Consiliul local

Consiliul Local Tălmaciu, autoritate administrativa autonoma deliberativa, este compus din 15 de consilieri alesi in conditiile legii pe o perioada de 4 ani. Consiliul Local se intruneste lunar in sedinte ordinare si, ori de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare. In intervalul dintre sedinte, Consiliul isi desfasoara activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotarari sau a altor acte.

In cadrul Consiliului Local Tălmaciu, functioneaza comisiile de specialitate, formate din consilieri locali, pe principalele domenii de activitate. Fiecare comisie are cate un presedinte si un secretar ales, din cadrul membrilor comisiei. Comisiile de specialitate analizeaza si avizeaza proiectele de hotarare din domeniul lor de activitate.