului Talpos Ioan de a inteprinde toate demersurile necesare preluarii deschide
27.10.2011 HOTARAREA NR.146/2011 privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare la Cartea Funciara Avrig pentru reglementarea situatiei juridice a imobilelor din CF 2388/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1 deschide
27.10.2011 HOTARAREA NR. 145/2011 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2011si modificarea listei de investitii pe anul 2011 deschide
27.10.2011 HOTARAREA NR.144/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 27.10.2011 deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.143/2011 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor , proprietatea privata a orasului Talmaciu, situate in Talmaciu, cu destinatia de dezvoltare exploatatie agricola (microferma).- deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.142/2011 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor terenuri , proprietatea privata a orasului Talmaciu, situate in Talmaciu, cu destinatia de exploatatie agricola (microferma) deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.140/2011 privind modificarea HCL nr.177/2010 pentru infiintarea Sc Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
29.09.2011 HOTARARE deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.138/2011 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren aferent constructiei din Talmaciu, str.Baii, nr.8 pentru domnul Cretu Gheorghe deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.137/2011 privind aprobarea taxelor de racordare la reteaua de canalizare a orasului Talmaciu si a altor masuri organizatorice deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.1362011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al SC Apa-Canal Talmaciu SRL, a caietului de sarcini si a indicatorilor de performanta ai serviciului public de canalizare din orasul Talmaciu , prestat de sc Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
29.09.2011 HOTARARE NR.135/2011 privind insusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea vanzarii unor locuinte in Talmaciu II catre titularii contractelor de inchiriere deschide
29.09.2011 HOTARAREA Nr.134/2011 privind atestarea la domeniului privat al orasului Talmaciu a unor imobileterenuri situate in intravilanul si extravilanul orasului Talmaciu deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.133/2011 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, identificat in CF 101550/Talmaciu , nr.top.101550 in suprafata de 10668 mp cu destinatia de dezvoltare exploatatie agricola deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR. 132/2011 privind aprobarea cantitatii de lemn pentru foc care va fi exploatatÄ deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.131/2011 privind stabilirea modalitatii de acordare lemne de foc din pasunatul orasului Talmaciu pentru cetateni deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.130/2011 privind incheierea unui actul aditional la contractul de vanzare-cumparare nr. 339/23.04.1999 incheiat de fostul RAGCL Talmaciu cu domnul Marza Ioan Adrian, domiciliat in Talmaciu , str.N.Balcescu, nr.34. deschide
29.09.2011 HOTARAREA Nr.129/2011 Privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 100490/Talmaciu, nr.top. 660/1/1/1/3 in suprafata de 621 mp de catre domnul Perju Marian- Dumitru , domiciliat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.37 de la domnul Perju Ioan, domiciliat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.37 deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.128/2011 privind aprobarea situatiei â deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR._127/2011 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare(plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului mentionat , in doua corpuri funciare distincte si atestarea acestora la domeniul public si domeniul privat al orasului Talmaciu deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR. 126/2011 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2011 deschide
29.09.2011 HOTARAREA NR.125/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 29.09.2011 deschide
25.08.2011 HOTARAREA Nr.124_2011 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu deschide
25.08.2011 HOTARAREA NR.123_2011 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Talmaciu deschide
25.08.2011 HOTARAREA Nr.122_2011 privind aprobarea reglementarii juridice a imobilului-teren situat in Talmacel- Lunca Larga , inscris in CF 101137_Talmaciu, nr.top.101137 ( 3336_4_1_1_1) in suprafata de 59.684 mp deschide
25.08.2011 HOTARAREA NR.121_2011 Privind acceptarea de catre Orasul Talmaciu a donatiei de cari din partea Asociatiei Romane pentru Patrimoniu Bucuresti pentru Biblioteca Oraseneasca Talmaciu deschide
25.08.2011 HOTARAREA nr.120_2011 Privind modificarea statului de functii ale aparatului de specialitate ale primarului orasului Talmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
25.08.2011 HOTARAREA NR.119_2011 Privind inscrierea in contractul de inchiriere nr.422_2011 incheiat intre Orasul Talmaciu si doamna Badescu Maria , a domnului Dumitrescu Florin deschide
25.08.2011 HOTARAREA Nr.118_2011 Privind atestarea la domeniului privat al orasului Talmaciu a unor imobile-terenuri situate in intravilanul orasului Talmaciu deschide
25.08.2011 HOTARAREA NR. 117_2011 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2011 deschide
25.08.2011 HOTARAREA NR.116_2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.08.2011 deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.115_2011 privind aprobarea concesionarii , fara licitatie publica, a unui teren situat in Talmaciu , str.Gh.Lazar, gr.soc.1 pentru extinderea constructiilor existente deschide
28.07.2011 HOTARAREA Nr.114_2011 Privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 100920_Talmaciu, nr.top. 2798_3_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_3 in suprafata de 64 mp deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.113_2011 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unui imobil, aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului inscris in CF 100979_ Talmaciu ,nr.top. 5321_3_3_1_1_1_1_2_2_1 deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.112_2011 Privind aprobarea unui schimb de locuinte in Talmaciu II deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.111_2011 Privind alocarea potrivit sistemului de premiere aprobat prin HCL nr.110_2011 a sumei de 1000 lei in vederea premierii sportivului Suciu Vasile-Gheorghe deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.110_2011 Privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultate deosebite ale sportivilor domiciliati in Talmaciu la concursurile si competitiile nationale deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.109_2011 Privind revocarea art.2 din HCL 110_2010 pentru aprobarea incheierii unui act aditional la contractual de vanzare-cumparare nr.6525_2002 deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.108_2011 Privind revocarea HCL 13_2011 pentru aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu catre Asociatia Proprietarilor de Terenuri Agricole si Forestiere Talmaciu-Boita deschide
28.07.2011 ANEXA 1 la HCL 107_2011 deschide
28.07.2011 HOTARAREA Nr.107_2011 privind stabilirea chiriilor la Casa de Cultura Talmaciu si Caminul Cultural Talmacel deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.106_2011 Privind vanzarea directa a unor parcele de terenuri din zona centrala, imobile ce fac parte din domeniul privat al orasului Talmaciu , catre proprietarii constructiilor deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR. 105_2011 privind rectificarea bugetului local al Consiliului Local Talmaciu pe trimestrul III 2011 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2011 deschide
28.07.2011 HOTARAREA Nr.104_2011 Privind atestarea la domeniului privat al orasului Talmaciu a unor imobile-terenuri situate in intravilanul si extravilanul orasului Talmaciu deschide
28.07.2011 HOTARAREA Nr.103_2011 pentru aprobarea normelor si regimul contraventiilor în vederea asigurarii fluidizarii circulatiei pe raza Orasului Talmaciu deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.102_2011 privind aprobarea concesionarii , fara licitatie publica, a unor terenuri situate in Talmaciu , pentru extinderea constructiilor existente deschide
28.07.2011 Anexa 1 la HCL nr.101_2011 deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.101_2011 pentru aprobarea Programului de masuri privind imbunatatirea activitatilor de gospodarire, curatenie, intretinere, pastrarea linistii si ordinii publice in orasul Talmaciu deschide
28.07.2011 HOTARAREA NR.100_2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 28.07.2011 deschide
30.06.2011 HOTARAREA NR.99_2011 Privind aprobarea participarii la programul PNDI construire cresa si aprobarea intocmirii documentatiei de dezmembrare a imobilului situat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.6 deschide
30.06.2011 HOTARAREA Nr.98_2011 Privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
30.06.2011 HOTARAREA NR.97_2011 Privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan , inscris in CF 100438_Talmaciu, nr.top. 2776_3_1_2 in suprafata de 190 mp deschide
30.06.2011 HOTARARE NR.96_2011 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii locuintei din Talmaciu II, nr.12 catre domnul Oita Vasile deschide
30.06.2011 HOTARAREA NR.95_2011 privind aprobarea concesionarii , fara licitatie publica, a unui teren situat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, gr.soc. nr.1 deschide
30.06.2011 HOTARAREA NR.94_2011 Privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ-Construire Centrala Fotovoltaica de 2 MWp la initiativa SC ENERGOIL SRL prin administrator Bizgan Lucretia deschide
30.06.2011 HOTARAREA NR.93_2011 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL_ Ocolul Silvic Talmaciu_ RA pe anul 2011 deschide
30.06.2011 HOTARAREA Nr.92_2011 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012 deschide
30.06.2011 HOTARAREA NR.91_2011 privind acordul Consiliului Local Talmaciu pentru infiintarea Centrului de Permanenta in orasul Talmaciu deschide
30.06.2011 HOTARAREA NR. 90_2011 privind rectificarea bugetului local al Consiliului Local Talmaciu pe trimestrul III 2011 deschide
30.06.2011 HOTARAREA NR.89_2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 30.06.2011 deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.88_2011 Privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Grupul Scolar Economic deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.87_2011 Privind concesionarea, prin licitatie publica, a imobilului-teren situat in extravilanul orasului Talamciu, inscris in CF 101325_Talmaciu, nr.top.5325_1_2_1_2_1_1_1_3 in suprafata de 5000 mp deschide
26.05.2011 HOTARAREA Nr.86_2011 Privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 101324_Talmaciu, nr.top. 7688_40 in suprafata de 528 mp deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.85_2011 Privind revocarea art.1 din HCL nr.58_2011 deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.84_2011 Privind executia si finantarea lucrarilor suplimentare pentru extindere retele de canalizare oras Talmaciu din cadrul obiectivului de investitii deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.83_2011 Privind aprobarea întocmirii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.82_2011 Privind aprobarea situatiei deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.81_2011 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843_1999 pentru S.C Denta Dana S.R.L deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.80_2011 Privind aprobarea contractului de comodat incheiat intre R.P.L. O.S.T R.A reprezentata prin administrator ing.Valeriu Popa si Orasul Talmaciu, reprezentat prin primar ing.Constantin Barbu deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.79_2011 Privind stabilirea si modificarea unor taxe locale deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR. 78_2010 privind rectificarea bugetului local al Consiliului Local Talmaciu pe trimestrul II 2011 si modificarea listei de investitii pe anul 2011 deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.77_2011 Privind transmiterea in patrimoniul S.C Apa- Canal Talmaciu S.R.L , ca mijloc fix, a autoutilitarei Dacia 1305 Pick-up deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.76_2011 Pentru modificarea art. 1 din HCL nr.192_2010 privind constituirea Comisiei Locale de ordine publica deschide
26.05.2011 HOTARAREA nr.75_2011 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al orasului Talmaciu pe anul 2010 deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.74_2011 Privind atestarea la domeniului privat al orasului Talmaciu a unor imobile-terenuri situate in extravilanul orasului Talmaciu deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.73_2011 privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2010 al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.72_2011 privind modificarea partiala a HCL nr.229_2007 pentru constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si aprobarea Regulamentului de functionare al comisiei deschide
26.05.2011 HOTARAREA Nr.71_2011 Privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra imobilului-teren inscris in CF 101316_Talmaciu, nr.top. 2798_3_1_1_1_1_1_1_1_20 in suprafata de 26 mp deschide
26.05.2011 HOTARAREA NR.70_2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 26.05.2011 deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.69_2011 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentatia de urbanism PUZ-Construire Centrala Fotovoltaica de 2 MWp in zona Campu Cibinului la initiativa SC Energoil SRL deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.68_2011 Privind aprobarea cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intecomunitara deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.67_2011 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Talmaciu deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.66_2011 privind majorarea indemnizatiilor pompierilor civili din cadrul SVSU Talmaciu deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.65_2011 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru proiectul â deschide
28.04.2011 HOTARAREA nr.64_2011 Privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate ale primarului orasului Talmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.63_2011 Privind incetarea a doua contracte de inchiriere locuinte ANL deschide
28.04.2011 HOTARAREA nr.62_2011 Privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.61_2011 privind inchirierea prin licitatie publica, a unor terenuri cu destinatie agricola in zona Armeni cu nr.cadastrale 4829 si 4831_Talmaciu in suprafata de 18 ha pentru pasunatul vitelor deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.60_2011 Privind includerea in fondul forestier proprietatea orasului Talmaciu a vegetatiei forestiere situata in afara fondului forestier-pasuni impadurite deschide
28.04.2011 HOTARAREA Nr.59_2011 privind aprobarea efectuarii unei documentatii de identificare si dezmembrare a unui imobil-teren situat in Colonia Talmaciu II deschide
28.04.2011 HOTARAREA Nr.58_2011 Privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 101327_Talmaciu, nr.top. 7688_67 deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.57_2011 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in Piata Agroalimentara cu destinatia de spatiu comercializare articole de pescuit deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.56_2011 Privind aprobarea radierii unui drept de folosinta asupra unui teren stabilit in favoarea fostului Birou Executiv al Consiliului Popular al comunei Talmaciu deschide
28.04.2011 HOTARAREA NR.55_2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 28.04.2011 deschide
28.03.2011 Anexa 1 la HCL 54_2011 deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.54/2011 Privind aprobarea participarii orasului Talmaciu la Programul national de innoire a parcului auto, in vederea achizitionarii unui autoturism de catre Primaria Orasului Talmaciu deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.53/2011 Privind reorganizarea retelei scolare din orasul Talmaciu pentru anul scolar 2011-2012 deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.52/2011 privind aprobarea închirierii spaţiului din Complexul comercial din Piaţa textiliŠdeschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.51/2011 Privind trecerea in contractul de mandat nr.456/2007 a doamnei Cordos Victoria, insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii locuintei situate in Talmaciu II, nr.12/1 , catre doamna Cordos Victoria deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.50/2011 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu,str.Infratirii, nr.4 , catre chiriasii Mihai Toader si Mihai Maria , domiciliati la aceeasi adresa, prin incheierea unui antecontract de vanzare-cumparare deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.49/2011 Privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 101310/Talmaciu, nr.top. 336 in suprafata de 111 mp deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.48/2011 privind atribuirea gratuita a 50 mc lemn bustean din proprietatea orasului Talmaciu pentru Parohia Ortodoxa Romana Talmaciu II deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.47/2011 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune autentificat cu nr.1/2007 incheiat intre Orasul Talmaciu si doamna JIA SALOMIA , domiciliata in Sibiu, str.Calea Cisnadiei, nr.29,sc.A, ap.25 , prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.46/2011 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune autentificat cu nr.93/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC PRO EXPERT TALMACIU SRL cu sediul in Sibiu, str.Magura, nr.6, judetul Sibiu, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.45/2011 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3889/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si PF RADOIU DUMITRU cu sediul in Talmaciu , sat Talmacel, nr.16, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.44/2011 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3896/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC MARVAS SRL cu sediul in Talmaciu , str.N.Balcescu, nr.23, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.43/2011 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune autentificat cu nr.105/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si AF DANCU MARIA cu sediul in Talmaciu , str.Negoiu, nr.15, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.42/2011 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3891/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si AF PRODISTEANU DANIELA cu sediul in Talmaciu , P-Ta Textilistilor, FN, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.41/2011 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.4751/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC FLORI SIB SRL cu sediul in Sibiu, str.Otelarilor, nr.6, judetul Sibiu prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.40/2011 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3888/2006 incheiat intre Primaria Orasului Talmaciu si S.C FINAS COM S.R.L cu sediul in Talmaciu , P-Ta Textilistilor, bl.2, ap.11, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.39/2011 Privind trecerea unor imobile din domeniul public al orasului Talmaciu in domeniul privat al orasului Talmaciu deschide
24.03.2011 HOTARAREA nr.38/2011 Privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata de SC Acstal SA Talmaciu si instituirea unei cote de dezvoltare in sarcina beneficiarilor serviciului de alimentare cu apa si canalizare deserviti de catre SC Acstal SA Talmaciu deschide
24.03.2011 Anexa 1 la HCL 37 deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.37/2011 Privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC Acstal SA Talmaciu deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.36/2011 Pentru aprobarea criteriilor privind veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, sau dupa caz, ale unei persoane singure beneficiare de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.35/2011 Privind solutionarea unor cereri de schimb de locuinte pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.34/2011 Privind aprobarea Obiectivelor si Criteriilor de performanta pe anul 2011 ale sefului RPL OST RA Talmaciu deschide
24.03.2011 HOTARAREA NR.33/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 24.03.2011 deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR.32/2011 privind stabilirea unei taxe speciale in vederea solutionarii de catre ofiterul de stare civila a dosarelor de divort prin acordul partilor deschide
07.02.2011 HOTARAREA Nr.31/2011 privind acordarea unor facilitati Asociatiei â deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR.30/2011 Privind aprobarea modificarii contractului de mandat/administrare ce se va incheia intre Consiliul local al orasului Talmaciu si d-nul Talpos Ioan, aprobat prin HCL 7/2011 deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR.29/2011 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1740/20/2007 pentru S.C â deschide
07.02.2011 HOTARAREA Nr.28/2011 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren, proprietatea statului roman, inscris in CF 101183/Talmaciu cu nr.top . 2910/30/8 in suprafata de 29 mp de catre doamna Hanea Iuliana-Maria , domiciliata in Talmaciu, str.E.Cioran, nr.11 de la d-nul Dancu Iacob,domiciliat in Talmaciu, Aleea Stadionului, bl.14/18. deschide
07.02.2011 HOTARAREA Nr.27/2011 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren, proprietatea statului roman, inscris in CF3958/Talmaciu cu nr.top . 7688/26 in suprafata de 531 mp de cÄ deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR.26/20110 Privind revocarea unor hotarari ale Consiliului Local Talmaciu deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR.25/2011 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare(plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului inscris in CF 5328/ Talmaciu ,nr.top. 54/1/1355/1/13, 56/1/13 , in suprafata de 94 mp CF 5327/Talmaciu , nr.top.54/1/12,55/1/12,56/1/12 in suprafata de 100 mp si CF 5318/Talmaciu nr.top.54/1/3,55/1/3,56/1/3 in suprafata de 1533 ,mp deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR.24/2011 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in Piata Agroalimentara cu destinatia de spatiu comercializare legume-fructe deschide
07.02.2011 HOTARAREA Nr.23/2011 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR. 22/2011 Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si a Planului de interventie in caz de incendii pentru orasul Talmaciu deschide
07.02.2011 HOTARAREA Nr.21/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA pe anul 2011 deschide
07.02.2011 HOTARAREA nr.20/2011 Privind aprobarea contractului de administrare pentru pasunile impadurite â deschide
07.02.2011 HOTARAREA nr.19/2011 Privind aprobarea actului aditional la Contractul Colectiv de Munca NR.1137/2009/2010 incheiat intre Consiliul Local Talmaciu si Sindicatul Cibinum Silva pentru personalul din cadrul RPL ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR.18/2011 privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR.17/2011 Privind aprobarea statului de personal si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si ale serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
07.02.2011 HOTARAREA Nr.16/2011 privind aprobarea bugetului local al Orasului Talmaciu pe anul 2011 deschide
07.02.2011 HOTARAREA NR.15/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 07.02.2011 deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.14/2011 Privind aprobarea realizarii proiectului de implementare a unei centrale fotovoltaice la Talmaciu si desemnarea SC Hren Practic SRL cu sediul in Sibiu, str.Dragos Voda nr.5 in calitate de: manager de proiect deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.13/2011 Privind inchirierea, fara licitatie publica, a unui spatiu catre Asociatia Proprietarilor de Terenuri Agricole si Forestiere Talmaciu-Boita deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.12/2011 Privind atestarea la domeniul public al orasului Talmaciu a imobilului inscris in CF 101201/Talmaciu, nr.top. 5325/1/2/1/2/1/1/1 in suprafata de 660090 mp si aprobarea dezmembrarii terenului in 3 parcele cu nr.top.noi deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.11/2011 Privind aprobarea Planului de lucrari de interes local ce se desfasoara de catre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2011 deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.10/2011 privind solicitarea catre Consiliului Judetean Sibiu in vederea promovarii unui proiect de hotarare de guvern pentru trecerea drumurilor forestiere si a lucrarilor de arta aferente acestor drumuri , din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al orasului Talmaciu si in administrarea Consiliului Local Talmaciu si mandatarea sefului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA sa reprezinte Consiliul Local Talmaciu in vederea depunerii cererii si a documentatiei prevazute de lege si efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru trecerea drumurilor forestiere in domeniul public al orasului Talmaciu deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.9/2011 Privind aprobarea statului de personal , a organigramei si al Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Talmaciu deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.8/2011 privind aprobarea organigramei si statul de functii la SC APA- CANAL SRL Talmaciu deschide
20.01.2011 Anexa 1 la HCL 7_2011 deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.7/2011 Privind aprobarea incheierii unui contract de mandat/administrare intre Consiliul local al orasului Talmaciu si d-nul Talpos Ioan deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.6/2011 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii Consiliului Local Talmaciu in anul 2011 deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.5/2011 privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu pe anul 2010 deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.4/2011 Privind modificarea anexei 5 din HCL nr.160/2010 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011 deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.3/2011 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.2/2001 Privind acordul cu privire la participarea la deschide
20.01.2011 HOTARAREA NR.1/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 20.01.2011 deschide