Hotărâri locale 2008

 

Nr. crt. Titlu Fişier_ataşat
15.12.2008 HOTARAREA NR.264/2008 privind aprobarea scutirii de la plata apei menajere pe perioada 1.12.2008- 1.04.2009 pentru o parte din locuitorii satului Talmacel deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.263/2008 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra terenului inscris in CF 4341/Talmaciu cu nr.top 1160/4/1/1/1 in suprafata de 4280 mp de catre Bradu Horia Beniamin, domiciliat in Sibiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.11, ap.3, jud.Sibiu de la SC Tannenbaum SRL cu sediul in comuna Bradu, nr.505, jud.Sibiu deschide
15.12.2008 HOTĂRÂREA NR.262/2008 Privind aprobarea Listei preţurilor de vânzare a masei lemnoase fasonate la drum auto deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.261/2008 privind aprobarea investiţiilor ce se vor efectua la fostul centru de colectare lapte din Tălmăcel, str.Principală, f.n deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.260/2008.- privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843/1999 pentru SC Denta Dana SRL deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.259/2008.- privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.4285/2006 deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.258/2008 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Talmaciu deschide
15.12.2008 HOTĂRÂREA NR.257/2008 Privind atestarea la domeniul privat al oraşului Tălmaciu a două locuinţe din Tălmaciu, str.Gh.Lazăr,identificate în CF 2388 Tălmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/45/III si nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/45/IV în vederea vânzării acestora titularilor contractelor de închiriere deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.256/2008 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Talmaciu in Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Talmaciu deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.255/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 4129 Talmaciu nr.top. 2910/29/6 , in suprafata de 29 mp situat în Talmaciu, cu destinaţia de garaj deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.254/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 4129 Talmaciu nr.top. 2910/29/5 , in suprafata de 29 mp situat în Talmaciu, cu destinaţia de garaj deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.253/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5332 Talmaciu nr.top. 54/1/17, 55/1/17, 56/1/17 , in suprafata de 14 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.252/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5331 Talmaciu nr.top. 54/1/16, 55/1/16, 56/1/16 , in suprafata de 131 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.251/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5329 Talmaciu nr.top. 54/1/14, 55/1/14, 56/1/14 , in suprafata de 119 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.250/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5328 Talmaciu nr.top. 54/1/13, 55/1/13, 56/1/13 , in suprafata de 94 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.249/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5327 Talmaciu nr.top. 54/1/12, 55/1/12, 56/1/12 , in suprafata de 100 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.248/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5326 Talmaciu nr.top. 54/1/11, 55/1/11, 56/1/11 , in suprafata de 128 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.247/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5325 Talmaciu nr.top. 54/1/10, 55/1/10, 56/1/10 , in suprafata de 134 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.246/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5324 Talmaciu nr.top. 54/1/9, 55/1/9, 56/1/9 , in suprafata de 144,48 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.245/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5323 Talmaciu nr.top. 54/1/8, 55/1/8, 56/1/8 , in suprafata de 100 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.244/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5321 Talmaciu nr.top. 54/1/6, 55/1/6, 56/1/6 , in suprafata de 104 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.243/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5320 Talmaciu nr.top. 54/1/5,55/1/5, 56/1/5 , in suprafata de 104 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.242/2008 privind aprobarea concesionarii,prin licitaţie publică, a unui imobil- teren inscris in CF 5319 Talmaciu nr.top. 54/1/4, 55/1/4, 56/1/4 , in suprafata de 94 mp situat în Talmaciu, str.I.Lebel, bl.2 cu destinaţia de anexe gospodăreşti deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.241/2008 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2008 deschide
15.12.2008 HOTARAREA NR.240/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 15.12.2008 deschide
27.11.2008 HOTĂRÂREA NR.239/2008 Privind aprobarea închirierii spaţiului din Complexul comercial din Piaţa textiliştilor, f.n. identificat în CF 3610 Tălmaciu, nr.top.4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/8 în suprafaţă de 37 mp deschide
27.11.2008 HOTĂRÂREA NR.238/2008 Privind aprobarea închirierii spaţiului din Complexul comercial din Piaţa textiliştilor, f.n. identificat în CF 3610 Tălmaciu, nr.top.4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/10 în suprafaţă de 44 mp deschide
27.11.2008 HOTĂRÂREA NR.237/2008 Privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor comisiei sociale din cadrul Primăriei oraşului Tălmaciu constituită pentru analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi , în vederea repartizării locuinţelor ANL din oraşul Tălmaciu deschide
27.11.2008 HOTARAREA NR.236/2008 privind constituirea fondului de premiere pe anul 2008 şi stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a acestui fond deschide
27.11.2008 HOTARAREA NR.235/2008 privind aprobarea acordarii tichetelor cadou persoanelor încadrate cu contract individual de muncă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Tălmaciu , funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei şi Consiliului Local Tălmaciu , cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun din anul 2008 deschide
27.11.2008 HOTĂRÂREA NR.234/2008 Privind aprobarea sponsorizării oraşului Tălmaciu cu suma de 30000 lei de către RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA deschide
27.11.2008 HOTARAREA NR.233/2008 privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
27.11.2008 HOTĂRÂREA NR.232/2008 Privind aprobarea majorării cotizaţiei oraşului Tălmaciu în cadrul Asociaţiei Reuniunii Mărginenilor deschide
27.11.2008 HOTARAREA Nr.231/2008 privind constituirea Comisiei de licitatii pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu deschide
27.11.2008 HOTĂRÂREA Nr.230/2008 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren de la doamna Pătărău Filofteia, inscris in CF 1874 /Talmaciu cu nr.top . 5318/1/13/3, 5318/2/13/3 in suprafata de 258 mp de către fiicele acesteia , respectiv doamna Fofelzan Carmen , domiciliată în Sibiu, str.Maierilor,nr.25, jud.Sibiu şi doamna Rusu Eugenia, domiciliată în Austria deschide
27.11.2008 HOTARAREA NR.229/2008 privind atestarea la domeniul privat al oraşului Tălmaciu a imobilului/teren situate în Tălmaciu, str.M.Viteazu, nr.14 identificat în CF 483 Tălmaciu, nr.top.4197/1 în suprafaţă de 226 mp şi aprobarea vânzării, prin licitaţie publică a acestuia deschide
27.11.2008 HOTARAREA NR.228/2008 privind respingerea cererilor formulate de tineri in temeiul Legii 15/2003 in vederea atribuirii in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiilor, de terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala deschide
27.11.2008 HOTARAREA NR.227/2008 privind repartizarea locuintei situata in Talmaciu II , nr.8 doamnei Stoia Maria deschide
27.11.2008 HOTARAREA NR 226/2008 privind repartizarea locuintei situata in Talmaciu II , nr.18 A familiei Trefan Gyula deschide
27.11.2008 HOTĂRÂREA NR.225/2008 Privind revocarea HCL nr.206/2008 pentru aprobarea decalării termenului de plată a unui teren , pentru Rînjeu Nicolae, domiciliat în Tălmaciu, str.Unirii, nr.128 deschide
27.11.2008 HOTARAREA Nr.224/2008 privind stabilirea chiriilor la Casa de Cultura Talmaciu deschide
27.11.2008 HOTARAREA Nr.223/2008 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu deschide
27.11.2008 HOTĂRÂREA NR.222/2008 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2008 deschide
27.11.2008 HOTARAREA NR.221/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 27.11.2008 deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.220/2008 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil-teren, proprietatea orasului Talmaciu , situat in Talmaciu str.J.Lebel, nr.2, indentificat in CF 5322 Talmaciu, nr.top 54/1/7, 55/1/7,56/1/7 in suprafata de 139 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
30.10.2008 HOTĂRÂREA NR.219/2008 Privind aprobarea Planului de investiţii pentru oraşul Tălmaciu, afferent perioadei 2008-2038, inclusiv a planului de investiţii prioritare (faza I de investiţii2008-2013) inclus în Masterplanul privind infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul Sibiu deschide
30.10.2008 HOTĂRÂREA NR .218/2008 privind participarea oraşului Tălmaciu , prin Consiliul Local Tălmaciu cu capital la S.C. Apă Canal S.A. deschide
30.10.2008 HOTĂRÂREA NR.217/2008 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare a orasului Talmaciu si delegarea gestiunii serviciului către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu. deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.216/2008 privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Apa Sibiu deschide
30.10.2008 HOTĂRÂREA NR.215/2008 Privind rezilierea parţială a Contractului de concesiune nr.1/2000 încheiat între Primăria Tălmaciu şi SC Acstal SA Tălmaciu deschide
30.10.2008 HOTĂRÂREA Nr.214/2008 privind aprobarea inchirierii prin licitate publica a unui teren, cu destinaţie parcare ,în Tălmaciu, str.Gh.Lazar, grup.social 1 deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.213/2008 privind repartizarea locuintei situata in Talmaciu II , nr.19 familiilor Bobeică Marian şi Bobiecă Elena. deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.212/2008 privind repartizarea locuintei situata la fosta scoala din Talmaciu II familiei Bobeică Ioan. deschide
30.10.2008 HOTĂRÂREA Nr.211/2008 privind aprobarea inchirierii prin licitate publica a unui teren, cu destinaţie garaj ,în Tălmaciu, str.N.Bălcescu, nr.71 deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.210/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia. deschide
30.10.2008 HOTARAREA Nr.209/2008 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru finalizarea cupolei centrale a noii biserici aflata in constructie care apartine de Parohia Ortodoxa Talmaciu II deschide
30.10.2008 HOTARARE NR.208/2008 privind aprobarea initierii PUD pe un teren situat in intravilanul localitatii Talmaciu, pentru lotizare şi stabilire acces la imobilul din Tălmaciu, str.22 Decembrie 1989, nr.2-beneficiar Bălteanu Stelian cu acelasi domiciliu deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.207/2008 privind aprobarea documentaţiei PUD- construire pensiune-restaurant , magazin, anexe, spălătorie auto, parcare pentru terenul situat în extravilanul oraşului Tălmaciu, DN 7, f.n., identificat în CF 4521 Tălmaciu, nr.top. 2040/1-beneficiar Rădoiu Constantin. deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.206/2008 privind aprobarea decalarii termenului de plata a unui teren , pentru Rînjeu Nicolae , domiciliat în Tălmaciu, str.Unirii, nr.128 deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.205/2008 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Talmaciu in Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Talmaciu deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.204/2008 privind atestarea apartenentei la domeniul public şi domeniul privat al orasului Tălmaciu a unor terenuri situate în Tălmaciu, str.I.Lebel deschide
30.10.2008 HOTĂRÂREA NR.203/2008 privind modificarea parţială a HCL nr.23/2007 pentru modificarea Acordului/Contractului colectiv de muncă pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei şi Consiliului Local Tălmaciu deschide
30.10.2008 HOTĂRÂREA NR. 202/2008 privind aprobarea Contractului de asociere între oraşul Tălmaciu şi SC Benefic SRL Cluj/Napoca în vederea instalării unor sisteme de monitorizare şi control a traficului rutier în oraşul Tălmaciu deschide
30.10.2008 HOTĂRÂREA NR.201/2008 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2008 şi modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2008 deschide
30.10.2008 HOTARAREA NR.200/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 30.10.2008 deschide
25.09.2008 HOTARAREA Nr.199/2008 privind alocarea sumei de 20.000 lei Clubului Sportiv Foresta HLV Tălmaciu deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA Nr.198/2008 privind aprobarea stabilirii preţului de negociere masă lemnoasă pe picior din partizile 556 si 558 parcela 71 B din UB III Iaru-Conţu deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA Nr.197/2008 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren, proprietatea statului roman, inscris in CF2388/Talmaciu cu nr.top . 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/35 in suprafata de 23,94 mp de către domnul Vlasie Nicolae , domiciliat in Talmaciu, str.G.Coşbuc, de la d-nul Rusu Adrian , domiciliat in Talmaciu, str.Aleea Stadionului, bl.7/15 deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA Nr.196/2008 privind aprobarea inchirierii prin licitate publica a unui imobil -teren cu destinaţia de garaj deschide
25.09.2008 HOTARAREA Nr.195/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, str.Dealului, f.n. identificat în CF 5108 Tălmaciu, nr.top.5321/3/3/1/1/1/1/2/2/3 deschide
25.09.2008 HOTARAREA Nr.194/2008 privind aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu str.Gh.Lazar, gr.soc.2, ,chiriasului Cosma Dorina-Mariana deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA Nr.193/2008 privind aprobarea modificării anexei 5 la HCL nr.169/2008 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2009 deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA NR.192/2008 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ” Extindere şi modernizare Casa de Cultură Tălmaciu” deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA NR.191/2008 privind aprobarea montării unor semne de circulaţie pe străzile din oraşul Tălmaciu deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA Nr.190/2008 privind aprobarea inchirierii prin licitate publica a unui imobil-fost centru de colectare lapte deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA NR.189/2008 privind revocarea alin.3 din anexa 10 la HCL nr.227/2007 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale deschide
25.09.2008 HOTARAREA NR.188/2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RPL” Ocolul Silvic Talmaciu” pe trimestrul III 2008 deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA NR.187/2008 privind aprobarea diminuarii valorii contractuale a volumului de masa lemnoasa exploatat de S.C Silva Group S.R.L in baza contractului de furnizare masa lemnoasa pe picior nr.12/3.01.2008 deschide
25.09.2008 HOTARAREA Nr.186/2008 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu şi aprobarea încheierii unui contract de prestări-servicii în vederea administrării Casei de Cultură Tălmaciu deschide
25.09.2008 HOTARAREA NR.185/2008 privind aprobarea iniţierii unei documentaţii PUD-lotizare construire locuinţe pe terenul situat în Tălmaciu, str.Tălmăcelului, identificat în CF 5297N, nr.cadastral 1259 deschide
25.09.2008 HOTARAREA NR.184/2008 privind aprobarea documentaţiei PUZ- construire hală industrială şi împrejmuire pe terenul situat în extravilanul oraşului Tălmaciu , DN /; f.n., identificat în CF 4792 Tălmaciu, nr.top. 592/1/17, beneficiar SC VS Mont SRL deschide
25.09.2008 HOTĂRÂREA Nr.183/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului oraşului Tălmaciu deschide
25.09.2008 HOTARAREA NR.182/2008 privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii noi, pe anul 2008, cu finanţare din subvenţii deschide
25.09.2008 HOTARAREA NR.181/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.09.2008 deschide
21.08.2008 HOTARAREA Nr.180/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
21.08.2008 HOTĂRÂREA NR. 179/2008 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitara “ECO SIBIU” deschide
21.08.2008 HOTARAREA NR. 178/2008 privind repartizarea locuintei situata in Talmaciu II, nr.5 , familiei Bulai Petru.-si a locuintei din Talmaciu 2 nr 13 familiei Mihalcea Vasile deschide
21.08.2008 HOTARAREA NR.177/2008 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren proprietatea statului roman, inscris in CF 4839/Talmaciu cu nr.top . 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/19 in suprafata de 32,29 mp de către domnul Diaconescu Marin , domiciliat in Talmaciu, str.1 Mai, nr.27 de la Rusu Gheorghe , domiciliat in Talmaciu, str.Cibinului, nr.57 deschide
21.08.2008 HOTARARE Nr.176/2008 privind vanzarea, către proprietarul construcţiilor SC Tempus SRL a terenului aferent construcţiilor, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu , identificat in CF 4957 Talmaciu, nr.top. 8/14/1 in suprafata 1925 de mp deschide
21.08.2008 HOTARAREA Nr.175/2008 privind insusirea evaluarii unei camere de locuit, aprobarea vanzarii acesteia doamnei Popescu Maria, domiciliata in Talmaciu, str.Gh.Lazar, bl.5, ap.7 si refacerea contractului de vanzare-cumparare deschide
21.08.2008 HOTARARE NR.174/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Talmaciu pe anul 2009 deschide
21.08.2008 HOTARAREA NR.173/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia concesionarului Fundatia Heart of Hope deschide
21.08.2008 HOTARAREA Nr.172/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia concesionarului Petrescu Nicolae deschide
21.08.2008 HOTARAREA Nr.171/2008 privind aprobarea atribuirii unor denumiri de strazi in Cartierul Armeni II deschide
21.08.2008 HOTARAREA Nr.170/2008 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 32/Talmaciu cu nr.top 54/1, 55/1, 56/1 cu propunere de dezlipire deschide
21.08.2008 HOTARAREA NR.169/2008 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009 deschide
21.08.2008 HOTARAREA NR.168/2008 privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin a orasului Talmaciu deschide
21.08.2008 HOTARARE NR.167/2008 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2008 deschide
21.08.2008 HOTARAREA NR.166/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data e 21.08.2008 deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA NR.165/2008 privind solicitarea trecerii grădiniţei noi din oraşul Tălmaciu din subordinea Scolii cu clasele I-VIII Tălmaciu în subordinea Grupului Şcolar Economic J.Lebel Tălmaciu deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.164/2008 privind modificarea parţială a HCL nr.229/2007 pentru constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al comisiei deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.163/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTARAREA Nr.162/2008 privind organizarea Sarbatorii”Zilele Talmaciului” deschide
17.07.2008 HOTARAREA Nr.161/2008 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a două imobile deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA NR.160/2008 privind acordarea a două ajutoare de urgenţă , pentru caz de incendiu domnului Rădoiu Ioan-Tălmăcel, nr.141 şi doamnei Rădoiu Elena -Tălmăcel, nr.142 deschide
17.07.2008 HOTARAREA Nr.159/2008 privind însuşirea unui raport de evaluare şi aprobarea vânzării unei camere din apartamentul nr.7 situat în Tălmaciu, str.Gh.Lazăr, bl.5 către chiriaşa Popescu Maria deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA NR.158/2008 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a consilierilor Consiliului Local Tălmaciu deschide
17.07.2008 HOTARAREA Nr.157/2008 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.156/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.155/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.154/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.153/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.152/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.151/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.150/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.149/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR.148/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA NR.147/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA Nr.146/2008 privind aprobarea inchirierii prin licitate publica a unui spaţiu în Piaţa Agroalimentară Tălmaciu deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA NR.145/2008 privind constituirea Comisiei de licitaţie pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA NR.144/2008 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii locali din cadrul Consiliului Local Talmaciu deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA NR.143/2008 privind aprobarea efectuarii unor documentatii de identificare si dezmembrare a unor imobile–terenuri şi locuinţe din orasul Talmaciu deschide
17.07.2008 HOTARAREA Nr. 142 /2008 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 1874/Talmaciu cu nr.top.5318/1/13, 5318/2/13 cu propunere de dezlipire deschide
17.07.2008 HOTARAREA Nr.141/2008 privind desemnarea reprezentantilor proprietarului in comisia de stabilire a preturilor de pornire licitatie/negociere , in comisia de licitatie /negociere pentru vanzare masa lemnoasa, în comisia de constatare şi evaluare material lemnos cu vicii ascunse deschide
17.07.2008 HOTARAREA Nr. 140/2008 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
17.07.2008 HOTARAREA Nr.139/2008 privind însuşirea unui raport de evaluare şi aprobarea vanzarii locuintei din Talmaciu II, nr.10 ,chiriaşei Ismană Elena Constantina deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA NR.138/2008 privind însuşirea unui raport de evaluare şi aprobarea vânzării locuintei situate in Talmaciu str.N.Bălcescu, nr.21 către chiriaşii Garoafă Adrian şi Maria deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA NR.137/2008 privind aprobarea atribuirii denumirii unei strazi rezultate din PUZ nr.25/2007 pe lotul de teren inscris in CF 4803N Talmaciu nr.top 897/3 deschide
17.07.2008 HOTARAREA NR. 136/2008 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2008 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2008 deschide
17.07.2008 HOTĂRÂREA Nr.135/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Tălmaciu deschide
21.06.2008 HOTĂRÂREA NR.134/6/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. deschide
21.06.2008 HOTĂRÂREA NR.133/5/2008 privind alegerea viceprimarului oraşului Tălmaciu deschide
21.06.2008 HOTĂRÂREA NR.132/4/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. deschide
21.06.2008 HOTĂRÂREA NR.131/3/2008 privind constituirea Consiliului Local al Oraşului Tălmaciu deschide
21.06.2008 HOTĂRÂREA NR.130/2/2008 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 1 iunie 2008. deschide
21.06.2008 HOTĂRÂREA NR.129/1/2008 privind alegerea comisiei de validare. deschide
08.05.2008 HOTĂRÂREA NR.128/2008 privind aprobarea amenajarii unui trotuar de-a lungul soselei nationale in portiunea cuprinsa intre str.Ion Creanga si nr. 92 al casei din str.Unirii. deschide
08.05.2008 HOTĂRÂREA NR.127/2008 privind concesionarea , prin licitaţie publică, a unui teren pentru loc de garaj, identificat în CF 2388 Tălmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/22 deschide
08.05.2008 HOTĂRÂREA NR.126/2008 privind modificarea pct.3 din anexa 1 la HCL nr.230/2007 deschide
08.05.2008 HOTARAREA Nr. 125/2008 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 2867/Talmaciu cu nr.top.193/1, 194/1 in supr.de 139 mp , 193/3, 194/3 in supr.de 743 mp cu propunere de dezlipire deschide
08.05.2008 HOTARAREA NR.124/2008 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu deschide
08.05.2008 HOTARAREA NR.123/2008 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2008 si modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2008 deschide
08.05.2008 HOTĂRÂREA NR.122/2008 privind aprobarea listei solicitantilor si a punctajelor obtinute de acestia in urma analizarii cererilor si a dosarelor depuse si atribuirea loturilor in folosinta gratuita in baza Legii 15/2003 , modificata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala deschide
08.05.2008 HOTARAREA NR.121/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 08.05.2008 deschide
24.04.2008 HOTARARE Nr.120/2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Talmaciu la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara “ECO 7 Sibiu” deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.119/2008 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren proprietatea statului roman, inscris in CF 4132/Talmaciu cu nr.top .7688/73in suprafata de 703 mp de către domnul Bradu Horia Beniamin domiciliat in Sibiu, str.Bd.Mihai Viteazul nr.11/3 de la Bradu SoranaBianca , cu acelasi domiciliu. deschide
24.04.2008 HOTARAREA 118/2008 privind neinsusirea documentatiei topografice din dosarul civil nr. 520/787/2007 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig deschide
24.04.2008 HOTARAREA Nr.117/2008 privind aprobarea balantei si contului de rezultat patrimonial pe anul 2007 al RPL Ocolul Silvic Talmaciu deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.116/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia, teren inscris in CF 3441 Talmaciu, nr.top.248/2,249/2,250/2. deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.115/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
24.04.2008 HOTARARE NR.114/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.113/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.112/2008 privind insusirea evaluarii unui teren si aprobarea vanzarii acestuia. deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.111/2008 privind repartizarea locuintei situata in Talmaciu II, bl.19 doamnei Oancea Aurelia deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.110/2008 privind aprobarea inchirierii prin licitate publica a unui spaţiu în Piaţa Agroalimentară Tălmaciu deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.109/2008 privind numirea sefului de ocol silvic la RPL Ocolul Silvic Talmaciu deschide
24.04.2008 HOTARAREA 108/2008 privind modificarea partiala a unui contract de concesiune prin corectarea nr.top.a unei parcele de teren deschide
24.04.2008 HOTARARE Nr.107/2008 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Asociatia de apa Sibiu” deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.106/2008 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2008 deschide
24.04.2008 HOTARAREA Nr.105/2008 privind aprobarea contului de executie bugetara a orasului Talmaciu pe anul 2007 deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.104/2008 privind incetarea mandatului de consilier local al domnuluI Rinjeu Nicolae deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.103/2008 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului BASARABA PETRU deschide
24.04.2008 HOTARAREA NR.102/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 24.04.2008 deschide
03.04.2008 HOTARAREA Nr.101/2008 privind aprobarea intocmirii unei documentatii in vederea efectuarii unui schimb de teren deschide
03.04.2008 HOTARAREA NR.100/2008 privind aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a locuintei din Talmaciu, Str.Gh.Lazar, gr.soc.2, identificata in CF 2388 Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/46/VII domnului Popelca Nicolae-Ninel si doamnei Popelca Veronica deschide
03.04.2008 HOTARAREA NR.99/2008 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Talmaciu in comisia de constatare si evaluare a volumului de material lemnos cu defecte ascunse (scorburi si putregai moale) deschide
03.04.2008 HOTARARE NR.98/2008 privind modificarea partiala a HCL 239/2007 deschide
03.04.2008 HOTARARE NR.97/2008 privind aprobarea vanzarii terenurilor concesionate persoanelor fizice si juridice deschide
03.04.2008 HOTARAREA NR.96/2008 privind aprobarea contractului de lucrari “Canalizarea localitatii Talmaciu si a localitatii Talmacel si alimentare cu apa in localitatea Talmacel, judetul Sibiu deschide
03.04.2008 HOTARAREA NR.95/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 03.04.2008 deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.94/2008 pentru completarea HCL nr.28/2007 privind aprobarea unor masuri de gestionare a cainilor fara stapan deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.93/2008 privind aprobarea initierii PUZ- pe un lot de teren situat in extravilanul localitatii Talmaciu, in suprafata de 5000 mp, inscris in CF 4792N Talmaciu , nr.top 953, nr.parcela TP 592/1/17 proprietatea S.C VS MONT S.R.L deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.92/2008 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren proprietatea statului roman, inscris in CF 4371A/Talmaciu cu nr.top 2910/18 in suprafata de 726 mp de catre Giurgiu Ioan Florin si Giurgiu Magdalena domiciliati in Talmaciu, str.1 Decembrie, nr.4 de la Giurgiu Irina , cu acelasi domiciliu deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.91/2008 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Talmaciu a terenurilor inscrise in CF 25/Talmaciu II cu nr.top.8/14/1, 8/14/2, 8/14/3, 8/21/1 si 8/19/1 deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.90/2008 privind aprobarea amenajarii unui podet peste Canalul Morii din str.Aleea Cetatii deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.89/2008 privind aprobarea inchirierii prin licitate publica a trei parcele de teren identificate in CF 2388 Talmaciu nr.top 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 in vederea construirii a trei garaje auto deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.88/2008 privind aprobarea promovarii in treapta de salarizare a unor angajati-personal contractual din cadrul Primarei Orasului Talmaciu prin transformarea posturilor si aprobarea statului de functii deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.87/2008 privind aprobarea promovarii in treapta de salarizare a unor functionari publici din aparatul de specialitate al primarului prin transformarea posturilor si aprobarea statului de functii deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.86/2008 privind punerea la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar a unui teren , proprietatea Primariei Orasului Talmaciu deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.85/ 2008 privind aprobarea asociereii orasului Talmaciu ca membru in cadrul Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara (ADI)cu alte unitati administrativ-teritoriale in vederea accesarii de fonduri europene prin intermediul Programului Operational Sectorial Mediu(POSMediu) pentru realizarea unui proiect comun ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.84/2008 privind aprobarea initierii PUZ- construire hala-depozitare si birouri , privind terenul inscris in CF 4636/N/Talmaciu cu nr.top 829 in suprafata de 5000 mp, proprietatea d-lui Popa Dumitru , domiciliat in Turnu-Rosu , str.Trandafirilor, nr.227 deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.83/2008 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a unui imobil teren proprietatea publica a orasului Talmaciu si propunerea de dezlipire (dezmembrare) inscris in CF 25 Talmaciu II nr.top 8/19/1 in scopul concesionarii prin licitatie publica deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.82/2008 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie deschisa, a unui teren proprietatea orasului Talmaciu , in suprafata de 40 mp, cu destinatie amenajare chiosc -comercializare piese auto deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.81/2008 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica deschisa, a unui teren proprietatea orasului Talmaciu,in suprafata de 17 mp cu destinatie-amenajare chiosc -activitati comerciale deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.80/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/59 in suprafata de 370 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.79/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/58 in suprafata de 388 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.78/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/57 in suprafata de 408 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.77/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/56 in suprafata de 409 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.76/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/55 in suprafata de 374 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.75/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/54 in suprafata de 317 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.74/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/53 in suprafata de 315 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.73/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/52 in suprafata de 302 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.72/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/51 in suprafata de 307 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.71/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/50 in suprafata de 322 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.70/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/49 in suprafata de 355 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.69/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/48 in suprafata de 391 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.68/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/36 in suprafata de 303 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.67/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/28 in suprafata de 251 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.66/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/27 in suprafata de 264 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.65/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/26 in suprafata de 264 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.64/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/25 in suprafata de 411 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.63/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/24 in suprafata de 457 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.62/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/1/3/23 in suprafata de 343 mp cu destinatia de construire locuinta. deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.61/2008 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren proprietatea orasului Talmaciu, inscris in CF 4608/Talmaciu cu nr.top 5318/5/4/6 in suprafata de 230 mp de catre Sasu Remus Aurel si Sasu Doina cu domiciliul in Talmaciu, Al.Castanilor, bl.7/19 de la Tanase Marian si Tanase Ioana , domiciliati in Bucuresti, str.Golovita nr.70, sector 1 deschide
27.03.2008 HOTARAREA Nr.60/2008 privind rectificarea bugetului local pe trim. I din anul 2008 si a listei de investitii pe anul 2008 deschide
27.03.2008 HOTARAREA NR.59/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 27.03.2008 deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.58/2008 privind constituirea unei Asociatii de dezvoltare intercomunitara pentru obtinerea de finantare in scopul realizarii unui SF pentru dezvoltarea unei regiuni turistice cu partie de ski, snowbord,etc in zona Cabanei Prejba. deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.57/2008 privind aprobarea scutirii de la plata apei menajere pentru o parte din locuitorii satului Talmacel deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.56/2008 privind aprobarea documentaţiei PUZ-lotizare construire case de locuit -57 loturi cu P+M-in zona Campul Cibinului , f.n., Talmaciu, judetul Sibiu. deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.55/2008 privind aprobarea documentaţiei PUZ-lotizare construire case de vacanta-8 loturi cu P+M-in zona “Intre Iazuri, f.n., Talmaciu, judetul Sibiu deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.54/2008 privind aprobarea participării Consiliului Local al oraşului Tălmaciu în calitate de partener la proiectul „Eficientizarea activităţii de evidenţă a persoanelor la nivelul judeţului Sibiu” – SB 966 deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.53/2008 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 3069/Talmaciu cu nr.top.7489/6 cu propunere de dezlipire. deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.52/2008 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 1874/Talmaciu cu nr.top.5321/3/3/1/1/1/1/2/2 cu propunere de dezlipire deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.51/2008 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 2388/Talmaciu cu nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/58 cu propunere de dezlipire. deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.50/2008 privind aprobarea instituirii zonei de protectie sanitara si hidrologica a captarilor de apa subterana pentru alimentarea cu apa potabila a orasului Talmaciu. deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.49/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu II , identificat in CF 1285 Talmaciu, nr.top. 1705/1/1 in suprafata 4460 mp cu destinatia de dezvoltare activitati economice deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.48/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu II , identificat in CF 1285 Talmaciu, nr.top. 1705/1/2 in suprafata 8027 mp cu destinatia de dezvoltare activitati economice deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.47/2008 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu II , identificat in CF 4592 Talmaciu, nr.top. 1704/1/2/2 in suprafata 3598 mp cu destinatia de dezvoltare activitati economice. deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.46/2008 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui teren situat in satul Talmacel, nr.335 deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.45/2008 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.6411/6/2006 deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.44/2008 privind acordarea unor facilitati fiscale Asociatiei de Caritate “Toar” cu sediul in orasul Talmaciu , str.St.L.Roth, nr.2 deschide
28.02.2008 HOTARARE Nr.43/2008 privind acordarea unor facilitati fundatiei HEART OF HOPE cu sediul in Sibiu, str.Agarbiciu, nr.9, bl.17/50. deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.42/2008 privind acordarea unor facilitati Asociatiei “Acasa” cu sediul in orasul Talmaciu , str.Unirii, f.n deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.41/2008 privind constituirea Comisiei de licitatii pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.40/2008 privind aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu str.Gh.Lazar, gr.soc.2, chiriasilor Dan Adrian si Dan Maricica deschide
28.02.2008 HOTARARE A NR.39/2008 privind aprobarea contractului de management ce se va incheia intre Consiliul Local Talmaciu si administratorul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.38/2008 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.37/2008 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu CARD Talmaciu deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.36/2008 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.201/2007 pentru stabilirea criteriilor suplimentare in vederea atribuirii unor terenuri pentru construirea de locuinte, conform Legii nr.15/2003 deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.35/2008 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu deschide
28.02.2008 HOTARAREA NR.34/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 28.02.2008 deschide
01.02.2008 HOTARAREA Nr.33/2008 privind apobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren proprietatea statului roman, situat pe raza administrativ-teritoriala a orasului Talmaciu , de catre SC VS MONT SRL cu sediul in Sibiu, str.Constructorilor, nr.21, jud.Sibiu deschide
01.02.2008 HOTARAREA NR.32/2008 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui imobil-teren in suprafata de 150 mp identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top. 5325/1/2/1/2/1/1/1 deschide
01.02.2008 HOTARAREA NR.31/2008 privind aprobarea majorarii tarifului de epurare ape menajere colectate de la SC Acstal SA Talmaciu deschide
01.02.2008 HOTARAREA Nr.30/2008 privind aprobarea efectuarii unei documentatii de identificare si dezmembrare a unor imobile-terenuri situate in zona “Intre iazuri” din orasul Talmaciu in vederea concesionarii acestora deschide
01.02.2008 HOTARAREA Nr.29/2008 privind aprobarea efectuarii unei documentatii de identificare si dezmembrare a unui imobil-teren situat in zona “Poligon” din orasul Talmaciu in vederea vanzarii sau concesionarii acestuia deschide
01.02.2008 HOTARAREA NR.28/2008 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Asociatia de apa Sibiu” deschide
01.02.2008 HOTARAREA NR.27/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 01.02.2008 deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.26/2008 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru orasul Talmaciu deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.25/2008 privind aprobarea obiectivelor de investitii care vor fi finantate din imprumutul bancar. deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.24/2008 privind aprobarea modificarii anexei 6 si 8 din HCL 227/2007 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2008 deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.23/2008 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Local Talmaciu si Directia pentru Sport a Judetului Sibiu deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.22/2008 privind aprobarea recuperarii cheltuielilor ocazionate cu reglementarea juridica si intocmirea planului de situatie si parcelare din zona Armeni deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.21/2008 privind aprobarea cheltuielii in suma de 15000 lei efectuate cu repararea drumului forestier Mogos si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada 1.10.2007-31.12.2007 al RPL Ocolul Silvic Talmaciu deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.20/2008 privind avizarea documentaţiei PUZ-lotizare construire case de locuit -57 loturi cu P+M-in zona Lunca Cibinului , f.n., Talmaciu, judetul Sibiu deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.19/2008 privind avizarea documentaţiei PUZ-lotizare construire case de vacanta-8 loturi cu P+M-in zona “Intre Iazuri” f.n., Talmaciu, judetul Sibiu deschide
24.01.2008 HOTARAREA Nr.18/2008 privind aprobarea documentaţiei PUZ- “Construire locuinte pe terenul situat in intravilanul orasului Talmaciu identificat in CF 4803 N Talmaciu, nr.top.897/3 deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.17/2008 privind aprobarea SF si principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere P+1E , reparatii si modernizare Casa de Cultura Oras Talmaciu” deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.16/2008 privind aprobarea Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in orasul Talmaciu. deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.15/2008 privind majorarea indemnizatiilor pompierilor civili din cadrul SVSU Talmaciu deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.14/2008 privind aprobarea SF si principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mansardare constructie existenta pentru amenajare Gradinita cu Program Prelungit, oras Talmaciu, judetul Sibiu” deschide
24.01.2008 HOTARAREA Nr.13/2008 privind aprobarea componentei Comisiei de licitatie si a membrilor de rezerva pentru evaluarea ofertelor in vederea atriburii contractului de executie lucrari “Canalizarea localitatii Talmaciu si a localitatii Talmacel si alimentare cu apa in localitatea Talmacel, jud.Sibiu.” deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.12/2008 privind aprobarea reamplasarii solarului de la Izvorul Mielului in punctul numit “Dosul rau” pe Valea Raului la Talmacel. deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.11/2008 privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale sefului biroului SPCLEP Talmaciu, d-nul Ion Dacian deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.10/2008 privind aprobarea contractului colectiv de munca pentru personalul silvic din cadrul RPL Ocolul Silvic Talmaciu deschide
24.01.2008 ANEXA LA HCL NR. 9/2008 deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.9/2008 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii Consiliului Local Talmaciu deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.8/2008 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2008 deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.7/2008 privind modificarea si completarea organigramei aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu si Consiliului Local Talmaciu si aprobarea statului de functii deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.6/2008 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 2388/Talmaciu cu nr.top 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/42 cu propunere de dezlipire deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.5/2008 privind defalcarea cotei de taiere a volumului de masa lemnoasa pe anul 2008 deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.4/2008 pentru strategia privind starea si dezvoltarea economico-sociala si de mediu a orasului Talmaciu pe anul 2008 deschide
24.01.2008 HOTARAREA Nr.3/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu deschide
24.01.2008 HOTARAREA Nr.2/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Talmaciu pe anul 2008 deschide
24.01.2008 HOTARAREA NR.1/2008 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 24.01.2008 deschide