Declaratii de avere consilieri mandat 2020-2024

Anul 2020-2021

     
Declaratie de avere Declaratie de interese
Achim Dan Alexandru deschide deschide
Avram Radu Aura Maria deschide deschide
Basaraba Nicolae deschide deschide
Bogdan Marcel deschide deschide
Covaci Adrian
deschide deschide
Ciorogariu Ioan Petru deschide deschide
Cretu Mircea Calin deschide deschide
Lotrean Constantin deschide deschide
Oancea Ioan deschide deschide
Opincariu Ioan deschide deschide
Popa Constantin deschide deschide
Rus Ioan deschide deschide
Tiution Ovidiu deschide deschide
Voicu Adriana deschide deschide
Zaharie Dorian deschide deschide