Hotărâri locale 2007

 

Data Titlu Fişier ataşat
21.12.2007 HOTARARE NR.247/2007 privind aprobarea compensarii chiriei cu unele investitii pentru SC Denta Dana SRL cu sediul in Talmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3 deschide
21.12.2007 HOTARAREA NR.246/2007 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843/2006 pentru SC Denta Dana SRL deschide
21.12.2007 HOTĂRÂREA Nr.245/2007 privind avizarea documentaţiei PUZ- “Construire locuinte individuale Talmaciu , str.22 Decembrie 1989 FN identificat in CF 4803N Talmaciu, nr.top.897/3 deschide
21.12.2007 HOTARARE Nr.244/2007 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV din anul 2007 deschide
21.12.2007 HOTARAREA NR.243/2007 pentru stabilirea unor masuri privind consumul excesiv de apa deschide
21.12.2007 HOTARAREA NR.242/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 21.12.2007 deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.241/2007 privind aprobarea introducerii in lista de investitii pe anul 2008 a obiectivului de investitii “Canalizarea localitatii Talmaciu si a localitatii Talmacel si alimentare cu apa in localitatea Talmacel, judetul Sibiu” si sustinerea financiara prin cofinantare a acestuia ,din bugetul local al orasului Talmaciu pe anul 2008 deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.240/2007 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.239/2007 privind aprobarea acordarii tichetelor cadou angajatilor Primariei Orasului Talmaciu si salariatilor din unitatile de invatamant preuniversitar din or Talmaciu deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.238/2007 privind aprobarea desfiintarii ciclului primar de la Scoala cu clasele I-IV din Talmaciu II si aprobarea suportarii de catre Consiliul Local a cheltuielilor de transport pentru elevii din Talmaciu II la Scoala Generala nr.2 Talmaciu din anul scolar 2008-2009 deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.237/2007 privind aprobarea formei actului aditional la contractul de inchiriere nr.9491/2004 incheiat intre Primaria Talmaciu si Sc Simec SA Talmaciu deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.236/2007 privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu , inscris in CF 2388 Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/58/2 in suprafata de 83,80 mp in favoarea doamnei Biliboc Sorina, domiciliata in Talmaciu, Aleea castanilor, bl.3/2 in vederea extinderii constructiilor existente deschide
17.12.2007 HOTARARE NR.235/2007 privind aprobarea scutirii de la plata apei menajere pe o perioada de 2 luni pentru o parte din locuitorii satului Talmacel deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.234/2007 privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu , inscris in CF 4981 Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 7,20 mp in favoarea numitului Radoi Gavrila, in vederea extinderii constructiilor existente deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.233/2007 privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu , inscris in CF 4983 Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 in suprafata de 10,65 mp in favoarea numitului Sighencea Ioan in vederea extinderii constructiilor existente deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.232/2007 privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu , inscris in CF 4984 Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5 in suprafata de 18 mp in favoarea numitului Petra Ioan in vederea extinderii constructiilor existente deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.231/2007 privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu , inscris in CF 4982 Talmaciu, nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 in suprafata de 8,70 mp in favoarea numitului Tivrea Gheorghe , in vederea extinderii constructiilor existente deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.230/2007 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului in anul 2008 deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.229/2007 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si aprobarea Regulamentului de functionare al comisiei deschide
17.12.2007 HOTARARE Nr.228/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 deschide
17.12.2007 HOTARAREA NR.227/2007 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2008 deschide
30.11.2007 HOTARAREA NR.226/2007 privind asocierea Consiliului Local Talmaciu in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Asociatia de apa Sibiu” deschide
30.11.2007 HOTARAREA NR.225/2007 privind premierea domnului Cazacu Calin-Ioan, a domnului Vreavu Alin si a domnului Dumitrescu Marian Marius deschide
30.11.2007 HOTARAREA NR.224/2007 privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare al Orasului Talmaciu” domnului Cazacu Calin-Ioan si domnului Vreavu Alin deschide
30.11.2007 HOTARARE NR.223/2007 privind infiintarea Registrului de evidenta a datoriei publice locale si a Registrului garantiilor locale si desemnarea unor persoane care vor tine aceste registre deschide
30.11.2007 HOTARAREA NR.222/2007 privind aprobarea taxelor pentru inregistrarea si evidenta vehiculelor din orasul Talmaciu care nu se supun inmatricularii deschide
30.11.2007 HOTARAREA NR.221/2007 privind constituirea fondului de premiere pe anul 2007 deschide
30.11.2007 HOTARAREA NR.220/2007 privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 2007 deschide
30.11.2007 HOTARAREA NR.219/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 30.11.2007 deschide
01.11.2007 HOTARAREA NR.218/2007 – privind delegarea unor atributii de control a modului de gestiune a intregii activitati a R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu deschide
01.11.2207 HOTARAREA NR.217/2007 – privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din orasul Talmaciu deschide
01.11.2007 HOTARAREA NR.216/2007 – privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Talmaciu si al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Talmaciu pe anul 2008 deschide
01.11.2007 HOTARAREA NR.215/2007 – privind asocierea Consiliului Local Talmaciu cu Asociatia Sportiva F.C Talmaciu in vederea sustinerii in comun a sportului de performanta si alocarea unei sume din bugetul local deschide
01.11.2007 HOTARAREA NR.214/2007 – privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna deschide
01.11.2007 HOTARAREA NR.213/2007 – privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului deschide
01.11.2007 HOTARAREA NR.212/2007 – privind desemnarea reprezentantilor proprietarului in comisia de stabilire a preturilor de pornire licitatie/negociere si in comisia de licitatie /negociere pentru vanzare masa lemnoasa deschide
01.11.2007 HOTARAREA NR.211/2007 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada 1.10.2007-31.12.2007 pentru Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu deschide
01.11.2007 HOTARAREA NR.210/2007 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 01.11.2007 deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.209/2007 – privind aprobarea Regulamentului pentru inregsitrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza orasului Talmaciu , care nu se supun inmatricularii deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.208/2007 -privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru finalizarea cupolei centrale la Parohia Ortodoxa Talmaciu II deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.207/2007 – privind aprobarea initierii PUZ-construire locuinte pe terenul situat in intravilanul orasului Talmaciu inscris in CF 4803 Talmaciu, nr.top.497/3 deschide
25.10.2007 HOTARAREA NR.206/2007 – privind aprobarea intocmirii unui SF pentru proiectul “Imbunatatirea infrastructurii de transport local in orasul Talmaciu deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.205/2007 – privind premierea cuplurilor din Orasul Talmaciu , care au implinit 50 de ani de căsătorie deschide
25.10.2007 HOTARAREA NR.204/2007 – privind aprobarea predarii din gestiunea /administrarea compartimentului Ocol Silvic al Orasului Talmaciu in gestiunea/administrarea Regiei Publice Locale ocol Silvic Talmaciu a unor activitati si imobile deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.203 /2007 – privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 1285/Talmaciu cu nr.top.1705/1 cu propunere de dezlipire deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.202 /2007 – privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 4592/Talmaciu cu nr.top.1704/1/2 cu propunere de dezlipire. deschide
25.10.2007 HOTARAREA NR.201/2007 – privind stabilirea criteriilor suplimentare in vederea atribuirii unor terenuri pentru construirea de locuinte,conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.200/2007 – privind atestarea apartenentei la domeniul public al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.199/2007 – privind aprobarea PUD-Garaje, spalatorie auto, spatiu prestari-servicii si parcare in Talmaciu, str.Baii, fn deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.198/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/5/3 in suprafata de 389 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.197/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/5/2 in suprafata de 827 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.196/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/5/1 in suprafata de 952 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.195/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/28 in suprafata de 447 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.194/200 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/27 in suprafata de 445 mp cu destinatia de construire locuinta. deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.193/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/26 in suprafata de 451 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.192/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/25 in suprafata de 295 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.191/2007- privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/24 in suprafata de 511 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.190/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/23 in suprafata de 506 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARASTE Nr.189/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/22 in suprafata de 508 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.188/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/21 in suprafata de 515 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.187/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/20 in suprafata de 501 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.186/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/18 in suprafata de 487 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.185/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/17 in suprafata de 501 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.184/2007- privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/16 in suprafata de 501 mp cu destinatia de construire locuinta
25.10.2007 HOTARAREA Nr.183/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/15 in suprafata de 501 mp cu destinatia de construire locuinta. deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.182/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/14 in suprafata de 490 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.181/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/13 in suprafata de 483 mp cu destinatia de construire locuinta. deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.180/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/12 in suprafata de 500 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.179/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/11 in suprafata de 506 mp cu destinatia de construire locuinta. deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.178/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/10 in suprafata de 506 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.177/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/9 in suprafata de 709 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.176/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/8 in suprafata de 501 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.175/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/7 in suprafata de 501 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.174/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/6 in suprafata de 501 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.173/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/5 in suprafata de 508 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.172/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/4 in suprafata de 538 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.171/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/3 in suprafata de 503 mp cu destinatia de construire locuinta. deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.170/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/2 in suprafata de 503 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA Nr.169/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona ARMENI II, identificat in CF 1874 Talmaciu, nr.top.5321/3 1/1/3/1 in suprafata de 491 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
25.10.2007 HOTARAREA NR.168/2007 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 şi modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2007 deschide
25.10.2007 HOTARAREA NR.167/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.10.2007 deschide
20.09.2007 HOTARAREA NR.166/2007 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren proprietatea statului roman,situat pe raza administrativ-teritoriala a orasului Talmaciu , de catre BASARABA NICOLAE-PETRU cu domiciliul in Talmaciu, str.M.Viteazu, nr.11 deschide
20.09.2007 HOTARAREA Nr.165/2007 privind aprobarea listelor de preturi pentru valorificarea masei lemnoase ce se vor practica de catre Regia Publica Locala ” Ocolul Silvic Talmaciu” deschide
20.09.2007 HOTĂRÂREA NR.164/2007 privind atestarea la domeniul public al oraşului Tălmaciu a unor imobile deschide
20.09.2007 HOTARAREA NR.163/2007 privind aprobarea improprietaririi cu un loc de casa pentru mostenitorii unui veteran de razboi deschide
20.09.2007 HOTARAREA NR.162/2007 privind aprobarea revocarii unor hotarari ale Consiliului Local Talmaciu deschide
20.09.2007 HOTARAREA NR.161/2007 pentru modificarea anexei 12 LA HCL 161/2006 privind impozitele si taxele locale pe anul 2007 deschide
20.09.2007 HOTARAREA Nr.160/2007 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 2388/Talmaciu cu nr.top.2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 cu propunere de dezlipire deschide
20.09.2007 HOTARARE Nr.159/2007 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor imobile deschide
20.09.2007 HOTĂRÂREA NR.158/2007 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea de locuinţe conform Legii 15/2003 deschide
20.09.2007 HOTĂRÂREA Nr. 157/2007 privind aprobarea documentaţiei PUZ- “Introducere teren extravilan în intravilanul oraşului Tălmaciu, cu destinaţia : teren pentru construcţii şi servicii; parcelare teren; construire locuinţe P+E deschide
20.09.2007 HOTARAREA NR.156/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 şi modificarea listei de investiţii pe anul 2007 deschide
20.09.2007 HOTARAREA NR.155/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 20.09.2007 deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA Nr.154/2007 privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Tălmaciu şi modificarea listei de investiţii pe anul 2007, în vederea introducerii valorilor alocate realizării subprogramului “Canalizarea localităţii Tălmaciu şi a localităţii Tălmăcel şi alimentare cu apă în localitatea Tălmăcel, judeţul Sibiu” deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA Nr.153 /2007 privind desemnarea funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Tălmaciu cărora le revine sarcina de a sprijini şi îndruma proprietarii pentru a se constitui în asociaţi de proprietari, organizare şi funcţionare deschide
30.08.2007 HOTARAREA nr.152/2007 privind constituirea comisiei locale pentru analizarea solicitarilor de subventie pentru sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala -subventie 20% de la bugetul de stat deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA NR.151/2007 privind delegarea atribuţiilor privind înscrierea datelor în registrul agricol către domnul Cocă Ioan-agent agricol deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA Nr.150/2007 pentru mandatarea primarului oraşului Tălmaciu , domnul Barbu Constantin,în vederea semnării Convenţiei de finanţare privind Programul-Reablitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată, Subprogramul -Canalizarea localităţii Tălmaciu şi a localităţii Tălmăcel şi alimentare cu apă în localitatea Tălmăcel, judeţul Sibiu deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA Nr.149//2007 privind aprobarea susţinerii financiare a subprogramului “Canalizarea localităţii Tălmaciu şi a localităţii Tălmăcel şi alimentare cu apă în localitatea Tălmăcel, judeţul Sibiu (cofinanţare şi cheltuieli neeligibile) deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA NR.148/2007 privind aprobarea SF “ Canalizarea localităţii Tălmaciu şi localitatea Tălmăcel şi alimentare cu apă în localitatea Tălmăcel, judeţul Sibiu” şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “ Canalizarea localităţii Tălmaciu şi a localităţii Tălmăcel şi alimentare cu apă în localitatea Tălmăcel, judeţul Sibiu” deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA Nr.147/2007 privind însuşirea unor rapoarte de evaluare terenuri în vederea vânzării , prin licitaţie publică, a acestora deschide
30.08.2007 HOTARAREA NR.146/2007 privind aprobarea transformarii unor posturi contractuale in functii publice, aprobarea statului de functii al acestora si modificarea organigramei Primariei Orasului Talmaciu si a Consiliului Local Talmaciu deschide
30.08.2007 HOTARAREA Nr.145/2007.- pentru modificarea HCL 87/2007 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Tălmaciu a unor terenuri deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA Nr.144/2007 privind concesionarea, fără licitaţie publică, a imobilului-teren situat în Tălmaciu, str.N.Bălcescu, nr.39 înscris în CF 4914 Tălmaciu, nr.top.660/1/1/1/30/1/8 în suprafaţă de 264 mp în favoarea d-lui Bote Teodor- în vederea extinderii construcţiilor existente deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA NR.143/2007 privind aprobarea atribuirii unei denumiri stradă ca urmare a urbanizării zonei “Curtea Comunală” Tălmaciu deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA NR.142/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 şi modificarea listei de investiţii pe anul 2007 deschide
30.08.2007 HOTĂRÂREA NR.141/2007 privind alegerea preşedintelui de şedinţă din şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din data de 30.08.2007 deschide
09.08.2007 HOTARAREA Nr.140/2007 – Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic Zonal”-Cartier Rezidential “Armeni II”-Talmaciu deschide
09.08.2007 HOTARAREA NR.139/2007 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 si modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare din bugetul local deschide
09.08.2007 HOTARAREA NR.138/2007 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 09.08.2007 deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.137/2007 – privind aprobarea initierii procedurii de achizitie a contractului de executie lucrari la obiectivul de investitii “Statie de epurare in localitatea Talmaciu”, a caietului de sarcini si stabilirea Comisiei pentru selectarea si evaluarea ofertelor pentru acest obiectiv deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.136/2007 – privind stabilirea membrilor de rezerva in Comisia pentru selectie /evaluare a candidatilor /ofertantilor pentru atribuirea contractului de imprumut bancar in vederea finantarii obiectivelor de investitii “Statie de Epurare a Orasului Talmaciu si “Retele de canalizare ale orasului Talmaciu si satului Talmacel”aprobata prin HCL 81/2007 deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.135/2007 – privind înregistrarea mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate sau tractate şi a tractoarelor utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere care nu se supun înmatriculării deschide
26.07.2007 HOTARARE Nr.134/2007 – privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.57 , inscris in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/30/1/5 in suprafata de 236 mp in favoarea d-lui Gica Dumitru – in vederea extinderii constructiilor existente deschide
26.07.2007 HOTARARE Nr.133/2007 – privind aprobarea SF” Sistem integrat de gestionare selectiva a deseurilor provenite din orasul Talmaciu si localitatile limitrofe ( Turnu-Rosu, r acovita, Boita, Rau Sadului)” si aprobarea cofinantarii acestui proiect deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.132/2007 – privind predarea in folosinta catre Regia Publica Locala Ocol Silvic Talmaciu a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul orasului Talmaciu deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.131/2007 – privind aprobarea Regulamentului intern de organizare si functionare al Regiei Publice Locale Ocol Silvic Talmaciu deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.130/2007 – privind atestarea imobilului-teren inscris in CF 4129 Talmaciu, nr.top.2910/1 in suprafata de 3444 mp la zona periurbana a orasului Talmaciu deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.129/2007 – privind compensarea investitiilor efectuate de catre SC Labor Diagnostic SRL cu sediul in Talmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3 la imobilul situat in incinta Dispensarului medical Uman Talmaciu folosit de catre acestia cu plata chiriei pentru spatiul in cauza deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.128/2007 – privind concesionarea, prin licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.P.Tutea , inscris in CF 319 Talmaciu, nr.top.7688/66 in suprafata de 796 mp, proprietatea privata a orasului Talmaciu deschide
26.07.2007 HOTARAREA 127/2007 – privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.39 , inscris in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/30/1/9 in suprafata de 163 mp in favoarea d-lui Bota Petru in vederea extinderii constructiilor existente deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.126/2007 – privind concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.39 , inscris in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/30/1/10 in suprafata de 83 mp in favoarea numitilor Knepp Hans Martin si Knepp Marioara in vederea extinderii constructiilor existente deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.125/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/30/1/3 in suprafata de 309 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.124/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/30/1/7 in suprafata de 433 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.123/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/14 in suprafata de 281 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.122/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/13 in suprafata de 303 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.121/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/12 in suprafata de 516 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.120/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/11 in suprafata de 482 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.119/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/10 in suprafata de 422 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.118/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/9 in suprafata de 395 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.117/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/7 in suprafata de 650 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.116/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/6 in suprafata de 682 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.115/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/4 in suprafata de 727 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.114/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/3 in suprafata de 535 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.113/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 539 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.112/2007 – privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren, proprietatea privata a orasului Talmaciu, situat in Talmaciu, zona SEIL, identificat in CF 4914 Talmaciu, nr.top.660/1/1/1/1/1/1 in suprafata de 364 mp cu destinatia de construire locuinta deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.111/2007 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.110/2007 – privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului inscris in CF 19/Talmaciu cu nr.top 30/5,31/5, 32/5 cu propunere de dezlipire in doua parcele cu nr.top.30/5/1,31/5/1,32/5/1 si 30/5/2,31/5/2,32/5/2 deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.109/2007 – privind stabilirea comisiei de inventariere a domeniului public si privat al orasului Talmaciu si abrogarea HCL 51/2005 deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.108/2007 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 26.07.2007 deschide
26.07.2007 HOTARAREA NR.107/2007 privind insusirea si aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Canalizarea localitatii Talmaciu si a localitatii Talmacel si alimentarea cu apa in localitatea Talmacel, jud.Sibiu” deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.106/2007 privind alocarea unei sume pentru formarea si intretinerea formatiei de dansuri populare “Junii si junesele de la Talmacel” deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.105/2007 privind aprobarea dezmembrarii unui teren inscris in CF 4341/Talmaciu cu nr.top 1160/4/1/1 in 2 parcele cu nr.top 1160/4/1/1/1 si 1160/4/1/1/2 deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.104/2007 privind aprobarea editarii unui ziar local “Informatia Talmaciu” deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.103/2007 privind aprobarea amenajarii unui solar pentru producerea de specii forestiere in pasunatul Primariei Orasului Talmaciu limitrof fondului forestier UB V Talmaciu -Talmacel, pe Valea Rausorului in zona unitatii amenajistice 47 A deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.102/2007 privind aprobarea initierii P.U.Z pentru terenul extravilan orasului Talmaciu , proprietatea d-lui Iach Bela si sotiei Iach Elena, domiciliati in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.32 in vederea introducerii in intravilan pentru construirea unor case de vacanta. deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.101/2007 privind aprobarea initierii P.U.Z pentru terenul extravilan orasului Talmaciu , proprietatea d-lui Iach Bela si sotiei Iach Elena, domiciliati in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.32 in vederea introducerii in intravilan pentru construirea unor case de locuit deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.100/2007 privind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra parcelei cu nr.top 1160/4/1/1/2 de catre S.C Magnum Arhitectura Imobiliara S.R.L cu sediul in Bucuresti , B-dul Carol nr.34/36 et.11, ap.1 sc.C de la S.C Tannenbaum SRL cu sediul in Sibiu , str.M.Viteazu, nr.11/3 deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.99/2007 privind aprobarea statutului, organigramei si a statului de functii a Regiei Publice Locale-Ocolul Silvic Talmaciu deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.98/2007 pentru stabilirea taxei de participare pentru agentii economici , cu profil alimentar la Sarbatoarea “Zilele Talmaciului” deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.97/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 si modificarea listei de investitii pe anul 2007 deschide
26.06.2007 HOTARAREA NR.96/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 26.06.2007 deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.95/2007 privind atestarea la domeniul public si privat al orasului Talmaciu al unor imobile deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.94/2007 privind organizarea sarbatorii ”Zilele Talmaciului” deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.93/2007 privind atribuirea gratuita a 100 mc lemn bustean pentru Parohia Ortodoxa Talmaciu II deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.92/2007 privind aprobarea diminuarii valorii contractuale a volumului de masa lemnoasa exploatat de S.C Silva Group S.R.L in baza contractului de furnizare masa lemnoasa pe picior nr.1455/2006 deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.91/2007 privind avizarea majorarii pretului la apa livrata populatiei si agentilor economici deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.90/2007 privind aprobare vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu, str.N.Balcescu , nr.61, d-lui Scortar Paul Antoniu, domiciliat la aceeasi adresa deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.89/2007 privind aprobarea atribuirii unor denumiri de strazi in cartierul Armeni deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.88/2007 privind aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu II, nr.13, ap.5, chiriasei Terteci Elena domiciliata la aceeasi adresa deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.87/2007 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor terenuri deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.86/2007 privind aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu II, nr.4 ,chiriasei Igna Aurelia, domiciliata la aceeasi adresa deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.85/2007 privind aprobarea vanzarii unei locuinte situate in Talmaciu ,str.Gh.Lazar, nr.2 B ,chiriasului Fodor Stelian domiciliat la aceeasi adresa deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.84/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 deschide
31.05.2007 HOTARAREA NR.83/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 31.05.2007 deschide
07.05.2007 HOTARAREA NR.82/2007- privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu a unui imobil situat pe raza adminsitrativ teritoriala a orasului Talmaciu deschide
07.05.2007 HOTARAREA NR.81/2007- prvind aprobarea componentei Comisiei pentru selectie /evaluare a candidatilor /ofertantilor pentru atribuirea contractului de imprumut bancar aprobat prin HCL 69/2006 in vederea finantarii obiectivelor de investitii “Statie de Epurare a Orasului Talmaciu si “Retele de canalizare ale orasului Talmaciu si satului Talmacel” deschide
07.05.2007 HOTARAREA NR.80/2007 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu al unui teren si aprobarea evaluarii in vederea concesionarii prin licitatie ca loc de casa deschide
07.05.2007 HOTARAREA NR.79/2007 – privind atestarea la domeniul privat al orasului Talmaciu al unor imobile, aprobarea vanzarii unei locuinte si aprobarea concesionarii a 2 parcele de teren in vederea extinderii constructiei existente deschide
07.05.2007 HOTARAREA NR.78/2007- privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 respectiv cuprinderea in bugetul local a sumei de 686.000 lei alocate prin HG 300/2007 pentru construirea unei Gradinite de copii in orasul Talmaciu, in zona str.M.Eminescu, langa Sc.Generala nr.2 Talmaciu. deschide
07.05.2007 HOTARAREA NR.77/2007 – privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 07.05.2007 deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.76/2007 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru spatiul birourilor detinute de Regia Publica Locala -Ocolul Silvic Talmaciu deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.75/2007 privind avizarea majorarii tarifului la apele reziduale deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.74/2007 privind evaluarea performantelor individuale ale consilierului juridic al Consiliului Local Talmaciu deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.73/2007 privind stabilirea salariului de baza al consilierului juridic al Consiliului Local Talmaciu deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.72/2007 privind aprobarea formei contractului de administrare al fondului forestier si pasune impadurita, proprietatea orasului Talmaciu, cu Regia Publica Locala-Ocolul Silvic Talmaciu deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.71/2007 privind aprobarea initierii P.U.Z.asupra unui teren extravilan- oras Talmaciu,in vedrea introducerii in intravilan pentru constructii imobile pentru birouri, proprietatea doamnei Ocenic Maria Gabriela deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.70/2007 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari-servicii-transport pentru deplasarea elevilor din Talmaciu II la Grup Scolar Economic J.Lebel Talmaciu, cu S.C Trans POT S.R.L Talmaciu deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.69/2007 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Talmaciu a unor terenuri deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.68/2007 privind aprobarea listelor preturilor de vanzare a materialului lemnos pe picior si fasonat la drum auto ce se valorifica populatiei deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.67/2007 privind aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a locuintei din Talmaciu , inscrisa in CF 4919/Talmaciu nr.top 660/1/1/1/28 cu d-ra Peczenic Ana Codruta domiciliata in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.63, unica mostenitoare a d-nei Stoian Ana deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.66/2007 privind modificarea statului de functii pentru personalul Primariei Orasului Talmaciu, respectiv transformarea celor 7 posturi contractuale de soferi incadrati cu trepte in soferi deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.65/2007 privind unele masuri de imbunatatire a activitatilor de gospodarire, curatenie, intretinere, pastrarea linistii si ordinii publice, activitati comerciale, conservarea mediului in orasul Talmaciu deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.64/2007 privind insusirea listelor de inventariere a bunurilor ce apartin domeniului public si privat al orasului Talmaciu , care constituie patrimoniul localitatii deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.63/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 si a listei de investitii pe anul 2007 deschide
26.04.2007 HOTARAREA NR.62/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 26.04.2007 deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.61/2007 privind aprobarea statului de functii conform art.33 din OG nr.6/2007 pentru personalul Primariei Orasului Talmaciu si Consiliului Local Talmaciu deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.60/2007 privind aprobarea intocmirii documentatiei de licitatie si de evaluare a unor terenuri situate in Talmaciu II in vederea vanzarii lor prin licitatie. deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.59/2007 privind stabilirea unor taxe de bransament pentru introducerea gazului metan deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.58/2007 privind aprobarea contului de executie bugetara a orasului Talmaciu pe anul 2006 deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.57/2007 privind trecerea fara plata, din domeniu public al orasului Talmaciu si administrarea Consiliului Local Talmaciu, a unei parti din imobilul din Talmaciu, str.P-ta Textilistilor, nr.7, in domeniul public al Statului si administrarea MAI. deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.56/2007 privind constituirea componentei Comisiei de licitatii pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile si abrogarea HCL 89/2004 deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.55/2007 prvind aprobarea preluarii dreptului de concesionare asupra unui teren proprietatea statului roman, situat pe raza administrativ-teritoriala a orasului Talmaciu, de catre SC Tannenbaum SRL cu sediul in Sibiu, str.M.Viteazu, nr.11/3 de la SC Trafic Trans cu acelasi sediu deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.54/2007 privind aprobarea incasarii anticipate a unor taxe de concesionare pentru cetatenii sau persoanele juridice ce au in concesiune terenuri de la Primaria Orasului Talmaciu deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.53/2007 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru spatiul birourilor detinute de Regia Publica Locala -Ocolul Silvic Talmaciu deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.52/2007 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in stare de necesitate si stabilirea criteriilor de aprobare deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.51/2007 privind unele masuri pentru intretinerea pasunatului si a drumurilor de camp in zonele limitrofe satului Talmacel deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.50/2007 privind aprobarea inchirierii catre persoane fizice si persoane juridice a buldoexcavatorului proprietatea Primariei Orasului Talmaciu si stabilirea taxei de inchiriere deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.49/2007 privind aprobarea si insusirea unei documentatii topografice in dosarul civil nr.95/787/2007 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.48/2007 privind insusirea si aprobarea unui raport de expertiza in dosarul civil nr.26/787/2007 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig. deschide
22.03.2007 HOTARAREA 47/2007 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii Consiliului Local Talmaciu-inscrierile la audiente se vor face cu cel putin 2 zile inainte de data stabilita in graficul care este afisat la sediul Primariei, la consilierul juridic al Consiliului Local Talmaciu. deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.46/2007 privind aprobarea atribuirii unor denumiri de strazi in cartierul Armeni.S-au aprobat denumirile de str.Fagului, str.Stejarului si str.Paltinului deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.45/2007 privind aprobarea si insusirea unei documentatii de dezmembrare a unui teren si vanzarea prin licitatie a unei parcele in suprafata de 780 mp situata in satul Talmacel, cu destinatie constructie locuinta -solicitanta d-na Gasca Elena. deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.44/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 si a listei de investitii pe anul 2007 deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.43/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta-cs.Bolata Bucur deschide
02.03.2007 HOTARAREA NR.42/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 deschide
02.03.2007 HOTARAREA NR.41/2007 privind atestarea la domeniul public si privat al orasului Talmaciu a unor terenuri agricole deschide
02.03.2007 HOTARAREA NR.40/2007 privind aprobarea platii in rate a unui teren concesionat deschide
02.03.2007 HOTARAREA NR.39/2007 privind neacordarea avizului pentru restructurarea unitatii scolare gimnaziale clasele V-VIII din Scoala satului Talmacel deschide
02.03.2007 HOTARAREA NR.38/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta din sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 02.03.2007 deschide
22.02.2007 HOTARAREA NR.37/2007 privind aprobarea salariului minim brut pentru angajatii compartimentului Ocol Silvic Talmaciu a actului aditional la Contractul Colectiv de Munca nr.2302/28.07.2006 si a grilei de salarizare deschide
22.03.2007 HOTARAREA NR.36/2007 privind aprobarea cheltuielilor de transport (naveta) a cadrelor didactice deschide
22.02.2007 HOTARAREA NR.35/2007 privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca in anul 2007 emis de AJOFM Sibiu , a numarului de persoane ce vor fi angajati temporar in baza conventiei cu A.J.O.F.M. Sibiu si a devizelor de lucrari pe anul 2007 deschide
22.02.2007 HOTARAREA NR.34/2007 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie ,a imobilului situat in Talmacel, inscris in CF 180 Talmacel, nr.top 4075/1/3 in suprafata de 129 mp deschide
22.02.2007 HOTARAREA NR.33/2007 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie ,a imobilului-teren- situat in Talmacel, inscris in CF 180 Talmacel, nr.top 4075/1/2 in suprafata de 192 mp deschide
22.02.2007 HOTARAREA NR.32/2007 privind aprobarea inchirierii prin licitatie a unor terenuri in vederea exploatarii de roca minerala deschide
22.02.2007 HOTARAREA NR.31/2007 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil inscris in CF 4547/Talmaciu, top 1960/8 in suprafata de 8760 mp deschide
22.02.2007 HOTARAREA NR.30/2007 privind aprobarea scutirii de la plata apei menajere pe o perioada de 2 luni pentru o parte din locuitorii satului Talmacel deschide
22.02.2007 HOTARAREA NR.29/2007 privind suplimentarea organigramei Primariei Orasului Talmaciu cu un post contractual de inspector tr.I A in cadrul biroului contabilitate deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.28/2007 privind aprobarea unor măsuri de gestionare a câinilor fără stăpân deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.27/2007 privind aprobarea şi însuşirea documentaţiei tehnico-economice “Studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Staţie de epurare a oraşului Tălmaciu” deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.26/2007 privind aprobarea şi însuşirea documentaţiei tehnico-economice “Studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de învestiţie Grădiniţa oraşul Tălmaciu” deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.25/2007 privind aprobarea preluării concesiunii unui teren de către d-nul Fabian Mihai şi d-na Calina Luminiţa teren înscris in CF 3395/Tălmaciu top 7688/50 deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.24/2007 privind aprobarea salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din cadrul S.P.A.S. din subordinea Consiliului Local Tălmaciu şi a statului de funcţii al acestora deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.23/2007 privind modificarea Acordului/Contract colectiv de muncă al personalului încadrat în aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent şi personalul Consiliului Local Tălmaciu aprobat prin HCL 38/2006 prin încheierea unui act adiţional deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.22/2007 privind alocarea sumei de 1500 lei pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere la Parohia Ortodoxă Tălmaciu II deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.21/2007 privind stabilirea salariului de bază al consilierului juridic din aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Tălmaciu deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.20/2007 pentru strategia privind starea şi dezvoltarea economico-socială şi de mediu a oraşului Tălmaciu pe anul 2007 deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.19/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare (Statut) al Regiei publice locale “Ocolul Silvic Talmaciu” deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.18/2007 privind repartizarea locuinţei situată în Tălmaciu II, bl.18, ap.7 fam. Tufiş Mihai deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.17/2007 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului asupra unui teren agricol cedat în folosinţă Primăriei Oraşului Tălmaciu deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.16/2007 privind acordarea unor facilităţi Asociatiei “Acasă” cu sediul în oraşul Tălmaciu, str.Unirii, f.n. deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.15/2007 privind acordarea unor facilităţi Asociatiei de Caritate “Toar” cu sediul în oraşul Tălmaciu, str.St.L.Roth, nr.2 deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.14/2007 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea păşunatului in anul 2007 deschide
22.02.2007 HOTĂRÂREA NR.13/2007 privind alegerea preşedintelui de şedinţă din şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din data de 22.02.2007 deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA Nr 12 privind defalcarea cotei de tăiere a volumului de masă lemnoasă pe anul 2007 deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.11 privind aprobarea unei documentaţii tehnice de dezmembrare a unui teren înscris în CF 19/Tălmaciu top30/6, 31/6,32/6 în vederea concesiunii deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.10 privind repartizarea unor locuinţe în Tălmaciu II deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.9 privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului şi al Consiliului Local Tălmaciu şi a statului de funcţii deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.8 privind acordul Consiliului Local Tălmaciu pentru contractarea cofinanţării de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului tehnic “Staţie de epurare Tălmaciu- Tălmăcel” pentru realizarea obiectivului de investiţii Canalizarea oraşului Tălmaciu şi aprobarea unei documentaţii tehnico-juridice de reglementare a unui teren deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.7 privind aprobarea efectuării unor documentaţii tehnico-juridice în vederea efectuării unui schimb de terenuri cu S.C DGS Prest S.R.L.cu sediul în Tălmaciu, str.Pieţii, nr.16 deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.6 privind aprobarea radierii unui drept de folosinţă asupra unui teren stabilit în favoarea fostului Birou Executiv al Consiliului Popular Tălmaciu deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.5 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Tălmaciu a imobilului-teren cu construcţii, în suprafaţă de 41 mp, înscris in CF 4046/Tălmaciu nr.top 660/1/1/1/28 deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.4/2007 privind avizarea documentaţie PUZ- Introducere teren extravilan în intravilanul oraşului Tălmaciu pentru construire locuinţe şi servicii deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.3/2007 privind însuşirea unui raport de evaluare a unui teren înscris în CF 3539 Tălmaciu nr.top 7374/2, în suprafată de 270 mp, şi aprobarea concesionării acestuia fără licitaţie publică pentru extinderea construcţiilor existente, în favoarea d-nei Popa Anişoara , domiciliată în Tălmaciu, str.Liliacului, nr.5 deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.2/2007 privind aprobarea bugetului local al Consiliului Local Tălmaciu pe anul 2007 deschide
25.01.2007 HOTĂRÂREA NR.1/2007 privind alegerea preşedintelui de şedinţă din sedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din data de 25.01.2007 deschide