Hotărâri locale 2010

 

Nr. crt. Titlu Fişier_ataşat
21.12.2010 HOTARAREA NR.204/2010 – privind repozitionarea unou imobile (terenuri) situate in orasul Talmaciu zona SEIL deschide
21.12.2010 HOTARAREA NR.203/2010 – pentru modificarea art.5 din HCL 166/2010 privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri situate in Talmaciu, str. Unirii, nr. 68, pentru extinderea constructiilor existente in favoarea domnilor Samoila Nicolae, Stoica Vasile Darius si Marcu Ovidiu cu acelasi domiciliul deschide
21.12.2010 HOTARAREA NR.202/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu II, nr.10/34 catre chiriasul Vergea Mariana, domiciliata in Talmaciu II deschide
21.12.2010 HOTARAREA NR.201/2010 – privind rectificarea bugetului local pe trim. IV din anul 2010 deschide
21.12.2010 HOTARAREA NR.200/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 21.12.2010 deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.199/2010 – privind aprobarea prelungirii contractelor de comodat nr.9245_2009 si 9246_2009 incheiate cu d-na dr. Pascu Cristina pentru spatiile medicale din Talmaciu deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.198/2010 – privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului pe anul 2011 deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.197/2010 – privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si serviciile publice de interes local subordonate Consiliului Local deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.196/2010 – pentru modificarea pct.3 din anexa la HCL nr.261_2008 deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.195/2010 – privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.9583_6_9.11.2005 pentru S.C FLORISTAR SRL deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.194/2010 – privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843_1999 pentru S.C Denta Dana S.R.L deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.193/2010 – privind aprobarea infiintarii Politiei Locale Talmaciu in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu, prin reorganizarea compartimentului Politia Comunitara Talmaciu deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.192/2010 – privind constituirea comisiei locale de ordine publica deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.191/2010 – privind rectificarea bugetului local al Consiliului Local Talmaciu pe trimestrul IV 2010 deschide
07.12.2010 HOTARAREA NR.190/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 7.12.2010 deschide
07.12.2010 ANEXA 1 la HCL nr.198_2010
18.11.2010 HOTARAREA NR.189/2010 – privind aprobarea documentatiei PUZ-construire locuinte individuale in zona Campul Cibinului investitori Helciug Elena si Farcas Maria Nicoleta deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.188/2010 – pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local Talmaciu in cadrul Asociatiei Proprietarilor de Terenuri Agricole si Forestiere Talmaciu-Boita deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.187/2010 – privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.186/2010 – privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.185/2010 – privind revocarea HCL 133_2010 pentru Insusirea unui raport de evaluare al unei locuinte si aprobarea vanzarii acesteia titularilor contractului de inchiriere deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.184/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului inscris in CF 2388_Talmaciu, si aprobarea dezmembrarii acestuia in doua corpuri funciare distincte deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.183/2010 – privind repartizarea locuintei din Talmaciu II, nr.5_2 catre d-na Marza Maria-Ana si dl. Marza Remus Nicolae deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.182/2010 – privind transmiterea in administrarea consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, a cladirilor si terenurilor in care acesta isi desfasoara activitatea deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.181/2010 – privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF 290 Talmacel, nr. top. 582_1_1 in cinci corpuri funciare distincte si atestarea acestora deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.180/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilele – terenuri, situate in intravilanul orasului Talmaciu deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.179/2010 – privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.178/2010 – privind rectificarea bugetului local al Consiliului Local Talmaciu pe trimestrul IV 2010 deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.177/2010 – privind infiintarea Societatii Comerciale Apa-Canal Talmaciu SRL deschide
18.11.2010 HOTARAREA NR.176/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 18.11.2010 deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.175/2010 – privind atestarea la domeniul public al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.174/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare al unei locuinte si aprobarea vanzarii locuintei inscrisa in CF2388_Talmaciu, titularului contractului de inchiriere deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.173/2010 – privind modificarea art.1 din HCL 59_2010 pentru insusirea inventarului bunurilor din domeniul privat al orasului Talmaciu deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.172/2010 – privind aprobarea radierii din CF 4611_Talmaciu, CF 4612_Talmaciu si CF4509_Talmaciu a destinatiei de locuinte sociale pentru locuintele din Talmaciu II deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.171/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.170/2010 – pentru revocarea HCL 101_2010 privind refacerea Acordului Contractului de Munca al personalului incadrat in Primaria Talmaciu deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.169/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan, proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.168/2010 – privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.167/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii directe a unor terenuri intravilane, proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.166/2010 – privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri situate in Talmaciu, str.Unirii, nr.68, pentru extinderea constructiilor existente deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.165/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan, proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.164/2010 – privind aprobarea deblocarii sumei de 25420 lei din contul de gestiune BRD Fond de investitii pentru plata contravalorii lucrarilor de Inchidere a haldei de gunoi deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.163/2010 – privind aprobarea organizarii sarbatorii “Ziua producatorului gospodar” in data de 17.10.2010 in Piata Agroalimentara si Piata Vitre din orasul Talmaciu deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.162/2010 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2010 si modificarea listei obiectivelor de investitii pentru invatamant cu finantare din bugetul local deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.161/2010 – privind aprobarea unui schimb de folosinta a terenurior din trupurile padure Tiganu, Clabucet, Zimbru si pasunatul Pricota – proprietatea orasului Talmaciu deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.160/2010 – privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011 deschide
14.10.2010 HOTARAREA NR.159/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 14.10.2010 deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.158/2010 – privind revocarea HCL nr.85/2010 pentru acordarea conducatorului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA a unui premiu pentru activitatea desfasurata in anul 2009 deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.157/2010 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren proprietatea privata a or. Talmaciu inscris in CF 101032/Talmaciu cu nr. top 4702/2, 4747/2, 4748/2 deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.156/2010 – privind aprobarea Studiului hidrogeologic privind fundamentarea si dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica, conform HG nr. 930/2005 pentru sursele de alimentare cu apa a orasului Talmaciu, jud.Sibiu deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.155/2010 – privind completarea HCL 65/2007 privind unele masuri de gospodarire, curatenie, intretinere, pastrarea linistii si ordinii publice, activitati comerciale, conservarea mediului in orasul Talmaciu deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.154/2010 – privind modificarea partiala a HCL 49/2010 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren inscris in CF 100292/Talmaciu (fost CF 2388) cu nr. top 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/65 numitului Olarasu Marian Toma in vederea extinderii constructiilor existente deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.153/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului teren, situat in intravilanul orasului Talmaciu, identificat in CF 2388/Talmaciu nr.top 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4, modificarea Contractului de concesiune nr. 1917/4/2008 incheiat cu d-na Stan Maria, domiciliata in Talmaciu, str. Gh.Lazar, GS 3 si aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra unui teren de catre numitii Orzea Maria si Orzea Eugen, domiciliati in Sibiu, str. Teilor, nr. 4 de la d-na Stan Maria deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.152/2010 – privind stabilirea unor masuri pentru reducerea pierderilor din Reteaua de apa a orasului Talmaciu deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.151/2010 – privind atribuirea in folosinta gratuita, prin contract de comodat a unui spatiu medical situat in Talmaciu, str. Aleea Castanilor, nr. 1-3, d-nei dr.Butanescu Mihaela Cristina domiciliata in Sibiu, str. Oncesti, nr. 18A, et. 2, ap. 6 deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.150/2010 – privind aprobarea Statutului de Centru special pentru dresajul cainilor periculosi, pentru un spatiu din Talmaciu II, unde isi va desfasura activitatea Scoala de Dresaj 4 PED Talmaciu-filiala JUS.TL cu domiciliul fiscal in Talmaciu, str.M.Viteazu, bl.16, subapartamentul 2, reprezentata de d-nul dr.Constantinescu Tudor deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.149/2010 – privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.148/2010 – privind aprobarea cu titlu gratuit a unui volum de 20 mc lemn rotund rasinoase si 3 mc lemn rotund specia salcam din fondul forestier proprietatea publica a orasului Talmaciu pentru R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A in vederea construirii unui adapost de unelte agricole si a unui gard de imprejmuire a terenului deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.147/2010 – privind darea in administrare a R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A a unui teren proprietatea orasului Talmaciu, situat pe Valea Lotrioarei, inscris in CF 101121/Talmaciu, nr.top 14/6/1/2 in suprafata de 1381 mp, aprobarea amplasarii unei pepiniere silvice si construirii unui adapost de unelte agricole deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.146/2010 – privind aprobarea utilizarii imprumutului intern contractat de Orasul Talmaciu pentru finantarea unor obiective de investitii deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.145/2010 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2010 si modificarea listei de investitii deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.144/2010 – privind aprobarea Conventiei care urmeaza a fi incheiata intre S.C. TRACON S.R.L. si ADI ECO SIBIU pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat a Deseurilor in Judetul Sibiu” deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.143/2010 -privind aprobarea bugetului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Sibiu”, a cotizatiei de membru pe anul 2011 si a constituirii Fondului de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu” deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.142/2010 – privind aprobarea Actului AdiŃional la Contractului de asociere al unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO SIBIU pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Sibiu” deschide
08.09.2010 HOTARAREA NR.141/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 08.09.2010 deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.140/2010 – privind insusirea unei evaluari si aprobara vanzarii unei locuinte chiriasului Ciolacu Sorin dom. In Talmaciu II baraca 9 ap.4 deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.139/2010 – privind repartitia unei locuinte in Tamaciu II deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.138/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului inscris in CF 100604 /Talmaciu, nr.top.7634 si aprobarea Plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a acestui imobil deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.137/2010 – privind revocarea partiala a anexei nr.9 din Hotararea Cons. Local Talmaciu cu nr. 184/2009-privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009 deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.136/2010 – privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.135/2010 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL-Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.134/2010 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2010 si modificarea listei de investitii cu finantare din fondul de rulment deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.133/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare al unei locuinte si aprobarea vanzarii acesteia titularilor contractului de inchiriere deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.132/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare a unei anexe gospodaresti si aprobarea vanzarii acesteia d-lui Cozmanciuc Viorel si sotiei Cozmanciuc Maria domiciliati in Talmaciu II deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.131/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare al unei locuinte si aprobarea vanzarii acesteia prin antecontract de vanzare-cumparare, d-lui Cozmanciuc Liviu-Gigel si concubinei Fanea Ionela Silvana domiciliati in Talmaciu 2 deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.130/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare al unei locuinte si aprobarea vanzarii acesteia prin antecontract de vanzare-cumparare titularilor contractului de comodat Mitru Stelian cu sotia Mitru Dora dom.in Talmaciu str.N.Balcescu nr.21B deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.129/2010 – privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
12.08.2010 HOTARAREA NR.128/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 12.08.2010 deschide
13.07.2010 HOTARAREA NR.127_2010 Privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr.6968_154_2009 al unei locuinte construita prin ANL, prin inlocuirea titularului contractului deschide
13.07.2010 HOTARAREA NR.126_2010 privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu II, nr.5 ,catre chiriasul Cozmanciuc Gheorghe si sotia Cozmanciuc Maria deschide
13.07.2010 HOTARAREA NR.125_2010 Privind stabilirea conditiilor de recoltare a unor produse lemnoase ale padurii pentru nunti sau alte evenimente deschide
13.07.2010 HOTARAREA NR.124_2010 aprobarea documentatiei de dezlipire ( prima inregistrare) a imobilului-teren situat in satul Talmacel, zona Lunca Larga, inscris in CF 290 Talmacel, nr.top. 3336_4_1_1 deschide
13.07.2010 HOTARAREA NR.123_2010 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile din Talmaciu II deschide
13.07.2010 HOTARAREA NR.122_2010 Privind modificarea si completarea HCL nr.75_2010 deschide
13.07.2010 HOTARAREA NR.121_2010 Privind modificarea si completarea HCL nr.81_2010 pentru aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului din CF 100707_Talmaciu, nr.top.7561_3 in suprafata de 820 mp deschide
13.07.2010 HOTARAREA NR.120_2010 privind stabilirea tarifelor la activitatile de precolectare, colectare, transport si depozitarea deseurilor municipale din orasul Talmaciu deschide
13.07.2010 HOTARAREA NR.119_2010 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 13.07.2010 deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.118/2010 – privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea initierii documentatiei PUZ-construire locuinte in zona Campul Cibinului investitori Helciug Elena si Farcas Maria Nicoleta deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.117/2010 – privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in Talmaciu II cu destinatia de construire spatiu comercializare produse alimentare deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.116/2010 – privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de vanzare-cumparare nr. 9622_17_2005 incheiat intre Primaria Orasului Talmaciu si domnul Danila Dumitru Marius deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.115/2010 – privind atribuirea gratuita a 100 mc lemn de rasinoase pentru repararea acoperisului la cladirea Scoala germana – proprietatea orasului Talmaciu deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.114/2010 – privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii directe a unor terenuri intravilane, proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.113/2010 – privind insusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea vanzarii unor locuinte din Talmaciu II titularilor contractelor de comodat deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.112/2010 – privind acordarea gratuita a 10 mc de lemn lucru stejar pentru domnul Oancea Ioan-padurar in cadrul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, cu ocazia pensionarii deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.111/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului-locuinta inscrisa in CF 4612 Talmaciu, nr.top. 1960_3_I deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.110/2010 – privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de vanzare-cumparare nr.6525_2002incheiat intre Primaria Orasului Talmaciu si domnul Stanca Iliuta Catalin deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.109/2010 – privind stabilirea unor masuri pentru bransarea cetatenilor la reteaua de canalizare a orasului Talmaciu deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.108/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilelor locuinte, situate in intravilanul orasului Talmaciu, Colonia Talmaciu II deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.107/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilelor locuinte, situate in intravilanul orasului Talmaciu, Colonia Talmaciu II deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.106/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilelor locuinte, situate in intravilanul orasului Talmaciu, Colonia Talmaciu II deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.105/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilelor locuinte, situate in intravilanul orasului Talmaciu, Colonia Talmaciu II deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.104/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilelor locuinte, situate in intravilanul orasului Talmaciu, Colonia Talmaciu II deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.103/2010 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilelor – locuinte situate in intravilanul orasului Talmaciu, Colonia Talmaciu II deschide
24.06.2010 HOTARAREA NR.102/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 24.06.2010 deschide
17.05.2010 HOTARAREA NR.92/2010 – privind aprobarea participarii Orasului Talmaciu ca partener in Programul “Biblionet-Lumea in biblioteca mea” (facilitarea accesului gratuit al publicului la informatie prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne in Romania) deschide
17.05.2010 HOTARAREA NR.91/2010 – privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de achizitii publice la obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare strada Gheorghe Lazar din orasul Talmaciu deschide
17.05.2010 HOTARAREA NR.90/2010 – privind modificarea art.2 si art.3 din Hotararea Consiliului Local Talmaciu nr.141/2008 deschide
17.05.2010 HOTARAREA NR.89/2010 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2010 si modificarea listei de investitii pe anul 2010 deschide
17.05.2010 HOTARAREA NR.88/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 17.05.2010 deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.87/2010 – privind modificarea si completarea HCL 150/2007 pentru mandatarea primarului orasului Talmaciu , domnul Barbu Constantin,in vederea semnarii Conventiei de finantare privind Programul-Reablitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata, Subprogramul – Canalizarea localitatii Talmaciu si a localitatii Talmacel si alimentare cu apa in localitatea Talmacel, judetul Sibiu deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.86/2010 – pentru modificarea si completarea HCL nr.149/2007 privind aprobarea subprogramului “Canalizarea Localitatii Talmaciu si a localitatii Talmacel si alimentare cu apa in localitatea Talmacel, judetul Sibiu” si aprobarea sustinerii financiare a acestuia prin cofinantare din bugetul local si imprumut bancar in procent de 15% din cheltuielile eligibile si suportarea cheltuielilor neeligibile deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.85/2010- privind acordarea conducatorului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA a unui premiu pentru activitatea desfasurata in anul 2009 deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.84/2010 – privind modificarea si completarea HCL nr.163/2007 deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.83/2010 – privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2009 al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, raportului administratorului precum si repartizarea profitului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.82/2010 – privind aprobarea contului de executie bugetara a orasului Talmaciu pe anul 2009 deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.81/2010 – privind aprobarea documentatiei de dezmembrare (plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului inscris in CF 100707 Talmaciu, nr.top. 7561/3, in suprafata de 820 mp deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.80/2010 – privind aprobarea documentatiei PUD Construire locuinta P+M zona Armeni I, str.Stejarului, f.n., oras Talmaciu deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.79/2010 – privind aprobarea documentatiei PUD Construire locuinta P+M, imprejmuire zona Armeni I, str.Stejarului, f.n., oras Talmaciu deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.78/2010 – privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ-Construire restaurant, creare acces- zona Podul Olt, la initiativa d-lui Berinde Augustin deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.77/2010 – privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentatia de urbanism PUZ-Construire Casa de vacanta P+M in zona Valea Lotrioarei, f.n., sat Talmacel, la initiativa d-lui Petricioaia Petre Iancu deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.76/2010 – privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.75/2010 – pentru completarea anexei 1 la HCL nr.58/2010 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Talmaciu deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.74/2010 – aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Talmaciu si SC HIDROELECTRICA SA Bucuresti, Sucursala Ramnicu Valcea deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.73/2010 – privind aprobarea Programului de lucrari edilitar â deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.72/2010 – privind reactualizarea Unitatii Locale de Sprijin a orasului Talmaciu deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.71/2010 – privind aprobarea unei sume din bugetul local pentru sprijinirea Grupului Folcloric “Acasa la romani” deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.70/2010 – privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Talmaciu nr.134/6/2008 deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.69/2010 – pentru modificarea si completarea Hotararii nr.131/3/2008 privind constituirea Consiliului Local Talmaciu deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.68/2010 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Calboreanu Ioan deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.67/2010 – privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Bolata Bucur deschide
29.04.2010 HOTARAREA NR.66/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 29.04.2010 deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.65/2010 – privind aprobarea schimbarii amplasamentului semnului indicator de intrare si iesire din localitatea Talmaciu, pe DN 7 spre Valcea, la limita actuala a intravilanului orasului Talmaciu deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.64/2010 – privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Dispensarului Uman Talmacel cu destinatia de cabinet stomatologic deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.63/2010 – privind aprobarea incheierii unei tranzactii cu numitii Werder Martin Gunther si Werder Costela pentru rezolvarea pe cale amiabila a litigiului ce face obiectul dosarului nr.246/787/2007 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.62/2010 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 100793/Talmaciu, nr.top. 660/1/1/1/31/1/1/2 in suprafata de 147 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.61/2010 – privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.60/2010 – privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Talmaciu si al Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Talmaciu nr.18/2000 deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.59/2010 – privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Talmaciu deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.58/2010 – privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Talmaciu deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.57/2010 – privind modificarea art.2 din HCL 31/2010 deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.56/2010 – privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate ale primarului orasului Talmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.55/2010 – privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ-Construire 5 Centrale Hidroelectrice pe raul Lotrioara, amenajare hidroenergetica deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.54/2010 – privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a terenului identificat in CF 2388/Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 in suprafata de 63,58 mp in favoarea domnului Stanca Iliuta Catalin, domiciliat in Talmaciu, str. Gh.lazar, gr.soc.1, pentru extinderea constructiilor deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.53/2010 – privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.52/2010 – privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.51/2010 – privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.50/2010 – privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren, proprietatea statului roman, inscris in CF 3977/Talmaciu cu nr. top. 7688/8 in suprafata de 726 mp de catre domnul Ghincea Catalin , domiciliat in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 147, bl. 12, ap. 10 de la d-nul Nita Gheorghe, domiciliat in Sibiu, str. Semaforului, bl. 30, ap. 30 deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.49/2010 – privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren, aferent locuintei sale, in suprafata de 24 mp, identificat in CF 2388/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/65 numitului Olarasu Marian Toma, in vederea extinderii constructiilor existente deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.48/2010 – pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a orasului Talmaciu pe anul 2010 si perioada 2011-2015 deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.47/2010 – privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: “Reabilitare strazi in orasul Talmaciu, cartier 1 Mai si cartier Armeni II” deschide
25.03.2010 HOTARAREA Nr.46/2010 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, sat Talmacel, str. Talmacut, identificat in CF 290 Talmacel, nr.top. 573/2/3 in suprafata de 36 mp deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.45/2010 – privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren, proprietatea statului roman, inscris in CF 100066/Talmaciu cu nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/13 in suprafata de 22 mp de catre domnul Graur Catalin Nicolae, domiciliat in Talmaciu, str. Aleea Castanilor, bl. 2/9, de la d-nul Graur Ovidiu-Doru, domiciliat la aceeasi adresa deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.44/2010 – privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr. 93/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC PRO EXPERT TALMACIU SRL cu sediul in Sibiu, str. Magura, nr. 6, judetul Sibiu, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.43/2010 – privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr. 4751/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC FLORI SIB SRL cu sediul in Sibiu, str. Otelarilor, nr. 6, judetul Sibiu prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.42/2010 – privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3896/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si SC MARVAS SRL cu sediul in Talmaciu, str. N.Balcescu, nr. 23, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.41/2010 – privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr. 1/2007 incheiat intre Orasul Talmaciu si JIA SALOMIE, domiciliata in Sibiu, str.Calea Cisnadiei, nr.29, sc.A, ap.25, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.40/2010 – privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3889/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si PF RADOIU DUMITRU cu sediul in Talmaciu, sat Talmacel, nr.16, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.39/2010 – privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3890/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si AF DANCU MARIA cu sediul in Talmaciu, str.Negoiu, nr.15, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.38/2010 – privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3888/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si S.C FINAS COM S.R.L cu sediul in Talmaciu, P-ta Textilistilor, bl.2, ap.11, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.37/2010 – privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3891/2006 incheiat intre Orasul Talmaciu si AF PRODISTEANU DANIELA cu sediul in Talmaciu, P-ta Textilistilor, FN, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.36/2010 – privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Talmaciu nr.134/6/2008 deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.35/2010 – pentru modificarea si completarea Hotararii nr.131/3/2008 privind constituirea Consiliului Local Talmaciu deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.34/2010 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Macovei Ioan deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.33/2010 – privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Schell Erich-Christian deschide
25.03.2010 HOTARAREA NR.32/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.03.2010 deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.31/2010 – privind modificarea statului de personal si a organigramei RPL Ocolul Silvic Talmaciu deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.30/2010 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA, aflata in subordinea Consiliului Local Talmaciu, pe anul 2010 deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.29/2010 – privind aprobarea statului de personal si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si ale serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.28/2010 – privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.27/2010 – privind acordarea unor facilitati Asociatiei de Caritate “Toar” cu sediul in orasul Talmaciu, str.St.L.Roth, nr.2 deschide
18.02.2010 HOTARAREA Nr.26/2010 – privind acordarea unor facilitati Asociatiei “Acasa” cu sediul in orasul Talmaciu, str.Unirii, f.n deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.25/2010 – privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii Consiliului Local Talmaciu in anul 2010 deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.24/2010 – pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Talmaciu nr.21/2005 privind aprobarea inchirierii salii de sport a orasului Talmaciu si stabilirea taxei de inchiriere deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.23/2010 – privind modificarea anexei 7 la HCL nr.184/2009 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010 deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.22/2010 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Talmaciu pe anul 2010 deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.21/2010 – privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Talmaciu nr.134/6/2008 deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.20/2010 – privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local Talmaciu deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.19/2010 – pentru modificarea si completarea Hotararii nr.131/3/2008 privind constituirea Consiliului Local Talmaciu deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.18/2010 – privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Bobeica Bianca Elena deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.17/2010 – privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Laufceac Ioan deschide
18.02.2010 HOTARAREA NR.16/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 18.02.2010 deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.15/2010 – privind aprobarea studiului de oportunitate pentru documentatia de urbanism PUZ-Construire 5 Centrale Hidroelectrice pe raul Lotrioara, amenajare hidroenergetica deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.14/2010 – privind aprobarea studiului de oportunitate pentru documentatia de urbanism PUZ-Construire restaurant, creare acces-zona Podul Olt, la initiativa d-lui Berinde Augustin deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.13/2010 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul teren situat in Talmaciu, sat Talmacel, str.Talmacut, identificat in CF 290/Talmacel, nr.top.573/2/3 in suprafata de 36 mp deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.12/2010 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, sat Talmacel, str. Talmacut, identificat in CF 290 Talmacel , nr.top.573/2/2 in suprafata de 100 mp cu destinatia de amenajare parcare deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.11/2010 – privind inchirierea prin licitatie publica a doua incaperi din incinta Dispensarului Uman Talmacel cu destinatia de farmacie deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.10/2010 – privind scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru, extrajudiciare de timbru si a taxelor de timbru prevazute de lege care constituie venituri la bugetul local al orasului Talmaciu deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.9/2010 – privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului pe anul 2010 deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.8/2010 – privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu si consilierului juridic pe anul 2010 deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.7/2010 – privind modificarea HCL nr.178/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evolutie al tarifelor si a cofinantarii pentru proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Sibiu” deschide
02.02.2010 HOTARAREA NR.6/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 2.02.2010 deschide
02.02.2010 ANEXA LA HCL NR.9/2010 – Masuri pentru organizarea pasunatului in anul 2010 deschide
11.01.2010 HOTARAREA NR.5/2010 – privind aprobarea incheierii unui parteneriat intre Consiliul Local Talmaciu, in calitate de beneficiar si partener si APM Sibiu in calitate de solicitant pentru elaborarea si implementarea proiectului Imbunatatirea starii de conservare a rezervatiei naturale “Suvara Sasilor” deschide
11.01.2010 HOTARAREA NR.4/2010 – privind aprobarea decalarii termenelor de plata a unui teren, pentru SC Ado SRL, cu sediul in Talmaciu, str. V.Babes, nr.16 deschide
11.01.2010 HOTARAREA NR.3/2010 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul teren situat in Talmaciu, sat Talmacel, str.Talmacut, identificat in CF 290/Talmacel, nr.top.573/2/2 in suprafata de 100 mp deschide
11.01.2010 HOTARAREA NR.2/2010 – privind utilizarea fondului de rulment rezultat din excedentul bugetar la 31.12.2009 deschide
11.01.2010 HOTARAREA NR.1/2010 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 11.01.2010 deschide