Hotărâri locale 2009

 

Nr. crt. Titlu Fişier_ataşat
17.12.2009 HOTARAREA NR.204/2009 – privind modificarea si completarea HCL 184/2009 privind impozitele si taxele locale pe anul 2010, respectiv a anexei 8 referitoare la tarifele ce se vor aplica in anul 2010 in Targul Mixt al orasului Talmaciu deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.203/2009 – privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843/1999 pentru S.C Denta Dana S.R.L deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.202/2009 – privind aprobarea documentatiei de dezmembrare (plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului inscris in CF 290 Talmacel, nr.top. 573/2, teren Vale in suprafata de 889mp deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.201/2009 – privind aprobarea refacerii podului peste raul Sadu in zona Praharie deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.200/2009 – privind aprobarea instituirii zonei de protectie sanitara si hidrogeologica a captarilor de apa subterana pentru alimentarea cu apa potabila a orasului Talmaciu deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.199/2009 – privind revocarea art.3 din HCL nr.18/2006 prin care se constituia fondul pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.198/2009 – privind aprobarea Listei preÅ£urilor de vânzare a masei lemnoase fasonate la drum auto si Listei preturilor de vanzare a masei lemnoase fasonate la cioata deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.197/2009 – privind aprobarea documentatiei de dezmembrare (plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului inscris in CF 2310/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 teren pentru constructii in suprafata de 39461,45 mp deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.196/2009 – privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.195/2009 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2009 deschide
17.12.2009 HOTARAREA NR.194/2009 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 17.12.2009 deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR. 193/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, prin contract de comodat, a doua spatii medicale doamnei doctor Pascu Cristina, domiciliata in Sibiu, str. Gh. Dima, nr.27 deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR.192/2009 – privind aprobarea atribuirii denumirii unei strazi rezultate din PUZ in zona Campul Cibinului deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR.191/2009 – privind transmiterea Agentiei Nationale pentru Locuinte, in folosinta gratuita, a unui teren din Talmaciu II, str. Principala, FN in vederea realizarii obiectivului de investitii “Construire locuinte pentru tineri destinate inchirierii, oras Talmaciu, Talmaciu II, str. Principala, FN, judetul Sibiu, etapa I” deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR.190/2009 – privind aprobarea documentatiei de dezmembrare (plan de amplasament, delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului inscris in CF 100352 (fost CF 4915)/Talmaciu nr.top.1960/8, teren pentru constructii in suprafata de 8760 mp deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR.189/2009 – privind modificarea art.3 din HCL nr.130/2009 pentru insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu, str.Cetatii, nr.19, catre chiriasul Ciortan Valer, domiciliat la aceeasi adresa deschide
19.11.2009 HOTARAREA nr. 188/2009 – privind modificarea HCL 91/2007 si HCL 18/2006, respectiv majorarea pretului la apa potabila livrata populatiei si agentilor economici de catre SC Acstal SA Talmaciu si revocarea HCl 126/2009 deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR.187/2009 – privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR.186/2009 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a imobilului inscris in CF 100357 (provenit din conversia de pe hartie a CF 682)/Talmaciu, nr.top.4702, 4747, 4748 in suprafata de 6521 mp, aprobarea documentatiei de dezmembrare (plan de amplasament, delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului inscris in CF 100357 (fost CF 882)/Talmaciu nr.top., 4702, 4747, 4748 si insusirea raportului de evaluare, in scopul concesionarii, prin licitatie publica deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR.185/2009 – privind aprobarea asocierii la Parteneriatul cu Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania, filiala Cisnadie, in colaborare cu Asociatia Sportiva ATV Spirit Sibiu deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR.184/2009 – privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010 deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR. 183/2009 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2009 deschide
19.11.2009 HOTARAREA NR.182/2009 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 19.11.2009. deschide
29.10.2009 ZONAREA ORASULUI TALMACIU – AN FISCAL 2010 deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR. 181/2009 – privind aprobarea Contractului de asociere al unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO SIBIU pentru “Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Sibiu” deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR. 180/2009 – privind aprobarea Actului Aditional la Statutul si a Actului Aditional la Actul Constitutiv al ADI ECO SIBIU precum si a cotizatiei pentru anul 2010 a membrilor ADI ECO SIBIU deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.179/2009 – privind aprobarea bugetului Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarÄ deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.178/2009 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evolutie al tarifelor si a cofinantarii pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Sibiu” deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.177/2009 – privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Serviciului Public de Asistenta Sociala Talmaciu pentru perioada 2009-2012 deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.176/2009 – privind dezmembrarea imobilului -pasune- identificat in CF 1874 deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.175/2009 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru â deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.174/2009 – privind rezilierea contractului de inchiriere nr.3426/31.03.2008 incheiat cu RCS&RDS SA cu sediul in Bucuresti deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.173/2009 – privind aprobarea contractului-cadru ce se va incheia intre Orasul Talmaciu si Asociatia Sportiva FC Talmaciu si aprobarea contractului-cadru de comodat pentru utilizarea cladirii cu destinatia de sediu asociatie si vestiar fotbalisti, identificata in CF 4978Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/37/I in suprafata de 105,27 mp deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.172/2009 – privind desemnarea reprezentantilor de scara in blocurile ANL deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.171/2009 – privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.170/2009 – privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra unui teren in suprafata de 526 mp inscris in CF 100486( 3949)/Talmaciu cu nr.top. 7688/57 de catre d-ra Fetan Ioana Melina, domiciliata in Talmaciu , str. 22 Decembrie 1989, nr.13 de la d-na Fetan Mioara, domiciliata in Talmaciu, str.22 Decembrie 1989, nr.13, judetul Sibiu deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR. 169/2009 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2009 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2009 deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.168/2009 – privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra unui teren in suprafata de 695 mp inscris in CF 100485( 4242)/Talmaciu cu nr.top. 291/1/1/7 de catre d-ra Fetan Ioana Melina, domiciliata in Talmaciu , str. 22 Decembrie 1989, nr.13 de la d-nul Fetan Ioan, domiciliat in Talmaciu, str.22 Decembrie 1989, nr.13, judetul Sibiu deschide
29.10.2009 HOTARAREA NR.167/2009 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 29.10.2009 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.166/2009 – pentru revocarea HCL nr.114/2009 privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren situat in Talmaciu II, identificat in CF 4547/Talmaciu, nr.top 1960/12 in suprafata de 240 mp cu destinatia de construire locuinta sociala, in favoarea d-nei Suciu Vasilica, domiciliata in Talmaciu, str. Unirii, nr. 24, jud. Sibiu deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.165/2009 – privind aprobarea Planului de amplasament, delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului inscris in CF 100323(4046) nr.top 660/1/1/1/31/1/1, teren situat in Talmaciu str. N.Balcescu, zona SEIL, in suprafata de 2133 mp deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.164/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/42 in suprafata de 292 mp d-nei Costica Georgiana, domiciliata in Talmaciu, Colonia Talmaciu II, nr.4 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.163/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/30 in suprafata de 252 mp d-lui Barna Ovidiu, domiciliat in Talmaciu, P-ta Textilistilor, Bl.2, sc.B, et.1, ap.14 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.162/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/12 in suprafata de 257 mp d-lui Vacarus Ovidiu, domiciliat in Talmaciu , str. Cetatii, nr.53 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.161/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/37 in suprafata de 308 mp d-nei Costica Ana, domiciliata in Talmaciu, Colonia Talmaciu II, nr.4 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.160/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/34 in suprafata de 254 mp d-lui Dumitrescu Bogdan, domiciliat in Talmaciu , str.Aleea Castanilor, bl.3/9 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.159/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/16 in suprafata de 260 mp d-lui Mihaila Mircea, domiciliat in Talmaciu , Colonia Talmaciu II, nr.6/8, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.158/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/32 in suprafata de 256 mp d-lui Rusu Constantin, domiciliat in Talmaciu, str.Garii, nr.12, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.157/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/41 in suprafata de 251 mp d-lui Rus Ioan, domiciliat in Talmaciu, str.Al.Cascadei, bl.9, ap.10, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.156/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/10 in suprafata de 278 mp d-lui Krauss Robert, domiciliat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, bl.5, ap.9, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.155/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/9 in suprafata de 325 mp d-nei Stoica Camelia, domiciliata in Talmaciu, str. Raului, nr. 48 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.154/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/20 in suprafata de 274 mp d-nei Maruntelu Paraschiva, domiciliata in Talmaciu , str. C.Noica, nr. 3 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.153/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/14 in suprafata de 255 mp d-nei Murgoi Amalia, domiciliata in Talmaciu , sat Talmacel, nr.92 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.152/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/40 in suprafata de 251 mp d-nei Filip Andreea, domiciliata in Talmaciu, str. Raului, nr.24 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.151/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/31 in suprafata de 273 mp d-lui Rinjeu Marian, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.5 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.150/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/8 in suprafata de 279 mp d-nei Sfaiter Angela, domiciliata in Talmaciu, str.Aleea Cascadei, bl. 9/B/16 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.149/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/21 in suprafata de 300 mp d-lui Barza Simion, domiciliat in Talmaciu, str. St.L.Roth, nr.26 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.148/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/45 in suprafata de 251 mp d-lui Pasu Florin, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.104 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.147/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/15 in suprafata de 300 mp d-lui Pasu Constantin, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.104 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.146/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/33 in suprafata de 256 mp d-lui Sugar Ioan, domiciliat in Talmaciu, str.Arinilor, nr.41 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.145/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/4 in suprafata de 278 mp d-nei Posa Mariana, domiciliata in Talmaciu, str.Cibinului, nr.34 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.144/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/5 in suprafata de 282 mp d-lui Preda Marcel, domiciliat in Talmaciu, str.P-ta Textilistilor, bl.2, sc.B, et.3, ap.22 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.143/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/35 in suprafata de 250 mp d-lui Facalet Ioan, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.104 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.142/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/19 in suprafata de 263 mp d-lui Lazariciu Gheorghe, domiciliat in Talmaciu, str.Balea, nr.6 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.141/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/44 in suprafata de 251 mp d-lui Nica Nicolae, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.88 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.140/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/38 in suprafata de 251 mp d-lui Ciorogariu Gheorghe, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.362 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.139/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/3 in suprafata de 253 mp d-lui Vlad Dorin, domiciliat in Talmaciu, str.I.Lebel, nr.2 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.138/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/2 in suprafata de 257 mp d-lui Parvu Adrian, domiciliat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, GS 5 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.137/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/11 in suprafata de 269 mp d-lui Pitigoi Florian, domiciliat in Talmaciu, str.Dealului, nr.19 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.136/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/17 in suprafata de 260 mp d-lui Barbosa Ioan, domiciliat in Talmaciu, sat Talmacel, nr.305 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.135/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/29 in suprafata de 251 mp d-nei Albu Elena, domiciliata in Talmaciu, str.Talmacelului, nr.7 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.134/2009 – privind atribuirea, in folosinta gratuita, a imobilului-teren inscris in CF 1874 nr.top 5321/3/1/1/1/39 in suprafata de 251 mp d-lui Gujan Andrei, domiciliat in Talmaciu, str.1 Decembrie, nr.13A pentru construirea unei locuinte proprietate personala ,in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.133/2009 – privind aprobarea documentaÅ£iei PUZ – “Construire depozit, pavilion administrativ si imprejmuire pe terenul situat in Talmaciu , in zona Campul Cibinului, CF 100399(4636)/Talmaciu, nr.top 592/1/11 in suprafata de 5000 mp, proprietatea d-lui Popa Dumitru” deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.132/2009 – privind aprobarea documentatiei PUD “Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in Talmaciu II, identificat in CF 100352(4915)/Talmaciu, nr.top 1960/8 in suprafata de 8760mp” deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.131/2009 – privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.130/2009 – privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii unei locuinte situata in Talmaciu, str.Cetatii, nr.19 catre chiriasul Ciortan Valer, domiciliat la aceeasi adresa deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.129/2009 – privind insusirea pretului reactualizat de vanzare al locuintei din Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.37 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.128/2009 – privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu, str.Cetatii, nr.19 ,catre chiriasii Ciortan Maria si Dumitrascu Florin, domiciliati la aceeasi adresa deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.127/2009 – privind rezilierea prin acordul partilor a contractului de concesiune nr.3789/1997 si aprobarea vanzarii suprafetei de 603 mp, teren aferent constructiei Casa de vacanta, catre domnul Badilita Paul deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR. 126/2009 – privind modificarea HCL 18/2006, respectiv majorarea pretului la apa potabila livrata populatiei si agentilor economici de catre SC Acstal SA Talmaciu deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR. 125/2009 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR. 124/2009 – privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Talmaciu pe anul 2010 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.123/2009 – privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu II, nr.19, catre chiriasul Nita Vasile, domiciliat la aceeasi adresa deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.122/2009 – privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru infiintarea si functionarea Centrelor de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare (CRED) deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.121/2009 – privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra unui teren in suprafata de 29 mp inscris in CF 4852/Talmaciu cu nr.top 2910/30/3 de catre d-nul Boldor Dumitru, domiciliat in Talmaciu, str.Aleea Cascadei ,bl.9, scA, ap.3 de la d-nul Veres Mihai Ioan, domiciliat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, gr.sc.3 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR. 120/2009 – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2009 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2009 deschide
24.09.2009 HOTARAREA NR.119/2009 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 24.09.2009 deschide
20.08.2009 HOTARAREA NR.118/2009 Privind repartizarea unei locuinte in Talmaciu II deschide
20.08.2009 HOTARAREA NR.117/2009 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4046/Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/31/1/1/2 in suprafata de 147 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
20.08.2009 HOTARAREA NR.116/2009 privind stabilirea Comisiei de inventariere a domeniului public si privat al orasului Talmaciu deschide
20.08.2009 HOTARAREA NR. 115/2009 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra terenului inscris in CF 100369 (provenita din CF 4263 ) /Talmaciu cu nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 440 mp de catre dnul Leonte Dumitru Marius si sotia Leonte Bianca ,domiciliati in Talmaciu, str.Gh.Lazar, nr.7 de la d-na Gierth (fosta Greiner) Maria, domiciliata in Sibiu, str.Mitropoliei, nr.39 deschide
20.08.2009 HOTARAREA NR.114/2009 Privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui imobil teren situat in Talmaciu II, identificat prin CF 4547 Talmaciu, nr.top.1960/12 in suprafata de 240 mp cu destinatia de construire locuinta sociala, in favoarea doamnei Suciu Vasilica, domiciliata in Talmaciu, str.Unirii, nr.24, jud.Sibiu deschide
20.08.2009 HOTARAREA NR.113/2009 privind atribuirea gratuita a 50 mc lemn de rasinoase pentru Parohia Ortodoxa Romana Talmaciu II deschide
20.08.2009 HOTARAREA NR.112/2009 Privind insusirea unui raport de evaluare privind terenul inscris in CF 100066 (provenit din CF2388) Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/13 situat in Talmaciu, Aleea Castanilor, bl.2 in suprafata de 22mp deschide
20.08.2009 HOTARAREA Nr.111/2009 Privind aprobarea Regulilor si dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul publc si privat al orasului Talmaciu deschide
20.08.2009 HOTARAREA NR.110/2009 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2009 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2009 deschide
20.08.2009 HOTARAREA NR.109/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 20.08.2009 deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.108/2009 privind transmiterea Agentiei Nationale pentru Locuinte in folosinta gratuita a unui teren din Talmaciu II , str.Principala, FN in vederea construirii de locuinte pentru tineri , destinate inchirierii deschide
30.07.2009 HOTARAREA Nr.107/2009 privind rectificarea bugetului local pe trim.al III-lea din anul 2009 deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.106/2009 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public de Asistenta Sociala Talmaciu deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.105/2009 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare(plan de amplasament, delimitare cu propunere de dezlipire) a imobilului inscris in CF 1874 /Talmaciu nr.top5325/1/2/3/2/1 , pasune in suprafata de 53023 mp deschide
30.07.2009 HOTĂRÂREA NR.104/2009 privind aprobarea închirierii spaţiului din Complexul comercial din Piaţa textilistilor, f.n. identificat în CF 3610 Tălmaciu, nr.top.4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/4 în suprafaţă de 26 mp, de catre asociatul Jia Salomia , altor persoane juridice cu activitate comerciala deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.103/2009 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenului inscris in CF 4034/Talmaciu nr.top 2798/3/1/1/1/1/2 teren de constructii, in suprafata de 2650 mp si nr.top 4192/1/1/6/2/2/1/2 teren de constructii, in suprafata de 937 mp deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.102/2009 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Talmaciu deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.101/2009 privind atribuirea gratuita a 30 mc lemn de rasinoase pentru Parohia Ortodoxa Talmacel deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.100/2009 privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul Consultativ al Centrului de Recuperare si Reabilitare Talmaciu deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.99/2009 privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul Consultativ al Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Talmaciu deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.98/2009 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA pe anul 2009 deschide
30.07.2009 HOTARAREA NR.97/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 30.07.2009.- deschide
25.06.2009 HOTARAREA NR.96/2009 privind aprobarea premierii echipei de popice ”Foresta Talmaciu”, pentru calificarea la Cupele Europene de Popice pe anul 2009 deschide
25.06.2009 HOTARAREA NR.95/2009 privind aprobarea Contractului cadru de inchiriere, a chiriei si altor reglementari privind locuintele ANL deschide
25.06.2009 HOTARAREA NR.94/2009 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor ANL, ramasa definitiva si repartizarea efectiva a locuintelor ANL deschide
25.06.2009 HOTARAREA Nr.93/2009 privind rectificarea bugetului local pe trim.al III-lea din anul 2009 deschide
25.06.2009 HOTARAREA NR.92/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.06.2009.- deschide
16.06.2009 HOTARAREA NR.91/2009 pentru insusirea unui raport de expertiza topografica si identificare constructii privind dosarul civil nr.969/787/2008 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig, reclamanta Bartha Nicolina,domiciliata in Talmacoiu, str.Arinilor, nr.29 parat orasul Talmaciu, avand obiect uzucapiune, identificarea si dezmembrarea terenului situat in intravilanul orasului Talmaciu, inscris in CF 1874/Talmaciu, cu nr.top 5318/1/15/4/1/1, top 5318/2/15/4/1/1 in suprafata de 5797,59 mp si identificare constructii deschide
16.06.2009 HOTARAREA NR.90/2009 privind aprobarea amplasarii unei pepinere cantonale in suprafata de 600 mp , pe Valea Talmacutului in pasunatul invecinat cu parcelele u.a 95C si u.a.88A din UBV Talmaciu-Talmacel , precum si a devizului estimativ al lucrarilor de infiintare al acesteia deschide
16.06.2009 HOTARAREA NR.89/2009 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor ANL destinate inchirierii tinerilor din orasul Talmaciu deschide
16.06.2009 HOTARAREA Nr.88/2009 privind rectificarea bugetului local pe trim.al II-lea din anul 2009 deschide
11.06.2009 HOTARAREA NR.87/2009 privind preluarea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora , din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al orasului Talmaciu si in administrarea Consiliului Local Talmaciu deschide
16.06.2009 HOTARAREA NR.86/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 16.06.2009.- deschide
28.05.2009 HOTARAREA NR.85/2009 privind aprobarea organizarii sarbatorii “Zilele Talmaciului” in perioada 25-26 iulie 2009 in incinta Targului Mixt Talmaciu deschide
28.05.2009 HOTARAREA NR.84/2009 privind modificarea si completarea HCL nr.73 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte , date in administrarea orasului Talmaciu si a ordinii de prioritate deschide
28.05.2009 HOTARAREA NR.83/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentare cu energie electrica cartier rezidential Armeni II, Talmaciu, jud.Sibiu” cuprins in Programul “Electrificare 2007-2009” deschide
28.05.2009 HOTARAREA NR.82/2009 privind acordarea unui ajutor de urgenta, pentru caz de incendiu, d-nei Oancea Marioara Veronica, domiciliata in Talmacel, nr.378 , domiciliata in Talmacel, nr.378 deschide
28.05.2009 HOTARAREA NR.81/2009 privind aprobarea documentaţiei PUZ -“Construire casa de locuit , pe un teren situat in extravilanul localitatii Talmaciu, Campul Cibinului, FN in suprafata de 2500 mp, inscris in CF 5377 N Talmaciu cu nr.top 1381/1, proprietatea d-nei Murariu Olga” deschide
28.05.2009 HOTARAREA NR.80/2009 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenului situat in intravilanul orasului Talmaciu inscris in CF 1791/Talmaciu cu nr.top 2776/1 in suprafata de 800 mp si top 2776/2 in suprafata 1010 mp deschide
28.05.2009 HOTARAREA Nr.79/2009 privind rectificarea bugetului local pe trim.al II-lea din anul 2009 si a listei de investitii pe anul 2009 deschide
28.05.2009 HOTARAREA NR.78/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 28.05.2009 deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.77/2009 privind aprobarea asocierii si a contractului de asociere in participatiune al orasului Talmaciu cu S.C Hidroart SRL , cu sediul in Cluj-Napoca, str.Calea Turzii, nr.134, judetul Cluj in vederea construirii unor microhidrocentrale pe cursul raului Lotrioara deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.76/2009 privind aprobarea documentatiei PUD “ Lotizare teren”, situat in intravilanul localitatii Talmaciu, str.22 Decembrie 1989, in suprafata de 2500 mp, inscris in CF 4732 N Talmaciu cu nr.top 891 proprietatea d-lui Balteanu Stelian deschide
30.04.2009 HOTARARE NR.75/2008 privind aprobarea documentaţiei PUZ -”Case de vacanta “f.n. Tălmaciu, pentru terenul situat in extravilanul orasului Talmaciu, inscris in CF 4902/Talmaciu, nr.cadastral 1089 in suprafata de 4000 mp, proprietatea d-nei Schuller Georgeta, domiciliata in Talmaciu, str.P-ta Textilistilor, bl.2, ap.19, jud.Sibiu deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.74/2009 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra unui teren in suprafata de 800 mp inscris in CF 419/Talmaciu cu nr.top 59/2,60/2 de catre d-na Tutuianu Andreia-Stefania si sotul Tutuianu Daniel, domiciliati in Talmaciu , str.Cetatii, nr.17 de la d-nul Barbu Constantin, domiciliat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.30 deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.73/2009 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte , date in administrarea orasului Talmaciu si a ordinii de prioritate deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.72/2009 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenului inscris in CF 5400 N Talmaciu , nr.cad.1529 in suprafata de 311,87 mp deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.71/2009 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenului situat in intravilanul orasului Talmaciu inscris in CF 3864/Talmaciu cu nr.top 4192/1/1/b/4/1/2/2 in suprafata de 389 mp si top 4192/1/2/3/b/4/1/2/3 in suprafata 467 mp deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.70/2009 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenului inscris in CF 200/Talmaciu nr.top 788 in suprafata de 693,5 mp. deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.69/2009 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenurilor situate in intravilanul orasului Talmaciu inscrise in CF 3479/Talmaciu(fostul Complex) nr.top 2776/3/1/1, nr.top 2776/3/1/2,nr. top 2776/3/1/3 si CF 5030/Talmaciu nr.top 2776/3/2 in suprafata de 200 mp deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.68/2009 privind aprobarea avansarii in treapta de salarizare imediat superioara a unor functionari publici si aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu si serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
30.04.2009 HOTARAREA NR.67/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 30.04.2009 deschide
09.04.2009 HOTARAREA NR.66/2009 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitarea a unui imobil respectiv dezmembrarea unui teren inscris in CF 4980/Talmaciu nr.top 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 situat pe str.Aleea Castanilor deschide
09.04.2009 HOTARAREA NR.65/2009 privind aprobarea documentatiei topografice de apartamentare a imobilului teren de constructii cu casa compusa la parter din camera, hol, bucatarie si hol situat in orasul Talmaciu , str.Cetatii, nr.19 inscris in CF 32/Talmaciu, top 233/9. deschide
09.04.2009 HOTARAREA NR.64/2009 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra unui teren in suprafata de 29 mp inscris in CF 4166/Talmaciu cu nr.top 2910/30/1 de catre d-nul Boldor Dumitru, domiciliat in Talmaciu , str.Aleea Cascadei ,bl.9, scA, ap.3 de la d-nul Birau Aurel, domiciliat in Talmaciu, str.Al.Stadionului, bl.7 ap.2 deschide
09.04.2009 HOTARAREA NR.63/2009 privind aprobarea transformarii postului contractual de inspector tr.I(agent fiscal) din cadrul serviciului contabilitate in functie publica de executie-referent clasa III grad profesional superior treapta de salarizare I si aprobarea statului de functii al postului transformat. deschide
09.04.2009 HOTARAREA NR.62/2009 privind aprobarea incheierii unei tranzactii cu Parohia Evanghelica CA Talmaciu prin Consistoriul Districtual Evanghelic CA Sibiu pentru rezolvarea pe cale amiabila a litigiului ce face obiectul dosarului nr.11/57/2009 aflat pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia deschide
09.04.2009 HOTARAREA NR.61/2009 privind atestarea la domeniul public al orasului Talmaciu a imobilului inscris in CF 3610/Talmaciu nr.top 4192/1/1/6/2/2/1/1/1 (P-ta Agroalimentara) deschide
09.04.2009 HOTARAREA NR.60/2009 privind aprobarea contului de executie bugetara a orasului Talmaciu pe anul 2008 deschide
09.04.2009 HOTARAREA Nr.59/2009 privind aprobarea completarii bugetului unitatii administrative Talmaciu cu bugetul de venituri si cheltuieli din activitati autofinantate si a bugetului utilizarii creditelor interne deschide
09.04.2009 HOTARAREA NR.58/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 09.04.2009 deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.57/2009 privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Talmaciu deschide
24.03.2009 HOTĂRÂREA NR.56/2009 privind aprobarea cotizatiei lunare a orasului Talmaciu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociaţia de Apă „ Sibiu deschide
24.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 55/2009 privind modificarea si completarea contractului de delgare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ce urmeaza a fi incheiat intre Asociatia de Dezvoltare intercomunitara „ Asociatia de Apa „ Sibiu si SC APA CANAL SA deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.54/2009 privind concesionarea, fara licitatie publica, a terenului aferent locuintei sale, in suprafata de 73,75 mp inscris in CF 2388/ Talmaciu nr.top 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/55 in favoarea numitului Costin Gheorghe in vederea extinderii constructiilor existente deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.53/2009 privind aprobarea documentatiei PUD “Lotizare teren si construire locuinte” privind terenul inscris in CF 5207N /Talmaciu nr.cadastral 1259 proprietatea fam.Fanutoiu Ion si Calina Ion deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.52/2009 privind repartizarea locuintei situata in Talmaciu II , nr.15 d-nei Gurgui Ana deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.51/2009 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenului inscris in CF 4047/Talmaciu nr.top 660/2 in suprafata de 3956 mp. deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.50/2009 privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra unui teren in suprafata de 29 mp inscris in CF 4195/Talmaciu cu nr.top 2910/29/1 de catre Popa Dionisie Marius, domiciliat in Talmaciu , str.Gh Lazar bl.5 ap.19 de la d-nul Hociota Dumitru, domiciliat in Talmaciu, str.Al.Stadionului Bl.14 ap.12 deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.49/2009 privind aprobarea Contractului de mandat al administratorului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.48/2009 privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2008 al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA , raportului administratorului precum si repartizarea profitului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.47/2009 privind aprobarea contractului colectiv de munca pentru personalul silvic din cadrul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.46/2009 privind aprobarea listei cu actele justificative necesare dosarelor solicitantilor de locuinte ANL deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.45/2009 privind aprobarea,in forma finala, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutioanarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri , destinate inchirierii , in orasul Talmaciu deschide
24.03.2009 HOTARAREA NR.44/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 24.03.2009 deschide
16.03.2009 HOTARAREA NR.43/2009 privind aprobarea intocmirii SF-PT-Reabilitare Strazi orasul Talmaciu Etapa 1-Cartierul 1 Mai deschide
16.03.2009 HOTARAREA Nr.42/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA pe anul 2009 deschide
16.03.2009 HOTARAREA NR.41/2009 privind asigurarea unui spatiu, prin inchiriere, pentru sediul necesar functionarii Biroului Senatorial in orasul Talmaciu, d-nei senator Minerva Boitan deschide
16.03.2009 HOTARAREA NR.40/2009 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3889/2006 incheiat intre Primaria Orasului Talmaciu si PF RADOIU DUMITRU cu sediul in Talmaciu , sat Talmacel, nr.16, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
16.03.2009 HOTARAREA NR.39/2009 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3890/2006 incheiat intre Primaria Orasului Talmaciu si AF DANCU MARIA cu sediul in Talmaciu , str.Negoiu, nr.15, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
16.03.2009 HOTARAREA NR.38/2009 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3891/2006 incheiat intre Primaria Orasului Talmaciu si AF PRODISTEANU DANIELA cu sediul in Talmaciu , P-Ta Textilistilor, FN, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
16.03.2009 HOTARAREA NR.37/2009 privind modificarea Contractului de asociere in participatiune cu nr.3888/2006 incheiat intre Primaria Orasului Talmaciu si S.C FINAS COM S.R.L cu sediul in Talmaciu , P-Ta Textilistilor, bl.2, ap.11, prin incheierea unui act aditional la contractul mentionat deschide
16.03.2009 HOTARAREA Nr.36/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Talmaciu pe anul 2009 deschide
16.03.2009 HOTARAREA NR.35/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 16.03.2009 deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 34/2009 privind acordarea unor ajutoare de urgenta unor veterani de razboi deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 33/2009 privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a angaja un aparator pentru a reprezenta si apara intersele Consiliului Local Talmaciu si orasului Talmaciu in cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti. deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 32/2009 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor din judeţul Sibiu deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 31/2009 privind aprobarea unor oferte de preturi pentru Parohia Evanghelica CA Talmaciu deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 30/2009 privind aprobarea unei documentatii de dezmembrare a imobilului inscris in CF 3950/Talmaciu cu nr.top 7688/46 deschide
26.02.2009 HOTARAREA Nr. 29/2009 privind însusirea unui raport de evaluare si aprobarea vanzarii locuintei din Talmaciu II, nr.10 ,chiriasei Ismană Elena Constantina deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 28/2009 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in P-ta Agroalimentara a orasului Talmaciu deschide
26.02.2009 HOTARAREA Nr. 27/2009 privind atribuirea in folosinta gratuita prin contract de comodat spatiului medical din satul Talmacel, nr.294, domnului dr.Luca Ovidiu Florin, domiciliat in Sibiu, str.Caltun, nr.36 deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 26/2009 pentru insusirea unui raport de expertiza topografica privind dosarul civil nr.969/787/2008 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig, reclamanta Bartha Nicolina,domiciliata in Talmaciu, str.Arinilor, nr.29 parat orasul Talmaciu, avand obiect uzucapiune, identificarea si dezmembrarea terenului situat in intravilanul orasului Talmaciu, inscris in CF 1874/Talmaciu, cu nr.top 5318/1/15/4/1/1, top 5318/2/15/4/1/1 in suprafata de 5797,59 mp deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 25/2009 privind propunerea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutioanarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri , destinate inchirierii , in orasul Talmaciu deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 24/2009 privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu pe anul 2008 deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 23/2009 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, str.Dealului, f.n, identificat in CF 5108 Talmaciu, nr.top 5321/3/3/1/1/1/1/2/2/3 in suprafata de 130 mp deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 22/2009 privind acordarea unor facilitati Asociatiei “Acasa” cu sediul in orasul Talmaciu , str.Unirii, f.n deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 21/2009 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului pe anul 2009 deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 20/2009 privind aprobarea scutirii de la plata apei menajere pe perioada 01.01.2009-01.03.2009 pentru o parte din locuitorii satului Talmacel deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 19/2009 privind aprobarea Actului Modificator la Statutul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA si aprobarea noului Statut de organizare si functionare al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA deschide
26.02.2009 HOTĂRÂREA NR. 18/ 2009 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SIBIU” deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 17/2009 acceptarea unei donatii si mandatarea primarului orasului Talmaciu sa accepte si sa semneze contractul de donatie in numele si pentru orasul Talmaciu , donatie ce are obiect terenul in suprafata de 1381 mp inscris in CF 4/Talmaciu II cu nr.top 14/6/1/2 din partea Bisericii Ortodoxe Talmacel deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 16/2009 privind avizarea documentaţiei PUZ -Imobil de locuit “Între iazuri” f.n. Tălmaciu, pentru terenul situat in extravilanul orasului Talmaciu, inscris in CF 4902/Talmaciu, nr.cadastral 1089 in suprafata de 4000 mp, proprietatea d-nei Schuller Georgeta, domiciliata in Talmaciu, str.P-ta Textilistilor, bl.2, ap.19, jud.Sibiu deschide
26.02.2009 HOTARARE NR. 15/2009 privind aprobarea documentaţiei PUZ ”Construire Clinica Veterinara cu Pensiune pentru animale” pe terenul situat in extravilanul orasului Talmaciu, inscris in CF 4723/N/Talmaciu cu nr.cadastral 823, parcela 459/1 in suprafata da 3300 mp, proprietatea d-lui Constantinescu Tudor, domiciliat in Sibiu, str.A.Iancu, nr.29, beneficiar al documentatiei deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 14/2009 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenului inscris in CF 4046/Talmaciu cu nr.top 660/1/1/1/31/1/1 in suprafata de 2133 mp deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 13/2009 privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a terenului situat in intravilanul orasului Talmaciu, inscris in CF 1874/Talmaciu nr.top 5318/1/15/4/1/1 si nr.top 5318/2/15/4/1/1, in suprafata de 5797,59 mp deschide
26.02.2009 HOTARAREA NR. 12/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 26.02.2009 deschide
22.01.2009 HOTARAREA NR. 11/2009 privind aprobarea componentei unei comisii de analiza si solutionare a contestatiilor depuse de solicitantii de locuinte construite prin ANL si stabilirea atributiilor comisiei deschide
22.01.2009 HOTARAREA NR.10/2009 privind desemnarea persoanelor responsabile cu inventarierea bunurilor concesionate S.C Acstal S.A Talmaciu si predarea acestora Primariei Orasului Talmaciu si operatorului regional S.C Apa Canal Sibiu precum si pentru predarea contractelor de furnizare a apei deschide
22.01.2009 HOTARAREA NR. 9/2009 privind aprobarea modificarii organigramei personalului din cadrul Primariei Orasului Talmaciu , aprobarea organigramei Serviciilor publice subordonate Consiliului Local Talmaciu, al statului de functii al acestora pe anul 2009 precum si a numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii acordate parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal deschide
22.01.2009 HOTARAREA NR. 8/2009 privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru prestari servicii, a unor utilaje din dotarea S.V.S.U. Talmaciu din cadrul Primariei Orasului Talmaciu si abrogarea HCL 47/2005 a Consiliului Local Talmaciu deschide
22.01.2009 HOTARAREA NR. 7/2009 privind modificarea partiala a anexei 6 din HCL 169/2008 privind impozitele si taxele locale pe anul 2009 deschide
22.01.2009 HOTARARE NR. 6/2009 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra terenului inscris in CF 4805/Talmaciu cu nr.top 2910/30/4 in suprafata de 29 mp de catre d-nul Tivrea Gheorghe ,domiciliat in Talmaciu, str.Al.Cascadei, bl.9, sc.C ap.9 de la d-nul Lautaru Ion, domiciliat in Talmaciu , str.Al.Cascadei, bl.9,sc.C, ap.6 deschide
22.01.2009 HOTARAREA NR.5/2009 privind aprobarea recuperarii cheltuielilor ocazionate cu reglementarea juridica si intocmirea planurilor de situatie a unor terenuri agricole situate in zona “La Talmaciu”( drumul Sadului) deschide
22.01.2009 HOTARAREA NR.4/2009 privind aprobarea criteriilor de evaluare a cererilor de locuinte pentru tineret si a criteriilor de evaluare a cererilor de locuinte pentru persoanele evacuate ca urmare a retrocedarii locuintelor fostilor proprietari, locuinte construite prin ANL date in administrarea orasului Talmaciu deschide
22.01.2009 HOTARAREA Nr.3/2009 privind atribuirea in folosinta gratuita prin contract de comodat a unui spatiu medical domnului dr.Luca Ovidiu Florin domiciliat in Sibiu, str.Caltun, nr.36 deschide
22.01.2009 HOTARAREA NR.2/2009 privind utilizarea fondului de rulment rezultat din excedentul bugetar la 31.12.2008 deschide
22.01.2009 HOTARAREA NR.1/2009 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 22.01.2009 deschide
22.01.2009 ANEXA LA HCL NR. 4/2009 – CRITERII privind evaluarea cererilor de locuinte pentru persoanele evacuate care pot beneficia de locuinte, din fondul de locuinte construite de ANL , date in administrarea orasului Talmaciu deschide