Audiente consilieri locali

PROGRAM DE  AUDIENTE AL CONSILIERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL TALMACIU

MIERCURI  intre orele 16,00-17,00 in ziua desfasurarii sedintei de comisie
COMISIA pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului , urbanism şi agricultură din cadrul Consiliului Local Tălmaciu

-POPA CONSTANTIN
-RUS IOAN
-STROILA GABRIEL;
-VOICU ADRIANA
-COVACI ADRIAN

MARTI intre orele 16,00-17,00  in ziua desfasurarii sedintei de comisie
COMISIA  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport din cadrul Consiliului   Local Tălmaciu

-ION DACIAN
-ZAHARIE DORIAN GHEORGHE
-RINJEU NICOLAE
-LOTREAN CONSTANTIN    MIHAI
-OANCEA IOAN

LUNI intre orele 16,00-17,00  in ziua desfasurarii sedintei de comisie
COMISIA   juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local Tălmaciu

-CARPATOREA DUMITRU
-DRAGHITA MARCELA
-IVAN ILIE
-ACHIM DAN ALEXANDRU
-FILIP GHEORGHE